христијанството

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување
христијанството
Христијански крст.svg
Библијата
Троица
Историја на христијанството
христијанска теологија
христијанско богослужение
Насоки во христијанството
Критика на христијанството
Друго
Портал: Христијанство

Христијанството (од грчкиот Χριστός - „ Помазаник “, „ Месија “) е светска религија која се појавила околу 33 години во Палестина околу животот и учењата на Исус Христос опишани во Новиот завет[1] . Христијаните веруваат дека Исус од Назарет е Месијата , Божјиот Син и Спасителот на човештвото [2] . Христијаните не се сомневаат во неговата историчност .

Христијанството е најголемата аврамска и светска религија и според бројот на приврзаници, од кои има околу 2,4 милијарди, и според географската распространетост - во секоја земја во светот има барем една христијанска заедница. Главните трендови во христијанството : католицизмот - околу 1,2 милијарди верници; протестантизам - околу 800 милиони; Православието - околу 280 милиони; Древни источни православни цркви ( миафизизам ) и античка источна асирска црква на исток ( несторијанизам ) - 70-80 милиони[3][4] . Во 1054 година, христијанската црква се подели на католичка и православна (древните источни цркви се разделени порано). Подемот на протестантизмот беше резултат на реформаторското движење во Католичката црква во 16 век.

Подемот на христијанството

Христијанството настанало во 1 век во Палестина , првично меѓу Евреите и населението од арамејско говорно подрачје во контекст на месијанските движења на старозаветниот јудаизам , а веќе во првите децении од неговото постоење се раширило меѓу Грчко-римјаните од Сирија и другите провинции, а подоцна и меѓу другите етнички групи . Веќе во времето на Нерон, христијанството било познато во многу провинции на Римската империја[4] .

Според сведочењето на новозаветниот текст на Дела на апостолите ( Дела апостолски 11:26 ), именката „Χριστιανοί“ - христијани, приврзаници (или следбеници) на Христос, првпат стапила во употреба за да ги означи поддржувачите на новата вера. во сириско-хеленистичкиот град Антиохија во I век.

Како државна религија, христијанството првпат било усвоено во Голема Ерменија во 301 година [5] [6] [7] [8] . Под императорот Константин I , почнувајќи со едиктот од 313 година за слободата на вероисповед (види Милански едикт ), христијанството почнало да стекнува статус на државна религија во Римската империја [9] , за конечно да се утврди во овој статус во Византија на крајот на 4 век.

До 5 век, ширењето на христијанството се одвивало главно во географските граници на Римската империја , како и во сферата на нејзиното културно влијание ( Ерменија , источна Сирија , Етиопија ), подоцна (главно во втората половина на 1. милениум) - меѓу германските и словенските народи , подоцна (до XIII-XIV век) - исто така меѓу балтичките и финските народи . Во модерното и последно време, ширењето на христијанството надвор од Европа се случи поради колонијалната експанзија и активностите на мисионерите кои ја направија оваа религија најраспространета во Северна и Јужна Америка , Австралија , а исто така и во Африка .

Број на

Процент на христијанско население во земјите во светот

Од 2015 година, бројот на приврзаници на христијанството ширум светот е околу 2,4 милијарди [10] , вклучувајќи:

Приближен број на приврзаници на различни христијански деноминации:

Главните насоки на христијанството

христијански деноминации

Ограноци на христијанството без текст.svg
Христијанството во историјата
(XVI век)
(XI век)

Денес во христијанството постојат следните пет главни насоки[3][4] :

католицизмот

православието

Антички источни цркви

Антички источни православни цркви

Црквите кои не ја прифатиле исповедањето на верата, одобрена на Халкидонскиот собор во 451 година (IV Вселенски), денес се нарекуваат античкоисточни (ориентални) православни или нехалкедонски цркви . Тие немаат евхаристиско општење со православните цркви од византиската традиција и со асирските цркви [24] .

Асирски цркви

Во оваа група спаѓаат црквите кои не ја прифатиле одлуката на Ефескиот собор во 431 година (III Вселенски).

протестантизам

Големи деноминации (над 10 милиони членови)

Други деноминации

Струи во протестантизмот

Верување

Троица, икона на Андреј Рубљев

Христијанството е вера во Христа, Синот Божји, нашиот Господ, Спасител и Откупител, тоа е „победата што го победи светот, ова е нашата вера“ ( 1. Јованово 5:4 , 5 ) [27] [28] .

Теологијата

Христијанството го прифаќа Стариот Завет, кој датира од Авраам , традицијата на почитување на еден Бог (монотеизам ), креаторот на универзумот и човекот. Во исто време, главните насоки на христијанството ја внесуваат идејата за Троица во монотеизам: три ипостаси ( Бог Отец ,Бог Син , Бог Свети Дух ), обединети во нивната божествена природа [28] .

Главните карактеристики на христијанската религија

 1. Монотеизмот продлабочен со учењето за Троица Ипостази (Лица) во битието на еден Бог . Ова учење давало и дава повод за филозофски и религиозни шпекулации , откривајќи ја длабочината на неговата содржина низ вековите од сè повеќе страни.
 2. Прифаќањето на Бога како апсолутно совршена Личност не е само апсолутна Разум и Семоќ , туку и неограничена Добрина и Љубов , со кои човекот може целосно да се соедини во Таинството на Причеста - „Бог е љубов“ ( 1. Јованово 4:16 ).
 3. Учењето за Богочовекот - воплотен и воплотен за спасение на луѓето од гревот , проклетството и смртта, Вечниот Син Божји, идентификуван од христијанската црква со нејзиниот основач - Исус Христос . „ Бог стана човек, за да се обожи човекот “ (Св. Атанасиј Велики ).
 4. Доктрината за апсолутната вредност на човечката личност како бесмртно , слободно духовно суштество, создадено од Бог по свој лик и подобие, и доктрината за еднаквоста на сите луѓе во нивниот однос кон Бога: сите тие се исти сакани од Небесниот Отец, како Негови деца, сите се предодредени за вечно блажено постоење во единство со Бога, на сите им се дадени средства да ја постигне оваа судбина - слободна волја и божествена благодат .
 5. Поучување за идеалната цел на човекот, која се состои во бескрајно, сеопфатно, духовно подобрување - „...бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец Небесен“ ( Мат. 5:48 ).
 6. Понизноста е основата на христијанскиот светоглед - „Ние го проповедаме Христа распнат, за Евреите искушение, а за Грците глупост“ ( 1. Кор. 1:23 ).
 7. Доктрината за целосна доминација на духовниот принцип над материјата : Бог е безусловен господар на материјата, како нејзин творец: на човекот му е доверена доминација над материјалниот свет за да ја исполни својата идеална цел преку материјалното тело и во материјалниот свет. . Така, христијанството, дуалистичко во метафизиката (бидејќи прифаќа две туѓи супстанци - духот и материјата), е монистичко како религија, бидејќи ја става материјата во безусловна зависност од духот, како креација и средина за активност на духот.
 8. Учењето за општото воскресение на луѓето и блаженството на воскреснатото тело на праведниците заедно со нивните души во просветениот, вечниот, материјален свет.
 9. Еднаква оддалеченост и од метафизичкиот и од моралниот материјализам и од омразата кон материјата и материјалниот свет . Злото се смета дека не е вкоренето во материјата, туку во изопачената слободна волја на духовните суштества ( ангели и луѓе ), од кои преминува на материјата - „ Проклетна е земјата во вашите дела “ ( 1. Мој. 3:17 ), - вели Бог. на Адам . Меѓутоа, при создавањето, сè беше „ добро, многу добро “ ( 1. Мој. 1:31 ).
Благовештение

Од ова може да се види дека христијанството се стреми кон хармонија на материјата и духот . Оно не отрицает ни одну из сфер жизни, но стремится облагородить их все, считая, однако, лишь средствами к достижению человеком духовного богоподобного совершенства.

Кроме перечисленных черт, христианской религии свойственны:

 1. Существенная метафизичность её содержания
 2. Учение о непогрешимости Церкви в вопросах догмата , в силу действующего в Ней во все временаДуха Святого .

Христология

Христология — это учение об Иисусе Христе . В христианстве Иисус рассматривается как предсказанный библейскими пророчествами Ветхого Завета Мессия . Ортодоксальная ( католики , православные и протестанты ) точка зрения утверждает, что Иисус Христос — это Богочеловек — не полубог и не получеловек, но существо, соединяющее в себе во всей полноте как божественную, так и человеческую природу, воплощённый Сын Божий, существовавший вечно на Небе до своего рождения на Земле, единосущный своему Отцу (одной природы с Ним). Арианство считало Иисуса Христа совершенным творением Бога , созданным прежде мира. Несторианство разделяло божественную природу Логоса и человеческую природу Иисуса. Монофизитство , напротив, говорит о поглощении человеческой природы Иисуса божественной природой Логоса [29] .

Христианская антропология

Согласно христианскому вероучению, человек создан по образу и подобию Божьему. Он был совершенен изначально, но пал вследствие грехопадения . Падший человек обладает грубым, видимым телом, исполненной страстей душой и духом , устремлённым к Богу . Между тем, человек един, поэтому спасению ( воскресению и обожествлению ) подлежит не только душа, но весь человек, включая его тело . Совершенным человеком, неслиянно соединённым с божественной природой, является Иисус Христос . Однако христианство подразумевает и иные формы посмертного существования: в аду , раю и в чистилище (только у католиков ).

Учение о таинствах

С концепцией непостижимо высокого замысла Бога относительно человека связано чуждое другим религиям понятие таинства как совершенно особого действия, выходящего за пределы ритуала, обряда; если обряды символически соотносят человеческий быт с божественным бытием и этим гарантируют стабильность равновесия в мире и человеке, то таинства, по традиционному христианскому пониманию, реально вводят божественное присутствие в жизнь человека и служат залогом грядущего «обожения», прорыва эсхатологического времени.

Важнейшие из таинств, признаваемые всеми вероисповеданиями, крещение (инициация, вводящая в христианскую жизнь и символизирующая соединение с Богом, покаяние) и Евхаристия , или причащение (вкушение хлеба и вина, по церковной вере незримо пресуществлённых в тело и кровь Христа ради сущностного соединения верующего со Христом, чтобы Христос «жил в нём»). Православие и католицизм признают ещё пять таинств, сакраментальный статус которых отрицается протестантизмом: миропомазание , имеющее целью сообщить верующему мистические дары Святого Духа и как бы увенчивающее Крещение; покаяние (исповедь перед Богом в присутствии священника и отпущение грехов ); рукоположение или ординацию (возведение в духовный сан, дающий не только полномочия учить и «пасторски» вести верующих, но также в отличие от чисто юридического статуса раввина в иудаизме или муллы в исламе, прежде всего власть совершать таинства); брак , понимаемый как соучастие в мистическом браке Христа и церкви в соответствии с библейским текстом из Послания к ефесянам ( Еф. 5:22 , 5:32 ); соборование (сопровождающееся молитвами помазание елеем тела больного). Понятие таинства, всегда телесно-конкретного, и этика аскетизма соподчинены в христианстве представлению о высоком назначении всего человеческого естества, включая телесное начало, которое должно быть подготовлено к эсхатологическому просветлению и аскетизмом, и действием таинств.

История христианской церкви

Доникейский период (I — начало IV века)

Ранний период церковной истории охватывает три века — до Никейского (I Вселенского) Собора .

Апостольский век

I век обычно называют апостольским. По преданию, в течение двенадцати лет после Пятидесятницы апостолы оставались в окрестностях Иерусалима , а затем отправились на всемирную проповедь.

С правления Нерона начинается период гонений. Последний апостол Иоанн Богослов умирает ок. 100 года , и с ним заканчивается апостольский век.

«Апостольские мужи»

Время первохристианства I—II веков отмечено деятельностью так называемых «апостольских мужей», то есть первохристианских писателей, бывших учениками самих апостолов.

«Апологеты»

Апостольские мужи явились переходной группой от самих апостолов к так называемым апологетам. Апология (от др.-греч. ἀπολογία — оправдание) — это слово о заступничестве, направляемое к императорам-гонителям. Оправдывая христианство как справедливую и разумную религию, апологеты вольно или невольно переводили истины веры на язык разума, и так рождалось христианское богословие. Первым из подобных апологетов-богословов был мч. Иустин Философ из Самарии, философ-платоник, после своего обращения (ок. 133 года) прибывший в Рим , где основал богословскую школу для борьбы с еретиками-гностиками. Иустин Философ погиб в гонении императора Марка Аврелия в 166 году.

Доникейский период завершился крупнейшим за всю историю христианства «Диоклетиановым гонением» (302—311 годы), целью которого было полное уничтожение Церкви. Однако гонение только способствовало утверждению и распространению христианства.

Христианизация Армении

Основателями Армянской церкви считаются апостолы Иисуса Христа Фаддей и Варфоломей , проповедавшие христианство в Армении в I веке [30] .

В начале IV века (традиционная дата — 301 год) Великая Армения стала первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии [31] [32] , что связано с именами святого Григория Просветителя и армянского царя Тиридата III Великого .

Политика гонений на христиан императора Диоклетиана заставляет общину девичьего аскетерия бежать из Рима в Армению [33] . Однако святые девы были замучены армянским царём Тиридатом III (тогда ещё язычником). Но впоследствии эти события способствовали обращению его царства в христианство через проповедь святого Григория Просветителя , крестившего Армению в 301 году и ставшего первым епископом царства. Таким образом, Армения стала первым в истории христианским государством [34] .

Христианизация Грузии

Грузинская христианская церковь основана, по преданию, в I веке апостолом Андреем Первозванным [35] [36] . В 324 году трудами святой равноапостольной Нины христианство стало государственной религией Грузии . Церковная организация находилась в пределах Антиохийской Церкви [37] . Грузинская церковь считается одной из древнейших христианских церквей в мире [38] [39] [40] [41] .

IV—VIII века

Полемика Нестория и Кирилла Александрийского по поводу почитания Богородицы завершилась победой последнего (изображён на иконе)

При Константине Великом и его преемниках христианство быстро становится государственной религией в Риме . Этот процесс имеет ряд особенностей. Обращение огромных масс вчерашних язычников резко понижает духовно-нравственный уровень Церкви, способствует возникновению массовых еретических движений. Вмешиваясь в дела Церкви, императоры часто становятся покровителями и даже инициаторами ересей (напр., монофелитство — типичная императорская ересь). Аскетически настроенные христиане скрываются от этих смут в пустынях. Именно в IV веке быстро расцветает монашество и появляются первые монастыри. Процесс преодоления ересей происходит через формирование и раскрытие догматов общепризнанного вероучения на семи Вселенских Соборах.

Расцвет монашества в Египте, Сирии и Палестине

Во всех трёх названных областях монашество возникло независимо друг от друга. Но египетское монашество считается древнейшим. Его основатель преподобный Антоний Великий ещё в 285 году удалился в глубину пустыни на гору Колизму. Его ученик преподобный Макарий Египетский положил начало подвижничеству в Скитской пустыне, а преподобный Пахомий Великий основал ок. 330 года первый египетский монастырь в Тавенисси .

В Палестине основателями монашества были преподобный Харитон Исповедник — строитель Фаранской Лавры (330-е годы) и преподобный Иларион Великий — строитель Лавры у Маюма (ок. 338 года).

В Сирии — преподобный Иаков Низибийский (ум. 340-е годы) и его ученик преподобный Ефрем Сирин (373 год), который также известен как родоначальник Эдесско-Низибийской богословской школы.

IX—XI века

В начале VIII века во всём христианском мире произошли крупные изменения, связанные с экспансией ислама . В 711 году арабы переправились через Гибралтарский пролив , быстро захватили Испанию и двинулись вглубь современной Франции .

Разделение церквей ( формально 1054 год)

Поводом Великой схизмы 1054 года послужил спор из-за земель в Южной Италии, формально принадлежавших Византии . Узнав, что греческий обряд там вытесняется и забывается, Константинопольский патриарх Михаил Керуларий закрыл все храмы латинского обряда в Константинополе . Одновременно он требовал от Рима признать себя равным по чести Вселенским патриархом. Лев IX отказал ему в этом и вскоре умер. Между тем в Константинополь прибыли папские послы во главе с кардиналом Гумбертом . Обиженный патриарх не принимал их, а лишь предъявлял письменные обличения латинских обрядов. Гумберт, в свою очередь, обвинил патриарха в нескольких ересях, а 16 июля 1054 года самовольно объявил анафему патриарху и его последователям. Михаил Керуларий ответил Соборным постановлением (воспроизводящим все обвинения Фотия в 867 году ) и анафемой на всё посольство. Таким образом, по жанру это была очередная схизма , далеко не сразу осознанная как окончательный разрыв между Востоком и Западом.

Православные Священнослужители

В действительности разделение церквей было длительным процессом, проходившим на протяжении четырёх столетий (с IX по XII век), а его причина коренилась в возраставшем различии экклезиологических традиций.

Святые

Более 150 тыс. человек причислены христианами (православной, католической и др. церквями) к лику святых (см. Канонизация ). Святые, канонизированные до разделения церквей , почитаются как католиками, так и православными.

Критика христианства

Примечания

 1. Пучков, 1999 , с. 855.
 2. Briggs Ch. A. The fundamental Christian faith: the origin, history and interpretation of the Apostles' and Nicene creeds . — C. Scribner's sons, 1913.
 3. 1 2 Пучков, 1999 , с. 859—860.
 4. 1 2 3 Кузенков, Аверинцев, 2017 , с. 194.
 5. The Oxford Dictionary of the Christian Church / Ed. by FL Cross, EA Livingstone. — Oxford University Press , 2005. — P. 107.
 6. Энциклопедия Британника . Статья: Armenian Apostolic Church ;

  Armenia became the first country to adopt Christianity about 300 ce, when St. Gregory the Illuminator converted the Arsacid king Tiridates III.

 7. Энциклопедия Британника . Статья: Saint Gregory the Illuminator ;

  He returned to Armenia in the midst of a Christian persecution pressed by King Tiridates III (who was a zealot for the regional idols) and was imprisoned in a burial pit. After being rescued, Gregory reputedly converted the king about 300, and Tiridates then became the first monarch in history to impose Christianity on his people. He did so about 20 years before Constantine I.

 8. Большая советская энциклопедия . Статья: Аршакиды армянские ;

  При Тиридате III Великом [287—332] христианство стало около 301 государственной религией в Армении.

 9. Карташёв А. В. Вселенские соборы. — М.: « Эксмо », 2006. — 672 с. (С. 66)
 10. Christianity 2015: Religious Diversity and Personal Contact (англ.) . International Bulletin of Missionary Research (январь 2015). Дата обращения: 8 октября 2019.
 11. Adherents.com: By Location (недоступная ссылка) . Дата обращения: 13 марта 2008. Архивировано 28 января 2014 года.
 12. Largest Religious Groups in the USA (недоступная ссылка) . Дата обращения: 13 марта 2008. Архивировано 20 августа 2018 года.
 13. Adherents.com: By Location (недоступная ссылка) . Дата обращения: 13 марта 2008. Архивировано 28 января 2014 года.
 14. Annuario Pontificio (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 апреля 2010. Архивировано 23 сентября 2015 года.
 15. 1 2 Worldwide Adherents of All Religions // Encyclopædia Britannica . Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2013
 16. Global Christianity A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population (англ.) . The Pew Forum on Religion & Public Life (19 December 2013). Дата обращения: 19 мая 2013. Архивировано 23 мая 2013 года.
 17. Global Christianity A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population (англ.) . The Pew Forum on Religion & Public Life (19 December 2011). Дата обращения: 21 мая 2013. Архивировано 30 апреля 2013 года.
 18. Status of Global Mission 2011 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 ноября 2011. Архивировано 10 июня 2012 года.
 19. Statistical report. Annual council of the General Conference Committee, October 9-14, 2009 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 мая 2012. Архивировано 15 апреля 2010 года.
 20. Eastern Orthodox Church — Information on the Eastern Orthodox Church Denomination
 21. Carl S. Tyneh. Orthodox Christianity: Overview and Bibliography. ― Nova Publishers, 2003.
 22. Juergensmeyer M., Roof WC, ed. (2012), Encyclopedia of Global Religion , vol. 1, Los Angeles: SAGE Publications, p. 319 , < https://books.google.com/books?id=B105DQAAQBAJ&pg=PA319#v=onepage&q&f=false >  
 23. The Armenian Church Today Архивная копия от 5 июля 2011 на Wayback Machine (недоступная ссылка) )
 24. Bouteneff PC Oriental Orthodox // The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity. — Blackwell Publishing, 2011.
 25. Армянская Церковь и Халкидон Архивная копия от 8 января 2009 на Wayback Machine (недоступная ссылка)
 26. Encyclopedia Coptica
 27. Вероучение // Булгаков С. Н. , прот. Православие: Очерки учения Правосл. Церкви. — М., 1991
 28. 1 2 Зайцев А. А. Вероучение // Православная энциклопедия . — М. , 2004. — Т. VIII : « ВероучениеВладимиро-Волынская епархия ». — С. 8-11. — 752 с. — 39 000 экз.ISBN 5-89572-014-5 .
 29. Квливидзе Н. В. Иисус Христос // Православная энциклопедия . — М. , 2009. — Т. XXI : « Иверская икона Божией материИкиматарий ». — С. 674-713. — 752 с. — 39 000 экз.ISBN 978-5-89572-038-7 .
 30. Официальный сайт Армянской апостольской церкви . Home Page/The Armenian Church Today/Who We Are

  Founded in the first century by two of the Apostles of Jesus Christ, Saints Thaddeus and Bartholomew, we are one of the five ancient Eastern Oriental Orthodox churches. At the beginning of the fourth century, Armenia became the first nation in the world to declare Christianity as our state religion…

 31. Всемирный совет церквей. Профиль страны: Армения (архивированная версия) (недоступная ссылка) . Дата обращения: 20 ноября 2008. Архивировано 20 ноября 2008 года.
 32. National Geographic
 33. Схематическая история христианства
 34. Всемирный совет церквей. Профиль страны: Армения
 35. Грузинская Православная Церковь // Patriarchia.ru
 36. ГРУЗИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ Архивная копия от 14 октября 2007 на Wayback Machine (недоступная ссылка)
 37. Рональд Робертсон.Восточные христианские церкви: церковно-исторический справочник
 38. Краткая история Грузинской Православной Церкви (недоступная ссылка) . Дата обращения: 16 сентября 2009. Архивировано 4 мая 2009 года.
 39. Официальный сайт Грузинской православной церкви
 40. Ломинадзе Б. Р. Грузинская Православная церковь // Большая советская энциклопедия
 41. Бессонов М. Н. Православие в наши дни. — М.: Политиздат , 1990. — С. 80.

Литература

Научная литература
Христианская литература
Критическая литература

Ссылки