Одред (воен)

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување
Одред од автомобили во активната руска армија , списание „Природа и луѓе“, бр. 49 - 1915 г.
Фотографија во списанието „ Нива “, одред на британски воени мотоциклисти ПМВ . 1916 година

Одред е редовна или консолидирана (привремена) воена формација создадена во вооружените сили на многу држави за извршување на борбена или специјална мисија.

Исто така, може да се создадат редовни единици во агенциите за спроведување на законот кои не се дел од вооружените сили на државата. Составот, вооружувањето и техничката опрема на секој одред се одредуваат во зависност од неговата намена, моменталната состојба, обемот, сложеноста и специфичноста на извршените задачи [1] .

Етимологија на поимот

Според Владимир Дал , терминот буквално значи одред на оние одреди што кажале [2] .

Историја

Во воената историја, единиците биле создадени уште од античко време во држави како Антички Египет , Асирија , Урарту , Персија , Античка Кина и во други земји. Тие беа постојани воени формации, кои беа свита, свита под владетелот на државата (фараон, крал, водач, гувернер итн.). Заедно со милицијата и воените населби, четите ја сочинуваа армијата на државата. Тие биле регрутирани главно од лица блиски до водачот, кои имале имоти и робови. Во непријателствата, свитата се бореше пеш, на коњи, слонови и коли. Во царската армија и во многу европски држави, во текот на војните беа создадени единици за извршување на одредена борбена мисија.

Одред може да се нарече формација на кое било ниво од пешадиски вод со неколку јавачи прикачени на неколку корпуси . Во одредот, трупите беа обединети под единствена команда, која дејствуваше изолирано од главните сили во независна насока или сектор. Одредот би можел да комбинира единици и подединици од еден или повеќе ограноци на вооружените сили со цел да се рационализира намалувањето на контролираните тактички единици, како и единиците за борбена поддршка .

Големите одреди создадени за време на војната може да се наречат од областа на непријателствата (на пример, одредот Рушчук за време на руско-турската војна од 1877-1878 година ), формиран од една дивизија или со името на командантот на одредот (за пример, одредот на генерал Мишченко во руско-јапонската војна ) [1] .

Типови на единици

Воспоставени формации

Воздухопловниот одред

Воздухопловен одред - тактичка воздухопловна единица или воена единица дизајнирана да извршува специфични тактички задачи.

Во зависност од организацијата на трупите усвоени во државата, како и од видот на авијацијата, авијацискиот одред може да се состои од 3 до 12 авиони од ист тип или хеликоптери . Во состав на воздухопловната единица е и воздухопловниот одред. Посебен авијациски одред е дел од формација или формација за комбинирано оружје и авијација.

За прв пат, воздухопловните единици беа создадени во Руската империја во 1911 година. Во пресрет на Првата светска војна, во руската воздушна флота имаше 32 одреди, чиј број се зголеми на 85 до февруари 1917 година.

Од ноември 1917 година до јануари 1918 година, во Петроград беа формирани 5 социјалистички авијациски одреди од по 12 авиони.

Потоа, авијациските одреди беа собрани во групи, ескадрили , чети и поделби. Со преминот на воздухопловните сили РККА во полковната организација на трупите, авијациските одреди останаа само во авијацијата на бомбардери со долг дострел и во поморската авијација [3] .

Со доаѓањето на армиската авијација , во него се појавија хеликоптерски одреди, кои се најмалата тактичка единица. Покрај армиската авијација, хеликоптерски одреди беа редовни единици во авијациските полкови на граничните трупи на КГБ на СССР. На пример, одред од тешки хеликоптери Ми-6 се состоеше од 4 машини [4] . Во просек, одредот вклучува 3-4 хеликоптери. Организациски, четите се дел од хеликоптерските ескадрили [5] .

Медицински тим

Медицинскиот одред (МО) е мобилна институција (формација) на медицинска служба . Може да биде одвоено (ОМО).

Целта на Министерството за одбрана (ОМО) е да прима и подредува ранети и болни, да обезбеди квалификувана медицинска нега. Спроведува привремена хоспитализација на непреносливи, лекува лесно повредени и пациенти со период на опоравување од 5-10 дена и го подготвува остатокот за понатамошен транспорт до задните болници. Медицинскиот одред е распореден по патеката на евакуација или во фокусот на лезијата [6] .

Воено градежен одред

Воен градежен одред - формирање на воени градежни единици на вооружените сили на СССР . Тоа беше воена единица на ниво на баталјон .

За прв пат, воени градежни одреди се појавија во Црвената армија во 1942 година.

Во 1955 година, во воените градежни единици на вооружените сили на СССР, некои градежни баталјони беа преименувани во воени градежни одреди [7] .

Воено-градежниот одред (ВЗО) го сочинуваа неколку воени градежни чети, поделени на водови. Водови во неколку одреди формираа производствени бригади. За извршување на градежните, монтажните и набавните работи, неколку ВЗО беа собрани во единица наречена Канцеларија на началниците за работа (УНР) [8] . Персоналот на WZO достигна 620-660 луѓе [9] .

Посебен одред за специјални сили

Организациска и кадровска структура на 177 одделен одред за специјални намени, за летото 1982 г.

Посебен одред за специјални намени е главната тактичка формација на специјалното разузнавање на ГРУ на Генералштабот на вооружените сили на СССР, како и во извидувачки и диверзантски единици и формации во земјите од поранешниот СССР. Станува збор за воена единица на ниво на баталјон.

Тие за прв пат беа создадени во 1962 година во процесот на консолидирање на воените единици на ГРУ на СССР во воените области , што се состоеше во создавање на посебни бригади за специјални намени. Кога во бригадите беа вклучени претходно постоечките посебни баталјони за специјални намени, тие беа преименувани во посебни одреди за специјални намени. Првично, персоналот на одредите не беше ист за различни бригади и изнесуваше 300-350 луѓе. Одредите биле баталјон составен од штаб на баталјон, посебни водови во штабот и 3 чети за специјални намени [10] .

За време на авганистанската војна, одделните единици на специјалните сили (OOSPN) вклучени во 40-та армија , за да ја зголемат нивната автономија во спроведувањето на непријателствата, беа дополнети со единици од други видови трупи (артилерија, противвоздушна одбрана, инженерство, автомобил). Како резултат на оптимизацијата, составот на oospn се зголеми за 3 чети и 4 одделни водови, кои не беа во вообичаената состојба на истите одреди на територијата на СССР. Дополнително, четите вклучуваа 3 чети (фрлач на гранати, инженерски пламен фрлач или инженерски минофрлач, инженеринг, моторен транспорт) и 4 водови [11] (медицински вод, вод за поправка, група за безбедност на штабот, група за противвоздушна артилерија). Персоналот на ООСПН беше 500 луѓе [12] .

Нестандардни формации

Воздухопловен одред

Десантни сили се привремена формација која е дел од амфибиските јуришни сили.

Во амфибискиот одред спаѓаат: десантни бродови (бродови), транспортни бродови, бродови за придружба, средства (бродови) за расчистување на антиамфибиски пречки.

Слетувачката страна ја врши транзицијата по море или самостојно или како дел од силите за слетување. Наредбата за марширање (наредба) мора да обезбеди брза реорганизација во борбена формација за водење битка за слетување на мост и извршување амфибиски напад во најкратко можно одредено време [13] .

Одред на брод за поддршка на пожар

Одредот на бродови за поддршка на огнот (ОКОП) е формација на бродови создадени некое време, чија задача е да ја потисне анти-амфибиската одбрана на непријателот.

OKOP вклучува ракетно-артилериски (артилериски) бродови и чамци. OKOP е елемент на борбената организација на амфибиските десантни сили ( морски ) или создаден за огнена поддршка на копнените сили кои вршат борбени мисии во крајбрежен правец.

При извршување на операции со амфибиски напад, ОКОП учествува во обука за оган и огнена поддршка за слетување на амфибиски нападни сили , како и во обезбедување огнена поддршка за нивните задачи на брегот. Во некои случаи, ОКОП е вклучен во обезбедување на огнена поддршка за тактичко распоредување на силите за слетување.

При премин по море, ОКОП е во единствен редослед на марширање на силите за слетување, или бродовите од неговиот состав вршат директна заштита на десантни бродови, транспортни бродови и носачи на авиони . Во случај на придружба на носачи на авиони, ОКОП се формира со почетокот на тактичкото распоредување на силите за слетување. OKOP може да се подели на ударни групи со дистрибуција до различни области за слетување и во пожарни групи - според бројот на места за слетување или посебни насоки. Противпожарните (удирани) групи извршуваат борбени мисии од областите за маневрирање. Во текот на поддршката на копнените сили кои дејствуваат во крајбрежен правец, ОКОП му нанесува огнена штета на непријателот според планот на командата на поддржаната формација (формирање) на копнени сили [1] [13] .

Покриен тим

Покривниот одред е привремена формација на неколку бродови од иста или различна класа, чија цел е да се покрие од напади на непријателски површински бродови против амфибиски напаѓачки сили за време на транзицијата по море, како и против транспортни бродови (конвои) што носат надвор од поморскиот транспорт. Покривните одреди обично се распоредуваат во насока на можни напади на непријателските површински сили [13] .

Одред за поддршка на сообраќајот

Одредот за поддршка на сообраќајот (ООД) е привремена воена формација, чиешто јадро е претставено со инженерски единици засилени со тенк со моторизирана пушка и други единици. Целта на ООД е да се подготват и одржуваат рутите за напредување на војниците.

ООД се создава и ги извршува своите задачи, по правило, кога војниците се распоредуваат во колони за марширање и во предборбени формации при прегрупирање; во офанзивата кога трупите се движат кон линиите за распоредување и во потера по непријателот; во одбраната кога војниците напредуваат кон линиите на контранапади, контранапади, кога нивните трупи се повлекуваат, како и при извршување на други задачи.

На трасата, ООД врши инженерско извидување на трасата, прави премини во препреки и уништување, ги обновува уништените области или опремува заобиколувања за да се заобиколат препреки, уништување, блокади, пожарни области, уредува премини преку природни пречки (тесни реки, клисури, ровови, итн.), го отвора патот за колони.

За време на Големата патриотска војна , Црвената армија се соочи со акутно прашање за создавање специјални одреди за расчистување и поставување патеки за движење на трупите, во време кога темпото на напредување и брзината на движење на трупите значително се зголемија. Овие одреди ги извршуваа главните функции на ООД, придонесувајќи за прегрупирање и офанзива на трупите со големо темпо. Терминот „ООД“ беше официјално воведен во борбените прирачници во 1948 година.

ООД се создаваат во делови и врски. Во формациите на Цивилната одбрана, може да се создадат ООД за да се подготват правци за напредување и влез на главните сили во центрите на уништување. Факторите кои го одредуваат потребниот состав и опрема на ООД се: составот на напредните трупи, природата на акциите, состојбата на трасата, теренот, природата и обемот на пречките и уништувањето, сезоната, состојбата на времето. За извршување на различни задачи, ООД обично се поделени во групи: извидување, бараж, пат-мост и борбена поддршка (покривка). При движење на војниците на долги растојанија, на маршот ООД, боевите глави по правило делуваат пред главните сили на растојание, овозможувајќи елиминирање на пречките долж рутата пред да се приближат. Во очекување на средба со непријателот, ООД го следи главниот маршовски пункт. Кога напредуваат за офанзива во движење, ООД се движат напред по патролите за извидување. Кога го гонат непријателот, ООД дејствуваат зад единиците на првиот ешалон на напредните трупи. Со повлекувањето на трупите, ООД се движи зад стражата што маршира.

Во армиите на земјите на НАТО и другите држави, обезбедувањето движење на формации и единици на копнените сили е доделено на инженерските трупи. На пример, во Армијата на САД, на маршот, единиците на инженерските трупи се дисперзирани по целата должина на конвојот на формацијата (единица) на таков начин што навремено ќе се отстранат откриените пречки и пречки [1] .

Бараж одред

Копнени трупи

Одред за пречки (ОЗ) - привремена воена формација на инженерски трупи за уредување на пречки и производство на уништување во насоките на офанзивата на непријателот. Се користи и еквивалентниот синоним „Група за бараж (FG)“.

Целта на ОЗ е да го намали темпото на офанзивата на непријателот и да го изолира во областите контролирани од трупите, како и да ги покрие тенковите опасните области и областите на локацијата на неговите трупи и објекти.

Методи за извршување на задачите доделени на ОЗ се: минирање на просторот и патиштата, подготовка за уништување на мостови, хидраулични конструкции и други објекти; уништување на планински премини, патишта на планински превои и патеки итн. Во многу војни од минатите историски фази, ОЗ биле создадени со цел да се запре напредувањето на непријателот и да се добие време потребно за зајакнување на одбранбените позиции на трупите или за нивно отцепување од гонителот непријател.

Теоријата за употреба на ОЗ ја разви генерал-полковник на инженерските трупи Карбишев Д.М. во 1930-тите во неговото дело „Уништување и бариери“, кое беше реализирано за време на Големата патриотска војна во почетната фаза на војната кога Црвената армија беше повлекувајќи се. Со преминот на Црвената армија во офанзива, ОЗ ги покрива крилата на трупите, ги одби непријателските контранапади (контранапади), а исто така постави бариери при консолидирање на заробените линии. Од јули 1943 година, по наредба на штабот на Врховната команда на ОЗ , под името мобилни одреди со пречки (ПОЗ) беа воведени како задолжителен елемент на борбениот ред (оперативно формирање) на трупите.

Во сегашната фаза, ОЗ може да се користи за покривање на важни области, делови од државната граница, маневарски правци за војниците, блокирање на можни области за слетување за воздушни и поморски сили за напад и непријателски воздушни трупи. За разлика од ПОП, кои извршуваат задачи, по правило, за време на битка (операција), ОЗ можат да дејствуваат однапред, како подготовка за непријателства. Во согласност со доделените задачи, ОЗ може да вклучува единици и подединици на борбеното оружје и специјалните сили. На опремата на ОЗ има инженерска муниција и средства за бараж уреди, кои вклучуваат средства за далечинско рударство и возила кои обезбедуваат нивна висока маневрирање.

Во армиите на Германија и на Соединетите Држави, борбените прирачници обезбедуваат, доколку има доволно сили, распоредување на инженерски единици во ОЗ за одбивање или изненадени непријателски напади со оган и пречки [1] .

морнарица

Одреди (ОЗ) - привремена воена формација од неколку бродови од специјална градба и бродови и чамци прилагодени за производство на мини , мрежни и масни пречки во морето. По правило, ОЗ се создаваат и се користат кога силите на флотата извршуваат задачи за поставување мински полиња [1] [13] .

Отряд разграждения

Отряд разграждения (разминирования) (ОР) — временное воинское формирование, создаваемое для проделывания проходов в массовых заграждениях и разрушениях в наступлении и при передвижении войск, а также для очистки местности от мин, неразорвавшихся снарядов, авиабомб, фугасов и иных взрывоопасных предметов. Также применяется равнозначный синоним Группа разграждения (разминирования) (ГР).

Место ОР обычно находится в боевых порядках полков (батальонов) 1-го эшелона. Отряды (группы) разминирования создаются при выдвижении войск, а в мирное время — для очистки местности от взрывоопасных предметов (устройств).

В составе ОР, создаваемый при наступлении или марше дивизии (полка, батальоне), включают подразделения инженерных войск (как правило от взвода до роты) и других родов войск, оснащённых соответствующей техникой и средствами. При необходимости в состав ОР могут передаваться и подразделения вертолётов. В организационном порядке ОР состоит из нескольких групп: группы разведки и разминирования, группы разграждения, группы дорожно-мостовых и буровзрывных работ. На направлении действия главных сил дивизии, прокладки прохода создаётся ОР в состав которого входят: от 1—2 и более инженерно-сапёрных рот (инженерно-штурмовых, разграждения, разминирования, инженерно-дорожных), взвод с мостоукладчиком и путепрокладчиком, инженерной машиной разграждения, 1—2 танка с бульдозерным оборудованием, танковый взвод с минными тралами и 1-2 мотострелковых взвода с шанцевым инструментом. В составе ОР от полка включается инженерно-сапёрный взвод с танковым мостоукладчиком и путепрокладчиком, инженерной машиной разграждения, 1—2 танка с минными тралами и мотострелковое отделение с шанцевым инструментом. Всего от каждой дивизии создаётся до 4—6 групп разграждения (по одной на батальон 1-го эшелона). Каждая группа разграждения в ходе наступления должна быть способна проделать 2—3 прохода в заграждениях и разрушениях (по одному на роту).

Перед началом наступления командир ОР согласовывает свои действия с прикрывающими его танковыми, мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями. С получением боевой задачи ОР под огневым прикрытием приступает к проделыванию прохода. Для растаскивания поваленных деревьев в лесных завалах и устройства переходов через завалы применяются машины разграждения, танки, тягачи, путепрокладчики, бульдозеры . При расчистке завалов используются также установки разминирования, подрывные заряды и различный инструмент. Для оборудования переходов через рвы. неширокие реки, каналы и глубокие овраги применяются мостоукладчики , заранее изготовленные дорожные и мостовые конструкции и местные строительные материалы. Рвы и воронки по маршруту продвижения засыпаются грунтом с помощью путепрокладчиков и машин разграждения а также взрывным способом.

Практический опыт применения групп разграждения Красной армией был получен в ходе Великой Отечественной войны. В составе наступающих частей были организованы группы разграждения (1—2 на стрелковую роту в составе 3—5 чел.) и отряды сопровождения, которые обеспечивали преодоление войсками минных полей и прокладывали пути. Также широкую известность получило применение групп разграждения при штурме укрепрайонов. К примеру в Маньчжурской операции 1945 года, в 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта было создано 163 группы разграждения со следующим составом: 12 сапёров, 8 автоматчиков и 1—2 САУ-152. На обеспечении каждая группа имела из инженерных средств: 2 щупа, 1 миноискатель, 2 «кошки», 2 ножниц для резки колючей проволоки, 6 мешков для подноски взрывчатых веществ, пол-тонны взрывчатых веществ, 50 зажигательных трубок.

После Второй мировой войны ОР широко использовались в ходе различных локальных конфликтов. В состав ОР включались инженерные подразделения, располагающие высокопроизводительной инженерной техникой.

К примеру в ходе операции Буря в пустыне 1991 года в зоне Персидского залива , американские и британские войска для преодоления иракских инженерных заграждений иракских войск с глубиной от 800 до 3 000 метров с обустроенными эскарпами и контрэскарпами , противотанковыми рвами , проволочными заграждениями и минными полями использовали сапёрные танки M728 и AVRE , танковые мостоукладчики AVLB [en] на шасси танка M60 , гусеничные инженерные машины M9 [en] и СЕТ [en] , комплекты удлинённых зарядов разминирования MICLIC [en] и МК154 (на базе AAV7 ) и танки с катковыми тралами [1] .

Отряд специального назначения

Отряд специального назначения — временное формирование (временный разведывательный орган) специальной разведки в ВС СССР, создаваемое для действий в тылу противника. Создаётся на основе штатной группы специального назначения (разведывательного взвода) к которому дополняются один-два радиста из взвода спецрадиосвязи. В зависимости от поставленной задачи в отряд могут включаться более одной группы специального назначения [10] .

Заградительный отряд

Заградительный отряд — формирование, выставлявшееся во время сражения (боя) позади боевого порядка неустойчивых, ненадёжных войск в целях повышения их стойкости, воспрепятствования возникновению среди них паники, недопущения бегства с поля боя, борьбы с дезертирством.

В военной истории отмечено существование заградительных отрядов как временных (нештатных формирований) создаваемых на короткое время боя (сражения), так и штатных формирований создаваемых на относительно продолжительный период войны (боевых действий).

Нештатные формирования

Применение заградительных отрядов известно с античных времён. К примеру Филипп II Македонский (359—336 до нашей эры) в некоторых сражениях для предотвращения бегства воинов набранных из разных племён, выставлял сзади шеренгу всадников, которые расправлялись с убегавшими. В армии Древнего Рима с началом его упадка для данных целей привлекались подразделения из воинов-ветеранов. В наёмных армиях большинства средневековых государств Европы, боевой порядок малонадёжных воинских частей замыкали офицеры, наделённые теми же карательными функциями.

В Первую мировую войну летом 1917 функции заградительных отрядов в российской армии на Восточном фронте частично выполняли так называемые ударные «части смерти» , которые в условиях общего разложения армии часто направлялись командованием для пресечения бегства с фронта и борьбы с дезертирством.

В годы Гражданской войны в Красной Армии заградительные отряды как специальные воинские формирования создавались в некоторые критические моменты: после рейда Мамонтова 1919 года на Южном фронте и наиболее активно при отступлении на Западном (Польском) фронте в 1920 году. Также отмечено создание заградительных отрядов в 1918—21 годах, как формирований для недопущения свободной перевозки продуктов (хлеба), охраны хлебозаготовок, борьбы со спекуляцией и смежных задач в составе существовавшей тогда Продармии . Эти отряды выполняли функции конфискации продовольствия и выставлялись на железнодорожных станциях, пристанях, дорогах [1] .

Штатные формирования

К штатным формированиям относятся заградительные отряды Красной армии, созданные во время Великой Отечественной войны в соответствии с директивой Ставки ВГК от 5 сентября 1941 года. Первые заградительные отряды появились на Брянском фронте . Они создавались в стрелковых дивизиях, которые по результатам предыдущих боёв показали себя как неустойчивые. Задачей заградительным отрядам ставилось недопущение самовольного отхода частей. Бойцам заградительных отрядов предписывалось останавливать самовольно покидающих поле боя, применяя при необходимости оружие. В критический период отступления Красной армии летом 1942 года, вышел приказ Народного комиссара обороны № 227 от 28 июля 1942 года, согласно которому для борьбы с трусами и паникёрами в каждой армии создавалось 3—5 заградительных отрядов с личным составом до 200 человек в каждом. Заградительные отряды находились в подчинении военных советов через их особые отделы . Дополнительной мерой по предотвращению бегства военнослужащих с поля боя стала директива Ставки ВГК от 29 сентября 1942 года, по которому были созданы заградительные батальоны по одному на каждую дивизию. По решению командующих фронтами заградительные отряды были расположены в тылу за наиболее нестойкими в обороне соединениями и частями, а заградительные батальоны размещались за полками 1-го эшелона дивизий. 29 октября 1944 года в связи с изменением общей обстановки на фронтах были расформированы заградительные отряды и заградительные батальоны [1] .

Поскольку приказ № 227 не определял штаты заградительных отрядов, рассмотрение данного вопроса было отдано на местах командующим фронтами. К примеру командующий войсками Волховского фронта генерал армии Мерецков К. А. собственной директивой от 3 августа 1942 года утвердил для 8-й Армии штат «Армейского отдельного заградительного отряда» из 3 рот (личный состав — 572 человека) и 4 рот (733 человека). Весь командный и рядовой состав был набран с соответствующих должностей в стрелковых дивизиях Красной армии. 26 сентября 1942 года вышел приказ Народного комиссара обороны № 298, которым был централизованно по всей Красной армии утверждён штат 04/391 «Отдельного заградительного отряда действующей армии». Согласно данного штата заградительный отряд должен был иметь личный состав в 200 человек среди которых: 12 офицеров, 41 сержантов и 147 рядовых. В организационном плане отряд состоял из: управления отряда, 2 взводов автоматчиков, 2 стрелковых взводов, пулемётного взвода, санитарного взвода и транспортно-хозяйственного взвода [14] .

Заградительный отряд охраны тыла

Заградительный отряд охраны тыла — штатные формирования (заставы) войск НКВД СССР по охране тыла действующей армии в первом периоде Великой Отечественной войны.

Были созданы на основании постановления Совета народных комиссаров СССР от 24 июня 1941 года «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» по решению соответствующих военных советов фронтов и армий. Располагались в тылу Действующей армии на удалении 30—50 км и более от линии фронта и выполняли задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и десантами противника и его подпольной агентурой в тылу. Также использовались для борьбы с дезертирством, восстановления уставного порядка в отступивших с передовой частях и подразделениях потерявших управление, воспрещения бесконтрольных потоков отходящих войск и беженцев и других задач.

Заградительные отряды (заставы) охраны тыла являлись основным тактическим элементом полков охраны тыла НКВД. От заградительных застав выставлялись контрольно-пропускные посты (от 3—4 человек до взвода), заслоны и засады (отделение — взвод), патрули (2—3 человека), секреты (2 человека). Деятельность заградительных отрядов (застав) в целом считается положительной и эффективной и оправдывались условиями военного времени. К примеру по данным войск НКВД Московской зоны охраны только с 14 октября по 31 декабря 1941 года ими были задержаны: 161 шпион и диверсант, 2 599 дезертиров (из которых 1259 человек были направлены для дальнейшего разбирательства в особые отделы и военные трибуналы, 1064 — на сборные пункты); свыше 98 000 военнослужащих которые отстали от своих частей (из которых 2 466 человек направлены в военные трибуналы, остальные — на сборные пункты). Со стабилизацией линии фронта в конце 1941 — в начале 1942 годов заградительные отряды НКВД были упразднены [1] .

Отряды вне вооружённых сил

В некоторых государствах формирования типа «отряд» встречались в силовых ведомствах, которые не входили в состав вооружённых сил. К таковым к примеру относится СССР, в котором в марте 1989 года Пограничные войска КГБ СССР и Внутренние войска МВД СССР были выведены из состава ВС СССР.

Также отряды встречаются во время военных действий в иррегулярных войсках .

Пограничный отряд

Пограничный отряд — основное штатное соединение Пограничных войск КГБ СССР а также пограничной службы некоторых государств бывшего СССР , занимающееся охраной государственной границы.

Возникли в 1920-е годы в целях рационализации организационно-штатной структуры пограничных войск НКВД СССР. Существовавшая в первые годы Советской власти организация пограничных войск сходная с РККА ( дивизиябригадаполкбатальон ) не отвечала требованиям. В связи с этим пограничные войска перешли на иную организацию: ( пограничный округ — пограничный отряд — пограничная комендатура — пограничная застава ).

Пограничный отряд является соединением включающим в свой состав штаб отряда, учебные подразделения и подразделения боевого и тылового обеспечения при штабе ; пограничные комендатуры объединяющие в себя несколько пограничных застав либо пограничные заставы рассредоточенные участками ответственности по государственной границе; контрольно-пропускные пункты; мотоманёвренные группы ; десантно-штурмовые манёвренные группы ; артиллерийские подразделения; авиационные подразделения, подразделения речных и морских сторожевых катеров (кораблей) [15] .

Также в составе Тихоокеанского пограничного округа существовал морской пограничный отряд, представлявший собой соединение пограничных сторожевых кораблей [16] .

Отряды органов правопорядка

В правоохранительных органах многих государств создавались и создаются отряды по борьбе с терроризмом и недопущению массовых беспорядков. К таковым к примеру относится ОМОН (отряд милиции особого назначения) [1] .

ОМОН были созданы решением Правительства СССР и на основании приказа МВД СССР 3 октября 1988 года в 23 крупных регионах страны. В последующем, из-за накаляющей обстановки в ходе нескольких межэтнических столкновений в союзных республиках, были созданы отдельные отряды специального назначения (ОСН) в составе Внутренних войск МВД СССР .

После распада СССР тенденция на увеличение количества отрядов особого/специального назначения в Российской Федерации сохранилась. Так к 1996 году на территории страны было создано 99 ОМОН общий личный состав которых достиг 19 000 человек [17]

Партизанский отряд

Партизанский отряд — нештатная основная организационная единица (формирование) партизанского движения , состоящая из подразделений или групп. С ростом размаха партизанского движения партизанские отряды могут объединяться в более крупные формирования, как полк/бригада/дивизия [18] .

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Коллектив авторов. Том 6, статьи «Отряд», «Отряд кораблей огневой поддержки», «Отряд (группа) заграждения», «Отряд (Группа) разграждения», «Отряд обеспечения движения», «Отряды заградительные» // Военная энциклопедия / Под ред. П.В. Грачёв . — М. : Воениздат , 2002. — С. 196—198. — 639 с. — 10 000 экз.ISBN 5-203-01873-1 .
  2. Отряжать // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль . — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа , 1880—1882.
  3. Коллектив авторов. Том 1, статья «Авиационный отряд» // Советская военная энциклопедия в 8-ми томах (2-е издание) / Под ред. Гречко А. А. . — М. : Воениздат , 1976. — С. 43. — 637 с. — 105 000 экз.
  4. Марковский В., Приходченко И. «Ми-8. Полвека в строю». — М. : Эксмо , 2012. — С. 71. — 162 с. — ISBN 978-5-699-57879-5 .
  5. Коллектив авторов. статьи «Отряд», «Отряд вертолётов» // Военный энциклопедический словарь / Под ред. Ахромеева С. Ф. . — М. : Воениздат , 1986. — С. 528. — 863 с. — 150 000 экз.
  6. Коллектив авторов. статья «Медицинский отряд» // Военный энциклопедический словарь / Под ред. Ахромеева С. Ф. . — М. : Воениздат , 1986. — С. 434. — 863 с. — 150 000 экз.
  7. Манойлин В. И. «Кронштадтская военно-морская крепость» // «Базирование Военно-морского флота СССР». — СПб. : Нева, 2004. — С. 104. — 320 с. — 3000 экз. — ISBN 5–7654–3446–0.
  8. Коллектив авторов. Том 2, статья «Военно-строительные части» // Советская военная энциклопедия в 8-ми томах (2-е издание) / Под ред. Гречко А. А. . — М. : Воениздат , 1976. — С. 251—252. — 654 с. — 105 000 экз.
  9. Панов И. С. Том 8 // «Армия и политика. Офицерский корпус в политической истории России» Документы и материалы 1954-1964 гг. — М. : Витязь, 2006. — С. 314—315. — ISBN 5-902948-07-X .
  10. 1 2 Сергей Козлов. История создания: от рот к бригадам. 1950—1979 гг. // Спецназ ГРУ: Очерки истории / под ред. Герасимова Д. М. . — Москва: Русская панорама, 2009. — Т. 2. — С. 37, 110, 136. — 424 с. — 3000 экз.ISBN 978-5-93165-135-4 .
  11. в спецназе ГРУ некоторые типы взводов принято называть группой
  12. Сергей Козлов. Афганистан. Звёздный час спецназа. 1979—1989 // Спецназ ГРУ: Очерки истории / под ред. Герасимова Д. М.. — Москва: Русская панорама, 2013. — Т. 3. — С. 30, 34—58, 61—81, 92—172, 186—539, 729—735. — 736 с. — 3000 экз.ISBN 978-5-93165-324-2 .
  13. 1 2 3 4 коллектив авторов. статья «Отряд» // «Военно-морской словарь» / Чернавин В. Н. . — Москва: Военное издательство , 1990. — P. 299. — 511 p. — 100 000 экз.ISBN 5-203-00174-X .
  14. Ковыршин Е. В. К вопросу о заградительных отрядах в Красной армии // Военно-исторический журнал : Ежемесячный журнал. — М. : Воениздат, 2008. — № 4 . — С. 28-30 . — ISSN 0321-0626 .
  15. Коллектив авторов. Том 6, статья «Пограничный отряд» // Военная энциклопедия / Под ред. П.В. Грачёв . — М. : Воениздат , 2002. — С. 427—428. — 639 с. — 10 000 экз.ISBN 5-203-01873-1 .
  16. История отечественных спецслужб и правоохранительных органов. Исторический портал Валентина Мзареулова
  17. Рыбников В. В., Алексушин Г. В. Глава IX Органы охраны правопорядка на современном этапе (с 1985 г. по наши дни) // «История правоохранительных органов отечества». Учебное пособие. — М. : «Щит-М», 2008. — С. 254, 261-262. — 296 с. — ISBN 978-5-93004-254-2 .
  18. Коллектив авторов. Том 6, статья «Партизанское движение» // Военная энциклопедия / Под ред. П.В. Грачёв . — М. : Воениздат , 2002. — С. 272. — 639 с. — 10 000 экз.ISBN 5-203-01873-1 .

Литература

Ссылки