Астрологијата

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување
Астрологијата
Слика
Лого на Wikimedia Commons Медиумски датотеки на Wikimedia Commons
Илустрација од Книгата на часовите на војводата од Бери од 15 век, покажувајќи ја врската помеѓу знаците на зодијакот и Хипократовите темпераменти во согласност со „жешко-студеното“ и „влага-сувоста“ на зодијачките соѕвездија.
Црниот дроб од Пјаченца “ е етрурски бронзен модел на црниот дроб за харуспиците , кој е модел на небото со испишани „куќи“ на кои се испишани имињата на божествата.

Астрологијата ( ал-грчки. Ἀστρολογία [1] од ἀστήρ , ἄστρον «ѕвезда» и λόγος « мисла, разум “) - група описни и предвидувачки практики, традиции и верувања , кои претпоставуваат ефекти на небесните тела врз копнениот свет и човекот ( за неговиот темперамент , карактер , постапки и судбина) и, особено, можноста за предвидување на иднината со движењето и локацијата на небесните тела во небесната сфера и релативно едни на други.

И покрај големиот број обиди преземени во паранауката да се обезбеди физичка основа за астрологијата, ниту еден од нив не бил успешен, а модерната наука целосно ја негира ефикасноста на астролошките методи, квалификувајќи ја астрологијата како псевдонаука [2] [3] [4] [ 5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] и предрасуди [13] [14] . Националната научна фондација на САД ја користи астрологијата како „референтна“ псевдонаука во системот за оценување „Наука и инженерски индикатори“ [15] . Encyclopedia Britannica ја класифицира астрологијата како магични [16] гатачки практики засновани на концепти кои се некомпатибилни со научни докази [17] .

Некои современи астролози ја нарекуваат астрологијата метафоричен „симболички јазик“ во кој истата изјава дозволува многу различни толкувања [18] [19] [20] .

Европската и индиската астрологија потекнува од сумерско-вавилонските астрални митови , во кои небесните тела ( Сонце , Месечина , планети ) и соѕвездијата биле поврзани со богови и митолошки ликови, влијанието на боговите врз земниот живот во рамките на оваа митологија се трансформирало во влијание врз животот на небесните тела - симболи на божества. Вавилонската астрологија била позајмена од Грците, а потоа, во текот на контактите со хеленистичкиот свет , навлегла во Индија [21] .

Проблем со дефиниција

Поради паранаучната природа на астрологијата, не постои строга општо прифатена дефиниција за оваа практика - ова прашање се решава на различни начини во рамките на многу астролошки школи и традиции. Широките дефиниции ја гледаат астрологијата како учење за врската помеѓу човекот и космосот и допираат различни концепти од астрономијата , магијата , езотеризмот , психологијата , окултните , религиозните ифилозофските концепти. Тесните дефиниции се фокусираат на астрономската форма и магичната содржина на астрологијата и ја гледаат како, на пример, „ математизирана техника на изготвување хороскопи за да се предвидат идните настани од нив“. Астролошката практика е изградена на две тесно поврзани точки:

 • Набљудување на небото (регистрација на астрономски настани и нивно прикажување во одредена форма).
 • Толкување на добиените податоци (претпоставка за кореспонденција на овие настани со настани од човечкиот живот или историја)[22] .

Историја на астрологијата

Хороскоп во западен стил
Хороскоп заснован на индиски модел (северен стил)

Прашањето за времето и местото на појавата на астрологијата е тешко, бидејќи науката има само ограничен опсег на веродостојни информации за најстарите фази во развојот на човечката култура и, соодветно, раната историја на митологијата и набљудувачката астрономија.

Некои истражувачи ја припишуваат појавата на астрологијата на периодот на Мустерската ера (пред околу 40-100 илјади години), кога беа забележани наједноставните набљудувања на движењето на Сонцето , а почетните вештини за броење и геометрија беа развиени во различни региони. на Евроазија [23] .

Можеме само со сигурност да кажеме дека најдоцна до последните векови од III милениум п.н.е. НС. Во античка Месопотамија , астрологијата на предзнаците беше веќе позната: во тоа време беа спроведени систематски астрономски набљудувања, а астрлошкото, предвидливо значење беше поврзано со поединечни феномени, како што се појавата на комети , затемнувања на Сонцето и Месечината итн. За тоа сведочи текстот со клинесто писмоЕнума Ану Енлил “ пронајден во 1847 година во библиотеката на палатата Ниневија на асирскиот крал Ашурбанапал . Сепак, речиси до почетокот на новата ера, астрологијата остана приземна и се занимаваше со предвидување настани само на национално ниво; идејата за индивидуален хороскоп не им била позната на вавилонско-асирските астролози.

Појавата на првите индивидуални хороскопи датира од околу 5-4 век п.н.е. НС. Токму на овој период му припаѓаат и најстарите лични хороскопи кои дојдоа до нашите денови. Веројатно, појавата на концептот на индивидуален хороскоп се должи на спојувањето на воведените од 4 век п.н.е. НС. во употребата на зодијакот со 12 знаци и развојната традиција на хемерологија , што потсетува на календарски-месечни листи на поволни и неповолни денови [24] . Пример за таков календар е папирусот од Стариот Египет , кој датира од периодот на XIX или XX династија (околу 1200 п.н.е.) [25] [26] .

Конечно, традицијата на хороскопска астрологија се развила под влијание на грчката култура околу 1 век од нашата ера. НС. Во делото на ПтоломејТетрабиблос “, кое датира од тоа време, се изнесени принципите на класичната астрологија, кои останале практично непроменети до модерните времиња . Астролошкиот трактат му се припишува на волшебникот Астрампсих .

По зајакнувањето на врските меѓу Индија и грчко-римскиот свет во III-V век од нашата ера. НС. Грчките текстови кои содржеле информации за хороскопската астрологија дошле на Исток и биле преведени на санскрит , поставувајќи ја основата за индиската астролошка традиција (иако елементите на предгрчката астрологија дошле во Индија многу порано). Најдоцна до средината на I милениум п.н.е. д., по заземањето на северна Индија од страна на Ахеменидите , знаењето за вавилонската астрономија и астрологија навлезе на Исток во разновидноста што е содржана во текстовите на „MUL.APIN“ (MUL.APIN).

Постепено, патеките на грчката и индиската астрологија се разминуваат. Индиските астролози развиле концепти непознати за Хелените, како што е концептот на лунарни куќи ( накшатра ) и прашална астрологија ( хорарна астрологија ). На Запад, математичкиот апарат на астрологијата продолжи да се подобрува: пресметките станаа построги, врвовите на хороскопските куќи беа врзани за астрономските параметри на небесната сфера, се задржа строгоста за одредување на аспектите меѓу планетите (во Индија, овој концепт постои во поедноставена форма).

Така, до најновото време, се развија две поврзани, но различни по детали, традиции на хороскопската астрологија:

Последователно, поради надворешната сличност, некои календарски системи и традиции беа припишани на корпусот на астрологијата, кои, строго кажано, не се астрологија, бидејќи им недостига моментот на одредување на вистинските позиции на небесните тела во одреден момент во времето. Таквите календарски системи вклучуваат:

Хороскоп

Главниот метод на астролошка активност е изградба и интерпретација на астролошки карти - шематски слики на локацијата на небесните тела во одреден момент во времето. Хороскоп е шематски карта на небото видлива во одреден момент во времето во одредена географска точка на земјината топка. Астролошката карта што го одразува шематскиот распоред на планетите на небото, но не и нивната локација во однос на хоризонтот, се нарекува космограм, односно космограмот ја рефлектира релативната положба на телата на Сончевиот систем во одредена точка во време, но не и нивната видливост од одредена точка на површината на Земјата. Се користи за предвидување настани поврзани со оваа точка во просторот и моментот во времето; е основата на многу традиции на астрологијата.

Хороскопот ја зема предвид релативната положба на небесните тела (види аспект ) и нивната положба во однос на 12 хороскопски знаци и 12 куќи од хороскопот . Во современата западна астрологија , да се изгради хороскоп, во зависност од конкретното училиште на кое припаѓа овој или оној астролог, освен планетите Септенер ( Сонце , Месечина , Меркур , Венера , Марс , Јупитер , Сатурн ), познати во античко време, се зема предвид позицијата на Уран , Нептун , Плутон , некои големи астероиди и фиктивни точки .

Секции за астрологија

Астрологијата има широк спектар на делови, кои се разликуваат во задачите и методологијата што треба да се решат:

 • Натална астрологија , буквално астрологија на раѓање е дел од астрологијата што ги предвидува главните трендови во судбината на една личност, ги открива неговите склоности и карактерни црти; понекогаш делот од астрологијата што го предвидува влијанието на интеракцијата на светилниците врз карактерот и психолошките карактеристики на една личност се нарекува астропсихологија .
 • Предиктивна астрологија е дел од астрологијата посветен на предвидување настани во животот на една личност.
 • Синастричната астрологија е гранка на астрологијата која ја предвидува природата на односите.
 • Медицинската астрологија е насока на астрологијата посветена на човековото здравје.
 • Хорарната астрологија е дел од астрологијата што бара одговор на поставеното прашање.
 • Изборната астрологија е дел од астрологијата што бара погоден момент за започнување бизнис за да постигне успех во него.
 • Мундана астрологија е дел од астрологијата што го предвидува развојот и интеракцијата на државите, нациите и другите големи општествени групи.
 • Астрометеорологијата е дел од астрологијата што ги предвидува временските промени.
 • Човечкиот дизајн е „нова астрологија“, чиј автор се зафатил да го одреди карактерот на една личност врз основа на времето и местото на неговото раѓање [28] .

Астрологијата и уметноста

Астрологијата остави значаен белег не само во историјата на астрономијата, природните науки, религијата и магијата, туку и во културата.

Структура на уметнички дела и астролошки погледи

Хармонија на светот. Илустрација во ново и целосно објаснување на окултните науки од Ебенезер Сибли, 1806 година

Развивајќи ја теоријата на музиката , научниците од Питагореј се обиделе преку свирење на лира да ја изразат хармонијата на сферите (музиката на сферите) - музичкиот звук на планетите, сонцето, месечината и нивните сфери, кои ја сочинуваат музичката и математичката архитектоника. на космосот, исцелувајќи ја душата и создавајќи состојба на катарза . Преку музиката, Питагорејците се труделе да ја сфатат пропорционалноста на хармонијата на душата и просторот. Сликата на хармонијата на сферите влијаеше врз работата на неопитагорејците и неоплатонистите и доминираше долго време не само во астрономијата ( Кеплер ), туку и во естетиката и уметноста на Европа во средниот век и модерните времиња ( Гете , германски романтичари, Шекспир , итн.). [29]

Хороскопски знаци (Јарец, Водолија, Риби) на фасадата на катедралата во Амиен.

Според астролозите, некои од архитектонските структури на антиката биле подигнати во согласност со астролошките концепти. На пример, зигуратите на Античка Месопотамија се состоеле од три (според бројот на три света) или седум (според бројот на планети) ката, од кои секоја имала четириаголна форма, симболизирајќи ги четирите кардинални насоки и четирите годишни времиња.

Пример за литературно дело изградено според астролошкиот канон е поемата од 12 стихови „Дванаесет звуци“ („Zwölf Stimmungen“) од антропозофот Рудолф Штајнер . Стиховите во ова дело одговараат на хороскопските знаци , секоја строфа содржи 7 линии посветени на 7 видливи планети: 1-виот ред на Сонцето, 2-ри и 3-ти се посветени на внатрешните планети, Венера и Меркур, средната линија е поврзана со Марс, затоа што го следат линиите на Јупитер и Сатурн. Последната линија е посветена на Месечината што ја рефлектира сончевата светлина како што е изразено во првата линија.

Астролошки мотиви во уметноста

Циклуси поврзани со знаците на Зодијакот и астролошкото значење на планетите постојано се создаваат и во литературата и во сликарството, минијатурите на книги, музиката и скулптурата.

Делата на Данте , Гримелсхаузен , Шекспир , Калдерон , Стендал , Скот и други писатели во уметничка форма често ги рефлектираат астролошките концепти кои доминирале во ерата на нивното пишување.

Малку познат останува посебен литературен жанр на поезијата, генетскиот лаконски , кој постоел во европската литература. Овие песни беа посветени на астролошката пофалба на новороденчињата и нивните родители, врз основа на хороскопот на новороденчето. Типичен пример за генетски леконист е преживеаната песна на Симеон Полотски, посветена на раѓањето на идниот руски цар Петар I.

Астролошките дела како уметнички дела

Многу астролошки трактати од Античка Грција , Рим , хеленистички Египет и Индија биле создадени во поетска форма и во форма на уметнички дела. На пример, најстариот астролошки трактат на грчко-римската астрологија што преживеал до денес, Астрономикон од Маркус Манилиус, е напишан во форма на песна. Во руската држава на крајот на 17 век, беше дистрибуирана преведената композиција „ Знаци на кралства, држави и места и Украина, под која лежи знакот на небесните дванаесет зодија “, во која земјите во светот биле споредувани со знаците на зодијакот.

Астрологијата и религиите

Астрологијата и јудаизмот

Пророкот Исаија ги подложил астролозите на посебен потсмев. Тие му рекоа на царот дека царството на Израел нема да падне, додека Исаија рече поинаку. В этом классическом противоречии между гороскопами и божественным откровением пророк заявляет:

И придёт на тебя бедствие; ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападёт на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придёт на тебя пагуба, о которой ты и не Думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей; может быть, пособишь себе; может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочёты (ἀστρολόγοι) и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома; огонь сожег их; не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним ( Ис. 47:11–14 ).

В Талмуде сказано: «Нет звезды или планеты, которая определяла бы судьбу евреев» (Недарим 32а, Шабат 156а).

Знаменитый апологет иудаизма Филон Александрийский трактуя слова книги Бытия про знамения грядущего под συμβία μελλόντων подразумевал указания на погоду , а не астрологические предзнаменования , к которым относится критически [30] .

Многие еврейские мудрецы средневековья, например, Авраам Ибн-Эзра , были теоретиками и практиками натальной астрологии. С другой стороны, величайший авторитет средневекового еврейства Рамбам категорически отрицал научность и обоснованность астрологии.

Согласно каббалисту М. С. Лайтману , нет никакой связи между каббалой и астрологией. Ущерб от гаданий и астрологических предсказаний двойной — неправильные прогнозы и отвлечение от исправления. Следовательно, и реакция свыше — двойные страдания [31]

Астрология и христианство

Общее отношение

В Дидахе , церковном руководстве конца I — начала II веков, давалось предупреждение: «Не будь ни птицегадателем, поелику (птицегадание) ведёт к идолослужению , ни заклинателем, ни астрологом, ни чародеем, не желай смотреть на это, ибо от всего этого рождается идолослужение» [32] .

На Лаодикийском соборе (середина IV века) в правиле 36 астрология была запрещена, а астрологи отлучены от церкви: «Не подобает освящённым или причётникам быть волшебниками или обаятелями, или числогадателями, или астрологами» [33] .

В католицизме астрология, как и все формы гаданий и предсказаний, осуждается и отвергается, поскольку основана на желании власти над временем, историей и другими людьми и отрицает славу, почитание и благоговение, которые должны относиться лишь к Богу [34] .

В определении Архиерейского Собора Русской православной церкви 1994 года «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» астрология перечислена в ряду лжеучений наряду с язычеством , теософией и спиритизмом [35] .

Историческая полемика

Григорий Богослов считал, что астрология оскорбляет Божественный промысел : «Для многих, родившихся под разными звёздами, равная участь и на море, и на войне. Кого связывали звёзды, тех не связал между собою одинаковый конец. А других, хотя разделили звёзды, одинаковая соединила кончина» [36] .

Иоанн Златоуст , толкуя Книгу пророка Исаии , в которой говорится об астрологах, пишет:

Чтобы кто-либо не сказал, что астрологи могут предсказывать будущее, пророк говорит: они не возвестили тебе ничего иного, кроме тоски, которой подвержены они сами, постоянно наблюдая звёзды и будучи бессильны знать что-либо. «Вот они, как солома: огонь сожег их, — не избавили души своей от пламени» ( Ис. 47:14 ). Они не только будут бесполезны тебе, но даже и сами погибнут [37] [38]

Блаженный Августин так отвечал тем, кто полагает, что хотя бы иногда гороскопы соответствуют действительности:

Так как это служит к уловлению людей, то оно бывает действием совратившихся духов, которым попускается знать кое-что истинное из области временных предметов отчасти потому, что они обладают более тонким чувством, или более тонкими телами, или более богатым, благодаря своей продолжительной жизни, опытом. Поэтому истинный христианин должен остерегаться как астрологов, так и всяких прорицателей, особенно тех, которые говорят правду, чтобы, уловив при содействии демонов его душу, они не запутали его в своё сообщество [39] .

Иоанн Дамаскин считал, что астрология отрицает человеческую свободу и Божественное достоинство:

Мы, созданные Творцом свободными, являемся господами наших дел. А если мы всё делаем в силу течения звёзд, то то, что мы делаем, мы делаем по необходимости. То же, что происходит по необходимости, не есть ни добродетель, ни порок. А если мы не имеем ни добродетели, ни порока, то мы недостойны ни наград, ни наказаний, равно как и Бог окажется несправедливым, подавая одним блага, другим скорби. Даже более того: раз всё ведётся и влечётся необходимостью, то не будет ни управления Божия в мире, ни промышления Божия о творениях [40] .

По мнению многих астрологов, Книга Бытия содержит указание на то, что небесные тела создавались в том числе для опознания по их положению неких «знамений», под чем можно подразумевать астрологию:

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений , и времён, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. ( Быт. 1:14–17 )

Однако в христианстве под знамениями понимаются не астрономические явления, а чудесные явления и знаки [41] . Поскольку чудо по своему смыслу противоречит закономерности , систематически использовать знамения невозможно, а значит невозможно их и понимать как основу для каких-либо астрологических прогнозов. Что же касается намеренного поиска знамений, то таковое в православном христианстве крайне порицается: «род лукав и прелюбодейный знамения ищет » (Мф. 16, 4; 12, 38—42). По словам свт. Игнатия (Брянчанинова) «Прошение „знамения с небесе“ было не столько прошением чуда, сколько насмешкою над чудесами Богочеловека и выражением невежественного, превратного понятия о чудесах» [41] ; «в… состоянии самообольщения и разгорячения находятся и те, которые хотят видеть знамения» [42] .

Другая традиционная отсылка астрологов к Вифлеемской звезде с древности встречала критику христианских богословов. Григорий Богослов писал:

Не упоминай мне о великой славе Христовой — звезде-благовестнице, которая с востока путеводила волхвов в тот город, где воссиял Христос — безлетный Сын смертного рода! Она не из числа тех, истолкователями которых астрологи, но необыкновенная и не являвшаяся прежде сего, а замеченная в еврейских книгах. Из них предузнав о звезде, посвятившие жизнь звездословию халдеи, когда с удивлением отличили её от множества наблюдаемых ими звёзд и приметили, что с новым сиянием несётся она с востока по воздуху в еврейскую землю, заключили о рождении Царя. И в то именно время, как вместе с небожителями поклонились Царю астрологи, отпало у них попечение о своём искусстве [36] .

Астрология и ислам

Одним из самых тяжких грехов и неверием ( куфр ) в исламе является колдовство [43] , а астрология считается разновидностью колдовства. Абдулла ибн Аббас сообщил, что Мухаммед сказал:

Тот, кто обучился отрасли астрологии, тот обучился отрасли колдовства, а кто обучился большему, тот выучил столько же колдовства.

Ахмад 1/277, Абу Дауд 3905, «Сахих аль-Джами» 11019

По словам шейха Саида Мутауалли Ад-Дарша, в прошлом председателя Шариатского совета Британии:

В исламе нет места никаким предсказаниям будущего. Если человек читает гороскопы, думая, что звёзды точно предскажут его жизнь, то его молитвы не будут приниматься Аллахом в соответствии с хадисом Пророка (мир и благословения ему): «Молитва того, кто явится к предсказателю, спросит его о чём-либо и поверит ему, не принимается в течение сорока дней» [44] .

Астрология и индуизм

В индуизме и в тибетском буддизме астрология — это часть религии , философии (Учения) и медицины. В аюрведе и тибетской медицине астрология используется на равных с другими методами диагностики больного. В каждом индуистском храме присутствует вспомогательный алтарь девяти планет ( Наваграха ), так как они рассматриваются как основные слуги верховной личности Бога (только в индуизме), непосредственно исполняющие его волю. Этот алтарь располагается обычно ближе всего к входу, и перед посещением основного алтаря индуист, посещающий храм, обходит этот алтарь вокруг несколько раз, держа в руках светильник с огнём, что символизирует очищение от кармы в ходе различных кругов перевоплощений. Часто вокруг этого алтаря можно видеть орнамент со знаками зодиака, что намекает на путешествия души по зодиакальному кругу (сансаре). Буддизм и индуизм опираются на концепцию кармы — закона, который можно кратко определить двумя максимами: 1) невозможно избежать плодов содеянного; 2) невозможно встретиться с плодами несодеянного. При этом считается, что предопределённость судьбы человека вполне поддаётся коррекции, чему и служит астрология, так как гороскоп якобы отражает именно некоторую сумму прошлой кармы, с которой человек пришёл в этот мир.

Астрология и наука

Если вы соберёте 10 мудрейших людей всего мира и попросите их найти самую глупую вещь на свете, то ничего глупее астрологии они не найдут.

С точки зрения современной науки астрология является типичным лженаучным учением [46] [47] и разновидностью гадательной магии [48] . При этом наука признаёт, что на определённом этапе своего развития астрология объективно стимулировала развитие наблюдательной астрономии , математики , метеорологии и других областей знания.

Отношение современной науки к астрологии

Критика

Поскольку за астрологией исторически закрепилось название, включающее в свой состав корень греческого слова «логос», и применяемый для образования названий различных наук («биология», «археология» и т. д.), современным учёным приходится постоянно разъяснять, что астрология носит такое название только как дань традиции [12] .

По мере развития науки в научной среде укрепилось убеждение о ложности астрологии [46] . Убеждение в том, что астрология — псевдонаука , основывается на том, что методология астрологии несовместима с современной научной методологией . Астрологию относят к суевериям , лженаучным учениям и к разновидности гадательной магии . Нередко астрологи пользуются профессиональной терминологией, развитой в психологии. Также имеет место спекуляция астрологов на не полностью исследованных наукой проблемах, как и собственное толкование научных открытий [12] .

В 1975 году 186 ведущих мировых учёных, в том числе 18 нобелевских лауреатов, выступили с заявлением «Возражения против астрологии» [8] [49] , в котором выражали беспокойство по поводу того, что средства массовой информации охотно предоставляют свои страницы астрологии и прочим подобным псевдонаукам [3] . Национальный научный фонд (США) относит веру в астрологию к одному из наиболее распространённых среди американцев псевдонаучных заблуждений [7] . В России публичной критикой астрологии как лженауки занимается Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук .

21 октября 2013 года президент РАН академик В. Е. Фортов отметил, что наука и религия имеют общую цель в борьбе с хиромантией и гороскопами. [50]

Поддержка

Ряд сторонников и создателей псевдонаучных теорий высказались в поддержку астрологии [51] и полагают, что она имеет примеры успешного применения в мировой практике [52] [53] [54] [55] .

Астролог, один из учредителей «Союза профессиональных астрологов» [56] , член различных общественных академий Ф. К. Величко считает, что астрология занимает промежуточное положение между религией и науками (естественными и гуманитарными) [57] , и высказывает мнение, что все астрологические умозаключения должны быть надёжно подтверждены фактическим материалом [58] .

В 2000 году Комиссия по Университетским грантам и Министерство развития человеческих ресурсов Индии решили ввести курс «Ведической Астрологии» ( IAST : jyotir vijñāna ) в индийских университетах , разослав письма с предложением грантов в размере 1,5 млн рупий в случае открытия отделений с преподаванием «ведической астрологии». На предложение откликнулись 35 университетов. Это вызвало резкую реакцию научного сообщества Индии, выразившего протест против попыток придания научного статуса псевдонауке [59] [60] [61] . В настоящее время в ряде университетов Индии существуют отделения и присваиваются учёные степени по джьотише (астрологии индуизма ) [62] [63] [64] [65] . Ряд исследований в Индии показал неэффективность предсказаний индийских астрологов [61] [66] .

Попытки верификации

Общие результаты

Ни один эксперимент, который мог доказать истинность утверждений астрологии, не увенчался успехом [67] . Все усилия, направленные на то, чтобы установить достоверные статистические корреляции между расположением небесных светил в момент рождения человека и какими-либо особенностями его личности или событиями в жизни, пока не дали положительного результата [67] . Астрологи в своих предсказаниях не показали результатов, существенно отличных от любого случайного предсказания [68] [69] [70] . Те из них, кто заявляет об обладании сверхъестественными способностями, не способны действовать лучше, чем те, кто о таких способностях не заявляет [68] .

Эффект Марса

Существует ряд статистических исследований достоверности астрологии, давших кажущийся положительным результат. Наиболее известными в этой области являются работы Мишеля Гоклена , сопоставившего моменты рождения большого количества людей с их профессиями. Результаты этих работ оказались неоднозначными. Исследования Гоклена опровергли многие базовые положения астрологии [61] [71] , в частности, работоспособность гороскопов. В то же время в ряде других его исследований были обнаружены некоторые статистические закономерности, предполагавшие наличие связи момента рождения человека с его судьбой (см. эффект Марса ). Эти исследования повторялись несколько раз под надзором различных экспертов и давали сходные результаты, однако научное сообщество отказалось признать их, мотивируя тем, что полученные результаты не имели статистической значимости [72] и что при анализе Гоклен допускал систематическую ошибку , отбирая тех из людей, чьи данные о моменте рождения подтверждали его гипотезу [73] .

Эксперимент Форера

Критику достоверности сообщаемых астрологами сведений современная наука часто подкрепляет ссылкой на эксперимент Форера (см. Эффект Барнума ). В 1948 году американский психолог Бертрам Форер (англ.) провёл психологический эксперимент : раздал своим студентам тест личности , чтобы по результатам тестирования предоставить им анализ их личности. Однако вместо настоящего анализа, он давал всем один и тот же расплывчатый текст, взятый из гороскопа . Затем он попросил каждого студента оценить по пятибалльной шкале: насколько описание их личности соответствует действительности. Средняя оценка оказалась равной 4,26. На оценку точности описания студентов повлиял в том числе и авторитет преподавателя.

Впоследствии эксперимент был повторён множество раз с тем же результатом [74] . Оказалось, что люди зачастую крайне высоко оценивают точность таких описаний их личности, которые, как они предполагают, созданы индивидуально для них, но которые, на самом деле, неопределённы и достаточно обобщены, чтобы их можно было с таким же успехом применить и ко многим другим людям. Этим эффектом учёные объясняют феномен широкой популярности астрологических гороскопов , хиромантии и различных псевдонаук .

Планеты в астрологии

Астрологические близнецы

Одним из наиболее убедительных доказательств [4] ложности астрологии считается эксперимент, начатый в 1958 году английскими учёными и продолжающийся по настоящее время. Учёные изучали более 2000 человек [75] , родившихся с интервалом в среднем около 4,8 минуты [61] [68] (так называемых « временны́х близнецов »), и проследили их дальнейшую судьбу. Согласно астрологии, такие люди должны быть близки по профессии, по уму, по привычкам и т. д. Наблюдения велись за состоянием здоровья, родом занятий, семейным положением, уровнем интеллекта, способностью к музыке, искусству, спорту, математике, языкам и т. д. Всего учитывалось свыше сотни параметров. Никакого сходства между «временны́ми близнецами» не было обнаружено. Они оказались столь же отличны друг от друга, как и люди, родившиеся в разное время под любыми другими знаками Зодиака [68] [61] .

См. также

История астрологии
Проблема верифицируемости
Центральные понятия
Компьютерные программы

Примечания

 1. «астрология» (недоступная ссылка) // Этимологический словарь Фасмера .
 2. Осипов Ю. С. Обращение Российской академии наук (к научным работникам России, профессорам и преподавателям вузов, учителям школ и техникумов, всем членам российского интеллектуального сообщества) (рус.) // Успехи физических наук : журнал. — Российская академия наук , 1999. — Май. — doi : 10.3367/UFNr.0169.199905j.0592 .
 3. 1 2 Пружинин Б. И. Псевдонаука сегодня // Вестник РАН , 2005, том 75, М 2, с. 117—125
 4. 1 2 Александров Е. Б. , Гинзбург В. Л. , Кругляков Э. П. , Фортов В. Е. Астрология добралась до правоохранительных органов // « Наука и жизнь », 19.04.2007, Бюллетень « В защиту науки » № 1, 2006
 5. Гинзбург В. Л. «О науке, о себе и о других» — М.: « Физматлит » 2001, Статья 22, стр. 406—410
 6. Гинзбург В. Л. «Астрология и лженаука». Послесловие к книге В. Сурдина «Астрология и наука» // Трибуна Успехи физических наук
 7. 1 2 National Science Board [en] . Chapter 7: Science and Technology: Public Attitudes and Understanding . Science and Engineering Indicators 2006 . National Science Foundation (2006). — "Belief in Pseudoscience" (see also Footnote 29). Дата обращения: 3 сентября 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.

  «…[A]bout three-fourths of Americans hold at least one pseudoscientific belief; ie, they believed in at least 1 of the 10 survey items… [29] »

  « [29] Those 10 items were extrasensory perception (ESP), that houses can be haunted, ghosts/that spirits of dead people can come back in certain places/situations, telepathy/communication between minds without using traditional senses, clairvoyance/the power of the mind to know the past and predict the future, astrology/that the position of the stars and planets can affect people's lives, that people can communicate mentally with someone who has died, witches, reincarnation/the rebirth of the soul in a new body after death, and channeling/allowing a „spirit-being“ to temporarily assume control of a body.»

 8. 1 2 Chapter 9: The American Humanist Association Архивировано 19 июня 2010 года.
 9. Science and Pseudo-Science // Stanford Encyclopedia of Philosophy
 10. Кара-Мурза С. Г. От просвещения к мракобесию // Бюллетень № 7 « В защиту науки », Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН
 11. Сурдин В. Г. Почему астрология — лженаука? // « Наука и жизнь » № 11,12 за 2000 год
 12. 1 2 3 Беспаленко П. Н., Римский В. П. Политико-идеологические и социокультурные основания типологии нетрадиционных религий // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. — Тула: Тульский государственный университет , 2009. — № 1 . — С. 8 .
 13. Activities With Astrology . Astronomical society of the Pacific. Архивировано 22 августа 2011 года.
 14. «The case for and against astrology: end of a shouting match.»
 15. nsf.gov - Science and Engineering Indicators 2012 - US National Science Foundation (NSF) . Дата обращения: 25 января 2012. Архивировано 3 февраля 2012 года.
 16. Jolly, Karen Louise Magic // Encyclopædia Britannica . Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012
 17. Gilbert, Robert Andrew Astrology // Encyclopædia Britannica . Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012
 18. Reinhold Ebertin. Combination of Stellar Influences (неопр.) . — Tempe, Ariz.: American Federation of Astrologers, 1994. — ISBN 978-0866900874 .
 19. Michael Star. Astrology FAQ, Basics for Beginners and Students of Astrology . Дата обращения: 17 июля 2006. Архивировано 22 августа 2011 года.
 20. Alan Oken. Alan Oken's As Above So Below (неопр.) . — ISBN 978-0553027761 .
 21. Pingree D. The Recovery of Early Greek Astronomy from India // Journal for the History of Astronomy (англ.) , Vol. 7, pp.109-123
 22. Куталёв Д. Что такое астрология?
 23. Фролов Б. А. Происхождение календаря // Календарь в культуре народов мира: Сборник статей. — М.: Наука . Издательская фирма « Восточная литература », 1993. — С. 7-37
 24. Жилински К . История астрологии.
 25. Ван-дер-Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии / Пер. с нем. — М.: Наука , 1991
 26. Parker RA Egyptian Astronomy, Astrology and Calendar Reckoning // Dictionary of Scientific Biography . Vol. 15. — New York: Charles Scribner's Sons, 1978. — P. 706—727
 27. Пресвитер Хуан; Антонио Перес; фрай Педро де лос Риос (глоссы). Кодекс Теллериано-Ременсис . www.bloknot.info. — Украина, Киев, 2010. Перевод с испанского - А. Скромницкий, В. Талах. Дата обращения: 16 августа 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 28. Billock, Jennifer. Human Design : A Brief Introduction to the Self-Facing System : [ англ. ] // Astrology.Com. — 2019. — 11 June. — Дата обращения: 01.06.2020.
 29. Грицанов А. А. Гармония сфер // История философии: энциклопедия. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. — 1376 с. — ISBN 985-6656-20-6 , ISBN 985-428-461-1 .
 30. Филон Александрийский . Толкования Ветхого Завета
 31. Каббала и Астрология
 32. Дидахе (Учение Господа народам чрез 12 апостолов) // Журнал Московской Патриархии . — 1975. — № 11.
 33. Морей Р. Астрология и христианство / Пер. Наталья Герус. — Новосибирск: «Посох», 1997. — 32 с.
 34. Cathechism of the Catholic Church. Part three: Life in Christ. Section two: The Ten Commandments, 2116

  All forms of divination are to be rejected: recourse to Satan or demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to «unveil» the future. Consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and, in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone.

 35. Архиерейский Собор 1994 г. Определение «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме»
 36. 1 2 Григорий Богослов . Слово 5, о Промысле
 37. свт. Иоанн Златоуст. Толкование на пророка Исайю. Глава 47
 38. В русских и в славянских текстах греческий термин «ἀστρολόγος» (астролог) переводится как «звездочёт» или «звѣздочетецъ» ( ст.‑слав. звѣздочьтьць ), смотрите: Измаил Иванович Срезневский «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Том 1 А — К» (1893) «звѣздочьтьць»
 39. Августин . О книге Бытия, буквально. В 12 книгах. 2, 17 // Августин, епископ Иппонский. Творения. — Киев, 1912, ч. 7, с. 202
 40. Иоанн Дамаскин . Точное изложение православной веры. Глава VII
 41. 1 2 Свт. Игнатий (Брянчанинов) . О чудесах и знамениях
 42. Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Книга 3. Аскетические опыты Ч. II Архивировано 20 мая 2011 года.
 43. Сахих аль-Бухари 2767 и Сахих Муслим 89. — «Сторонитесь семи смертельных грехов ... Приобщение к Аллаху сотоварищей, колдовства , запрещённого Аллахом убийства, иначе как по праву, взимания процентов с долга, присваивания имущества сироты, бегства с поля боя и опорачивания целомудренных верующих женщин».
 44. Фетва про «одним глазком на гороскоп» // IslamNews , 8 апреля 2015
 45. Рид Констанс. Гильберт. — Пер. с англ. И.В. Долгачева. — М.: Наука, 1977 — 366 с.: ил.
 46. 1 2 Гинзбург В. Л. Религия и наука. Разум и вера. — статья Нобелевского лауреата, академика РАН . (Проверено 11 января 2011)
 47. Садохин А. П. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и специальностям экономики и управления / А. П. Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 447 с. ISBN 5-238-00974-7 . С.13
 48. Robert Andrew Gilbert Astrology // Encyclopædia Britannica
 49. Objections to Astrology Архивная копия от 6 марта 2001 на Wayback Machine , The Humanist , No.5, September/October 1975
 50. Наука и религия могут вместе бороться с хиромантией и гороскопами — президент РАН // Интерфакс-Религия , 21.10.2013
 51. Гроф С. За пределами мозга // Институт трансперсональной психологии, Издательство Института психотерапии , 2000. 504 стр. ISBN 5-93509-004-X , 5-89939-012-3 [1] (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 11-05-2013 [3036 дней])
 52. Voronova I. Methods of Analysis and Estimation of Risks at the Enterprises of Non-Financial Sphere of Latvia (недоступная ссылка) // « Journal of Business Economics and Management » Issue no.4 /2008, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. С. 323. (англ.)
 53. Robert W. Colby. The Encyclopedia of Technical Market Indicators. — 2, иллюстрированное. — McGraw-Hill, 2003. — С. 109 . — 820 с. — ISBN 9780070120570 .
 54. Nikhil Hutheesing. Arch Crawford: Market Gazing (англ.) . Forbes (3 July 2003). Дата обращения: 8 сентября 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 55. James A. Hyerczyk. Pattern, price & time: using Gann theory in trading systems. — John Wiley and Sons, 1998. — С. 19 и далее. — 302 с. — ISBN 9780471253334 .
 56. О союзе // Союз профессиональных астрологов
 57. Величко Ф. К. Философские и естественно-научные основы астрологии
 58. Величко Ф. К. Научная астрология. Определение. // сайт «Научная астрология»
 59. Supreme Court questions 'Jyotir Vigyan' // Times of India , Sep 3, 2001
 60. Jayaraman T. A judicial blow Архивировано 28 июня 2009 года. // Frontline , Volume 18 — Issue 12, Jun. 09 — 22, 2001
 61. 1 2 3 4 5 Komath M. Testing astrology // Current Science (англ.) , Vol. 96, No. 12, 25 june 2009 ( копия )
 62. Department of Jyotish Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Архивная копия от 20 февраля 2015 на Wayback Machine (англ.)
 63. Faculty Sanskrit, Banaras Hindu University Архивировано 24 сентября 2010 года. (англ.)
 64. Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Архивировано 7 июля 2012 года.
 65. Ch.Charan Singh University Архивировано 19 сентября 2010 года. (недоступная ссылка с 11-05-2013 [3036 дней]) (англ.)
  «PG Diploma in Jyotish (one year) is also offered by the Department»
 66. Jayant V. Narlikar, Sudhakar Kunte, Narendra Dabholkar and Prakash Ghatpande A statistical test of astrology // Current Science (англ.) , Vol. 96, No. 5, 10 March 2009. (англ.) (Проверено 20 февраля 2015) ( копия )
  Jayant V. Narlikar. An Indian Test of Indian Astrology (англ.) // Skeptical Inquirer. — March/April 2013. — Vol. 37.2 . Архивировано 4 октября 2013 года.
 67. 1 2 Куртц П. Скептицизм как глобальный феномен // Современная парапсихология : хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. — Мн. : Харвест , 2004. — С. 726—763.
 68. 1 2 3 4 Dean G. and Kelly IW Is Astrology Relevant to Consciousness and Psi? Архивировано 9 апреля 2011 года. // Journal of Consciousness Studies (англ.) , 10, 2003, pp. 175—198.
  «A large-scale test of persons born less than five minutes apart found no hint of the similarities predicted by astrology. Meta-analysis of more than forty controlled studies suggests that astrologers are unable to perform significantly better than chance even on the more basic tasks such as predicting extraversion. More specifically, astrologers who claim to use psychic ability perform no better than those who do not».
 69. Carlson S. A Double-blind Test of Astrology // Nature , 1985. Volume 318, Issue 6045, pp. 419—425.
 70. Dean G. Artifacts in data Often wrongly seen as evidence for astrology.
 71. «Астрология и логика. Аудиторская проверка» на сайте Элементы.ру
 72. Panchin AY The Saturn-Mars Effect // Skeptic Magazine Vol 16 #1, 2010
 73. Nienhuys JW The Mars Effect in Retrospect // Skeptical Inquirer , vol 21 #6, Nov 1997, 24-29. Онлайн-версия
 74. См. Forer BR The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility // Journal of Abnormal and Social Psychology , 1949. 44, pp.118—123.
 75. Точнее, в исследовании участвовал 2101 человек, родившийся в Лондоне в период 3—9 марта 1958 года. Соответственно, было образовано 2100 пар «временны́х близнецов» .

Литература

Ссылки

Видео

Сайты сторонников астрологии

Сайты критиков