Бригада

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување
Персоналот на 32-та пешадиска бригада [en] Армијата на САД НГ
(околу 3.200 луѓе) на церемонијата.
17 февруари 2009 година
Значката на командното место на бригадата на воените топографски карти усвоени во СССР / Русија.
Црвена боја - формации на вашите трупи.
Сина боја - формации на непријателски трупи
Приближни кратенки:
45 ISBR - 45-та инженерска бригада
116-та бригада - 116-та тенковска бригада
Симбол „ Бригада “, стандард на НАТО

Бригада ( fr. Бригада „одред, команда“) - формација , најмалата тактичка формација во вооружените сили на многу држави во светот.

Во однос на борбената сила, тој зазема средна позиција помеѓу полк и дивизија [1] . Го има во речиси сите гранки на вооружените сили , поединечни гранки на вооружените сили и специјалните сили . Може да се вклучи во поголем соединение или асоцијација . Во случаите кога бригадата не е дел од здружението, како во аналогијата со посебни единици , може да и се додели статус на посебна [2] .

Команда, состав и сила

Бригадата ја води офицер во својство на командант на бригадата.

Составот на бригадата се разликува од припадноста на гранката на вооружените сили и гранката на армијата. Во копнените сили, бригадата се состои од неколку баталјони (понекогаш полкови), дивизии и единици за борбена и логистичка поддршка . Во воздухопловните сили, бригадата е составена од ескадрони . Во силите за воздушна одбрана , бригадата се состои од дивизии (баталјони). Во морнарицата , бродови или поделби на бродови се вклучени во бригадата. Во специјалните сили, бригадите се состојат од баталјони [2] .

Бројот на персоналот на бригадата зависи од нејзиниот вид и историски период. Подолу е бројот на распоредени бригади (од воен персонал ) од различни држави и различни историски периоди [2] [3] [4] :

Карактеристики на бригадите

Бригадна организација - структура на формирање и организациона структура во гранката на војската или во форма на вооружени сили, чија основа е составена од поединечни бригади.

Бригадната организација на трупи, во споредба со полкот, има поголема способност да дејствува самостојно. Бригадите на специјалните сили се одликуваат со способност за сеопфатно решавање на задачите што им се доделени [2] .

Предноста на бригадите во однос на дивизиите е нивната поголема маневрирање. Хетерогеноста и автономијата на борбениот персонал и овозможува на бригадата за пократко време да ја обнови борбената формација, да се прегрупира во оперативниот правец долж фронтот и длабочината. Бригади со оперативно-тактичка независност, што им овозможува долго време да дејствуваат изолирано од главните сили во неповрзани правци [6] .

Во исто време, некои воени експерти ја препознаваат бригадната организација како ирационална за борбени операции од големи размери, за кои поделбите се поприлагодени. Во исто време, тие не негираат дека за мали вооружени конфликти, употребата на бригади е порационална од употребата на дивизии [7] .

Историјата на создавањето бригади

Првата употреба на бригадата како форма на борбена формација датира од 17 век. Во 1630 година, шведскиот крал Густав II Адолф, во битка во близина на градот Демин, распоредил баталјони од два полка во три линии под една команда. Резултатите од воените дејствија покажаа дека борбената единица на таквата организација има доволно огнена моќ, маневрирање и рационалност во контролата.

Во втората половина на 17 век, бригадата, како главна пешадиска и коњаничка тактичка формација, била воведена во речиси сите армии на европските држави. Во исто време, полкот остана највисоката административна и економска единица на мирнодопски услови во трупите. Бригадата се сметаше за привремена (консолидирана) борбена формација, создадена кога беше можно да се нападне од баталјони и ескадрили . Во некои случаи, бригадата била создадена непосредно пред битката.

Квалитативна промена во бригадната организација на трупите од привремена (консолидирана) формација до формирање на постојан состав се случи за време на Наполеонските војни од 1799-1815 година . Во исто време, бригадната организација на трупите во француската армија стана толку проширена што формациите на ниво на полкот некое време беа наречени „ полубригади “ ( fr. Demi-brigade ).

Во голем број држави, бригадната организација беше ставена во основата на територијалниот систем на екипирање на армијата, што доведе до појава на таков концепт како „бригадни области“. Но, постојаното зголемување на бројот на редовните трупи, зголемувањето на просторите во театрите на воените операции, како и зголемувањето на опсегот на непријателствата покажаа дека бригадата, како најголема тактичка единица, станала премала и неопходно да се воведе нов, поголем тип на постојана формација во трупите, со што се подобри процесот на команда и контрола. Затоа, на почетокот на 19 век се создаваат дивизии како поголеми формации од бригада. Коњаниците и пешадиските бригади влегуваа во дивизии, во некои случаи како воени единици. Артилериските бригади, составени од 2-4 батерии, создадени до тој период, влегоа во мирновременските пешадиски дивизии за борбена координација на пешадијата и артилеријата. Поради оваа причина, воената литература од минатите периоди укажува на присуство на посебни и неодвоени бригади. До почетокот на Првата светска војна, бригадите кои не беа одвоени беа во сите армии на европските држави: пешадиските дивизии вклучуваа 2 пешадиски бригади , од кои секоја се состоеше од 2 пешадиски полкови и 1 артилериска батерија.

Со техничкиот напредок и понатамошниот развој на оружјето, се појавија нови видови трупи и специјални сили во кои беа создадени такви видови бригади како авијација , железница , минофрлач , моторизирана пешадија , сапер , тенк , противтенковски и други. Составот на таквите бригади вклучуваше различни единици и поделби , вклучително и логистика. Потребата за вклучување на задните единици се должеше на пространоста на театрите за воени операции и малата густина на фронтовите , што бараше поголема автономија (независност) за воените формации кои дејствуваа во одредени насоки.

Во Руската империја, бригадната организација беше темелно воведена на почетокот на 19 век, кога, покрај пешадиските и коњаничките бригади , беа создадени и првите артилериски и пионерски (саперски) бригади . Биле создадени и бригади: пушка , тврдина пешадија , граничари , резервни , коњанички резерви , резервни (за време на војна), локални и други. Во царската морнарица, формацијата од 3 брода првично беше наречена бригада. Последователно, одред од ист тип на бродови (уништувачи, патролни бродови, миночистувачи и други) почнаа да се нарекуваат бригади.

За време на Граѓанската војна во РСФСР во 1917-1922 година, Црвената армија имаше пушки бригади , коњанички бригади , тешка артилерија , тешка артилериска резерва , бригади за специјални намени и други. Во пешадијата на Црвената армија, бригадната организација постоела до 1922 година, по што сите пушки дивизии и поединечни бригади биле доведени во еден штаб на пушки дивизии од 3 пушки полкови. Во 1921 година, во Ленинград беше создадена милиција бригада , која стана прототип на територијалната поделба. Во истиот период, за внатрешната служба, заедно со дивизиите беа создадени посебни бригади за внатрешна безбедност (VOKhR), по што беа преименувани во бригади за внатрешни служби (ВНУС).

За време на Големата патриотска војна, формациите на поединечни партизански формации, со вкупна сила од 3.000-4.000 луѓе или повеќе, се нарекувале и бригади .

Општо земено, за време на Втората светска војна, бригадите за различни намени беа дел од активните армии на сите држави од двете коалиции, а како форма на организирање тактички формации се покажаа како рационални [2] .

Местото на бригадата во вооружените сили

Употребата на бригадна организација на војниците зависи од националноста на вооружените сили.

Во вооружените сили на СССР за време на периодот од крајот на Големата патриотска војна до распадот на СССР , дивизиите и полковите ја сочинуваа основата на копнените сили, тенковските сили и воздушните трупи. Со полкови беа претставени и артилериски трупи и формации за противвоздушна одбрана на ниво на бројни моторизирани пушки и тенковски дивизии. Бригадите во вооружените сили на СССР беа главно во морнарицата, во силите за воздушна одбрана и во специјалните трупи вклучени во логистика и борбена поддршка. Ракетните трупи и артилеријата на копнените сили на корпусот, армијата и окружната подреденост исто така беа претставени главно со бригади [3] .

Покрај тоа, бригадната организација на трупите беше широко користена за внатрешните трупи на Министерството за внатрешни работи на СССР ( бригади за придружба ) и граничните трупи на СССР КГБ ( бригади на гранични патролни бродови ), Железничките трупи ( железнички бригади ), кои до 21 март 1989 година биле дел од вооружените сили на СССР [8] . Исто така, од средината на 80-тите до раните 90-ти, беа создадени 18 комуникациски бригади во владините трупи за комуникации на КГБ на СССР (тие не беа дел од вооружените сили на СССР) [3] .

Во вооружените сили на Руската Федерација, во периодот од доцните 90-ти, беше направен премин од дивизии во бригадна организација во копнените сили, силите за воздушна одбрана, морнарицата, во задниот дел на вооружените сили и во специјалните сили. . Структурата на модерните здруженија за комбинирано оружје вклучува ракетни , противвоздушни ракетни и артилериски бригади . Силите за противвоздушна одбрана се базирани на противвоздушни ракетни и радиотехнички бригади . Во морнарицата, бригадите се претставени со подморнички бригади , бригади на површински бродови , одделни бригади на маринци и крајбрежни одбранбени трупи. Во специјалните сили, типот на бригадата се одредува според нивната главна цел: извидување , комуникации , инженерство , RChBZ , автомобил , гасовод и други. Бригадите се и главните формации на оперативниот заден дел.

Во армиите на другите држави, бригадите наменети за водење борба со комбинирано оружје станаа широко распространети. Тие вклучуваат пешадија , моторизирана пешадија , механизирана , тенковска , оклопна , планинска пешадија (алпска) , воздушна (воздушна) и други.

Во 1990-тите, комбинираните вооружени бригади на копнените сили на САД и Велика Британија немаа постојана организација. За периодот на непријателствата, бригада тактички групи биле создадени, за кои персоналот на поделби имаше полно работно време бригада дирекции (3 бригада штаб со седиште компании). Составот на бригадната тактичка група што се создаваше зависеше од борбената мисија , местото во борбената формација и условите на ситуацијата и теренот. Типот на бригадата беше одреден според преовладувачкиот тип на војници ( тенк , моторизирана пешадија , механизирана ). Во 1990-тите, во Бундесверот, бригадата беше најмалата тактичка формација на единици. Структурата на бригадите од различни типови е монотона и доведена во воени состојби. Сите бригади се последователно нумерирани. Исто така, во армиите на многу држави има теренски артилериски бригади, противвоздушни наведувани ракетни бригади, армиски авијациски бригади (хеликоптер) , инженерски бригади , комуникациски бригади и други. Бригадите, заедно со другите видови формации, се дел од дивизиите, армискиот кор и теренските војски . Исто така, бригадната организација е својствена за територијалните трупи на некои држави [2] .

Во некои случаи, неколку бригади од ист тип или различни по тип директно формираат корпус ( бригадна структура на корпусот ). На пример, за време на Големата патриотска војна, тие вклучуваа воздушнодесантен корпус (составен од три воздушни бригади ), тенковски корпус (3 тенкови и 1 бригада со моторизирана пушка ), механизиран корпус (3 механизирана и 1 тенковска бригада ). Во 1990-тите, некои од посебните армиски корпус во Армијата на САД исто така се состоеле од три посебни бригади. [9]

За време на Големата патриотска војна, понекогаш од 2-4 бригади (без нивни информации во дивизии и корпуси), се создаваа здруженија на ниво на армија . Во такво здружение спаѓа и саперската војска .

Во повоениот период во СССР, неколку слични бригади на Задните служби на вооружените сили беа обединети во истоимениот корпус (видете го делот Специјални сили подолу).

Бригада во ограноците на вооружените сили и ограноците на вооружените сили

Копнени трупи

Коњаничка бригада

Коњаничка бригада ( cbr ) - тактичка, (оперативно-тактичка) коњаничка единица.

Првиот CBR во воената историја беше формиран на почетокот на 19 век во Франција под Наполеон Први. Тие вклучуваа 2 коњанички полкови . Коњаничката дивизија вклучуваше 2 kbr .

Во Руската империја, во 1812 година, коњаничките дивизии имаа 3 cbr, од кои секоја вклучуваше 2 полкови змејови и 1 лесен коњанички полк . Во текот на понатамошните реформи, без разлика на бројот на полкови во бригадата, бројот на kbr во дивизијата се намали на два. Исто така, беа создадени посебни CBR кои не беа дел од коњаничките дивизии. Коњаничките дивизии и индивидуалните cbr беа столбот на стратешката (армиска) коњаница.

До почетокот на Првата светска војна, во коњаницата на многу држави, бригадната врска во дивизиите беше укината, со исклучок на германската армија.

За време на Граѓанската војна во Русија, и во Црвената армија и во Белата армија , беа создадени посебни kbr и kbr како дел од коњаничките дивизии . Во Црвената армија, од февруари 1919 година, беше воведен персоналот на посебен кбр , кој вклучуваше: управување со бригадата; 2 коњанички полкови од по 4 ескадрили; коњско-артилериска батерија од 4 пиштоли или дивизија. Персоналот на посебна бригада е 2603 лица. На располагање се 2839 коњи. Разликата меѓу kbr во составот на дивизијата од одделната беше отсуството на сопствена артилерија. Во февруари 1921 година, беше зголемен персоналот на посебен CBR како дел од Првата коњаничка армија : 2 коњанички полкови од по 5 ескадрили; посебна коњско-артилериска батерија и саперска ескадрила . Личный состав в 2982 человека располагал 3210 лошадьми. В 1930 году отдельный кбр включал в себя: 2 полка каждый из которых состоял из 3 сабельных и 1 пулемётного эскадрона ; конно-артиллерийский дивизион на 6 орудий, эскадроны связи , сапёрный и химический взвод . Личный состав вырос до 3500 человек. Непосредственно перед Великой Отечественной войной кбр были переформированы в кавалерийские полки [2] .

Пехотная бригада

Пехотная бригада ( пбр ) в военной истории является главным и самым распространённым типом бригадной организации войск. Чаще входила в состав пехотной дивизии и включала в себя 2—3 пехотных полка . В ходе Первой мировой войны бригадное звено в пехотных дивизиях многих государств было упразднено. В РККА пехотные бригады просуществовали до октября 1918 когда после чего были переименованы в стрелковые . Термины «пехотный» и «стрелковый» являются синонимами [10] .

В Армии США и некоторых других государств в 1990-е годы имелись пбр в составе пехотных дивизий и как отдельные бригады. Как правило такие бригады не имели танков, а основным средством передвижения служили автомобили.

Отдельные пехотные бригады сухопутных войск Турции в 1990-е годы наряду с пехотными дивизиями входили в состав армейских корпусов. Каждая из них включала в свой состав 4 пехотных батальона , 2 артиллерийских дивизиона , зенитную артиллерийскую батарею , роты ( штабную , разведывательную , танковую , сапёрную и связи ) и тыловые подразделения. На вооружении бригад были более 25 танков, около 90 орудий и миномётов, и до 50 противотанковых средств. Личный состав бригады превышал 5000 человек.

Также в армиях некоторых государств в 1990-е годы (Германия, Италия, Австрия и другие) имелись горнопехотные (альпийские) бригады . Их предназначением являлось ведение боевых действий в горах [2] .

Пехотная (стрелковая) бригада в Российской империи и в СССР

Пехотная (стрелковая) бригада — общевойсковое тактическое соединение пехоты (стрелковых войск).

В русской императорской армии стрелковые бригады ( сбр ) впервые были созданы впервые созданы в 1870-х годах. В состав сбр входили 4 стрелковых полка из 2 стрелковых батальонов или 4 отдельных батальона с артиллерийским дивизионом (для войск на Кавказе и в Туркестане ). В различные исторические периоды сбр входили в состав стрелковых дивизий, корпусов, полевых армий либо подчинялись непосредственно командованию фронтов. В РККА с ноября 1918 года 3 стрелковые бригады составляли стрелковую дивизию . Каждая стрелковая бригада включала в себя 3 стрелковых полка , лёгкий артиллерийский дивизион , кавалерийский эскадрон , сапёрную роту , роту связи и тыловые подразделения. На вооружении сбр имелось 48 орудий и миномётов, 144 пулемёта. Личный состав дивизии — свыше 11 000 человек и более 1700 лошадей. Впоследствии оказалось что бригады по таким штатам не имела достаточной манёвренности в связи с чем личный состав был уменьшен, а кавалерийские эскадроны были переданы в подчинение штаба дивизии. По окончании Гражданской войны в РККА стрелковые бригады были расформированы как излишнее промежуточное звено.

В начальный период Великой Отечественной войны из-за сложной обстановки на фронте возникли сложности в создании большого количества стрелковых дивизий в предельно сжатые сроки. В связи с этим было начато создание сбр . Первоначально сбр состояли из 3-х, а после и 4-х батальонов, артиллерийского дивизиона , миномётного дивизиона , роты автоматчиков , подразделений специальных войск и тыла. Личный состав сбр достигал 5000—6000 человек. В 1942 впервые были созданы мотострелковые бригады ( мсбр ), включавшие в себя 3 мотострелковых батальона , артиллерийский дивизион , миномётного батальона , роты автоматчиков , роты противотанковых ружей и автомобильных подразделений для перевозки личного состава. Личный состав мсбр — около 3000 человек. В ходе боевых действий мсбр применялся в составе танковых корпусов либо батальонами придавался танковым бригадам . К лету 1943 года, после окончательного перелома в войне, большая часть сбр была переформирована в стрелковые дивизии. Оставшиеся сбр были расформированы по окончании войны [2] .

Мотострелковая бригада

Организационно-штатная структура
70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
на май 1988 года

Мотострелковая бригада ( мсбр ) — соединение мотострелковых войск в ВС СССР а также в сухопутных войсках некоторых государствах СНГ на разных исторических этапах.

Впервые в истории ВС СССР мсбр были созданы в 1942 году. В состав мсбр представлявшей собой формирование моторизованной пехоты входили 3 мотострелковых батальона , артиллерийский дивизион , миномётный батальон , зенитный артиллерийский дивизион (10 января 1943 зенитный дивизион исключен из штата и 31 марта 1943 добавлена зенитно-пулемётная рота с 9 крупнокалиберными пулемётами [11] ), рота автоматчиков , рота противотанковых ружей и подразделений грузовых автомобилей для перевозки личного состава. Личный состав бригады — около 3000 человек. В боевых действиях мсбр применялась в составе танковых корпусов либо рассредотачивалась по батальонам танковым бригадам. По окончании боевых действий все мсбр были расформированы [2] .

В связи с тем что основу мотострелковых войск Советской армии составляли исключительно мотострелковые дивизии , в послевоенный период создание мотострелковых бригад (как соединений механизированной пехоты ) получавших статус «отдельной», носило единичные случаи и были обусловлены объективными причинами для их появления. К примеру для управления общевойсковыми частями советских войск на Кубе в 1962 году была создана 7-я отдельная мотострелковая бригада . В 1980 году, в период Афганской войны путём укрупнения 186-го мотострелкового полка 108-й мотострелковой дивизии и 373-й гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской мотострелковой дивизии , которым предстояло действовать самостоятельно на отдельном удалённом направлении, были созданы соответственно 66-я омсбр и 70-я омсбр . Для подготовки военнослужащих горнострелковых подразделений в САВО была создана 68-я отдельная горная мотострелковая бригада . Всего на момент распада СССР существовало 4 отдельных омсбр [3] .

После распада СССР в некоторых государствах СНГ в процессе сокращения войск, на базе мотострелковых полков либо мотострелковых дивизий , были созданы отдельные мотострелковые бригады [12] [13] , которые на данный момент есть только в сухопутных войсках Российской Федерации, Таджикистана и Киргизии ( англ. motor rifle brigadeMR bde ) [14] . Аналогичные формирования в других государствах СНГ (Украина, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и другие) на данный момент носят название отдельная механизированная бригада ( англ. mechanised brigademech bde ) [14] .

Мотопехотная бригада

Мотопехотная бригада ( мпбр ) — общевойсковое тактическое соединение мотопехоты . Мотопехотные бригады были созданы в послевоенный период в армиях большинства государств НАТО: в ФРГ (в 1959 году), в Великобритании (1969), Бельгии (1961), Голландии (1963), а также Норвегии, Италии, Канады, Дании, Италии и других государств.

В 1990-е годы мпбр мотопехотной дивизии Бундесвера состояла из 2-х мотопехотных , смешанного (состоял из 1-й танковой и 2-х мотопехотных рот), мотопехотного и танкового батальонов , артиллерийского дивизиона а также рот различного предназначения ( штабной , противотанковой , инженерной , ремонтной , санитарной , снабжения ) и разведывательного взвода . На вооружении мпбр было: 54 танка, 30 САУ и миномётов; 54 ПТРК ; 160 противотанковых гранатомётов; свыше 140 БМП и БТР . Личный состав мпбр — около 3500 человек.

Отдельный мпбр сухопутных войск Великобритании в 1990-е годы включал в свой состав 3 мотопехотных батальона , танковый или разведывательный полк , артиллерийский полк , вертолётную эскадрилью , роты ( штабную , боевого и тылового обеспечения ). На вооружении мпбр было: 16 лёгких танков; 42 орудия и миномёта; 19 ПТРК; 12 вертолётов. Личный состав: около 5000 человек [2] .

Механизированная бригада

Боевое Знамя 6-й механизированной бригады ВС Казахстана

Механизированная бригада ( мехбр ) — общевойсковое тактическое соединение из танковых и мотопехотных частей.

Первые в военной истории механизированные бригады были созданы в РККА в 1930 году. В состав бригады входили лёгкий разведывательный полк и броневой полк , отдельный стрелковый батальон , артиллерийский дивизион и другие подразделения. На вооружении бригады было 60 танков и 12 бронемашин.

В Германии и в Великобритании такие соединения появились только в 1935 году. В 1938 году советские мехбр были переформированы в танковые бригады . В ходе Великой Отечественной войны, в 1942 повторно созданы имея в составе танковый полк , 3 мотострелковых батальона , артиллерийский дивизион , роту автоматчиков , миномётную батарею , противотанковую роту , зенитную батарею . На вооружении бригады было 39 танков, 36 орудий. Личный состав бригады — около 3500 человек. В период войны мехбр действовали в составе танковых и стрелковых корпусов. По окончании боевых действий все мехбр были расформированы.

В 1990-е годы в армиях различных государств мехбр встречались в сухопутных войсках США, Италии, Турции и других стран.

В Армии США в 1990-е годы мехбр в своём составе мог включать 2—3 мотопехотных и 1—2 танковых батальона , 1—2 артиллерийских дивизиона , роты ( штабную , разведывательную , армейской авиации , сапёрную ), а также батальон снабжения и транспорта . На вооружении бригады было более 100 танков, до 70 орудий и миномётов, свыше 100 ПТРК. Личный состав бригады — около 4700 человек.

В сухопутных войсках Италии в 1990-е годы мехбр включал в свой состав 3 механизированные и 1 танковый батальон , артиллерийский дивизион , противотанковую роту и сапёрную роту , батальон тылового обеспечения . На вооружении бригады: около 50 танков; 70 орудий и миномётов; 54 безоткатных орудия и 18 ПТРК. Личный состав бригады — до 5000.

Отдельный мехбр сухопутных войск Турции в 1990-е годы входил в состав армейских корпусов и по своей организации был идентичен отдельной пехотной бригаде [2] .

На современном этапе основу сухопутных войск многих государств СНГ (Украина, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и другие) также составляют отдельные механизированные бригады [12] .

Артиллерийская бригада

Артиллерийская бригада ( абр ) — тактическое соединение артиллерии в армиях многих государств.

Назначением абр является усиление и артиллерийская поддержка войск, как правило в составе артиллерийской группы.

Известны следующие типы абр которые различаются по следующим параметрам:

 • по вооружению — гаубичная, пушечная, миномётная, реактивная, противотанковая;
 • по организационной принадлежности вышестоящему формированию — армейские, корпусные, дивизионные;
 • по калибру артиллерийского вооружения (мощности) — большой мощности, тяжёлые, лёгкие;
 • по составу артиллерийского вооружения — однородные или смешанные;
 • по способу передвижения — самоходные или буксируемые.

В Российской империи первые абр были созданы в 1806 году. Первоначально были созданы два типа абр ( пешие по 4 батареи и конные по 2 батареи), которые придавались пехотным дивизиям. В период 1819—1862 годов абр были сведены в артиллерийские дивизии . Впоследствии бригады были расформированы. В абр пехотной дивизии находилось до 64 орудий. К концу XIX века в артиллерии был осуществлён переход к сведению батарей в дивизионы. При этом каждый дивизион включал в себя 3 батареи по 8 орудий в каждом. К 1904 году абр включала в себя 2-3 артиллерийских дивизиона и располагала от 48 до 72 орудий. Данная структура сохранялась до окончания Первой мировой войны.

В РККА абр находились в составе полевой артиллерии (до введения в ноябре 1918 года стрелковых дивизий) и тяжёлой артиллерии особого назначения (ТАОН), которые предназначались для усиления армий и фронтов. Первоначально в абр пехотной дивизии РККА входили 3 лёгких дивизиона , 1 гаубичный дивизион , 1 полевой тяжёлый дивизион и 2 зенитных батареи . Всего на вооружении было 68 орудий. В составе ТАОН к окончанию 1919 года были 3 армейских и 1 резервная абр (по 3 дивизиона).

В апреле 1941 года началось создание 10 противотанковых артиллерийских бригад ( птабр ) Резерва Верховного Главнокомандования . Каждая птабр должна была включать 2 полка. В каждом полку было по 5 противотанковых артиллерийских дивизиона (2 дивизиона 76-мм орудий, 2 дивизиона 85-мм орудий и 1 дивизион 107-мм орудий) и зенитный пулемётно-артиллерийский дивизион . Всего на вооружении птабр должно было быть 120 противотанковых орудий, 16 37-мм зенитных пушек и 36 пулемётов ДШК . Но к началу войны бригады имели только 30-78 % (42-104) орудий и в среднем 18,5 % автомашин и тягачей [15] .

В период Великой Отечественной войны были созданы абр различных типов входившие в состав общевойсковых и танковых армий, стрелковых корпусов, артиллерийских дивизий а также отдельные абр . Структура абр и количество дивизионов в нём зависело от типа и подчинённости. К примеру гвардейские миномётные бригады (на РСЗО БМ-13 ) в составе гвардейских миномётных дивизий состояли из 4 дивизионов. Отдельная миномётная гвардейская бригада состояла из 6 дивизионов по 3 батареи в каждом. С 1944 года штат таких бригад при переходе на БМ-31-12 изменился. В бригадах стало 3 дивизиона по 3 батареи. В каждой батарее было по 4 боевые машины РСЗО. Всего в бригаде было 36 пусковых установок.

Также в военный период были созданы корпусные и армейские абр (2—3 полка по 2 дивизиона или по 5 батарей в каждом), миномётные бригады (48 160-мм миномётов), а также самоходные абр (76-мм, 100-мм, 122-мм и 152-мм САУ ), тяжёлые (152-мм гаубицы), средние (122-мм пушки, 152-мм пушки-гаубицы), лёгкие (76-мм, 100-мм пушки) и другие. Организационно такие абр состояли из 3—4-х артиллерийских дивизионов либо 2—3-х артиллерийских полков. Количество орудий — от 24 до 76. В боевых действих корпусные и армейские абр использовались в полном составе либо рассредотачивались для усиления соединений первого эшелона.

В послевоенный период в Советской армии были созданы артиллерийские бригады большой мощности ( абр БМ ), которые входили в состав военных округов и представляли собой соединение из 2-х тяжёлых самоходных пушечных артиллерийских дивизионов на САУ 2С7 «Пион» (каждая из 3-х огневых батарей по 4 САУ), 2-х тяжёлых самоходных миномётных дивизионов на САУ 2С4 «Тюльпан» (каждая из 3-х огневых батарей по 4 САУ) а также батареи артиллерийской разведки . Всего на вооружении абр БМ было: 24 2С7 и 24 2С4 [4] .

Также абр встречаются в армиях США, Великобритании, Японии и других государств.

Бригада полевой артиллерии США в 1990-е годы входила в состав армейского корпуса. В составе имела 1—2 артиллерийских дивизиона управляемых ракет « Ланс » (6—12 боевых машин), 3 артиллерийских дивизиона 203,2-мм самоходных гаубиц (54 орудия), 1—2 артиллерийских дивизиона 155-мм самоходных гаубиц (18—36 орудий), 1—2 артиллерийских дивизиона РСЗО MLRS (27—54 боевых машин), батарею артиллерийской инструментальной разведки .

В сухопутных войсках Великобритании абр в 1990-е годы состояла из 6 полков: 1 ракетный , 3 артиллерийских , 2 зенитно-ракетных . На вооружении имелось: 12 боевых машин «Ланс», 12 203,2-мм самоходных гаубиц, 24 175-мм самоходных пушки, 96 ЗРК.

В силах самообороны Японии в составе Северной армии в 1990-е годы входила абр имевшая 2 дивизиона неуправляемых ракет класса «земля — земля» и 4 артиллерийских дивизиона [2] .

Танковая бригада

Организационная структура тяжёлой танковой бригады (ттбр) РККА образца 1936 года

Танковая (бронетанковая) бригада ( тбр ) — тактическое соединение танковых войск . В США, ФРГ, Японии и других государствах — бронетанковых войск.

В РККА первые тбр были созданы в 1935—1937 годах. В зависимости от образцов танков по весу танковые бригады различались на тяжёлые, средние и лёгкие. Штаты танковых бригад неоднократно реформировались. Так в 1941 в танковой бригаде (тбр) было 3 танковых полка (всего 93 танка). С 1942 — 3 танковых батальона (всего 65 танков), мотострелковый батальон, зенитный артиллерийский дивизион, батарея противотанковых орудий, зенитно-пулемётная рота. Личный состав бригады — до 1400 человек. В 1937—1938 годах были созданы мотоброневые бригады состоящие из автоброневого, стрелково-пулемётного и разведывательного батальонов. Всего на вооружении было около 80 бронеавтомобилей. В годы Великой Отечественной войны были созданы огнемётные танковые бригады располагавшие 59 огнемётными танками ( Т-34 или КВ-8 ), которые применялись в полном составе либо с рассредоточением. Танковые бригады действовали как правило в составе соединений либо объединений. В некоторых случаях им ставилась самостоятельная боевая задача. Бригады применялись на направлении главного удара в наступлении и для контратак и контрударов в обороне. По окончании боевых действий все танковые бригады были расформированы.

В послевоенный период в сухопутных войсках СССР танковая бригада была создана только один раз. В период с 1962 по 1980 год в составе войск ГСВГ существовала 5-я отдельная танковая бригада включавшая в свой состав 4 танковых и 1 мотострелковый батальон . При этом танковые батальоны были смешанного состава: 2 танковые и 1 мотострелковая рота [3] .

На современном этапе танковые бригады имеются в армиях ФРГ, Бельгии, Греции, Италии, Израиля, России и других стран и состоят из 2—3-х танковых батальонов, 1—2 мотопехотных (механизированных) батальонов, 1 артиллерийского дивизиона, подразделений обеспечения и обслуживания.

В Бундесвере тбр по своей структуре аналогичны мотопехотным бригадам, за исключением соотношения танковых и мотопехотных батальонов (соответственно 2 и 1), а также организации и вооружения смешанных и мотопехотных батальонов. На вооружении тбр имеется 110 танков, 24 орудия и миномёта, 24 ПТРК, около 60 БМП и БРМ. Личный состав бригады — более 3000 человек.

Бронетанковые бригады ( бтбр ) в 1990-е годы существовали в армии США и по штату были аналогичны механизированной бригаде .

В сухопутных войсках Турции на 1990-е годы отдельные бтбр присутствовали только в штате отдельных армейских корпусов. В каждой отдельной бтбр на вооружении было свыше 120 танков, около 70 самоходных гаубиц и миномётов, 40 безоткатных орудий и ПТРК. Личный состав бригады — около 5000 человек [2] .

Воздушно-десантные войска

Воздушно-десантная бригада

Воздушно-десантная бригада ( вдбр ) — тактическое соединение воздушно-десантных войск .

Назначением бригады является десантирование и ведение боевых действий в тылу противника в качестве тактического воздушного десанта, после начала наступления своих сухопутных войск. Может также выполнять задачи по прикрытию флангов, разрывов и брешей в боевых порядках войск. Первые вдбр в армиях некоторых государств появились в 1930-е годы. В состав бригад входили парашютно-десантные батальоны, артиллерийский или самоходно-артиллерийский полк, сапёрные подразделения и подразделения боевого и тылового обеспечения. В ВС СССР вдбр существовали до 1946 года. Применялись вдбр в составе воздушно-десантных корпусов либо самостоятельно.

В 1990-е годы вдбр имелись в армиях США и ФРГ (в составе воздушно-десантных дивизий) и как отдельные в Великобритании, Испании, Италии, Турции и других государствах. В состав вдбр обычно входят 3—4 парашютно-десантных батальона, артиллерийский дивизион, отдельные роты (штабная, разведывательная, миномётная, противотанковая, сапёрная, снабжения, медицинская). В некоторых случаях в состав бригады включалась эскадрилья армейской авиации. Личный состав бригады — 3000—4000 человек.

В составе воздушно-десантных дивизий США (82-й и 101-й) при необходимости могут создаваться бригадные аэромобильные группы, состоящие из нескольких пехотных аэромобильных батальонов, артиллерийского дивизиона, разведывательных, инженерных батальонов и других подразделений [2] .

Воздушно-десантная бригада в послевоенных ВС СССР

Организационная структура
35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады
на 1987-й год (неофициальная)

В ВС СССР в конце 1960-х годов в связи с насыщением сухопутных войск транспортными вертолётами, было принято решение о создании отдельных воздушно-десантных бригад ( овдбр ) в военных округах имеющих выход к государственной границе СССР.

Первые две овдбр ( 11-я и 13-я) были созданы в 1968 году. Так как термин воздушно-десантная бригада был посчитан некорректным по отношению к сухопутным войскам, в качестве названия нового типа соединения в начале 1970-х годов было принято отдельная десантно-штурмовая бригада ( одшбр ). В состав каждой бригады входили 3 отдельных десантно-штурмовых батальона, артиллерийский дивизион, подразделения боевого и тылового обеспечения и 2 вертолётных полка (транспортно-боевой и боевой). Третья бригада (21-я) была создана в 1972 году.

Вторая волна по созданию одшбр пришлась на 1979 год, когда были созданы ещё 9 бригад. Третья волна пришлась на 1986 год созданием ещё 4 одшбр . Отличием создаваемых бригад второй и третьей волны было отсутствие в составе вертолётных частей и то что эти бригады были не соединениями, а воинскими частями .

В начале 1980-х годов первые три созданные одшбр (11-я, 13-я и 21-я) также были лишены статуса соединений и стали воинскими частями. В штат развёрнутых бригад до 1988 года входили: штаб бригады, 3 десантно-штурмовых батальона (на автомобилях ГАЗ-66 ), 1 парашютно-десантный батальон (на БМД-1 ), артиллерийский дивизион (на гаубицах Д-30А ), зенитная ракетно-артиллерийская батарея, противотанковая батарея, разведывательная рота, инженерно-сапёрная рота, рота десантного обеспечения, рота связи, ремонтная рота, рота материального обеспечения, рота химической защиты, медицинская рота, оркестр и комендантский взвод. Личный состав бригады — 2800—3000 человек.

В период с 1 августа по 14 сентября 1990 года все отдельные десантно-штурмовые бригады были переподчинены командованию ВДВ и переименованы в отдельные воздушно-десантные бригады [3] [16] .

Войска ПВО сухопутных войск

В войсках ПВО сухопутных войск ВС СССР — бригады были представлены следующими типами:

 • зенитные артиллерийские (зенабр);
 • зенитно-ракетные ( зрбр );
 • радиотехнические ( ртбр ).

Данные бригады выполняли прикрытие группировок войск и объектов от ударов воздушного противника. Радиотехнические бригады выполняли разведку воздушного пространства. В организационном порядке они входили в состав общевойсковых объединений. В послевоенный период, в связи с перевооружением на ракетное оружие, зенабр были переформированы в зрбр . В составе зрбр несколько дивизионов имеющих на вооружении зенитно-ракетные комплексы . Структура таких бригад была рассчитана на прикрытие войск (к примеру общевойсковой армии) во всей полосе наступления либо обороны. К примеру типовой штат зрбр на ЗРК «Куб» Советской армии в 1980-х годах включал в себя 3 отдельных зенитно-ракетных дивизиона (в каждом 3 зенитно-ракетные батареи по 3 пусковые установки), батарея управления , техническая батарея , рота связи , зенитно-ракетная техническая база и другие подразделения тылового обеспечения. В штате зрбр на ЗРК «Бук» было 4 отдельных зенитно-ракетных дивизиона . Отдельные дивизионы могли действовать автономно и являлись воинскими частями [3] .

Вне СНГ , в других армиях типовыми формированиями ПВО сухопутных войск являются полк или дивизион. К примеру в сухопутных войсках Японии в 1990-е годы в состав каждой из 5 полевых армий входила бригада зенитных управляемых ракет « Хок », состоявшая 1—2 дивизиона (по 24 пусковые установки) и подразделений технического обслуживания [2] .

Военно-морской флот

Бригады кораблей

В Военно-морском флоте СССР и Российской Федерации, бригады как организационная форма тактических соединений встречаются как среди соединений кораблей, так и среди соединений береговых войск. Бригады в ВМФ предназначены для выполнения боевых действий в океанском (морском) театре военных действий как самостоятельно так и во взаимодействии с другими силами флота и формированиями других видов вооружённых сил.

В ВМФ в бригады сводятся подводные лодки, надводные корабли, суда обеспечения, части морской пехоты и войск береговой обороны.

Бригада подводных лодок состоит из 8—10 больших или 9—12 средних подводных лодок.

Бригада надводных кораблей (катеров) может включать в себя от 4 до 10 (в зависимости от ранга) кораблей или катеров одного класса (подкласса): ракетно-артиллерийских, противолодочных, минно-тральных, десантных и других. Либо бригада может состоять из 2—4-х дивизионов кораблей и катеров.

Бригады речных кораблей (катеров) могут включать в себя несколько артиллерийских, минно-тральных, десантных и других кораблей (катеров) и предназначены для боевых действий на реках и озёрах. Могут быть как отдельными, так и входить в состав дивизий или речных флотилий.

Также в составе ВМФ могут встречаться не являющиеся боевыми формированиями бригады строящихся (ремонтирующихся) кораблей , предназначенные для обеспечения их строительства (ремонта). В такие бригады включаются все корабли находящиеся на данном предприятии, независимо от класса корабля. Бригады судов обеспечения включают в себя от 2-х до 4-х дивизионов судов.

В ВМФ (ВМС) других государств бригадная организация корабельных соединений отсутствует [2] [17] .

Авиация ВМФ

В истории ВМФ СССР авиационная бригада впервые была создана в 1918 году и называлась воздушной бригадой. Подобные 2 бригады состоявшие из 2-3-х дивизионов находились по одной в составе Балтийского флота и Волжско-Каспийской флотилии. В 1920 году эти бригады были расформированы.

В 1939 году были созданы смешанные, истребительные и бомбардировочные авиационные бригады состоявшие из 2—3-х авиационных полков и нескольких авиационных эскадрилий. К лету 1943 года на всех флотах авиационные бригады были расформированы [17] .

Морская пехота

В ВМФ СССР первая бригада морской пехоты ( брмп ) была создана в 1939 году на Балтийском флоте. В годы Великой Отечественной войны было создано дополнительно 19 брмп , в состав каждой из которых входили 4—6 батальонов морской пехоты , 1—2 артиллерийских дивизиона , миномётные подразделения и подразделений обеспечения. Личный состав бригад — от 3000 до 5000 человек набранных только из числа матросов, старшин и офицеров ВМФ. В годы войны брмп взаимодействовали с формированиями сухопутных войск на приморских направлениях, обороняли военно-морские базы и порты, участвовали в десантных операциях по захвату плацдармов на морском побережье.

Помимо этого в период 1941—1942 в Красной армии были созданы около 35 морских стрелковых бригад ( морсбр ) личный состав которых на 20—50 % набирался из матросов, старшин и офицеров ВМФ. По составу морсбр включала в себя 3 стрелковых батальона , артиллерийский и миномётный дивизионы , противотанковый батальон , батальон связи , отдельную роту автоматчиков , роту противотанковых ружей , роту разведки и подразделений обеспечения. Личный состав морсбр — 4—5 тысяч человек. В отличие от брмп , они действовали на сухопутных фронтах в составе общевойсковых соединений и объединений. По окончании войны брмп и морсбр были расформированы.

В 1979 году в составе ВМФ СССР на трёх флотах на базе отдельных полков морской пехоты путём укрупнения повторно были созданы отдельные бригады морской пехоты ( обрмп ). В состав обрмп входили: 3 батальона морской пехоты , десантно-штурмовой батальон , танковый батальон , разведывательный батальон , артиллерийский дивизион , противотанковый дивизион , реактивный артиллерийский дивизион , зенитный ракетно-артиллерийский дивизион , подразделения обеспечения [3] .

Экспедиционная бригада морской пехоты США является оперативно-тактическим соединением, создаваемым на время выполнения поставленной боевой задачи. Не является формированием постоянного состава. Как правило включает в себя полк, десантную группу (от 2-х до 5 усиленных батальона морской пехоты, смешанную авиационную группу и бригадную группу тылового обеспечения. Личный состав достигает 16 000 человек [2] .

На современном этапе в составе морской пехоты ВМФ России есть 4 обрмп , по одной на каждый флот [14] [13] .

Военно-воздушные силы

В военно-воздушных силах вооружённых сил многих стран бригады существовали в период с 1920-х по 1970-е годы. В зависимости от принадлежности к роду авиации, назначением авиационных бригад было выполнения тактических и оперативных задач в операциях сухопутных войск, военно-морского флота а также участие в воздушных и воздушно-десантных операциях во взаимодействии с формированиями других родов авиации и видов вооружённых сил. В РККА первые авиационные бригады были созданы в 1927 году. Они включали в себя 3—4 эскадрильи по 31—36 самолётов в каждой.

Авиационные бригады разделялись на истребительные, бомбардировочные, легкобомбардировочные, смешанные, дальнебомбардировочные и ближнебомбардировочные. Смешанные авиационные бригады включали в себя разнотипные эскадрильи: бомбардировочные, штурмовые и истребительные. С 1938 года в состав бригад стали включать авиационные полки. В 1940 году произошло упразднение авиационных бригад в связи с переходом военно-воздушных сил на дивизионную организацию. В морской авиации бригады сохранялись до конца Великой Отечественной войны.

В вооружённых силах авиационные бригады как организационная единица до лета 2017 года встречалась лишь в армейской авиации сухопутных войск США. Каждая подобная бригада насчитывала порядка 100 вертолётов [2] .

С лета 2017 года в составе ВКС Российской Федерации были созданы 4 бригады армейской авиации ( браа ), представляющие собой соединение из 2 боевых вертолётных эскадрилий (одна на Ми-28Н и одна на Ми-35 ), 2 транспортно-боевых вертолётных эскадрилий (одна на Ми-8АМТШ и одна на Ми-8МТВ-5 ) и 1 транспортного вертолётного звена на тяжёлых вертолётах Ми-26 . Бригады находятся в составе армий ВВС и ПВО военных округов [18] .

Войска ПВО

Бригада в войсках ПВО является основным соединением зенитных ракетных войск и радиотехнических войск.

В войсках ПВО на разных исторических периодах встречались и встречаются следующие типы бригад: зенитные артиллерийские ( зенабр ), зенитно-ракетные ( зрбр ), радиотехнические ( ртбр ) и другие.

В войсках ПВО СССР в 1927 была сформирована первая зенабр для обороны Ленинграда . В составе зенабр было 4 зенитных артиллерийских дивизиона по 3 зенитные артиллерийские батареи в каждом. Всего 72 зенитных орудия. Для ПВО важных центров (объектов) СССР с 1929 года были созданы отдельные бригады ПВО (позднее бригадные районы и зоны ПВО ). В состав бригад входили части и подразделения зенитной артиллерии , зенитных пулемётов , аэростатов заграждения , зенитных прожекторов и подразделений ВНОС (сокращение от «Воздушное наблюдение, оповещение и связь»).

В ноябре 1941 года бригады ПВО и бригадные районы ПВО были расформированы.

В послевоенный период, в 1959 году были созданы первые зенитно-ракетные бригады .

В 1961 году были созданы первые радиотехнические бригады . Оба типа бригад ( зрбр и ртбр ) были сведены в состав соединений и объединений войск ПВО. Зенитно-ракетная бригада состоит из нескольких зенитно-ракетных дивизионов ( групп дивизионов ) имеющих на вооружении ЗРК одного или нескольких типов, подразделений боевого и тылового обеспечения. Радиотехническая бригада ( ртбр ) предназначена для радиолокационной разведки воздушного противника и передачи разведывательных данных зенитно-ракетным и авиационным частям и соединениям войск ПВО. В штате ртбр имеется несколько радиотехнических батальонов подразделений управления и тыла. В войсках ПВО ртбр и зрбр в организационном порядке включались в состав корпусов и дивизий ПВО.

В Армии США бригада ПВО выполняет различные задачи которые и влияют на её состав. К примеру на крупных ТВД для лучшей организации управления бригада ПВО может состоять из подразделений вооружённых одним типом зенитных управляемых ракет. При необходимости располагать средствами ПВО большой, средней и малой дальности действия вооружение бригады будет смешанным. Как правило бригада ПВО США включает в себя 3 зенитно-ракетных дивизиона , штабную батарею и различные секции ( связи , оперативной разведки , административную и тыла ). Бригада ПВО может придаваться для усиления армейским корпусам, командованию сухопутных войск на ТВД или другим оперативным объединения и соединениям [2] .

Специальные войска

Бригады в специальных войсках в вооружённых силах многих государств являются единственным типом соединения. Они имеются практически во всех родах специальных войск занимающихся боевым и тыловым обеспечением [2] .

В редких случаях в армиях некоторых государств, бригады тыла вооружённых сил объединялись в корпуса . Так в ВС СССР 6—7 дорожно-строительных бригад сводились в дорожно-строительный корпус , а 3—6 железнодорожных бригад сводились в железнодорожный корпус [3] .

Войска связи

Бригады связи (брс) бывают двух типов: линейные и узловые. Линейные брс выполняют развёртывание и обслуживание полевых линий связи (тропосферные, радиорелейные, проводные), а узловые — выполняют развёртывания узлов связи.

В армиях США и других стран брс включает в себя батальон обеспечения связи командования, 4 батальона порайонной связи, батальон кабельно-проводной связи и батальон радиосвязи.

Формирование первых брс в ВС СССР пришлось на начало 1945 года. На тот период они включали в себя линейно-эксплуатационные, строительные части и части обслуживания узлов связи [2] .

Инженерные войска

Бригадная организация в инженерных войсках отличается широким распространением и разновидностью типов. Известны бригады инженерных войск назначением которых является:

 • выполнение фортификационных работа;
 • установка заграждений различного типа;
 • разграждение препятствий различного типа;
 • штурм укреплённых населённых пунктов;
 • обустройство дорог и колонных путей;
 • возведение переправ и строительство мостов;
 • проведение маскировочных работ;
 • и другие задачи.

Исходя из возложенных на них задач, бригады имеют соответствующие штаты и вооружение.

В царской армии в 1819 сапёрные и пионерные батальоны были сведены в пионерные бригады , которые позже в 1844 году были переименованы в сапёрные бригады . В период 1910—1913 годов эти бригады были расформированы. В РККА первая созданная в 1918 году бригада инженерных войск получила название минноподрывная бригада . Она объединяла 3 минноподрывных дивизиона , инженерный парк и пулемётную команду . В марте 1919 года в действующей армии были созданы военно-рабочие бригады которые занимались возведением оборонительных укреплений, дорожных и мостовых работ и состояли из 3 военно-рабочих батальона .

В Великую Отечественную войну были сформированы следующие типы инженерных бригад :

 • конец 1941 года — сапёрные бригады . В составе каждой: до 19 сапёрных батальонов , 1 автотракторный батальон , отряд механизации . Выполняли строительство стратегических тыловых оборонительных рубежей. Первоначально входили в состав сапёрных армий .
 • 1942 год
 • инженерные бригады специального назначения . В составе каждой: 4—7 батальонов ( инженерных заграждений , специального минирования , электротехнический , отряда электрификации ). Выполняли задачи минирования, разминирования, установки управляемых минных полей, электризуемых заграждений.
 • инженерно-минные бригады (в составе каждой 7 инженерно-минных батальона ) и горные минно-инженерные бригады (в составе 5 горных минно-инженерных батальона ). Выполняли задачи по созданию зон оперативных заграждений.
 • гвардейские бригады минёров . В составе каждой 5 гвардейских батальона минёров . Созданы для действий в тылу противника.
 • инженерно-сапёрные бригады . В составе каждой: 4—5 инженерно-сапёрных батальона , легкопереправочный парк НЛП , моторизированная инженерно-разведывательная рота . Выполняли задачи по наведению лёгких переправ.
 • понтонно-мостовые бригады . В составе каждой: 3 моторизованных понтонно-мостовых батальона с парком Н2П , батальон с парком ДМП , в некоторых бригадах — отряды подводных работ . Выполняли задачи по наведению переправ для тяжёлой военной техники.
 • 1943 год
 • 1944 год
 • моторизованные штурмовые инженерно-сапёрные бригады . В составе: 5 моторизованных штурмовых инженерно-сапёрных батальона , моторизованная инженерно-разведывательная рота , легкопереправочный парк . Были созданы по причине роста и размаха наступательных операций.
 • моторизованные инженерные бригады . В составе бригады фронта: 3 моторизованных инженерных батальона , батальон электризованных заграждений , рота специального минирования . В составе бригады армии: 2 моторизованных инженерных батальона , моторизованный понтонно-мостовой батальон .

Также в 1944 году во все штурмовые инженерно-сапёрные бригады были включены батальоны ранцевых огнемётов и в некоторые по инженерно-танковому полку и огнемётно-танковому полку . Всего в годы войны было сформировано свыше 240 бригад инженерных войск. К окончанию войны их насчитывалось 116. В послевоенный период и до распада СССР по одной инженерно-сапёрной бригаде находились в составе военных округов [3] .

В ВС РФ основными типами бригад инженерных войск являются инженерные и инженерно-сапёрные бригады .

Также инженерно-сапёрные бригады и другие типы инженерных войск встречаются в армиях различных государств.

Инженерная бригада в Армии США состоит из 3-х отдельных инженерных , 2-х тяжёлых инженерных батальонов и 2-х батальонов инженерных средств . Бригада оснащается путепрокладчиками, автогрейдерами, переправочными десантными средствами, минными заградителями, раскладчиками мин, минными тралами, тралы, средствами добычи и очистки воды, землеройными машинами и иной инженерной техникой [2] .

Химические войска

Бригады химических войск (в ВС РФ в 1993 году химические войска переименованы в войска РХБ защиты ) предназначены для ведения радиационной и химической разведки, специальной обработки, дымовой маскировки и выполнения других задач. Как правило такие бригады состоят из нескольких специализированных батальонов, подразделений обеспечения и обслуживания. Личный состав бригады колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч военнослужащих. Бригады оснащаются химическими разведывательными, дегазационными, дымовыми машинами и другой техникой. В случае техногенных катастроф и крупных пожаров могут развёртываться в мирное время. В послевоенный период и до распада СССР по одной бригаде химической защиты (брхз) находились в составе военных округов [3] .

Бригады химических войск встречаются также и в других армиях.

Бригада химических войск в Армии США является составной частью армейского корпуса и подлежит развёртыванию в период мобилизации или в военное время. Выполняет работы по специальной обработке войск, постановке дымовых завес, обеспечению командования по обстановке (радиационной, химической, бактериологической). Может включать 2—4 химических батальона, в каждом из которых 2—6 химических рот (дымовые; дегазационные; химической, бактериологической. и радиационной разведки) а также штабную роту [2] .

Тыл вооружённых сил

Типы бригад находящихся в составе Тыла вооружённых сил зависит от государственной принадлежности. К примеру в составе Тыла ВС СССР имелись следующие типы бригад, выполнявшие следующие задачи [2] [3] :

 • приём, содержание (хранение) и доставка (отпуск) запасов материальных средств войскам;
 • заправка техники горючим, ремонт и эвакуация технических средств и имущества служб тыла;
 • а также выполнения другие задачи по обеспечению войск.
 • автомобильные бригады :
 • подвоз материальных средств;
 • перевозка личного состава;
 • эвакуация раненых и больных, неисправного, излишнего имущества и трофеев;
 • трубопроводные бригады — для развертывания и эксплуатации полевых магистральных трубопроводов;
 • дорожно-комендантские бригады и мостовые бригады :
 • подготовка, эксплуатация, техническое прикрытие и восстановление военно-автомобильных дорог,
 • охрана и несение дорожно-комендантской службы;
 • медицинские бригады (развёртывались в особых случаях):
 • проведение лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
 • проведение мероприятий медицинской службы по защите личного состава от оружия массового поражения.
 • железнодорожные бригады — для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог .
 • дорожно-строительные бригады — строительство автомобильных дорог и мостов.

Примечания

 1. Советская военная энциклопедия. Т. 7, 1979 , с. 427.
 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Коллектив авторов. Том 1, статья «Бригада» // Военная энциклопедия / Под ред. П. С. Грачёв . — М. : Воениздат , 1997. — С. 576—581. — 639 с. — 10 000 экз.ISBN 5-203-01655-0 .
 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Феськов В. И., Голиков В. И., Калашников К. А., Слугин С. А. «Вооруженные Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска».. — Томск: Издательство Томского университета, 2013. — С. 127—129, 146-155, 280-293, 298-333. — 640 с. — ISBN 978-5-89503-530-6 .
 4. 1 2 Коллектив авторов. Раздел 4. «Organization» // Field Manual No. 100-2-3 «The Soviet Army:Troops, Organization, and Equipment» / Под ред. Carl E. Vuono [en] . — Вашингтон : US Government Printing Office, 1991. — С. 32 (4-9) — 188 (4-158). — 456 с.
 5. Временное (сводное) соединение, которое создаётся только на определённый период для выполнения различных боевых задач
 6. Доктор военных наук Воробьёв И. Н., доктор военных наук Киселёв В. А. Статья «Переход Сухопутных войск на бригадную структуру как этап повышения их маневроспособности». Журнал «Военная мысль». № 2, 2010 год. стр.18—24
 7. Попов И. М. кандидат исторических наук, независимый военный эксперт. «Дивизии против бригад, бригады против дивизий. Что эффективнее в современном бою» . Независимое военное обозрение (12 июля 2013).
 8. История отечественных спецслужб и правоохранительных органов. Исторический портал Валентина Мзареулова
 9. Коллектив авторов. Том 4, статья «Корпус» // Военная энциклопедия / Под ред. П. В. Грачёв . — М. : Воениздат , 1999. — С. 204—209. — 583 с. — 10 000 экз.ISBN 5-203-01655-0 .
 10. Коллектив авторов. Том 7, статья «Стрелковые войска» // Военная энциклопедия / Под ред. П. В. Грачёв . — М. : Воениздат , 1997. — С. 687—688. — 735 с. — 10 000 экз.ISBN 5-203-01874-X .
 11. Родионов AM,Мазуркевич Р. В.,Лебедев Н. И. Главное автобронетанковое управление. Люди, события, факты в документах 1943-1944гг. — М. : Воениздат, 2006. — 495 с.
 12. 1 2 Захаров В. М. Часть II. Военные организации постсоветских государств // «Военное строительство в государствах постсоветского пространства».. — М. : Издательство РИСИ , 2011. — С. 68—145, 187-219, 228-250, 279-308, 326-374. — 380 с. — ISBN 978-5-7893-0118-0 .
 13. 1 2 Mark Galeotti. «Putin's Army» — «Divisions to brigades» // «The Modern Russian Army 1992–2016».. — Оксфорд : Osprey Publishing , 2017. — С. 27, 54. — 68 с. — ISBN 978-1-47281-909-3 .
 14. 1 2 3 International Institute For Strategic Studies. The Military Balance 2017 / James Hackett. — London: Taylor & Francis Group Ltd, 2017. — С. 200—232. — 575 с. — ISBN 9781857439007 .
 15. Хорьков, 1991 , с. 25—26.
 16. Шайкин В. И. «История создания и пути развития Воздушно-десантных войск». — Рязань : Типография РВВДКУ , 2013. — С. 167—198. — 299 с. — ISBN УДК 355.23 ББК Ц 4,6(2) 3 Ш17.
 17. 1 2 коллектив авторов. статья «Бригада» // «Военно-морской словарь» / Чернавин В. Н. . — Москва: Военное издательство , 1990. — P. 60. — 511 p. — 100 000 экз.ISBN 5-203-00174-X .
 18. Минобороны формирует новые авиационные бригады, оснащенные боевыми и транспортными вертолетами . www.iz.ru. Дата обращения: 14 ноября 2018. (недоступная ссылка)

Литература

 • Феськов В.И., Голиков В.И., Калашников К.А., Слугин С.А. «Вооруженные Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска».. — Томск: Издательство Томского университета, 2013. — С. 127—129, 146-155, 280-293, 298-333. — 640 с. — ISBN 978-5-89503-530-6 .
 • Брига́да. Военный энциклопедический словарь. 2007
 • Коллектив авторов. Том 1. Бригада» // Военная энциклопедия / Под ред. П. С. Грачёв. М.: Воениздат, 1997. с. 576—581. — 639 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-203-01655-0 .
 • Соединение // Советская военная энциклопедия. — М. : Военная литература, 1979. — Т. 7. — С. 426—427. — 688 с.
 • Бригада // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [ и др. ]. — СПб. ; [ М. ] : Тип. т-ва И. Д. Сытина , 1911—1915.
 • Бригада // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 • Хорьков А. Г. «Грозовой июнь». Глава 1: Накануне. По штатам и реально. — Москва: Воениздат, 1991. — С. 25—26. — 240 с.