француски

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување
француски
мајчин јазик административен јазик важен, втор или културен јазик франкофонските малцинства
     мајчин јазик      административен јазик      важен, втор или културен јазик      франкофонски малцинства
Самоиме француски,
француски јазик
Земја Франција , Белгија ,Швајцарија , Канада , некои африкански земји и други[1] , види франкофонски земји
Регулаторна организација Врховен совет за француски јазик
Вкупен број на звучници 280 милиони луѓе (2020)[1]
Рејтинг Четиринаесет
Статус безбедно[2]
Класификација

индоевропски јазици

Закосена гранка
Романтични јазици
Гало-романски јазици
француски
Пишување Латинска ( француска азбука )
Јазични кодови
ГОСТ 7,75-97 Fra 745
ISO 639-1 фр
ISO 639-2 фре и фра
ISO 639-3 fra
ВОЛС бесплатно
Етнолог fra
Лингвасфера 51-ААА-и
ABS ASCL 2101 и 21
IETF фр
Глотолог stan1290
Википедија на овој јазик

Француски (само-име - le français , la langue française ) е јазик на францускиот (официјален јазик на Франција ). Еден од официјалните јазици на населението што зборува француски во Белгија ,Швајцарија (главно во Романдија ) и Канада (главно во Квебек ). Населението на многу држави на Африка , Карибите ( Хаити и други), Француска Гвајана го користи францускиот јазик, вклучително и како официјален јазик .

Припаѓа на индоевропското семејство на јазици ( италијанска гранка , група романса, подгрупа гало-романска ). Тој се разви од народниот латински и отиде подалеку од кој било друг романски јазик [3] . Пишување врз основа на латиница .

Еден од официјалните јазици на Обединетите нации и УНЕСКО . Францускиот е официјален јазик на голем број меѓународни организации и еден од најпроучените како странски јазик. Според меѓународната организација „ Франкофонија “, бројот на луѓе кои навистина знаат да зборуваат француски е околу 274 милиони [4] .

Историја

Видете: старофранцуски , среднофранцуски .

Процесот кој го определил развојот на народниот разговорен латински во посебен француски јазик ја однел епохата од 6 до 8 век.

Најраните преживеани текстови на старофранцуски јазик се Стразбуршките заклетви (842) и Секвенцата на Света Еулалија (крајот на 9 век). Средниот француски бил под големо влијание на класичниот латински .

Со норманското освојување на Англија во 1066 година, францускиот (во форми како англо-нормански , францускиот правен јазик ) се вкоренил во Англија три века како јазик на благородништвото. Францускиот исто така бил заеднички јазик на различните крстоносци и станал јазик на крстоносните држави на Блискиот Исток .

Во XII-XIII век францускиот јазик бил распространет во дворските кругови на Германија , Фландрија и Холандија . На крајот на 13 век, некои италијански писатели пишувале на француски, особено на француски Марко Поло напишал познат есеј за неговите патувања.

Уредбата од Вил-Котре во 1539 година го консолидираше статусот на францускиот јазик како единствен државен јазик во Франција и ја обврза локалната администрација да се потпира на својата париска норма наместо на латинскиот при изготвувањето на сите административни документи. Важна пресвртница во историјата на јазикот е создавањето на Француската академија во 1635 година од страна на кардиналот Ришелје . Малку подоцна (од средината на 17 век), францускиот почна да се користи како меѓународен јазик, но сепак, главниот врв на неговата популарност дојде во 18 век, кога францускиот го замени латинскиот во дипломатијата, науката, меѓународната културна размена. и литература. Се користел во аристократските и академските кругови во Велика Британија , Германија , Австрија , Холандија , Италија , скандинавските земји , Русија , Полска , Унгарија . Нефранцузи како Лајбниц , Галијани , Фредерик II , Катерина II , Казанова ги напишале своите дела на француски јазик. Францускиот останал единствениот официјално признат меѓународен јазик до Првата светска војна [5] [6] .

Француски во светот

Видете: Франкофони , Франкофонски земји , Колонии на Франција , Категорија: Французи во светот .
Регионални и национални варијанти на францускиот јазик

Европа

Познавање на француски јазик во Европската Унија [7]
Видете: белгиски француски , француски во Швајцарија .
Франција
Види: Закон на Тубон , Јазична политика во Франција .

Според францускиот устав , јазикот стана официјален во 1992 година. Сите официјални документи и договори мора да бидат на француски јазик. Доколку огласот содржи странски зборови, тогаш мора да се обезбеди нивен превод.

На територијата на Франција, постојат следниве групи на дијалекти[8] :

Во модерна Франција, дијалектите се користат во ограничен обем; тие се карактеризираат со различни степени на зачувување: во повеќето региони можеме да зборуваме за зачувување на некои дијалектни структури во еден или друг дел од областа на дијалектот или за присуство на локални особености во регионалните варијанти на францускиот јазик; централните дијалекти (Френсис, Орлеанс и други) се речиси целосно заменети со литературниот јазик; само дијалекти од северната група се користат релативно стабилно ( валонските и пикардските дијалекти користат сопствен правопис , на овие дијалекти се создаваат литературни дела, материјалите за нив се објавуваат во периодични списанија)[9] .

Северна Америка

Види: Француски во САД ( Луизијана , Нова Англија[1] [10] ).
Дистрибуција на француски јазик во 6 земји во 2021 година.
Канада
Видете: Француски во Канада .

Тој е официјален јазик на провинцијата Квебек и еден од двата официјални јазици на цела Канада и провинцијата Њу Бранзвик . Во Квебек, законот за француски јазик бара сите деца, освен оние на канадските граѓани кои зборуваат англиски, да се учат на француски во државните училишта.

Карипските земји

Африка

Француски во Африка
Види: Француски во Магреб (Мавританија, Мароко, Алжир, Тунис).

Ограничена дистрибуција [11] :

Блискиот Исток

Во првата половина на 20 век, францускиот јазик се користел во Сирија и Либан , но подоцна бил заменет со арапски и англиски јазик. Во моментов задржува некои позиции во Либан [12] .

Регионот на Индискиот Океан

Југоисточна Азија

Видете: француски во Камбоџа , француски во Виетнам .

Земјите од Океанија

Меѓународно значење

Видете: Галоманија .

Како средство за меѓународна комуникација, францускиот беше особено широко распространет во Европа од Португалија до Русија во 17 - првата половина на 19 век. Тоа бил јазикот на културата и образованието, кој го зборувале учениот свет и аристократијата [12] .

Францускиот јазик одамна е јазик на дипломатијата. Францускиот јазик го замени латинскиот во дипломатијата; Првиот меѓународен договор кој беше целосно напишан на француски беше Мирот на Раштат (1714). Преговорите на Виенскиот конгрес се одвиваа на француски јазик; самиот Метерних го сметаше францускиот јазик за најдобра лингва франка за дипломатија. Францускиот јазик како јазик на дипломатијата почнал да го губи своето значење, почнувајќи од преговорите за Версајскиот договор (иако и таму, во случај на несогласувања, би преовладувал францускиот текст) [13] .

Денес, постои јасен пад на зачестеноста на употребата на францускиот јазик во меѓународните организации. Иако францускиот јазик го задржува позитивното мислење за себе во светот, тој сè помалку се користи. Во ОН, Агенцијата за франкофонија има статус на набљудувач од 1995 година. Сепак, англискиот зазема доминантно место како работен јазик, иако 56 од 185 земји-членки на ОН се членки на Франкофонијата, а повеќето од нив бараат од секретаријатот на ОН да комуницира со нив на француски. Малкуто користење на францускиот во голема мера зависи од условите за регрутирање вработени (познавањето на францускиот јазик не е услов), распространетоста на околината што зборува англиски и од буџетските намалувања [14] .

Францускиот е официјален јазик во ЕУ . Иднината на францускиот јазик зависи од неговата позиција во променливата ЕУ. Пристапувањето во ЕУ на Финска , Австрија , Шведска дополнително ја ослабна позицијата на францускиот јазик, бидејќи овие земји го користат англискиот јазик како средство за комуникација. Проширувањето на ЕУ доведува до неможност за почитување на принципот на Римскиот договор дека јазиците на сите земји членки се официјални јазици на ЕУ [15] .

Познатиот француски лингвист R. Chaudanson даде радикален предлог: да се задржат трите работни јазици - англискиот , францускиот и германскиот . Според поранешниот премиер на Франција, Л. Жоспен , „во рамките на ЕУ, јазичната различност е една од најважните задачи. Зависи какво место ќе заземе францускиот јазик во Европа, колку ќе ја задржи својата привлечна моќ во светот. Ниту еден јазик не може да стане единствен јазик за комуникација во институциите на ЕУ. Затоа Франција работи на зајакнување на францускиот јазик како работен јазик“ [16] .

Фонетика

Види: Француска фонологија .

Испитување

Бројот на слогови е еднаков на бројот на самогласки на говорните звуци. Слогот е отворен ако завршува на самогласка: lit [li]; и затворени ако тоа завршува во согласка: лири [liʁ]. Правила на слоганот [17] : 7 :

 • Границата помеѓу самогласките и согласките (освен едносложни зборови). Варијанти на почетокот на слог:
  • Согласка меѓу самогласки: attaquer [a-ta-ke].
  • Согласка [ʁ, l] со претходната согласка (освен за RL на дивиденда): патрие [PA-tʁ i], куплет, [ku- pl ɛ].
  • Полусамогласка [j, w, ɥ] со претходна согласка: le mariage [lə- ma- ʁj aʒ], moi [ mw a], spirituel [spi- ri - ɛl].
 • Границата помеѓу согласките:
  • Двајца: parler [paʁ-le], учесник во маршот [maʁ-ʃe].
  • Три од кои првиот оди на претходниот слог, а другите два на следниот: actrice [ak-tʁis].
  • Два идентични согласки на спојот на два збора се изговараат одделно: il lit [il-li].

Нагласувањето во зборовите е секогаш на последниот слог. Во говорниот тек, зборовите се комбинираат во ритмички групи. Во овој случај, акцентот паѓа само на последниот слог од последниот збор од групата [18] : 34 .

Поврзување зборови

Постојат случаи на формирање на заеднички слог помеѓу два соседни збора:

 • Елизија - губење на последната самогласка при средба со почетната самогласка. Неизговорната буква се заменува со апострофот >> : d'Artagnan [daʁ-ta-ɲɑ̃] наместо де Артањан [də aʁtaɲɑ̃].
 • Lièzon - спојување на последната неизговорлива согласка на почетната самогласка со појава на нов звук: trois amis [tʁwɑ-za-mi] наместо [tʁwɑ ami]. Лиезон ги поврзува зборовите само во ритмичка група.
 • Enchaînement [ɑ̃ʃɛnmɑ̃] - спојување на завршната согласка со почетната самогласка без појава на нов звук: il est [i-le] наместо [il e]. Завршната самогласка може да се прикачи и на почетната самогласка: il a été [il ae -te] наместо [il ɑ ete], il a appris [il aa -pʁi] [19] : 190-191 .

Согласки

Бучни стр
б
ѓ
v
т
г
с
z
к
е
ʃ
ʒ
Сонати [19] : 203 м
ј
n
w
ɲ
ɥ
л

р

Повеќето француски согласки се слични на соодветните согласки на рускиот јазик. Конечните гласови не се запрепастени [18] : 18-19 .

Самогласки

Преден дел [19] : 195 Заден дел
Непрекинат Уништена
чисти носови. чисти носови. чисти носови.
Затворено јас
д
y
ø
u
o
Отвори ɛ
а
ɛ̃

œ, ə

œ̃

ɔ
ɑ
ɔ̃
ɑ̃

Нагласените и ненагласените самогласки се изговараат подеднакво јасно [18] : 6 .

Историската (по природа) должина на самогласките [o], [ø], [ɑ], назалните [ɑ̃, ɛ̃, ɔ̃, œ̃] се појавува во затворен нагласен слог: jaune [ʒoːn], feutre [føːtr], plante [ plɑ̃ːt], центар [sɑ̃ːtr] [18] : 18 . Историски должина често се означени со букви со циркумфлекс >> : забавувај [fɛːt] [17] : 21.

Ритмичкиот должина на било која друга самогласки е формирана во затворен нагласен слог пред конечната [R, V, ʒ, z, vr]: dur [dyːr], Veuve [vœːv], rouge [ruːʒ], Grise [griːz], livre [liːvr] [18] : 18 .

Пишување

Аа ɑ Nn ɛn
Bb биди Оо o
Cc види Пп пе
Дд де Qq ки
Ее ø Rr ɛr
Сф ɛf Универзитетот „Св ɛs
Гг ʒе Тт те
Hh Уу y
јас и јас Vv ве
Ј Ј ʒi Ww dubləve
Кк Xx икс
Ll ɛl дг igrɛk
мм ɛm Зз zɛd
Видете: Француска азбука , Промени во францускиот правопис (1990) .

Француската азбука има 26 латински букви , надополнети со дијакритици и латински лигатури Æ æ , Œ œ .

Писмата и комбинации на букви кои се користат во странски зборови : k (на англиски, грчки, арапски [20] : килограм), w (вагон [vagɔ]), снимачот за пообјективно аспират h (во германски, турски, арапски [20] ), гл (chœur [kœr] ), ph (на грчки: philologue [filɔlɔg] ) [18] : 20-21 . Лигатурите се наоѓаат во зборовите позајмени од латински: nævus [nevys] , cæcum [sekɔm] , œsophage [ezɔfaʒ] , Œdipe [edip] .

Акцентирани букви

Знаците со буквите A, E, I, O, U, Y, C укажуваат на специфичен изговор и да прават разлика помеѓу зборовите што звучат исто ( хомофони ) во пишувањето.

Замената на буквите со дијакритици со букви без дијакритички е правописна грешка [21] [22] . Почетните кратенки се пишуваат без дијакритички: CEE ( Communauté Économique Européenne ); го задржуваат графичките кратенки: É .- U. ( États-Unis ).

Потпишете Писма Опис
Акут
акцент aigu
Éé [д] во отворен слог: répétér [re-pe-te] [19] : 212
Гравис
акцент гроб
È
Аа
Ùù
[ɛ] во затворен слог: mère [mɛr].
Для различения на письме: à — предлог, a — форма глагола avoir; là — наречие, la — артикль или местоимение, où — наречие, ou — союз…
Циркумфлекс
accent circonflexe
Ââ
Êê
Ôô
Î î
Ûû
â — [ɑ], ê — [ɛ], ô — [o]. Циркумфлекс может указывать на долготу в закрытом ударном слоге >> .
î, û — не изменяет произношение. Для различения на письме: dû — причастие, du — артикль… [18] :26 .
С 1990 года допускается неупотребление циркумфлекса над i, u , кроме слов dû, mûr, sûr, jeûne , форм глагола croître , имён собственных и некоторых других случаев [23]
Трема́
tréma
Ëë
Ï ï
Üü
Ÿÿ
Обозначает самостоятельно читаемую букву, исключая чтение диграфа : can [kanɔe] , ég ste [egɔist] . Встречается редко, особенно ü, ÿ , представленные только в редких именах собственных (Aÿ, Freÿr, Ysaÿe), а также в ставшем нарицательным слове capharnaüm и в глаголе crapaüter (вариант написания crapahuter ).
С 1990 года вместо традиционного -guë с непроизносимым ë допускается написание -güe: ciguë, cigüe [sigy] ; и вместо -geu- с непроизносимым e-geü-: vergeure, vergeüre [vɛrʒyr] [24]
Седиль
cédille
Çç Стоит только перед гласными a, o, u, означая звук [s] [19] :213 . Используется для сохранения орфографии морфемы во всех её формах: lancer — lançons, France — français

Апостроф

Знак апостро́фа заменяет выпадающие из произношения гласные буквы в конце слов, и соединяет со следующим словом, начинающимся с гласной буквы или немой h (явление элизии >> ) [19] :213-214 :

В каких словах используется Примеры
A la (артикль или приглагольное местоимение) l ' eau, je l ' aime
l ' habitude (но с h придыхательной: la haie [18] :25 )
E
[ə]
1. le, je, me, te, se, ce, ne
2. de, jusque (предлоги)
3. que (союз)
4. lorsque, quoique, parce que, puisque (союзы)
5. presque, quelque (наречия)
6. entre- (приставка)
1. je m ' appelle, c ' est loin, je n ' ai pas
2. un roman d ' Émile Zola, jusqu ' ici
3. qu ' il vienne
4. lorsqu ' il arrive
5. только: presqu ' île, quelqu ' un (une)
6. entr ' apercevoir, s ' entr ' aimer [25] :10-11
I si (союз, перед местоимением il, ils) s ' il vous plaît

Правила чтения

Орфография французского языка является в значительной степени этимологической, подобно английскому языку и отражает многие положения фонетики старофранцузского языка X—XIV вв. (в котором были дифтонги , трифтонги , аффрикаты , произносимые флексии[1] ), тогда как современная фонетика сильно ушла вперёд. По этой причине существует большое количество правил чтения и исключений из них. Наряду с английской орфографией, орфография французского языка является одной из самых сложных для изучения среди европейских языков. Чтение письменного текста по сравнению с английским языком опирается на более последовательные и однозначные правила, но в то же время правильное написание сложных слов нужно заучивать наизусть, как и в английском языке. В этих случаях в учебниках и словарях могут даваться транскрипции.

Непроизносимые буквы [19] :211-212 [18] :25 :

 • Конечные согласные p, b, t, d, s, z, x : bras [brɑ] , camp [kɑ̃] , nid [ni] .
 • r в окончаниях -ier, -er (инфинитив глаголов I-й группы и другие слова): ouvrier [uvrije] , boulanger [bulɑ̃ʒe] , arriver [arive] . Кроме односложных слов: hier [jɛr] , cher [ʃɛr] ; и некоторых многосложных: hiver [i-vɛr] .
 • e конечная: fable [fɑbl] , joie [ʒwa] . Кроме односложных служебных слов: le, de, se… [lə], [də], [sə] .
  e после или перед гласной: je saluerai [ʒə salyre] , asseoir [aswar] .
 • h немая: l'homme [lɔm] , cahier [kaje] .
  h придыхательная (не участвует в элизии и льезоне ). В фонетической транскрипции отмечается апострофом: la haie [la 'ɛ] .

Двойные согласные буквы произносятся как один звук: pomme [pɔm] , addition [adisjɔ̃] [18] :19 .

В таблицах ниже приведены только основные правила [25] :3-5 :

Согласные звуки
Звук Буквы Примеры
p p pour [pur]
b b beau [bo]
t t tout [tu]
d d dans [dɑ̃]
k c (кроме перед: e, i, y),
qu, k, q, ch
coq [kɔk] , quel [kɛl]
g g (кроме перед: e, i, y),
gu (перед: e, i, y)
gare [gar] , guide [gid]
f f, ph femme [fam] , phare, [far]
v v vous [vu]
s s, ss, c (перед: e, i, y),
ç, sc, t (перед: i + гласн.)
sac [sak] , patience [pasjɑ̃s]
z z, s (между гласн.) zone [zon] , maison [mɛzɔ̃]
ks x, cc (перед: e, i) extra [ɛkstra] , accent [aksɑ̃]
gz x examen [ɛgzamɛ̃]
ʃ ch chose [ʃoz]
ʒ j, g (перед: e, i, y),
ge (перед: a, o, u)
jour [ʒur] , georgette [ʒɔrʒɛt]
l l les [le]
r r roue [ru]
m m même [mɛm]
n n non [nɔ̃]
ɲ gn ligne [liɲ]
Согласные в иностранных словах
ŋ ng (англ. [26] [27] :49 ) parking [parkiŋ] , meeting [mitiŋ]
j (англ. [27] :45 ) jazz [dʒaz] , jean [dʒin]
tch (англ., исп. [27] :39 ) Tchad [tʃad]
Гласные звуки
Звук Буквы Примеры
a a, à la [la]
ɑ a, â pas [pɑ] , pâte [pɑt]
e e, é les [le] , et [e] , été [ete]
ɛ e, è, ê, ei, ai, aî elle [ɛl] , frère [frɛr] , mais [mɛ]
i i, î, ï, y il [il]
o o, ô, au, eau mot [mo] , faute [fot]
ɔ o sort [sɔr]
y u, û, ü tu [ty]
ø eu, œu, eû jeûne [ʒøn] , œufs [ø] , feu [fø]
œ eu, œu, œ jeune [ʒœn] , œuf [œf] , œil [œj]
ə e le [lə] , regarder [rəgarde]
u ou, oû nous [nu]
Носовые
ɑ̃ an, am, en, em sans [sɑ̃] , présent [prezɑ̃]
ɛ̃ in, im, ain, aim, en, ein saint [sɛ̃]
ɔ̃ on, om bon [bɔ̃]
œ̃ un, um brun [brœ̃]
Полугласные
j il, ille, y,
i (перед гласн.)
rail [rɑj] , taille [tɑj] , fille [fij] ,
payer [peje] , pied [pje]
w
( + a, i, ɛ, ɛ̃)
oi, ou, w, wh, oin moi [mwa] , oui [wi] ,
ouest [wɛst] , oindre [wɛ̃dr]
ɥ
( + гласн.)
u lui [lɥi]

Грамматика

Разговорной форме французского языка свойственен аналитизм , когда грамматические категории выражаются в основном служебными словами (артиклями, предлогами, приглагольными местоимениями) и порядком слов. Письменная форма флективно -аналитическая с элементами агглютинации . Флексия у глаголов определяет формы единственного числа в презенсе и имперфекте индикатива[1] . Агглютинативно обозначаются признаки женского рода (окончание -e ) и множественного числа (окончание -s ) существительных и прилагательных[1] .

Имя существительное

Существительные характеризуются грамматическими категориями рода и числа, которые отчасти выражены морфологически (изменением существительного), но главным образом синтаксически [28] :24 — при помощи артиклей и местоимённых прилагательных ( детерминативов ). Во французском языке два грамматических рода: мужской и женский . Большинство латинских слов среднего рода во французском языке перешло в мужской [ источник не указан 712 дней ] .

Артикльслужебное слово , используемое только вместе с существительным для обозначения его грамматических значений и категорий [29] :69 :

 • Род: un ami — une amie (друг — подруга).
 • Число: une mer — des mers (море — моря).
 • Определённость-неопределённость (известность или неизвестность): Le train est arrivé — Поезд пришёл (которого ждали) // Un train est arrivé — Пришёл поезд (какой-то) [30] :72 .
 • Обобщённость или единичность: L' homme peut transformer la nature — Человек (человечество) может преобразовать природу // Un homme peut transformer la nature — Человек (любой отдельно взятый) может преобразовать природу.
  В выражении одного понятия как части другого: La baleine est un mammifère — Кит это млекопитающее (один из млекопитающих).
 • Исчисляемость и неисчисляемость: Pour faire un gâteau il faut de la farine, du beurre, du sucre, des œufs, des pommes — Чтобы приготовить сладкий пирог нужна мука, масло, сахар, яйца, яблоки.
Вид артикля [18] :48-52 Муж. род, ед. ч. Жен. род, ед. ч. Множ. ч.
Неопределённый un une des
Определённый le (l') la (l') les
Частичный (предлог de + опр. арт.) du (de l') de la (de l')
Слитный
(предлоги de, à + опр. арт.)
du (de + le)
au (à + le)
des (de + les)
aux (à + les)

Есть множество случаев неупотребления артикля. Например, при наличии местоимённого прилагательного или количественного числительного. В тех случаях, когда слово используется вне контекста: это могут быть заголовки словарных статей и рекламных объявлений, магазинные вывески, товарные ярлыки, адреса, названия книг [29] :89-91 .

На род существительного может указывать его суффикс [29] :35-41 и значение . Женский род некоторых существительных, обозначающих людей и животных, образуется прибавлением немого (непроизносимого) окончания -e к существительному мужского рода: un ami — une amie [œ̃-na-mi] — [y-na-mi] [17] :39 (друг — подруга), un ours — une ourse [œ̃-nuʀs] — [y-nuʀs] (медведь — медведица). Множественное число, в общем случае, образуется прибавлением немого окончания -s : un enfant — des enfants [œ̃-nɑ̃-fɑ̃] — [de-zɑ̃-fɑ̃] (ребёнок — дети) [19] :10-15 . В данных примерах, в разговорной речи, на род и число существительного указывает только его артикль.

Имя прилагательное

Прилагательные (не все [28] :39 ) согласуются с существительными в роде и числе: un chapeau vert — une robe vert e (зелёная шляпа — зелёное платье), un livre intéressant — des livres intéressant s (интересная книга — интересные книги). Прилагательное в качестве определения как правило располагается после определяемого существительного. Прилагательное как именная часть сказуемого обычно стоит после глагола- связки : ses parents sont heureux (его родители (есть) счастливы) [31] :40, 46 . Перед существительным как правило стоят некоторые односложные и двусложные прилагательные: grand, petit, bon, mauvais, jeune, vieux… (большой, маленький, хороший, плохой, молодой, старый…). Некоторые прилагательные изменяют своё значение, в зависимости от позиции: un homme grand — un grand homme (высокий человек — великий человек), un cahier propre — mon propre cahier (чистая тетрадь — моя собственная тетрадь).

Местоименное прилагательное употребляется только вместе с существительным (в отличие от местоимения , которое заменяет существительное): « Ce tableau est joli. Quel tableau est joli? — Celui-ci // Эта картина красивая (указательное местоимённое прилагательное). Какая картина красивая? (вопросительное местоимённое прилагательное) — Эта (указательное местоимение)». Виды местоимённых прилагательных: указательные, притяжательные, вопросительные, неопределённые [31] :32-39 .

Местоимение

Приглагольные Самостоятельные
Подлежащее Прямое
дополнение
Косвенное
дополнение
Подлежащее
или дополнение
je я me меня me мне moi я
tu ты te тебя te тебе toi ты
il он le его lui ему lui он
elle она la её ей elle она
nous мы nous нас nous нам nous мы
vous вы vous вас vous вам vous вы
ils они les их leur им eux они
elles elles

Местоимение заменяет собой имена лиц, предметов, и целые высказывания. В предложении местоимение выполняет роль существительного. Виды местоимений [31] :54-87 :

 1. Личные (pronoms personnels):
  • Приглагольные. Личная форма глагола всегда употребляется с местоимением, кроме формы повелительного наклонения переходных и непереходных глаголов [29] :144-145 . Местоимение il может употребляться с безличным глаголом или глагольным оборотом: il pleut (идёт дождь), il fait… (нужно), il est… , il ya… (имеется) [32] :165-166 .
  • Самостоятельные: Je chante. Qui chante? — Moi // Я пою (приглагольное местоимение). Кто поёт? — Я (самостоятельное).
  • Возвратные для 3-го лица: приглагольное se : il se lave (он моется) и самостоятельное soi : il faut croire en soi (нужно верить в себя). Приглагольные местоимения в роли прямого дополнения me, te, nous, vous имеют возвратное значение, если они выражают то же лицо, что и подлежащее [19] :54 : je m' appelle… (меня зовут…), nous nous achetons des livres (мы покупаем себе книги).
  • Местоимения-наречия: en, y.
 2. Указательные (p. démonstratifs): / ce, это / celui, этот, тот / celle, эта, та….
 3. Притяжательные (p. possessifs): / le mien, мой / la mienne, моя / les miens, мои (муж. р.) / les miennes, мои (жен. р.)….
 4. Относительные (p. relatifs): / qui, который, которая, которое / que, которого, которую / quoi, что….
 5. Вопросительные (p. interrogatifs): / к подлежащему : qui? qui est-ce qui? кто? / qu' est-ce qui? что?… [18] :113 .
 6. Неопределённые (p. indéfinis): / quelque chose, что-то / quelqu'un, кто-то / on, personne, никто / rien, ничто / tout, всё….

Имя числительное

Количественные — отвечают на вопрос «сколько?». Не изменяются в роде и числе, кроме: un 1 (м. р.) — une (ж. р.), vingt 20, cent 100 (ед. ч.) — vingts, cents (мн. ч.). Делятся на простые (состоят из одного слова): единицы 0—16, десятки 10—60, 100, 1000; и сложные (состоят из двух и более слов): единицы 17—19, десятки 70—90 и все другие числа [31] :48-54 .

0 zéro 10 dix 20 vingt 30 trente 100 cent 1000 mille (mil)
1 un 11 onze 21 vingt et un 31 trente et un 101 cent un 1001 mille un
2 deux 12 douze 22 vingt-deux 32 trente-deux 102 cent deux 1900 mille neuf cent s
3 trois 13 treize 23 vingt-trois 33 trente-trois 103 cent trois 1988 mille neuf cent quatre-vingt-huit
4 quatre 14 quatorze 2000 deux mille
5 cinq 15 quinze 40 quarante 200 deux cent s 2020 deux mille vingt
6 six 16 seize 50 cinquante 201 deux cent un
7 sept 17 dix-sept 60 soixante 202 deux cent deux 1 000 000 un million
8 huit 18 dix-huit 221 deux cent vingt et un 1 000 000 000 un milliard
9 neuf 19 dix-neuf 222 deux cent vingt-deux

Числительные от 70 до 99 имеют особенности составления:

70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze… 79 soixante-dix-neuf
80 quatre-vingt s 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux… 89 quatre-vingt-neuf
90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze… 99 quatre-vingt-dix-neuf

Названия десятков 80 и 90 основаны на двадцатеричной системе счисления , десятка 70 — на шестидесятеричной . На востоке и юго-востоке Франции, в Бельгии и Швейцарии встречаются другие их названия: 70 septante, 80 huitante / octante, 90 nonante [33] .

Количественные числительные могут субстантивироваться (становиться именами существительными):

 • При добавлении к ним артикля: deux — un deux (два — двойка), quatre — un quatre (четыре — четвёрка). Такие числительные всегда мужского рода и по числам не изменяются.
 • При добавлении артикля и суффикса -aine . Так образуются собирательные числительные [32] :57 женского рода, обозначающие приблизительное количество: huit — une huitaine (8 — примерно 8, неделя), dix — une dizaine (10 — десяток, примерно 10), douze — une douzaine (12 — дюжина , примерно 12), quinze — une quinzaine (15 — примерно 15, две недели).

Дробные числительные образуются при помощи количественных числительных в числителе и порядковых числительных в знаменателе начиная с числа «5»: un cinquième (1/5), deux sixièmes (2/6). Но: un demi или une moitié [32] :59 (1/2, половина), un tiers (1/3, треть), un quart (1/4, четверть). Десятичные дроби произносятся со словом virgule (запятая): 4,2 — quatre, virgule, deux.

Порядковые — отвечают на вопрос «какой?», «который?». Образуются прибавлением суффикса -ième к соответствующим количественным числительным (кроме premier, première / первый, первая): deux — deuxième (2 — второй), trois — troisième (3 — третий), dix-sept — dix-septième (17 — семнадцатый), vingt et un — vingt et unième (21 — двадцать первый).

Современная грамматика относит порядковые числительные к категории имён прилагательных.

Глагол

Глаголу присущи грамматические категории лица , числа, наклонения и времени . Залог выражается только переходными глаголами [34] . Есть и неличные формы глагола: инфинитив , причастие , деепричастие [31] :89 .

Группы спряжений

По типам спряжения глаголы делятся на три группы [31] :90 :

I — глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -er (кроме aller и envoyer ). Наиболее многочисленная группа, насчитывающая около 4 тыс. глаголов.
II — глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -ir и имеющие суффикс -iss- во множественном числе в Indicatif Présent и во всех его производных формах. Таких глаголов порядка 300.
III — все остальные глаголы (около 100) с окончаниями инфинитива -re, -oir, -ir (без суффикса -iss- ), и глаголы aller и envoyer . Это мёртвый, архаичный тип спряжения, глаголы которого постепенно выходят из употребления, а новые не образуются.

Система времён

 • Абсолютные времена — отражают время какого-либо события по отношению к моменту речи. К абсолютным временам изъявительного наклонения относятся: Présent, Passé simple, Passé composé, Futur simple.
 • Вспомогательные времена — отражают время какого-либо события по отношению к прошедшему или будущему. К ним относятся: Imparfait, Plus-que-parfait, Passé antérieur, Futur antérieur, Futur dans le passé [29] :220 .

Образование времён.

 • Простые времена (temps simples) образуются спряжением основного глагола. (Présent, imparfait, passé simple, futur simple)
 • Сложные времена (temps composés): «сложные времена» потому что, они образуются с помощью вспомогательного глагола avoir или être + Participe passé ( причастие прошедшего времени) основного глагола. (Passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur proche, futur antérieur) Так же по мимо этих двух групп выделяют ещё две:
 • Непосредственные времена эти времена не входяи ни в одну из выше перечислиных групп. В эту группу входит только три спряжения Futur proche, passé récent et présent immédiatement
 • Сверхсложные времена (temps surcomposés) сейчас эта группа спряжений не используется во французском языке. Особенность глаголов в surcomposé это то что присутствует два вспомогательных глагола . Это спряжения относятся к сложным временам, только к ним добовляеться «surcomposé» (Passé surcomposé, plus-que-parfait surcomposé, passé antérieur surcomposé, futur antérieur surcomposé …)
Времена наклонений и неличных форм глагола [32] :86-87, 97
Настоящее время Прошедшее время Будущее время
Indicatif Présent Imparfait
Passé simple

Passé composé
Plus-que-parfait
Passé antérieur

Passé récent

Futur simple
Futur proche

Futur antérieur

Subjonctif Présent Imparfait

Passé
Plus-que-parfait

Conditionnel Présent Passé 1 re forme
Passé 2 e forme
Impératif Présent Passé
Infinitif Présent Passé
Participe Présent Passé
Gérondif
(деепричастие)
Présent (по форме совпадает
с Participe Présent [32] :193 )
passé

Пассивная форма

Пассивная форма глагола (в русском языке её ещё часто называют страдательная форма глагола)

Образуется с помощью глагола Être + Participe passé.

В современном французском иногда пассивный залог можно услышать через фразу «se faire»

Предложение

Порядок слов фиксированный. В повествовательном предложении типичный порядок прямой ( подлежащеесказуемоедополнение , SVO). Прямое дополнение предшествует косвенному: je donne le livre à mon frère (я даю книгу брату). Если дополнение выражено местоимением, используется порядок SOV: je vous connais (я вас знаю) [35] .

Общевопросительные предложения образуются в разговорной речи при помощи интонации : il vient? (он идёт сюда?); стандартно при помощи частицы est-ce que (так ли, что): est-ce qu'il vient? ; при помощи обратного порядка слов ( инверсии ), использующегося в литературе: vient-il? [35] .

Приглагольное отрицание двойное: je ne suis pas jeune (я не (есть) молодой). В современном разговорном языке частица ne часто опускается [35] .

См. также

Примечания

 1. 1 2 3 4 5 6 Челышева, 2017 .
 2. Красная книга языков ЮНЕСКО
 3. Du françois au français (фр.)
 4. La langue française dans le monde / Organisation internationale de la francophonie. — Paris: Nathan, 2014.
 5. Белякова Т. А. Французский язык в международном общении: Curiculum vitae
 6. Т. Скоробогатова. Язык международного общения
 7. Europeans and their Languages / European Commission. — 2006.
 8. Гак, 1990 .
 9. Реферовская и др., 2001 , с. 242—245.
 10. Реферовская и др., 2001 , с. 196.
 11. Реферовская и др., 2001 , с. 197.
 12. 1 2 Реферовская и др., 2001 , с. 198.
 13. Le français, langue de la diplomatie?
 14. Чернов И. В. Международная организация Франкофонии: лингвистическое измерение языковой политики. — СПб. , 2006. — С. 45.
 15. Treaty of Rome to build a European Economic Community, 25 March 1957// http://www.treatyofrome.com/treatyofrome.htm Архивная копия от 26 марта 2009 на Wayback Machine
 16. Чернов И.В. Международная организация Франкофонии: лингвистическое измерение языковой политики. — СПбГУ, 2006. — С. 83. — 224 с.
 17. 1 2 3 Смольянинова М.В. Практическое пособие по фонетике французского языка. — МГУ, 1973. — 103 с.
 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Заславская П.И. и др. Грамматика французского языка. — 2-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 1978. — 323 с.
 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Дауэ К.Н., Жукова Н.Б. Справочник по грамматике французского языка. — М. : Просвещение, 1977. — 272 с.
 20. 1 2 Реферовская и др., 2001 , с. 203.
 21. Académie française, accentuation (недоступная ссылка) . Дата обращения: 8 февраля 2013. Архивировано 14 мая 2011 года.
 22. Banque de dépannage linguistique , Office québécois de la langue française, http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=1438 Архивная копия от 6 ноября 2014 на Wayback Machine
 23. II.4. Accent circonflexe // Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques / Conseil supérieur de la langue française. — P. , 1990. — 18 с.
 24. III.4. Tréma : déplacé sur la voyelle qui doit être prononcée // Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques / Conseil supérieur de la langue française. — P. , 1990. — 18 с.
 25. 1 2 Dubois J. et al. Orthographe. — P. : Larousse, 2011. — 114 с.
 26. Реферовская и др., 2001 , с. 205, 207.
 27. 1 2 3 Ганцкая Т. От буквы к звуку. Справочник по французской орфоэпии. — М. : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1960. — 64 с.
 28. 1 2 Илия Л.И. Очерки по грамматике современного французского языка. — М. : Высшая школа, 1970. — 176 с.
 29. 1 2 3 4 5 Бабаян М.А., Флерова Н.М. Практическая грамматика французского языка. — М. : Внешторгиздат, 1964. — 502 с.
 30. Французско-русский словарь активного типа / Под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа. — М. : Русский язык, 2000. — 1056 с.
 31. 1 2 3 4 5 6 Рощупкина Е.А. Краткий справочник по грамматике французского языка. — М. : Высшая школа, 1990. — 239 с.
 32. 1 2 3 4 5 Костецкая И.О., Кардашевский В.И. Практическая грамматика французского языка для неязыковых вузов. — изд. 7-е, перераб. — М. : Высшая школа, 1973. — 278 с.
 33. Реферовская и др., 2001 , с. 246.
 34. Реферовская и др., 2001 , с. 220.
 35. 1 2 3 Реферовская и др., 2001 , с. 237—238.

Литература