Федерална казнена служба

Од Википедија, бесплатната енциклопедија

Одете во навигација Одете на пребарување
Федерална казнена служба
скратено - Федерална казнена служба на Русија
Амблем на Федералната казнена служба на Русија
Амблем на Федералната казнена служба на Русија
Слика на логото
Знамето на Федералната казнена служба на Русија
генерални информации
Земјата
Надлежност Русија
датум на создавање 2004 година
Претходник Главна управа за извршување на казните
(ГУИН на Министерството за правда на Русија )
Управување
Подредени претседател на Руската Федерација
Матична агенција Министерство за правда на Руската Федерација
директор генерал-полковник
Александар Петрович Калашников
Уред
Седиште 119991 година, Москва , ул. Житнаја, 14
55 ° 43'52 ″ с. ш. 37 ° 36'56 ″ инчи. г. H G Я O
Број на вработени 295.967 [1] (од 1 декември 2018 година)
Подредено тело територијални администрации
Кривично-извршен инспекторат
Клучни документи Закон на Руската Федерација од 21.07.1993 година бр. 5473-1 „За институции и органи кои извршуваат кривични казни во форма на затвор“
Регулатива „За Сојузната казнено-поправна служба“ [2]
Уредба на претседателот на Руската Федерација од 21 март 2005 година бр. 317 „За некои прашања на Федералната казнено-поправна служба“
Сајт fsin.gov.ru
Лого на Wikimedia Commons Медиумски датотеки на Wikimedia Commons

Федералната служба за извршување на казните ( ФСИН на Русија ) е федерален извршен орган кој врши функции за спроведување на законот, функции на контрола и надзор во областа на извршувањето на кривичните казни во врска со осудените лица, функциите на чување на лица осомничени или обвинети за сторени кривични дела , а обвинетите во притвор, нивна заштита и придружба, како и функциите на следење на однесувањето на лицата на условно пуштени од издржување казна, условно осудените и осудените лица на кои им е одложено издржување на казната. судот и следење на локацијата на лицата осомничени или обвинети за сторени кривични дела, во местата на извршување на мерката притвор во форма на домашен притвор и нивното почитување со забраните и (или) ограничувањата наметнати од судот, подредени на Министерство за правда на Руската Федерација [4] .

Приказна

Во 1879-1917 година - Главната затворска управа на Министерството за правда на Руската империја [5]

Во 1930-1960 година - Главната дирекција на логори и места на притвор (ГУЛАГ) на НКВД на СССР .

Во 1960-1992 година - Главната управа на поправните работни институции (ГУТУ) на Министерството за внатрешни работи на СССР .

1992-1998 година - Главната дирекција за извршување на казните (ГУИН) на Министерството за внатрешни работи на Русија . Во 1998 година беше префрлен во Министерството за правда врз основа на Уредбата на претседателот на Руската Федерација бр. 904 „За префрлање на казнениот систем на Министерството за внатрешни работи на Руската Федерација во надлежност на Министерството за Правдата на Руската Федерација“.

Од 1998 година - Главната дирекција за извршување на казни (ГУИН) на Министерството за правда на Русија . Во текот на административната реформа 2004-2005 година, Главната управа за извршување на казните беше трансформирана во Федерална служба за извршување на казните.

Според Уредбата на претседателот на Руската Федерација од 30 април 2008 година бр. 656 „За организација на заштита на психијатриски болници (болници) од специјализиран тип со интензивен надзор на Федералната агенција за здравствен и социјален развој“, На Федералната казнена служба на Русија и се доверени функциите на чување психијатриски болници со интензивен надзор [6] .

На 20 февруари 2019 година, Владимир Путин одобри список со инструкции по состанокот на Советот за развој на граѓанското општество и човековите права. Меѓу другото, списокот и наложува на Федералната казнено-поправна служба да спроведе, заедно со Претседателскиот совет за развој на граѓанското општество и човековите права, анализа на почитувањето на нормите на санитарниот простор во просториите наменети за притвор на осомничените и обвинети за сторени кривични дела и да достават предлози за подобрување на условите за притвор на овие лица“. Анализата треба да биде пријавена до 1 јули 2019 година. Исто така, на Министерството за правда на Руската Федерација, заедно со Граѓанската комора на Руската Федерација, му беше наложено да ја разгледаат можноста за зголемување на ефективноста на јавната контрола врз обезбедувањето на човековите права во местата на притвор, вклучително и со подобрување на постапката за формирање и работа на комисии за јавен надзор [7] .

На 17 октомври 2020 година, Министерството за финансии на Русија предложи да се вратат Федералната казнена служба и Државната курирска служба (SFS), како и Службата за извршители (FSSP) на Министерството за внатрешни работи на Русија , со намалување на број на органи за внатрешни работи за 10% поради префрлање на вработените во единиците кои не се вклучени во спроведувањето на законот (медицински, образовни, кадровски, финансиски итн.) во категоријата државни службеници [8] . Министерството за внатрешни работи на Русија се спротивстави на предложените реформи и обединување [9] .

Легален статус

Создаден е врз основа на декрети на претседателот на Руската Федерација во 2004 година за време на реформата на извршната власт. Особено, Федералната казнена служба на Русија беше создадена и работи врз основа на следните законски акти:

 • Уредба на Претседателот на Руската Федерација од 09.03.2004 година бр. 314 "За системот и структурата на федералните извршни тела";
 • Уредба на претседателот на Руската Федерација од 13.10.2004 година бр. 1314 "Прашања на Федералната казнено-поправна служба".

Задачи и овластувања

Главните задачи на Федералната казнена служба на Русија се:

1) извршување во согласност со законодавството на Руската Федерација на кривични казни, притвор на лица осомничени или обвинети за сторени кривични дела и обвинети (во натамошниот текст: лица во притвор);

2) контрола над однесувањето на осудените на казни и мерки од кривично-правна природа без изолација од општеството;

3) обезбедување заштита на правата, слободите и правните интереси на осудените и лицата во притвор;

4) обезбедување на редот и законитоста во институциите кои извршуваат казни во форма на затвор (во натамошниот текст - установи кои извршуваат казна), и во центрите за притвор, обезбедување на безбедноста на осудените лица кои се чуваат во нив, лицата во притвор, како и вработени во казнениот систем, службеници и граѓани лоцирани на териториите на овие установи и центри за притвор;

5) чување и придружба на осуденици и лица во притвор по утврдените патишта за придружба, придружба на државјани на Руската Федерација и лица без државјанство на територијата на Руската Федерација, како и странски државјани и лица без државјанство во случај на нивна екстрадиција;

6) создавање услови за притвор за осудените лица и лицата во притвор кои се во согласност со нормите на меѓународното право, одредбите на меѓународните договори на Руската Федерација и федералните закони;

7) организација на активности за давање помош на осудените лица при социјална адаптација;

8) управување со територијалните тела на Федералната казнена служба на Русија и директно подредените институции.

Ингеренциите

За извршување на задачите со кои се соочува службата, таа е опремена со следните овластувања, предвидени во став 7 од Регулативата:

Финансы

Цветовая раскраска служебных автомобилей ФСИН России.
На фото а\м «Газель»

Бюджет ФСИН на 2015 год составлял 266 млрд рублей, превышая бюджеты Минздрава , Минсельхоза , Минпромторга , Минтрудсоцзащиты иМЧС . По подсчётам НОУ «Института проблем современного общества» — затраты на одного осуждённого составляют более 400 тысяч рублей в год, включающие в себя: [10]

 • питание;
 • вещевое довольствие;
 • коммунальные расходы;
 • медобслуживание;
 • пособие при освобождении;
 • расходы на погребение;
 • расходы на перевозку заключенных в спецвагоне и в спецтранспорте.

По мнению Института, до самих осуждённых деньги не доходят; большинство бытовых проблем в колониях решается за счёт родственников заключённых [10] .

Коррупция и скандалы

 • В 2010—2012 годах ФСИН закупила интегрированные системы безопасности (ИСБ) на сумму 1,2 млрд рублей. Закупка была произведена по завышенной цене, деньги обналичены и выведены за рубеж через фирмы-однодневки. Купленное оборудование оказалось непригодным для использования: из 17 закупленных комплексов в эксплуатацию удалось запустить только два [11] .
 • К установке в 2011—2012 годах интеграционных систем безопасности, видеокамер, систем слежения в исправительных колониях в нескольких регионах страны оказались причастны фирмы, связанные с одним из лидеров балашихинской организованной преступной группировки (ОПГ) Вячеславом Мжельским. Одной из фирм является ООО «СПСистема», гендиректором которой является сын В. Мжельского Павел Мжельский [12] .
 • В ноябре 2012 года федеральное казённое учреждение «Центральный узел связи» ФСИН России закупило через систему госзаказов 26 комплектов iPhone на общую сумму 689 тыс. руб. По информации газеты «РБК daily», на покупку потрачено почти на 200 тыс. руб. больше, чем можно было бы, закупив аналогичную продукцию по ценам интернет-магазинов. Кроме того, к iPhone имеются претензии по конфиденциальности данных, а приобретающее их ведомство как раз отвечает за защиту информации от технической разведки и от её утечки по техническим каналам связи [13] [14] .

Смерти, пытки, избиения и давление на арестованных и осужденных

 • В 2009 году Сергей Магнитский умер в изоляторе « Матросская тишина » за семь дней до истечения одногодичного срока, в течение которого его могли законно удерживать без суда [15] . Смерть Магнитского вызвала широкий международный резонанс и стала поводом для принятия в 2012 году в США и позднее в Канаде « Закона Магнитского », который ввёл персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
 • В конце октября 2016 года журналистам стало известно о том, что в ИК-7 (начальник колонии майор Коссиев Сергей Леонидович), по словам Ильдара Дадина , записанным его адвокатом Алексеем Липцером и переданным его супругой Анастасией Зотовой, сотрудники колонии на протяжении месяца подвергали его жестоким пыткам и истязаниям [16] [17] [18] .
 • В 2018 году Валерий Пшеничный, так называемый «русский Илон Маск», скончался в феврале находясь в СИЗО. Судмедэкспертиза выявила, что смерть Пшеничого произошла в результате телесных повреждений. Пшеничного насиловали, пытали и задушили. [19]
 • В 2018 году 17 участников избиения заключенного ярославской колонии № 1 Евгения Макарова отстранены от исполнения обязанностей, после чего первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый обвинил заключенного, избиение которого попало на видео, в попытке спровоцировать сотрудников колонии. После произошедшего заместителя начальника ярославской колонии № 1 Ивана Калашникова суд отправил под домашний арест, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разделить функции ФСИН по контролю и охране — с перевоспитанием и социализацией, которыми должна заниматься гражданская служба [20] [21] [22] [23] [24] [25] . 31 июля 2018 года директор ФСИН, в ходе совещания в режиме видео-конференц-связи с руководителями и личным составом территориальных органов ФСИН, Геннадий Корниенко осудил пытки в ярославской колонии [26] [27] .
 • Дмитрий Демушкин проведший в заключении с 2017 по 2019 год в колонии «ИК-2» (Покров) рассказал о насилии в отношении заключенных в данной колонии. [28]
 • Адвокат Максима Марцинкевича заявил, что 9 сентября 2020 года в Новосибирске [29] он посетил Марцинкевича. Максим рассказал адвокату, что его последние три месяца пытали, заставляя подписать явки с повинной по убийствам в Москве девяностых годов [30] . Михальчик заявил, что у него есть «очень серьёзные сомнения» в том, что Марцинкевич сам свёл счёты с жизнью в исправительном учреждении [31] [32] .
 • В 2021 году в Иркутской области проводится расследование дела о массовых пытках заключенных. Следствие проводится в отношении сотрудников нескольких учреждений ФСИН. Был уволен глава СИЗО-1 Игорь Мокеев. Пытки произошли после того как 11−12 апреля 2020 года из ИК-15 осужденных в количестве более 200 чел. перевели в СИЗО-1 и более 100 чел. в СИЗО-6. К осужденным применяли пытки и действия насильственного характера. [33]
 • В 2021 году осужденный оппозиционер Алексей Навальный распространил заявления, о требовании допуска к нему лечащего врача и прекращении к нему «пыток бессонницей». [34] В ответ на заявление жены Навального секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ситуацию с ежечасным пробуждением Навального в колонии как «проявление дисциплины и порядка в исправительном учреждении». [35]
 • В 2021 году экс-губернатор Сергей Фургал заявил об оказании в СИЗО давления на него со стороны следствия. [36]

Фальшивые колл-центры на территории ФСИН

15 июля 2016 года зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в закрытых пенитенциарных учреждениях скрывается часть центров банковских мошенников, причём в некоторых тюрьмах существуют даже колл-центры [37] . Во время пандемии COVID-19 в течение первого полугодия 2020 года только Сбербанком было зафиксировано около 2,9 млн жалоб клиентов о попытках обмана, хотя доступ посторонних лиц в тюрьмы в то время был ограничен: имели место аналогичные звонки от имени «Альфа-банка», ВТБ и Банка Открытие. По мнению главы движения «Русь Сидящая» Ольги Романовой, к организации фальшивых колл-центров могли иметь некоторое отношение руководители исправительных учреждений и СИЗО, а некоторых лиц заставляли звонить под угрозой побоев или морения голодом [38] .

16 июля 2020 года в тюрьме « Матросская тишина » были арестованы сотрудники, которые за взятки проносили заключённым сотовые телефоны и SIM-карты, что и позволяло организовать в тюрьме колл-центр из заключённых, занимавшихся телефонным мошенничеством [39] . По данным исследования августа 2020 года, проведённого Сбербанком, из этой тюрьмы было совершено всего 225 звонков мошеннического характера, в то время как из двух других учреждений ФСИН были совершены более 500 и более 600 звонков соответственно [40] .

Структура ФСИН

Руководство

ФСИН России возглавляет директор Федеральной службы исполнения наказаний, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации.

Директору службы разрешено иметь шесть заместителей, в том числе одного первого заместителя. Заместители директора также назначаются на должность и освобождаются от неё Президентом Российской Федерации.

Директор

Центральный аппарат

Центральный аппарат ФСИН России имеет 18 управлений, которые исполняют свои полномочия по основным направлениям службы [42] :

 1. Главное оперативное управление
 2. Управление собственной безопасности
 3. Управление планирования и организационно-аналитического обеспечения
 4. Управление инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения
 5. Управление делами
 6. Правовое управление
 7. Управление воспитательной, социальной и психологической работы
 8. Управление следственных изоляторов центрального подчинения
 9. Управление организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества
 10. Управление исполнения приговоров и специального учёта
 11. Управление режима и надзора
 12. Управление охраны и конвоирования
 13. Управление кадров
 14. Финансово-экономическое управление
 15. Управление тылового обеспечения
 16. Управление капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта
 17. Управление организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных
 18. Управление организации медико-санитарного обеспечения

Подразделения, непосредственно подчинённые ФСИН России

 • Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений
 • Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи
 • Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения
 • Научно-исследовательский институт информационных технологий
 • Научно-исследовательский институт
 • Управление автотранспорта
 • Главный клинический центр медицинской и социальной реабилитации
 • Центральная база материально-технического и военного снабжения
 • Центральная нормативно-техническая лаборатория
 • 7 следственных изоляторов центрального подчинения
 • Центр обеспечения учебно-воспитательной работы
 • Образовательные организации высшего образования
 • 3 санатория
 • Объединённая редакция
 • Главный центр гигиены и эпидемиологии
 • Федеральные унитарные предприятия ФСИН России

Федеральное казённое учреждение «Объединённая редакция ФСИН России»

Федеральное казённое (до сентября 2008 г. — государственное) учреждение «Объединённая редакция ФСИН России» образовано в 1999 году [43] на базе редакции журнала «Преступление и наказание», в результате её выхода из состава ФГУ «Объединённая редакция Министерства внутренних дел Российской Федерации» и включения в состав уголовно-исполнительной системы Минюста РФ. Является правопреемником ранее выходивших журналов «К новой жизни» (1960—1981), «Воспитание и правопорядок» (1981—1992), «Преступление и наказание» (с 1992 года). Занимается изданием журналов «Преступление и наказание» и «Ведомости уголовно-исполнительной системы», газеты «Казённый дом», а также различной служебной и справочно-нормативной литературы ФСИН [44] .

Состав редакции (на март 2013 года) [45] :

Образовательные учреждения уголовно-исполнительной системы России

В составе УИС действуют 8 высших учебных заведений (с 1 филиалом):

В составе УИС также действуют:

 • 74 учебных центра и пункта;
 • Дальневосточный межрегиональный учебный центр ФСИН России
 • Кировский институт повышения квалификации работников ФСИН России
 • Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников ФСИН России
 • Томский институт повышения квалификации работников ФСИН России
 • «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний»;
 • «Научно-исследовательский институт информационных и производственных технологий» (с 3 филиалами).

Спецподразделения ФСИН

В состав каждого территориального управления ФСИН входят отделы специального назначения (далее «Спецназ»). ОСН ФСИН России созданы 13 ноября 1990 года приказом министра внутренних дел СССР Вадима Бакатина для борьбы против банд уголовников: в то время по стране прокатилась волна бунтов в колониях, сопряжённых нередко с захватом заложников, а подавлять бунты силами солдат срочной службы из внутренних войск МВД не удавалось в связи с низким моральным духом и слабой дисциплиной[46] .

В задачу подразделений входит предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на объектах ФСИН, поиск и захват особо опасных преступников, обеспечение безопасности на специальных мероприятиях, освобождение захваченных осужденными заложников, а также охрана высших должностных лиц ведомства, участие в антитеррористических операциях.

На сегодня существуют порядка 70 отрядов, каждый из которого имеет собственное название. Среди них известны следующие: [47]

 • « Сатурн » — отдел специального назначения УФСИН России по г. Москве (образован в апреле 1992 года) [48]
 • « Тайфун » — базовый отдел специального назначения УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (образован 20 февраля 1991 года) [49]
 • "Корсар" - отдел специального назначение ГУФСИН России по Новосибирской области
 • « Кондор » — отдел специального назначения УФСИН России по Республике Адыгея (образован 7 июля 1991 года) [47]
 • « Вулкан » — отдел специального назначения УФСИН по Республике Кабардино-Балкария (образован 26 февраля 1993 года) [50]
 • « Ястреб » — отдел специального назначения УФСИН по Республике Марий Эл (образован 22 января 1992 года) [51]
 • « Белый медведь » — отдел специального назначения УФСИН России по Республике Саха (Якутия) (образован 29 марта 1991 года) [52]
 • « Страж » — отдел специального назначения УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии;
 • « Кодар » — отдел специального назначения УФСИН России по Забайкальскому краю;
 • « Акула » — базовый отдел специального назначения УФСИН России по Краснодарскому краю (образован в 1991 году) [53]
 • « Медведь » — отдел специального назначения ГУФСИН России по Пермскому краю;
 • « Скорпион » — отдел специального назначения УФСИН России по Астраханской области (образован 7 июня 1991 года) [47]
 • « Сокол » — отдел специального назначения УФСИН России по Белгородской области (образован 17 октября 1991 года) [54]
 • « Торнадо » — отдел специального назначения УФСИН России по Брянской области (образован 11 июня 1991 года) [47]
 • « Мономах » — отдел специального назначения УФСИН России по Владимирской области (образован 21 июня 1991 года) [47]
 • « Барс » — отдел специального назначения УФСИН России по Волгоградской области;
 • « Скиф » — отдел специального назначения УФСИН России по Воронежской области (образован 31 мая 1991 года) [47]
 • « Ураган » — отдел специального назначения УФСИН России по Ивановской области (образован 4 января 1991 года) [47]
 • « Гром » — отдел специального назначения УФСИН России по Калужской области (образован 23 сентября 1991 года) [47]
 • « Гроза » — отдел специального назначения УФСИН России по Костромской области (образован 7 июня 1992 года) [47]
 • « Барс-2 » — отдел специального назначения УФСИН России по Курской области (образован 15 января 1993 года) [47]
 • « Титан » — отдел специального назначения УФСИН России по Липецкой области (образован 6 января 1991 года) [47]
 • « Факел » — отдел специального назначения УФСИН России по Московской области (образован 30 мая 1991 года) [47]
 • « Айсберг » (до 2003 года — «Рысь») — отдел специального назначения УФСИН России по Мурманской области;
 • « Ягуар » — отдел специального назначения УФСИН России по Орловской области (образован 13 августа 1992 года) [47]
 • « Зубр » — отдел специального назначения УФСИН России по Псковской области (образован в 1991 году) [55]
 • « Мангуст » — отдел специального назначения ГУФСИН России по Ростовской области;
 • « Росич » — отдел специального назначения УФСИН России по Рязанской области (образован 30 июля 1991 года) [47]
 • « Феникс » — отдел специального назначения УФСИН России по Смоленской области (образован 14 сентября 1991 года) [47]
 • « Вепрь » — отдел специального назначения УФСИН России по Тамбовской области (образован 17 апреля 1993 года) [47]
 • « Рысь » — отдел специального назначения УФСИН России по Тверской области (образован 26 марта 1991 года) [47]
 • « Утёс » — отдел специального назначения УФСИН России по Томской области;
 • « Гриф » — отдел специального назначения УФСИН России по Тульской области (образован 4 декабря 1993 года) [47]
 • « Штурм » — отдел специального назначения УФСИН России по Ярославской области (образован 19 августа 1991 года) [47]
 • « Север » — отдел специального назначения УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Численность осуждённых в России

На 2019 год Россия занимает 4 место по общему числу заключённых — 527 тысяч человек, а также 21 место по числу заключённых на долю населения — 364 заключённых на 100 тысяч человек [56] .

По состоянию на 1 августа 2020 в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 496 791 чел. (- 27 137 чел. к 01.01.2020), в том числе [57] :

 • в 684 исправительных колониях отбывало наказание 389 450 чел. (- 34 375 чел.), в том числе:
  • в 111 колониях-поселениях отбывало наказание 29 506 чел. (- 3 709 чел.);
  • в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы отбывало наказание 1 994 чел. (- 18 чел.);
 • в 209 следственных изоляторах и 92 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось 105 177 чел. (+ 7 396 чел.);
 • в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 173 чел. (+ 6 чел.);
 • в 22 воспитательных колониях для несовершеннолетних 991 чел. (- 164 чел.);

В учреждениях содержится 40 111 женщин (- 2 223 чел.), в том числе 30 873 — в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 9 238 — в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях. При женских колониях имеется 13 домов ребёнка, в которых проживает 384 детей.

В структуре 67 медико-санитарных частей ФСИН России функционируют 631 медицинская часть, 147 фельдшерских и 69 врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной реабилитации, 73 военно-врачебные комиссии, 74 центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 143 больницы (в том числе 61 туберкулезная больница, 5 психиатрических больниц, 8 больниц для оказания медицинской помощи сотрудникам ФСИН России).

В состав УИС также входят: 81 федеральное казённое учреждение « Уголовно-исполнительная инспекция » и 1348 их филиалов, в которых состоят на учёте 451 376 чел., осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества; 7 788 чел., подозреваемых и (или) обвиняемых в совершении преступлений, находящихся под домашним арестом; 2 287 чел. с запретом определённых действий, 39 чел. под залогом с обязанностью по соблюдению запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ.

17 исправительных центров и 70 изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, в которых состоят на учете 5 437 осужденных к принудительным работам.

31 федеральное государственное унитарное предприятие, находящееся в ведении ФСИН России, 569 центров трудовой адаптации осужденных, 71 производственная мастерская.

При исправительных учреждениях имеется 267 общеобразовательные организации и 510 их филиалов, 285 профессиональных образовательных учреждений ФСИН России и 442 их структурных подразделений.

В целях реализации прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых на свободу совести и свободу вероисповедания в учреждениях ФСИН России функционирует 1 546 объектов (зданий, сооружений, помещений), используемых для проведения религиозных обрядов и церемоний, в том числе: 1 073 — для лиц, исповедующих православие (отдельно стоящие и домовые храмы, часовни, молитвенные комнаты), 403 — для лиц, исповедующих ислам (мечети, молитвенные комнаты), 22 — для лиц, исповедующих буддизм (дуганы, хурулы, дацаны, молитвенные комнаты), 9 — для лиц, исповедующих католицизм (костелы, кирхи, молитвенные комнаты), 17 — для лиц, исповедующих иудаизм (синагоги, молитвенные комнаты), а также 22 религиозных объекта для лиц, представляющих иные религиозные течения.

Действует более 670 помещений, предоставляемых подозреваемым, обвиняемым и осужденным, для проведения религиозных обрядов и церемоний, пользования предметами культа и религиозной литературой, в том числе: 345 помещений для лиц, исповедующих православие, 274 — для лиц, исповедующих ислам, 15 — для лиц, исповедующих иудаизм, и иные.

Специальные звания

Гражданам Российской Федерации , проходящим службу в Федеральной службе исполнения наказаний, присваиваются специальные звания . К специальным званиям внутренней службы добавляется приставка — «внутренней службы», поскольку в соответствии с ч. 5 ст. 46 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» для лиц, не являющихся военнослужащими, запрещается вводить специальные звания или классные чины, аналогичные воинским званиям [58] .

Приказом Министра юстиции Российской Федерации № 211 от 08.11.2007 «О форменной одежде ФСИН России» утверждены знаки различий и форменная одежда и порядок её ношения [59] . Специальные звания, установленные по должностям в уголовно-исполнительной системе, присваиваются в соответствии ст. 8 Федерального закона от 19.07.2018 N 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [60] .

Описание Погоны рядового и младшего начальствующего состава ФСИН
Рисунок
погона
Рядовой ФСИН.png Младший сержант ФСИН.png Сержант ФСИН.png Старший сержант ФСИН.png Russia-fsin 05.png Прапорщик ФСИН.png Старший прапорщик ФСИН.png
Спец.
звание
Рядовой
внутренней
службы
Младший сержант
внутренней
службы
Сержант
внутренней
службы
Старший сержант
внутренней
службы
Старшина
внутренней
службы
Прапорщик
внутренней
службы
Старший прапорщик
внутренней
службы
Описание Погоны среднего, старшего и высшего начальствующего состава
Рисунок
погона
Младший лейтенант ФСИН.png Лейтенант ФСИН.png Старший лейтенант ФСИН.png Капитан ФСИН.png Майор ФСИН.png Подполковник ФСИН.png Полковник ФСИН.png Генерал майор ФСИН №.png Генерал лейтенант ФСИН №.png Генерал полковник ФСИН №.png Генерал внутренней службы РФ.png
Спец.
звание
Младший лейтенант
внутренней
службы
Лейтенант
внутренней
службы
Старший лейтенант
внутренней
службы
Капитан
внутренней
службы
Майор
внутренней
службы
Подполковник
внутренней
службы
Полковник
внутренней
службы
Генерал-майор
внутренней
службы
Генерал-лейтенант
внутренней
службы
Генерал-полковник
внутренней
службы
Генерал
внутренней
службы Российской
Федерации

Ведомственные медали

 • «За доблесть в службе»
 • Михаила Галкина-Враского
 • «За усердие в службе»
 • «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России»
 • Фёдора Гааза
 • «Ветеран уголовно-исполнительной системы России»
 • «За отличие в службе»

См. также

Примечания

 1. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы . fsin.su. Дата обращения: 9 декабря 2019.
 2. Положение «О Федеральной службе исполнения наказаний» (утв. Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314) (недоступная ссылка) (13 октября 2004). Дата обращения: 6 апреля 2010. Архивировано 27 ноября 2010 года.
 3. GRID Release 2017-05-22 — 2017-05-22 — 2017. — doi:10.6084/M9.FIGSHARE.5032286
 4. Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний . Российская газета (19 октября 2004). Дата обращения: 19 июня 2018.
 5. Андрей Павлович Печников. Главное тюремное управление Российского государства, 1879 - октябрь 1917 гг . — 2002.
 6. Указ Президента Российской Федерации от 30.04.2008 г. № 656 . Президент России. Дата обращения: 9 декабря 2019.
 7. Утверждён перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека • Президент России . Президент России. Дата обращения: 23 февраля 2019.
 8. МВД предложили слиться: Полицейские не хотят объединяться с приставами и фельдъегерями // Коммерсантъ № 191/П от 19.10.2020
 9. МВД России выступило против объединения с другими структурами // Российская газета от 21.10.2020
 10. 1 2 СМИ России: власти сэкономят на видеонаблюдении за выборами . BBC News Русская служба (9 июля 2015). Дата обращения: 19 июня 2018.
 11. 1,2 млрд рублей, исчезнувших во ФСИН, ищут за границей . Известия (1 октября 2013). Дата обращения: 19 июня 2018.
 12. Системами безопасности колоний занимается «авторитет» Мжеля . Известия (4 октября 2013). Дата обращения: 19 июня 2018.
 13. Чиновники для тайных переговоров с тюремщиками закупили «шпионские» iPhone . РБК daily (13 ноября 2012). Дата обращения: 19 июня 2018. Архивировано 15 ноября 2012 года.
 14. Адвокат рассказал об окончательном обвинении экс-замглавы ФСИН Коршунову . РБК. Дата обращения: 31 июля 2018.
 15. Aldrick, Philip . Russia refuses autopsy for anti-corruption lawyer (англ.) (19 November 2009). Дата обращения 3 ноября 2017.
 16. Ева Меркачева. «Подвесили за наручники, сняли трусы»: Ильдар Дадин рассказал о пытках . Московский комсомолец (1 ноября 2016). Дата обращения: 16 апреля 2017. Архивировано 20 апреля 2017 года.
 17. Активист Ильдар Дадин заявляет о пытках в колонии . Коммерсантъ (1 ноября 2016). Дата обращения: 16 апреля 2017. Архивировано 1 марта 2017 года.
 18. Письмо Ильдара Дадина о пытках в колонии . Meduza (1 ноября 2016). Дата обращения: 16 апреля 2017. Архивировано 18 мая 2017 года.
 19. «Русский Илон Маск» умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО .
 20. Евгения Кузнецова. Матвиенко предложила разделить ФСИН после видео с пытками в колонии // РБК.
 21. УФСИН вычислило участников избиения заключенного // Коммерсантъ. — 2018-07-22.
 22. Разделение и наказания: как власти планируют реформировать ФСИН . РБК. Дата обращения: 27 июля 2018.
 23. Замглавы ФСИН обвинил подвергшегося пыткам заключенного в провокациях . РБК. Дата обращения: 23 июля 2018.
 24. «Это чудовищное преступление, которому нет оправдания» // Коммерсантъ. — 2018-07-26.
 25. Замначальника ярославской колонии отправлен под домашний арест по делу о пытках (27 июля 2018). Дата обращения: 27 июля 2018.
 26. Глава ФСИН осудил пытки в ярославской колонии (31 июля 2018). Дата обращения: 31 июля 2018.
 27. Экс-начальника ярославской колонии задержали по делу о пытках . Коммерсантъ (18 февраля 2019). Дата обращения: 18 февраля 2019.
 28. «Бить не будут, но лучше бы били» .
 29. «Забивали „молотками“ почти три месяца». Правозащитники считают, что смерть Тесака спровоцировали пытки . Радио «Свобода» . — «Во-вторых, девятого сентября у него в Новосибирске состоялась встреча с адвокатом, которой он сообщил, что последние три месяца подвергался пыткам.».
 30. Националист Тесак найден мёртвым в камере СИЗО. Он оставил предсмертную записку — но адвокаты и родные не верят в версию о самоубийстве . Meduza .
 31. Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО . Lenta.ru .
 32. Отец националиста Марцинкевича попросил возбудить дело после смерти сына . РИА Новости .
 33. Как начиналось крупнейшее в России дело о пытках: «Первую неделю все камеры были в крови» .
 34. Навальный заявил о применении к нему «пытки бессонницей» .
 35. В Кремле не будут реагировать на обращение Юлии Навальной . — «Песков также счел то, что Навального в колонии будят каждый час, проявлением дисциплины и порядка в исправительном учреждении. "Это не дело администрации президента каким-то образом это комментировать", - сказал он, добавив, что в зарубежных тюрьмах такие меры дисциплины бывают более жесткими, чем в России.».
 36. «Мне дали срок семь дней!» .
 37. Сбербанк нашел в тюрьмах центры банковских мошенников . Лента.ру (15 июля 2016). Дата обращения: 21 апреля 2021.
 38. Ольга Романова. «Это служба безопасности Сбербанка! (шепотом) Помогите, это ИК-47!». Как администрация организует тюремные колл-центры . theins.ru (14 октября 2020). Дата обращения: 21 апреля 2021.
 39. «Сбербанк» зачистил криминальный колл-центр в тюрьме «Матросская тишина» . roem.ru (17 июля 2020). Дата обращения: 21 апреля 2021.
 40. Юлия Латынина. Зона уверенного отъема . Новая газета (19 октября 2020). Дата обращения: 21 апреля 2021.
 41. Указ Президента Российской Федерации от 08.10.2019 № 486 «О директоре Федеральной службы исполнения наказаний»
 42. приказ ФСИН России от 06.11.2009 № 440
 43. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27.04. 1999 г. № 75
 44. ФКУ Объединенная редакция ФСИН России . www.or.fsin.su. Дата обращения: 19 июня 2018.
 45. См. состав сотрудников редакции Архивная копия от 18 января 2010 на Wayback Machine и редакционной коллегии Архивная копия от 13 сентября 2009 на Wayback Machine
 46. Игорь Надеждин. «Убили тюремщика и сбежали» . В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ? . Лента.ру (14 ноября 2020) . Дата обращения: 9 марта 2021.
 47. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Спецназ Федеральной службы исполнения наказаний России «Сатурн» . sof-mag.ru. Дата обращения: 9 марта 2021.
 48. Далекий от романтики "Сатурн" . Независимое военное обозрение (26 марта 2004). Дата обращения: 15 декабря 2020.
 49. 29-УЮ ГОДОВЩИНУ ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОТМЕЧАЕТ СЕГОДНЯ ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ТАЙФУН» УФСИН РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ . УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (20 февраля 2020). Дата обращения: 10 марта 2021.
 50. Раян Фарукшин. Горный спецназ // Братишка : Ежемесячный журнал подразделений специального назначения. — М. : ООО «Витязь-Братишка», 2013. — № 12 . — С. 8—10 .
 51. Отдел специального назначения «Ястреб» . УФСИН по Республике Марий Эл. Дата обращения: 15 января 2021.
 52. В УПРАВЛЕНИИ ОТМЕТИЛИ 26-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» . УФСИН по Республике Саха (Якутия) (29 марта 2017). Дата обращения: 14 марта 2021.
 53. Спецназ "Акула" раскрыл подробности ликвидации боевиков в Нальчике . Российская газета (5 марта 2021). Дата обращения: 9 марта 2021.
 54. Спецназ — подразделение особое . ФСИН (15 октября 2010). Дата обращения: 9 марта 2021.
 55. Замруководителя отдела спецназа «Зубр» Александр Карпов: Желающих пойти в спецназ много, но попадают туда единицы . Псковское агентство информации (14 ноября 2020). Дата обращения: 9 марта 2021.
 56. Highest to Lowest - Prison Population Total (англ.) . World Prison Brief . Дата обращения: 24 мая 2019. Архивировано 8 июня 2019 года.
 57. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы . www.fsin.su. Дата обращения: 18 декабря 2017.
 58. Статья 46. Составы военнослужащих и воинские звания
 59. О форменной одежде ФСИН Приказ N 211 от 08.11.2007 . forma-odezhda.ru. Дата обращения: 9 декабря 2019.
 60. Статья 8. Специальные звания

Ссылки