Арапски јазик

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување
Арапски јазик
Единствениот официјален јазик (зелен) Еден од официјалните јазици со мнозинство од населението што зборува арапски (сино) Еден од официјалните јазици со значително малцинство што зборува арапски, од историски или културни причини (сино)

          Единствениот официјален јазик (зелен)      Еден од официјалните јазици со мнозинството од населението што зборува арапски (сино)

     Еден од официјалните јазици со значително малцинство што зборува арапски, од историски или културни причини (сино)
Самоиме Арапски
Земја
Региони Арапски свет
Официјален статус

Алжир ,
Бахреин ,
Џибути ,
Египет ,
Јордан ,
Ирак ,
Јемен ,
Катар ,
Комори ,
Кувајт ,
Либан ,
Либија ,
Мавританија ,
Мароко ,
ОАЕ ,
Оман ,
Саудиска Арабија ,
Сирија ,
Сомалија ,
Судан ,
Тунис ,
Чад ,
Еритреја ,
Делумно признати или непризнаени држави:
САДР
Држава Палестина

Сомалиленд
Регулаторна организација Знаме на ОН ОН ,
Африканска унија ,
OIC ,
Знаме на Арапската лига.svg ЛАС ,
Знаме на GCC.svg GCC ,
Договорот од Агадир
Регулаторни организации: Кралската академија на Мароко ( Мароко )
Јорданска академија за арапски јазик ( Јордан )
Ирачка академија на науките ( Ирак )
Академија за арапски јазик во Картум ( Судан )
Фондација Куќа на мудроста ( Тунис )
Либиска академија за арапски јазик ( Либија )
Израелска академија за арапски јазик ( Израел ).
Вкупен број на звучници ДОБРО. 310 милиони [1] (како староседелец);
ДОБРО. 270 милиони (како втор) [1]
Рејтинг 5
Статус безбедно[2]
Класификација
Категорија

Јазици на Африка

Јазици на Евроазија

Афразиско макросемејство

семитско семејство
Западносемитска гранка
Централна семитска група
Арапска подгрупа
Пишување Арапска азбука
Јазични кодови
ГОСТ 7,75-97 макао 050
ISO 639-1 ар
ISO 639-2 ара
ISO 639-3 ара
Етнолог ара
Лингвасфера 12-AAC
ABS ASCL 4202
IETF ар
Глотолог арапски1395
Википедија на овој јазик

арапски (اللغة Deutsch [al ʕarabijːa] Информации за датотеката слушај al-luggatu l-'arabiya ) - јазикот на семитското семејство од афразиското макросемејство јазици . Бројот на говорители на арапскиот и неговите сорти е околу 310 милиони [1] ( мајчин јазик ), а уште 270 милиони луѓе користат арапски како втор јазик [1] . Класичниот арапски - јазикот на Куранот - се користи во ограничени количини за религиозни цели од приврзаниците на исламот ширум светот (вкупно население - 1,57 милијарди луѓе [3] ).

Системот на пишување на арапскиот јазик се заснова на арапската азбука .

Тој е еден од шесте официјални и работни јазици на Генералното собрание и другите тела на Обединетите нации (ОН). Официјален јазик на сите арапски земји (во Ирак - заедно со курдскиот ). Покрај тоа, тој е еден од официјалните јазици на Чад , Еритреја , Џибути , Сомалиланд [4] , Сомалија и Коморите .

18 декември - Ден на арапскиот јазик во ОН .

Дијалекти

Современиот разговорен арапски јазик спаѓа во 5 групи на дијалекти , кои се, всушност, посебни јазици од лингвистичка гледна точка:

 • Магребска дијалектна група;
 • египетско-судански арапски;
 • сиро-месопотамски арапски;
 • Група на арапски дијалекти;
 • Централноазиска дијалектна група.

Магребскиот јазик припаѓа на западната група, а остатокот - на источната група на арапски јазици и дијалекти (видете го проблемот „јазик или дијалект“ ); пожелно е да се користи терминот „дијалект“ ( لهجة ), добро воспоставен во арапските студии.

Литературниот јазик (во западно арапските студии се користи терминот англиски модерен стандарден арапски јазик , „модерен стандарден арапски јазик“ [5] ) е единствен. Книжевниот арапски го обединува вокабуларот за многу работи во современиот свет или науката, но во исто време во некои арапски земји тој ретко се користи во разговорниот говор.

Арапските дијалекти во различни земји се многу различни едни од други и често се неразбирливи за нивните говорници.

Филмови, телевизија, весници и така натаму, во најголем дел во секоја арапска земја на литературен арапски јазик.

Исламот и, пред сè, Куранот , беа обединувачки фактор за развој на заеднички литературен јазик, кој служеше како коине за говорителите на различни дијалекти. Користејќи го примерот на малтешкиот јазик, недвосмислено може да се следи улогата на исламот во развојот на јазикот. Во Малта , во која доминира христијанството наместо исламот, еден од магребските дијалекти долго време се разви во посебен малтешки јазик .

„И покрај повеќе од илјадагодишната антика на Куранот, современите образовани Арапи, кои дома ги користат своите мајчин дијалекти, се објаснуваат во јавниот живот на истиот литературен јазик, само со поедноставување на граматиката и ажурирање на речникот. Заедно со Куранот, предисламската поезија и бедуинскиот говор исто така служеа како примери на класичниот јазик“ [6] .

афразиски јазици

Место на арапскиот јазик во групата на семитски јазици

Класичниот арапски јазик малку се разликува од древниот арапски јазик. Многу од корените на семитските јазици се наоѓаат и на арапски. Во минатото, во семитологијата, класичниот арапски се сметаше за најархаичен од семитските јазици, но со текот на времето, во споредба со другите афро-азиски јазици , беше откриено дека многу од класичниот арапски не е толку оригинален.

Приказна

Низ вековите, јазикот постојано се менувал, што, сепак, имало мало влијание врз пишувањето, бидејќи кратките самогласки, освен во Куранот, не се пишуваат во текстот.

Класичниот (висок) арапски не е првиот јазик на Арапите денес. Сепак, и денес, со изменет речник, се користи во речиси сите весници и книги, со исклучок на Тунис , Мароко и делумно Алжир , каде арапскиот е литературен јазик заедно со францускиот . Во научната и техничката литература во другите арапски земји, англискиот често се користи на места каде што не е достапен потребниот речник.

Вокабулар

Вокабуларот на современиот арапски литературен јазик се карактеризира со тоа што најголемиот дел од него е изворно арапски. „Арапите високо ги ценат зборообразувачките можности на нивниот јазик, гледајќи во богатството и јасноста на парадигмите за зборообразување гаранција за прилагодување на арапскиот литературен јазик кон современата состојба на општеството. Во современите процеси на номинација, најактивните модели се оние со висока стапка на генерализација. Така, неодамна, речникот на арапскиот литературен јазик е значително надополнет поради деривативните имиња формирани со додавање на наставката ـِيَّة- , што формира изводна серија со значење на генерализирани апстрактни квалитети и својства: اِسْتِقْلِالِيَّةٌ „независност“; حَرَكِيَّةٌ „динамика, динамика“; شُمُولِيَّةٌ „максимализам“; „тоталитаризам“; اِشْكَالِيَّةٌ „проблем“ итн.“ [7] Некој дел од вокабуларот е вообичаен семитски , а само мал дел е странски јазик, како што се зборовите: تِلِيفِزْيُونٌ „телевизија“, دُكْتُورَةٌ „назив на доктор“, سِكْرِتِيرٌ „секретар“, فِيلْمٌ „филм“. Вкупниот број на позајмици од европските јазици е мал и изнесува околу еден процент од речникот [8] .

За арапскиот литературен јазик се издвојуваат четири големи синхрони делови од развојот на вокабуларот: предмуслиманскиот речник на комунално-племенскиот систем (крајот на VII и почетокот на 8 век); проширување на вокабуларот поврзан со потеклото, развојот и просперитетот на средновековната цивилизација што зборува арапски (до 12 век); периодот на стагнација и намалување на опсегот на примена на арапскиот литературен јазик (XIII-XVIII век) и почетокот на современиот период (од средината на XIX век) [9] .

Синонимијата, двосмисленоста на зборовите и хомонимијата беа широко развиени во арапскиот јазик. Главни начини на зборообразување се: морфолошки - според зборообразувачки модели и формули, синтаксички и семантички. [да појаснам ] .

Присутни се и заемки од арамејски , грчки и многу современи термини од англискиот јазик .

Фонетика

Фонетски , книжевниот арапски се карактеризира со добро развиен систем на согласки фонеми , особено гутурални, нагласени и интердентални.

„Во фонетските делови на граматичките дела беа опишани или само артикулациите на арапските звуци, или, исто така, нивната комбинаторна промена. Индискиот систем на класификација на звуците, заснован на земање предвид на местото на артикулација и други артикулаторни знаци, имаше значително влијание врз Арапите. Техниката беше искористена за споредување на звуците во артикулационите и функционалните односи. Авицена го воведе концептот на корелација за да воспостави односи меѓу звуците. Случаите нагеминација беа класифицирани како резултат на целосна прогресивна или регресивна контактна асимилација. Опишана е делумна и далечна асимилација.

Испитани се прашањата за интеракцијата на согласките и самогласките , за замената на согласките, за метатезата, за губењето на хамза, за елизијата, за појавата на сврзувачка самогласка, за палатализацијата, веларизацијата, за звучната симболика“ [10] .

Изговор

Во многу арапски земји се прават напори да се доближи изговорот до стандардниот арапски. Основата е стапката на цитати (ar. Tilāwa تلاوة ) на Куранот. Овој стил на изговор обично се користи само во религиозен контекст.

Може да се тврди со сигурност дека оригиналниот изговор на високоарапски не е точно познат. На пример, не постои консензус за изговорот на крајот un на неопределените именки ( kitabun, итн. kitab ). Постојат аргументи во корист на две опции, а бидејќи немало самогласки (самогласки ) во античкото ракописно писмо, невозможно е со сигурност да се каже како се изговарало.

Пишување

Арапскиот се пишува од десно кон лево. Покрај тоа, на арапски, за разлика од јазиците со латинска или кирилична графика, нема големи букви , така што соодветните имиња се пишуваат како и секој друг збор, исто како и првиот збор во реченицата.

Интерпункциските знаци се пишуваат наопаку, односно од лево кон десно.

Наместо долни или закосени букви, арапските говорници имаат тенденција да користат надлинии. Не е дозволено фракционо преклопување на збор во друга линија; белиот простор во линијата се елиминира со истегнување на буквата. Во курзивното пишување, зборот што не се вклопува во линија завршува со пресврт нагоре [11] .

Арапски бројки:

0 еден 2 3 4 5 6 7 осум 9
0 1 2 3 ٤ ٥ ٦ ٧ 8 9

Арапска азбука [12] :

бр. Името на харфата Пренесен звук Натпис во позиција
крајниот средината почетна изолиран
еден блиф - Е Е
2 ба' б ـب ـبـ بـ Б
3 та Т ـت ـتـ تـ т
4 околу Со ث ثـ ثـ ث
5 скок ј ـج ـجـ جـ ј
6 xạ̄ ' X ـ ح ـ حـ حـ ح
7 ха ' X ـخ ـخـ خـ خ
осум дал г ـد ـد د د
9 зал с ـذ ـذ З З
10 па' Р ـر ـر ر ر
единаесет заин с ـز ـز з з
12 син Со ـس ـسـ سـ С
тринаесет таа w ـش ـشـ شـ Ш
14 Шад Со ـص ـصـ صـ ص
15 Хад ـض ـضـ ضـ ض
шеснаесет да Т ـط ـطـ طـ ط
17 ẓа ' ظ ـظـ ظـ ظ
осумнаесет не е ' ـع ـ عـ عـ А
деветнаесет гаин Г ـغ ـغـ غـ Г
дваесет ФА ѓ ـف ـفـ فـ ف
21 ḳāf До ـق ـقـ قـ к
22 каф До ـك ـكـ كـ к
23 лам л ـل ـلـ لـ л
24 mӣm м ـم ـمـ مـ М
25 nӯn n ـن ـنـ не не
26 ха ' X ـه ـهـ هـ ه
27 ўаў ў / ӯ ـ и ـ и и и
28 да ти / ӣ ـي ـيـ يـ ي

Антропонимија

Арапските имиња традиционално се пишуваат по директен редослед.

Граматика

Арапските научници обично ја делеле граматиката на синтакса , морфологија и фонетика и посветувале значително внимание на прашањата за зборообразување , а во врска со неа и етимологијата , благодарение на што во XI век. теоријата за коренот достигна високо ниво. Синтаксата и морфологијата се најоригиналните делови на арапската граматика, кои немаат извори ниту во грчки ниту во индиски дела и се фокусирани на идентитетот на арапскиот јазик.

Список на Свадеш за арапски
бр. Арапски руски
еден ана "Јас сум"
2 أنت "ти"
3 хо "тој"
4 не "ние"
5 أنتم "ти"
6 исто "тие"
7 هذا „Ова, ова“
осум ذلك „Тоа, тоа“
9 хна "тука"
10 ханак "таму"
единаесет јас „Кој (прашање за места)“
12 ние „Што (прашање за места.)“
тринаесет أين „Каде (прашање за места.)“
14 متى „Кога (место на прашање)“
15 كيف како (прашање за места.)
шеснаесет не, ма „Не (ما - негација на глаголот ex. T.)“
17 сите „Сите, сите, сите, сите“
осумнаесет كثير „Многу, многубројни“
деветнаесет некои "неколку"
дваесет قليل „Мало, мало
(на пр. пред قليل - "пред некое време") "
21 последно „Различно, различно“
22 една "еден"
23 Етан "два"
24 ثلاثة "три"
25 أربعة "четири"
26 خمسة "пет"
27 عظيم, كبير „Големо, одлично“
28 طويل „Долго, долго, високо“
29 عريض, واسع "широк"
триесет СЕМК "дебел"
31 ثقيل "тешки"
32 صغير "малку"
33 قصير „Кратка, кратка, мала големина“
34 зиг "тесен"
35 рик "тенок"
36 мирна «женщина»
37 رجل «мужчина»
38 رجل, إنسان «человек»
39 طفل «ребёнок, дитя»
40 زوجة «жена»
41 زوج «муж»
42 أم,والدة «мать»
43 والد, أب «отец»
44 حيوان «зверь, животное»
45 سمك «рыба»
46 طائر «птица, птаха»
47 كلب «собака, пёс»
48 قملة «вошь»
49 ثعبان «змея»
50 دودة «червь»
51 شجرة «дерево»
52 غابة «лес»
53 عصا «палка, прут»
54 فاكهة «фрукт»
55 بذرة «семя, семена»
56 ورق «лист»
57 جذر «корень»
58 قشرة «кора»
59 زهرة «цветок»
60 عشب «трава»
61 حبل «верёвка»
62 جلد «кожа»
63 لحم «мясо»
64 دم, دماء «кровь»
65 عظم «кость»
66 دهن «жир»
67 بيضة «яйцо»
68 قرن «рог»
69 ذيل «хвост»
70 قلم «перо (пишущая принадлежность)»
71 شعر «волосы»
72 رأس «голова»
73 الأذن «ухо»
74 عين «глаз, око»
75 أنف «нос»
76 فم «рот»
77 سن «зуб»
78 لغة «язык (наречие, говор)»
79 مسمار «ноготь»
80 قدم «стопа»
81 ساق «нога»
82 ركبة «колено»
83 يد «рука»
84 جناح «крыло»
85 معدة «живот, брюхо»
86 في الداخل «внутренности, кишки»
87 عنق «шея»
88 ظهر «спина»
89 صدر «грудь»
90 قلب «сердце»
91 كبد «печень»
92 شرب «пить»
93 أكل «есть, кушать»
94 عض «кусать»
95 مص «сосать»
96 بصق «плевать»
97 تقيؤ «рвать, блевать»
98 ضرب «бить, ударять»
99 تنفس «дышать»
100 ضحك «смеяться»

Задача синтаксиса состояла в структурно-семантическом анализе предложения. В нём постулировались субъектно-предикатные отношения между двумя именами или между именем и глаголом. Различались предложения малые/элементарные и большие, образующие иерархию; предложения именные, глагольные и обстоятельственные — в зависимости от того, какое слово стоит в начале предложения, а соответственно разные виды подлежащих и сказуемых.

Выделялись и подробно классифицировались второстепенные члены предложения (до пяти видов дополнений, обстоятельства разных видов, «приложения»).

Различались случаи формальной и виртуальной реализации флексий. Было введено понятие подразумеваемого члена для объяснения конструкции. Анализу подвергались также отношения согласования, управления и примыкания.

В морфологии рассматривались части речи и особенности их формообразования, не обусловленные синтаксически. Сюда относились такие вопросы, как части речи (имя, глагол и частицы до 27 видов), структура корня, имена и их многоаспектная классификация по разным основаниям (имена явные — существительные, прилагательные, имена скрытые — личные местоимения, имена общие — указательные и относительные местоимения и т. д.), глаголы (с детальной классификацией их форм и значений), двухпадежные и трёхпадежные имена, образование относительных имён, образование композитов, образование форм числа и рода, образование деминутивов, изменения формы слова в связи с наличием слабых корневых согласных, паузальные формы и т. п. Здесь же дискутировался вопрос о масдаре .

Особенно большие успехи были достигнуты в фонетике ( Халиль ибн Ахмад ; Абу Али ибн Сина — Авиценна , 980—1037; Сибавейхи ) [10] .

Арабский язык характеризуется сильно развитой флективностью . Большинство слов в арабском языке традиционно возводится к глагольным основам.

Корень слова

Арабский корень бывает чаще всего трёхсогласным, реже — двух- или четырёхсогласным, ещё реже —пятисогласным; но уже для четырёхсогласного корня выставляется требование, чтобы он содержал хоть один из плавных согласных (для них существует мнемоника: مُرْ بِنَفْلٍ ).

По мнению советского арабиста С. С. Майзеля , число трёхсогласных корней в современном арабском литературном языке составляет 82 % от общего числа арабского корнеслова [13] .

В составе корня могут участвовать не какие угодно согласные: одни из них совместимы в том же корне (точнее, в той же ячейке; см. ниже: б), другие несовместимы.

Несовместимые:

 • гортанные: غ ع خ ح (при совместимости ع и ء );
 • негортанные:
 • ب и ف م
 • ت и ث
 • ث и س ص ض ط ظ
 • ج и ف ق ك
 • خ и ظ ق ك
 • د и ذ
 • ذ и ص ض ط ظ
 • ر и ل
 • ز и ض ص ظ
 • س и ص ض
 • ش и ض ل
 • ص и ض ط ظ
 • ض и ط ظ
 • ط и ظ ك
 • ظ и غ ق
 • غ и ق ك
 • ق и ك غ
 • ل и ن .

Эта особенность состава арабского корня несколько облегчает задачу читающему рукопись без точек; например, написание حعڡر должно быть جَعْفَر [14] .

Формообразование слов происходит в основном за счёт внутреннего структурного изменения слова — внутренняя флексия . Арабский корень состоит, как правило, из трёх (реже — двух или четырёх, крайне редко — из пяти) корневых согласных (радикалов), которые с помощью трансфиксов образуют всю парадигму данного корня. Например, из глагола كَتَبَ («писать» ) с использованием согласных ك ت ب образуются следующие слова и формы:

 • كَتَبَ [ k a t a b a ] — «он писал»;
 • أَكْتُبُ [ ʔ a k t u b u ] — «я пишу»;
 • كِتَابٌ [ k i t a ː b u n ] — «книга»;
 • كُتُبٌ [ k u t u b u n ] — «книги»;
 • كَاتِبٌ [ k a ː t i b u n ] — «писатель»;
 • كُتَّابٌ [ k u t ː a ː b u n ] — «писатели»;
 • مَكْتَبَةٌ [ m a k t a b a t u n ] — «библиотека».

В арабском языке существует три падежа : именительный (падеж подлежащего и именного предикатива ), родительный (падеж предложного управления) и винительный (падеж прямого дополнения). С помощью родительного падежа также оформляется несогласованное беспредложное определение — идафа .

Следует заметить, что перевод падежей الرَّفْعُ , الجَرُّ и النَّصْبُ весьма условный, так как родительный и винительный падежи арабского языка включают такие имена, которые при переводе могут стоять в каком-либо из оставшихся трёх падежей русского языка:

 • قَطَعَ زَيْدٌ اَلْحَبْلَ بِٱلسِّكِّينِ (الجَرُّ) [ q a t ˤ a ʕ a z a j d u n a l ħ a b l a b i s ː i k ː i ː n i ] «Зейд отрезал верёвку ножом» (творительный падеж);
 • تَكَلَّمْنَا عَنْ اَلدِّرَاسَةِ (الجَرُّ) [ t a k a l ː a m n a ː ʕ a n a d ː i r a ː s a t i ] «Мы говорили об учёбе (предложный падеж)»;
 • قُلْ لِمُحَمَّدٍ (الجَرُّ) [ q u l l i m u ħ a m ː a d i n ] «Скажи Мухаммаду (дательный падеж)»;
 • قَاوَمَ ٱلشَّعْبُ ٱلْمُسْتَعْمِرِينَ (اَلنَّصْبُ) [ q a ː w a m a ʃ ː a ʕ b u l m u s t a ʕ m i r i ː n a ] «Народ боролся с колонизаторами (творительный падеж)»;

Признаки, по которым распознаётся падеж, различны и зависят от морфологических особенностей имени [15] .

Имя существительное

Существительному в арабском присущи такие морфологические понятия как род, число — единственное, двойственное (в диалектах крайне малоупотребимо) и множественное, — падеж и состояние, а также категории определённости, неопределённости и нейтрального статуса.

Род

В арабском языке есть только два рода: мужской и женский. Для имён, имеющих характерное окончание [атун], часто характерен женский род. В целом принадлежность имени к тому или иному роду связана со значением, например, с признаком пола.

Например, существительное أُمٌّ ['уммун] «мать», несмотря на своё окончание, имеет женский род. Для многих существительных, обозначающих название профессии или род деятельности, женский род образуется простым путём прибавления к соответствующему имени мужского рода окончаниях [-атун]. Например:

طَالِبٌ «студент» طَالِبَةٌ « студентка»

Для передачи на письме окончания женского рода используется [та̄' марбӯт̣а], буква, которой нет в алфавите.

Она является графическим вариантом обычного ت [т], которое носит название [та̄'], или «растянутое т». Соединяя друг с другом концы «растянутого т», мы получаем [та̄' марбӯт̣а]. В семитских языках [т] является одним из основных показателей рода. При согласовании с именами в глаголах используется ت , а в именах . [та̄' марбӯт̣а] пишется только лишь в конце слова и может иметь два начертания: без соединения — и при соединении справа — [16] .

Глагол

Глагол характеризуется большой развитостью глагольных форм, называемых породами: единой системой спряжения всех глаголов; развитой системой временных форм (три простых и три сложных времени); двумя залогами (действительный и страдательный); пятью наклонениями ( изъявительное , сослагательное , условное , повелительное и усиленное ); связанной с породами системой отглагольных имён (так называемых « масдаров »).

Глагол обозначает действие или состояние лица или предмета и выступает в предложении в качестве сказуемого . Наиболее распространённым типом арабского глагола является глагол , состоящий из трёх согласных. Три согласные стоящие рядом и огласованные фатх̣ой (средняя коренная может быть огласована также д̣аммой или кясрой ), представляют собой глагол 3-го лица мужского рода единственного числа прошедшего времени. Такая глагольная форма имеет формулу فَعَلَ . Как наиболее простая, эта форма принимается за исходную при образовании производных форм и в словарях условно переводится инфинитивом . При спряжении арабского глагола личные местоимения опускаются, так как лицо, число и род достаточно полно выражены в личных окончаниях.

Прошедшее время арабского глагола служит для выражения действия, происходившего до момента речи, и образуется путём замены окончания 3-го лица единственного числа мужского рода соответствующими личными окончаниями . Арабский глагол , в отличие от русского , в форме прошедшего времени чёткого видового значения не получает, а поэтому в зависимости от смысла предложения может быть переведён как формой совершенного, так и формой несовершенного вида русского глагола. Например: كَتَبَ «он писал» или «он написал».

Настоящее-будущее время арабского глагола выражает незаконченное по своему характеру действие, происходящее или начинающееся одновременно с моментом речи или с каким-либо другим моментом, прямо или косвенно обозначенным в данном высказывании. Форма настояще-будущего времени образуется от формы прошедшего времени путём прибавления соответствующих префиксов и окончаний ; при этом первый коренной утрачивает огласовку (над ним появляется сукун ), а второй получает фатх̣у , д̣амму или кясру , которая называется типовой огласовкой и указывается в словарях соответствующей буквой (а, и, у), поставленной в скобках после глагола.

Будущее время глагола образуется на основе формы настоящего времени путём прибавления к ней префикса سوف [сауфа] или его сокращённого варианта س [са]. В отличие от س , пишущегося с глагольной формой слитно, سوف пишется с ней раздельно. Оба префикса никакого самостоятельного значения не имеют. Спряжение глагола в этой форме времени в своей основе аналогично спряжению в форме настояще-будущего времени.

В современном арабском языке, особенно в периодической печати, активно используется глагол второй породы, образованный от префикса سوف , а также масдар данного глагола تسويف , в значении «бесконечного затягивания», «постоянного откладывания на неопределённое будущее» в отношении каких-либо планов, обещаний или обязательств, например, предвыборных и т. п.].

Спряжение глагола كَتَبَ (писать) в прошедшем времени
Лицо Род Ед. число Двойств. число Множ. число
1-e - كَتَبْتُ
[катабту]
- كَتَبْنَا
[катабна:]
2-е М. كَتَبْتَ
[катабта]
rowspan=2 كَتَبْتُمَا
[катабтума:]
كَتَبْتُمْ
[катабтум]
Ж. كَتَبْتِ
[катабти]
كَتَبْتُنَّ
[катабтунна]
3-e М. كَتَبَ
[катаба]
كَتَبَا
[катаба:]
كَتَبُوا
[катабу:]
Ж. كَتَبَتْ
[катабат]
كَتَبَتَا
[катабата:]
كَتَبْنَ
[катабна]
Спряжение глагола كَتَبَ (у) (писать) в настояще-будущем времени
Лицо Род Ед. число Двойств. число Множ. число
1-e - أكْتُبُ
[актубу]
- نَكْتُبُ
[нактубу]
2-е М. تَكْتُبُ
[тактубу]
rowspan=2 تَكْتُبَانِ
[тактуба: ни]
تَكْتُبُونَ
[тактубу: на]
Ж. تَكْتُبِينَ
[тактуби: на]
تَكْتُبْنَ
[тактубна]
3-e М. يَكْتُبُ
[яктубу]
يَكْتُبَانِ
[яктуба: ни]
يَكْتُبُونَ
[яктубу: на]
Ж. تَكْتُبُ
[тактубу]
تَكْتُبَانِ
[тактуба: ни]
يَكْتُبْنَ
[яктубна]
Спряжение глагола كَتَبَ (писать) будущем времени
Лицо Род Ед. число Двойств. число Множ. число
1-e - سَأكْتُبُ
[саактубу]

سَوُفَ أكْتُبُ
- سَنَكْتُبُ
[санактубу]

سَوُفَ نَكْتُبُ
2-е М. سَتَكْتُبُ
[сатактубу]

سَوُفَ تَكْتُبُ
rowspan=2 سَتَكْتُبَانِ
[сатактуба: ни]

سَوُفَ تَكْتُبَانِ
سَتَكْتُبُونَ
[сатактубу: на]

سَوُفَ تَكْتُبُونَ
Ж. سَتَكْتُبِينَ
[сатактуби: на]

سَوُفَ تَكْتُبِينَ
سَتَكْتُبْنَ
[сатактубна]

سَوُفَ تَكْتُبْنَ
3-e М. سَيَكْتُبُ
[саяктубу]

سَوُفَ يَكْتُبُ
سَيَكْتُبَانِ
[саяктуба: ни]

سَوُفَ يَكْتُبَانِ
سَيَكْتُبُونَ
[саяктубу: на]

سَوُفَ يَكْتُبُونَ
Ж. سَتَكْتُبُ
[сатактубу]

سَوُفَ تَكْتُبُ
سَتَكْتُبَانِ
[сатактуба: ни]

سَوُفَ تَكْتُبَانِ
سَيَكْتُبْنَ
[саяктубна]

سَوُفَ يَكْتُبْنَ

Наиболее употребительные слова

Три наиболее употребительных слова — это частицы, которые пишутся слитно со следующим словом. К ним относятся الـ аль (определённый артикль), وَ ва (союз «и»), и بِـ би (предлог «посредством»).

Десять наиболее употребительных отдельных слов
 1. فِي фи («в»)
 2. مِنَ мин («из, от»)
 3. عَلَى аля: (на)
 4. أَنَّ анна («что» (союз))
 5. إِنَّ инна («поистине»)
 6. إِلَى иля: («к, в, до»)
 7. كَانَ ка:на («быть»)
 8. هَٰذَا، هَٰذِهِ ха:ðа, ха:ðихи («это[т], эта»)
 9. أَنْ ан («что» (предлог))
 10. اَلَّذِي алляðи (относительное местоимение) («тот», «который»)

См. также

Примечания

 1. 1 2 3 4 Arabic – Ethnologue . Ethnologue . Simons, Gary F. and Charles D. Fennig (eds.). 2018. Ethnologue: Languages of the World, 21st edition. Дата обращения: 21 февраля 2018. Архивировано 5 января 2016 года.
 2. Красная книга языков ЮНЕСКО
 3. Доклад Pew Research Center о распространённости ислама в мире" (2009 год) Архивировано 10 октября 2009 года.
 4. Республика Сомалиленд является непризнанным государством , территорию которого все государства мира считают частью Сомали .
 5. Арабский язык — статья из энциклопедии «Кругосвет»
 6. Юшманов Н. В. Грамматика литературного арабского языка, стр. 23
 7. См.: Финкельберг Н. Д. Арабский язык. Курс теории перевода. М., 2004. С. 28.
 8. Белкин В. М. Арабская лексикология. М., 1975. С. 115.
 9. См.: Белкин В. М. Арабская лексикология. М., 1975. С. 37 и далее.
 10. 1 2 Иван Павлович Сусов. История языкознания
 11. Юшманов Н. В. Грамматика литературного арабского языка, стр. 26
 12. Р. В. Степанов, В. А. Кузьмин. Арабский язык: начальный курс . — Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, 2017. — С. 10. — ISBN 978-5-7996-2181-0 .
 13. Майзель С. С. Пути развития корневого фонда семитских языков. М., 1983. С. 78.
 14. Юшманов Н. В. Грамматика литературного арабского языка, с. 41
 15. Хайбуллин И. Н. Краткое изложение грамматики арабского языка. Уфа, 2006. С. 8.
 16. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш. Учебник арабского языка, стр. 53

Литература

Ссылки