Полк

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување
Значката на командното место на полкот на воените топографски карти усвоени во СССР / Русија.
Црвена боја - формации на вашите трупи.
Сина боја - формации на непријателски трупи
Приближни кратенки:
315-ти ап - 315-ти артилериски полк
8 бркп - 8-ми оклопен коњанички полк
Симболот на полкот се користи во документите на НАТО

Полк е формација ( воена единица ), главна тактичка и административно-економска единица во вооружените сили на многу држави во светот.

Во однос на составот, полкот зазема средна позиција помеѓу баталјонот и бригадата . Го има во речиси сите гранки на вооружените сили , ограноци на вооружените сили и специјални сили . Наменет е за извршување на борбени задачи како дел од формација, како и за самостојно водење на непријателствата. Во зависност од припадноста на гранката на трупите (силите), специјалните сили, полкот може да води комбинирана вооружена , воздушна (противвоздушна) борба или да врши борбена или логистичка поддршка на борбени операции [1] .

Историјата на појавата на полковите

Рускиот збор „полк“ е обичен словенски дериват, формиран со помош на наставката -к од истата основа како и целосната, има кореспонденција на германскиот и балтичкиот јазик - тоа. Волк „луѓе; толпата; војска“, запали. pulkas „толпа, одред“ итн. [2] [3] .

Првата употреба на терминот „полк“ во Киевска Рус датира од 10 век, кога почнале да го нарекуваат вооружен одред (армија) кој работи посебно. На почетокот на 12 век, според Приказната за минати години , полковите се нарекувале воени одреди донесени на бојното поле, предводени од индивидуални принцови. Ваквите полкови немале одредена организација и број. На пример, во Новгород во XII-XIII век, војската се состоела од 5 полкови, формирани од 5 „краеви“ (делови) на градот. Секој таков полк беше поделен на двесте, кои беа регрутирани од машката популација од неколку улици. На чело на полковите беа војводите избрани во вече. Во Големото Војводство Московско во XIV век, полкот бил изложен од кнежевствата и најголемите градови. Во организациската структура тие беа поделени на илјадници, стотици и десетици. Секој полк имаше свое знаме и беше предводен од принц или гувернер. Кога се мобилизираа на одредена точка, сите полкови беа сведени на тактички единици, кои беа елементи на борбениот и маршовиот ред на трупите (на пример, Големиот полк, полкот од десната (левата) рака, Резервниот полк, Напреден полк).

Со спроведувањето на воената реформа во руското кралство во 17 век, чиј еден од резултатите беше воведувањето на локален систем на екипирање на трупите, коњаничките одреди на службени луѓе формирани на одредена територија почнаа да се нарекуваат полкови. .

Во раните 1630-ти, беа создадени првите полкови на новата формација на редовни трупи, од кои секоја беше формација на постојан состав од 8-12 чети и броеше од 1600 до 2000 луѓе. Со декрет на Петар Велики во 1680-тите, беа создадени првите полкови за чувари на животот ( Преображенски гардиски полк , полк за животна стража Семјоновски ). До крајот на 17 век биле создадени првите пешадиски полкови, а на почетокот на 18 век биле создадени маринци ( поморски полкови ).

Во Франција , во германските држави и во Шпанија, формациите слични на руските полкови беа наречени полк (од латинскиот режим „влада, влада“) и се појавија на почетокот на 16 век. Во средината на 16 век, во Франција беа формирани првите пешадиски, а потоа и коњанички полкови, кои се состоеја, соодветно, од 4-6 баталјони (од 17 до 70 чети , 53 луѓе по компанија) или 8-10 ескадрили .

Во текот на 17-19 век, кадровската структура на пешадиските и коњаничките полкови во сите армии се менуваше многу пати во процесот на подобрување и диверзификација на нивното оружје, што доведе до создавање на различни видови полкови. Ова е како да се појави на пешадијата: musketeer , Џегер , Гренадиер , carabinier и други полкови. Во исто време, во коњаницата се појавија: змеј , хусар , курасиер , лансер , коњ-јегер и други полкови.

Во втората половина на 17 и почетокот на 18 век, во Франција, Шведска, Русија и низа други држави се појавиле артилериски полкови, а потоа инженерски (пионерски) полкови.

До почетокот на Првата светска војна, во армиите на спротивставените коалиции, пешадискиот и коњаничкиот полк беа главната тактичка единица во пешадијата и коњаницата, соодветно. Во Германија, Австро-Унгарија и Франција, артилеријата беше претставена со артилериски полкови. Во Русија, артилериски бригади (во тврдини - артилериски полкови). Исто така, во армиите на овие држави се појавија железнички полкови. За време на Првата светска војна, првите тенкови и минофрлачки полкови се појавија во Франција.

Во копнените сили на голем број земји на НАТО (САД, Велика Британија, итн.), Од средината на 1950-тите, формациите со комбинирано оружје беа префрлени во бригадна организација, во врска со која беше укината полковната врска. Во армиите на овие земји преживеале само поединечни полкови во некои гранки на вооружените сили: оклопни коњанички полкови во САД, армиски авијациски полкови во Германија, ракетни и хаубици полкови во Велика Британија [1] .

Командата, составот и силата на полкот во Руската Федерација и СССР

Команда

Полкот го води офицер на позицијата командант на полкот . Целиот персонал на полкот е подреден на командантот на полкот. За да управува со персоналот и да ги контролира секојдневните активности на полкот, и во мирно и во воено време, командантот на полкот има помошници во лицето на замениците кои вршат надзорни и организациски функции во согласност со службените должности. Овие, на пример, во вооружените сили на РФ се [4] :

 • Началникот на штабот на полкот - се занимава со организација на работата на штабот, планирање на воените дејствија и секојдневно функционирање на полкот;
 • Заменик командант на полк - се занимава со процесот на борбена обука на персоналот;
 • Заменик командир на полк за воспитно-образовна работа - врши воспитно-образовни задачи со персонал;
 • Заменик командант на полк за вооружување - ги извршува задачите за одржување на оружјето во добра работна состојба и техничка поддршка на полкот;
 • Заменик командант на полк за задни служби - ги решава задачите за логистичка поддршка.

Како и во посебен баталјон/дивизија , во седиштето на полкот има таканаречени служби , кои се контролни тела кои го контролираат функционирањето и ги координираат активностите на единиците на полкот во одредена област. Службениците на чело на таквите тела се нарекуваат началници на служби [5] . Во зависност од видот на полкот и неговата намена, на пример, следните позиции се наоѓаат во вооружените сили на РФ [4] :

 • началник на артилериски полк;
 • Началникот на извидување на полкот;
 • Шеф за комуникации на полкот;
 • Началник на инженерската служба на полкот;
 • Началник на медицинската служба на полкот;
 • Началник на оклопната служба на полкот;
 • началник на автомобилската служба на полкот;
 • началник на хемиската служба на полкот;
 • Началник на ракетно и артилериско вооружување на полкот;
 • Началник на службата за гориво и мазива на полкот;
 • Друго.

Составот и силата на полкот

Полкот се состои од копнени сили - од неколку баталјони (поретко компании ), дивизии , борбени единици, логистичка и техничка поддршка; во воздухопловните сили се состои од ескадрили ; во силите за воздушна одбрана - од дивизии (баталјони); во морнарицата (морнарицата) - од баталјони (крајбрежни трупи); во специјалните сили - од баталјони и чети [1] .

Бројот на персоналот на полкот зависи од неговиот тип и националност. Во сегашната фаза, оваа бројка може да достигне 5.000 луѓе (оклопен коњанички полк во Армијата на САД). Во историјата има преседани кога бројот на ист тип на полк се менувал неколку пати во текот на војната во текот на реформите за рационализација на структурата на персоналот: на пример, персоналот на пушкарскиот полк РККА бил намален од 3200 во почетокот на Втората светска војна до 2400 година до крајот на војната [1] . Исто така, за време на воените години, Црвената армија вклучувала полкови со релативно мал персонал. На пример, самоодните полкови на СУ-85 според државниот број 010/483, создадени во есента 1943 година, имаа персонал од 230 луѓе [6] .

Во советската армија на крајот на 1980-тите, полковите, во зависност од мисијата и видот на војниците во распоредена форма, ја имаа следната кадровска сила [7] :

 • Полк со моторизирана пушка (на оклопни транспортери ) - 2523 луѓе;
 • моторизиран пушки полк (на БМП ) - 2424;
 • Морски полк - повеќе од 2.000;
 • тенковски полк (тенковски дивизија) - 1640 година;
 • падобрански полк - 1473 година;
 • тенковски полк (дивизија со моторизирана пушка) - 1143;
 • артилериски полк (дивизија со моторизирана пушка) - 1292 година;
 • артилериски полк (тенковска дивизија) - 1062;
 • артилериски полк (воздушна дивизија) - 620;
 • противвоздушен ракетен полк (на ракетниот систем за воздушна одбрана „Куб“ - за моторизирани пушки и тенковски дивизии) - 504;
 • противвоздушен артилериски полк (на C-60 - моторизирана пушка и тенкови дивизии) - 420.

Полкови во ограноците на вооружените сили и ограноци на вооружените сили

Пешадиски полк

Пешадискиот (пушки) полк е главната тактичка единица со комбинирано оружје во копнените сили.

Од втората половина на 18 век, пешадиските полкови станаа широко распространети во армиите на повеќето држави. Во Русија, во 1699 година под Петар Велики беа создадени првите 27 пешадиски полкови со состав од 10 чети. бригади и пешадиски дивизии.

Организациска и кадровска структура (неформална)
371-ви гардиски полк со моторизирана пушка
5-та гарда. МФР за летото 1986 г

Во средината на 19 и почетокот на 20 век, пешадиските полкови биле организациски единици на пешадијата во армиите на некои европски држави ( Австро-Унгарија , Велика Британија , Италија итн.). По правило, пешадиските полкови биле дел од пешадиските бригади или пешадиски дивизии и се бореле како дел од нив. Имало и посебни пешадиски (пушки) полкови, кои директно биле дел од армијата и другите здруженија. Во руската армија, пешадиските полкови со 2 баталјони првпат се појавија во 1888 година. За операции во висорамнините во Италија во 1866 година, се појавија 6 полкови на алпски пушки . За истата цел, на почетокот на втората половина на 19 век, во австроунгарската армија бил создаден Царскиот тиролски полк ( de: Tiroler Kaiserjäger ) од 10 чети.

Организацијата на пешадиски полкови до крајот на 19 и почетокот на 20 век во армиите на различни држави стана приближно иста. До почетокот на Првата светска војна , пешадискиот полк вклучуваше 3-4 баталјони од по 4 чети во секоја, полковска артилерија и други подединици. Големината на пешадискиот полк се движеше од 1.500 до 2.500. До крајот на непријателствата, зголемената моќ на засилената полковска артилерија и вклучувањето на дополнителни единици за борбена и логистичка поддршка во пешадискиот полк го претворија во полноправна единица за комбинирано оружје.

Во 1918 година, во Црвената армија, сите пешадиски полкови, бригади и дивизии беа преименувани во пушки полкови. Пушкарскиот полк вклучуваше 3 пушки баталјони, кои, пак, се состоеја од 3 пушки чети. Секоја пушкарска чета имаше 3 пушки и 1 митралез вод. Покрај тоа, полкот вклучувал и полкови тимови (митралез, комуникации, монтирани извидници, сапер, минофрлач, командант, економски, гас) и други единици (полковно училиште, соблекувална, центар за ветеринарно лекување). Персоналот на полкот за време на Граѓанската војна за време на оптимизацијата на државата се намали од 3500 на 2000 луѓе. До почетокот на Втората светска војна , пушкарскиот полк РККА броеше 3.200 лица и вклучуваше 3 пушки баталјони и 3 батерии (артилерија, минофрлач и противтенковски). За време на војната , персоналот на полкот се менуваше неколку пати, а до крајот на непријателствата, персоналот на полкот беше намален на 2.400 луѓе.

Во 1930-1940 година се појавија првите моторизирани пешадиски полкови (Германија, Италија, Полска) и полкови со моторизирана пушка (СССР), кои беа формации на моторизирана пешадија што се движеше во камиони.

По Втората светска војна, и во СССР и во другите држави, се случи процес на механизација на трупите, кој заврши до крајот на 50-тите години со создавање механизирана пешадија . Во СССР, гранката беше именувана како трупи со моторизирана пушка во 1957 година. Во СССР, пушките и механизираните полкови беа реорганизирани во полкови со моторизирана пушка. Аналог на полк со моторизирана пушка во вооружените сили на СССР / Вооружените сили на РФ во армиите на други држави е моторизиран пешадиски полк [1] .

Полк со моторизирана пушка во вооружените сили на СССР / Вооружените сили на РФ е формација со комбинирано оружје, која вклучува 3 баталјони со моторизирана пушка, артилериски баталјон, тенковски баталјон, дивизија за противвоздушна ракета, противтенковска батерија и неколку единици. борбена и логистичка поддршка (извидувачка компанија, комуникациска компанија, компанија за инженерство инженери, компанија за материјална поддршка, компанија за поправка, вод за хемиски извидување, полковен медицински центар, воена група, командантски вод и други) [8] .

Персоналот на моторизираните пешадиски (пешадија) полкови во други држави е или сличен на полк со моторизирана пушка, или има разлика во отсуство на баталјонска врска (полкот се состои од чети). На пример, моторизиран пешадиски полк во француските копнени сили вклучува: командно-службена чета, 4 моторизирани пешадиски чети, чета за извидување и поддршка и противтенковска чета. Пешадискиот полк на Грција се состои од штаб, штаб чета, 2-3 пешадиски баталјони, единици за поддршка и сервис. Пешадискиот полк на копнените сили на Турција - се состои од 3 пешадиски баталјони, една штабна чета и една услужна чета. Во јапонските сили за самоодбрана, пешадиски полк се состои од 4 пешадиски чети, минофрлачка чета од 106,7 мм; нема баталјонска врска [1] .

Коњанички полк

Коњаничкиот полк е главната тактичка единица на коњаничките формации. Тој исто така бил дел од пешадиските (пушки) формации и директно во здружените оружја и тенковските војски.

Првите коњанички полкови беа создадени во првата половина на 17 век во Шведска , Франција, Англија и други западноевропски држави. На пример, во шведската армија, за време на владеењето на кралот Густав II Адолф , коњаничкиот полк се состоеше од 4 ескадрили од по 125 коњаници. За возврат, ескадрилата беше поделена на 4 корнети (вод).

Во Русија, првите редовни единици на коњаница се појавија во аристократската локална коњаница на почетокот на 17 век. Првично, тие се состоеја од стотици, педесет и десетици коњаници. До 1630-тите, започна формирањето на полковите Реитар и Драгун , кои се состоеја од 10-12 компании и имаа персонал од 1000 до 2000 луѓе. До 1663 година, руската армија имала 25 коњанички полкови со вкупна сила од 29.000 луѓе.

Во 18-19 век, како во странската, така и во руската војска, се повторуваат промени и во организацијата и во вооружувањето на коњаничките полкови. До почетокот на Седумгодишната војна од 1756-1763 година во руската армија, составот на коњаничките полкови беше како што следува:

 • змејски полк - 12 чети (2 гранати и 10 мускетари);
 • полкови курасиер и коњско-гранадер - 10 чети.

До крајот на 18 век, на различни коњица во руската армија се зголеми и тие се претставени од следните коњаници полкови: cuirassier , carabinier , коњи Гренадиер , драгун, коњ -riding, hussar , светлина коњ и козачки . Во исто време, повеќето од полковите беа претставени со полкови на карабин и лесни коњи. Состав полков включал в себя от 6 до 10 линейных и от 1 до 3 запасных эскадронов. Численности полков колебалась в пределах 1100—1800 человек.

На начало русско-турецкой войны 1877—1878 годов , кавалерийские полки делились на 4 эскадрона, казачьи полки на 6 сотен, а полки Терского казачества состояли из 4 сотен.

В Первую мировую войну кавалерийские полки Антанты и Центральных держав состояли из 4—6 эскадронов.

В РККА в период Гражданской войны кавалерийские полки неоднократно реформировались. По утверждённому в апреле 1918 года штату, в состав пехотных (позже — стрелковые) дивизий входил кавалерийский полк из 4 эскадронов, насчитывал 872 человека и 947 лошадей. В ноябре того же года кавалерийские полки в стрелковых дивизиях были расформированы в 4 отдельных дивизиона по 2 эскадрона в каждом. В июле 1919 года кавалерийские полки в стрелковых дивизиях были заново воссозданы. В августе 1918 года был пересмотрен штат кавалерийских полков кавалерийских дивизии. Связано это было с созданием так называемой «стратегической кавалерии». Численность полка увеличилась до 1 105 человек и 1 203 лошадей. В декабре 1918 года полки стратегической кавалерии увеличили в очередной раз до 1 152 человек и 1247 лошадей. В феврале 1921 года в кавалерийских полках был введён пятый конно-пулемётный эскадрон (20 пулемётов).

К началу Второй мировой войны кавалерийские полки существовали в небольших количествах в составе кавалерийских дивизий лишь в нескольких государствах.

В РККА перед началом Великой Отечественной войны кавалерийские полки включали в себя 4—5 эскадронов, полковую артиллерию и подразделения боевого и тылового обеспечения. К окончанию войны в состав кавалерийского полка входили:

 • штаб полка,
 • 4 эскадрона
 • 3 отдельные батареи (артиллерийская, истребительно-артиллерийская. и миномётная)
 • подразделения боевого и тылового обеспечения.

Личный состав полка насчитывал около 900 человек, 4 76-мм пушки, 4 57-мм противотанковые пушки, 4 82-мм миномёта, 14 станковых и 32 ручных пулемёта, 24 противотанковых ружья. Основным применением кавалерийского полка было наступление на ослабленного противника а также преследование отходящих войск. Кавалерийскому полку отводилась полоса наступления шириной до полтора километра, которое производилось в конном, пешем или комбинированном строю, самостоятельно или во взаимодействии с танками и при поддержке артиллерией. В обороне кавалерийский полк на главном направлении получал участок до 2,5 км по фронту и до 2 км в глубину, а при обороне на широком фронте — до 4—5 км по фронту [1] .

Кавалерийские полки (вместе с кавалерийскими дивизиями в состав которых они входили) в Советской армии в послевоенный период были постепенно расформированы до апреля 1955 года [8] .

Танковый полк

Танковый полк — основная общевойсковая тактическая единица танковых, (бронетанковых) соединений.

Впервые танковый полк был сформирован во французской армии в 1918 году. К началу Второй мировой войны танковые полки были созданы в армиях некоторых государств (Франция, Великобритания, Германия, СССР и Япония). Танковый полк Вермахта состоял из 2 танковых батальонов и ремонтной роты (150 танков).

В РККА впервые отдельный танковый полк был создан в 1924 году на базе ранее существовавшей танковой эскадры и имел в своём составе 2 танковых батальона (линейный и учебный) и подразделения обслуживания. В 1929 было начато формирование нескольких танковых полков состоящих из 3 танковых батальонов. К началу Второй мировой войны танковые полки в РККА входили в состав танковых, моторизованных, кавалерийских и мотострелковых дивизий. В связи с расформированием в июле 1941 механизированных корпусов и танковых дивизий , количество танковых полков резко сократилось. В конце 1941 года началось формирование отдельных танковых полков количество которых к 1943 году превысило 100. К 1944 году в РККА были созданы новые типы танковых полков: огнемётно-танковые (18 танков ТО-34 и 3 Т-34), инженерно-танковые полки (22 танка Т-34 с минными тралами) и тяжёлые танковые (21 танк ИС-2).

Организационно-штатная структура (неофициальная)
24-го гвардейского танкового полка
5-й гв. мсд на сентябрь 1986 года

В современных армиях танковые полки входят в состав мотострелковых и танковых дивизий России, 3-й механизированной дивизии Великобритании, танковых бригад Франции, танковых дивизий Японии и других стран.

В Великобритании танковый полк включает в себя: штаб, роту управления, 4 танковые роты, разведывательный и противотанковый взвода и подразделений тылового обеспечения; всего около 600 человек, 50 танков «Челленджер» и 9 ПТРК « Свингфайер ».

В Cухопутных войсках Франции встречается два типа танковых полков: на гусеничных танках « Леклерк » (по два полка в танковой бригаде ( фр. brigade blindée )) и на колёсных танках AMX-10RC (по два в легкотанковых бригадах ( фр. brigade légère blindée )). Танковый полк на леклерках имеет 2-х 6атальонный состав. Танковый полк на колёсных АМХ-30В2 не имеет батальонного звена — основу полка составляют 4 танковых эскадрона, дополненные эскадроном управления и обслуживания.

Танковый полк Сил самообороны Японии также не имеет батальонного звена и состоит из 5 танковых рот [1] .

Танковый полк мотострелковой дивизии Советской армии в конце 1980-х годов состоял из: штаба, 3 танковых батальонов, артиллерийского дивизиона, зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона и подразделений боевого и тылового обеспечения. Отличием танкового полка в составе танковой дивизии являлось наличие в штате полка мотострелкового батальона на БМП [7] .

Парашютно-десантный полк

Организационно-штатная структура (неофициальная)
351-го гвардейского парашютно-десантного полка
105-й гв. вдд на июль 1979 года

Парашютно-десантный (воздушно-десантный, авиадесантный) полк (пдп) — основная тактическая единица соединений воздушно-десантных войск . Главным предназначением пдп является десантирование и ведение боевых действий в тылу противника в качестве тактического воздушного десанта.

В РККА первые авиадесантные полки были созданы в 1936 году на Дальнем Востоке. В 1939 году в Московском военном округе были созданы 3 особых авиадесантных полка. В дальнейшем воздушно-десантные войска были переведены на бригадную структуру. В ходе Великой Отечественной войны были созданы воздушно-десантные дивизии в составе которых были 3 пдп и один артиллерийский полк, которые в действительность использовались как простые стрелковые части. В войсках Третьего рейха пдп ( нем. fallschirmjäger-regiment ) находились в составе парашютно-десантных дивизий ( нем. fallschirmjäger-division ).

В послевоенный период пдп в составе ВДВ СССР постоянно реформировались. К распаду СССР штат пдп включал в себя 3 парашютно-десантных батальона, миномётную батарею, противотанковую батарею, зенитную ракетно-артиллерийскую батарею, подразделения боевого и тылового обеспечения. Личный состав полка — около 1500 человек [7] .

Вне СССР, в других армиях пдп в 1990-е годы имелся в составе воздушно-десантных бригад Франции и Японии.

Во Франции пдп ( фр. régiment de parachutistes ) в 1990-е годы включал в себя роту управления и обслуживания, 4 парашютные роты (по 4 парашютных взвода в каждой), роту разведывательную и поддержки. Личный состав полка и вооружение: около 1260 человек; 6 120-мм и 8 81-мм миномётов; 24 ПТРК «Милан», 18 ПТРК малой дальности «Эрике» и до 60 БТР VAB .

В Силах самообороны Японии в 1990-е годы был только один пдп, который составляет собой основу воздушно-десантной бригады, представляющей собой усиленный полк [1] .

Бронекавалерийский полк

Бронекавалерийский полк (бркп') — это общевойсковая часть сухопутных войск ряда иностранных государств НАТО . Главной функцией бркп является ведение разведки и выполнение действий, сковывающих (сдерживающих) противника. По роду войск относятся к бронетанковым войскам. Термин «кавалерийский» в названии является проявлением традиции указывающей на подвижность таких полков, основу которого в прошлом составляла кавалерия. В некоторых армиях полки аналогичного назначения называются разведывательными полками.

Организация бронекавалерийского полка ( фр. régiment de cavalerie blindée ) сухопутных войск Франции в 1990-е годы

В Армии США ранее имелись 3 бркп ( англ. armored cavalry regiment ) в составе регулярных войск (обычно включались в армейские корпуса) и 1 бркп входил в состав Национальной гвардии . В состав бркп входят:

 • штаб полка;
 • штабная рота;
 • 3 разведывательных батальона — в каждом 3 разведывательные и 1 танковая рота, батарея 155-мм самоходных гаубиц;
 • батальон армейской авиации;
 • зенитная батарея;
 • рота разведки и РЭБ;
 • инженерная рота;
 • рота РХБЗ;
 • батальон тылового обеспечения.

Личный состав полка: около 5 000 человек. На вооружении: 123 танка М1 «Абрамс», 114 БРМ МЗ «Брэдли», 24 155-мм самоходные гаубицы, около 50 вертолётов и другая военная техника.

В сухопутных войсках Франции бркп ( фр. régiment de cavalerie blindée ) находится в составе армейских корпусов и пехотных дивизий. В составе имеет:

 • эскадрон управления и обслуживания;
 • 4 разведывательных эскадрона (по 12 БРМ AMX-10RC)
 • противотанковый эскадрон;

Личный состав полка: около 860 человек. На вооружении: 48 БРМ, 40—50 БТР и около 170 различных автомобилей.

Задачей бркп в наступлении является ведение разведки на глубину до 100 километров в отрыве от своих войск. В ведение разведки входит: обнаружение противника; выявление его сил; слежение за передвижениями или определением путей отхода; обнаружение объектов для поражения и другое. В бою бркп может использоваться как обычная часть для захвата важного объекта или рубежа, защиты флангов, стыков и промежутков в боевом построении. Также бркп может использоваться как тактическая группа на второстепенном направлении с дополнительным усилением пехотными и артиллерийскими подразделениями с фронтом наступления до 10 километров.

Задачей бркп в обороне является: ведение разведки в полосе обеспечения, осуществление сдерживающих действий, а после отхода за передний край своей обороны располагается в глубине и обеспечивает развёртывание частей для контратаки (либо участвует в ней). Также при этом на бркп отводится функция охраны тыла обороняющихся войск в качестве противодесантного резерва [1] [9] .

Полк в артиллерии

Артиллерийский полк

Артиллерийский полк — основная тактическая единица артиллерии в составе общевойсковых соединений и объединений.

Организационно-штатная структура (неофициальная)
1074-го артиллерийского полка
108-й мсд на июль 1986 года
Организационно-штатная структура (неофициальная)
1181-го гвардейского артиллерийского полка
105-й гв.вдд на 1975 год
Организационно-штатная структура (неофициальная)
28-го армейского артиллерийского полка
40-й Армии на январь 1988 года

Первые артиллерийские полки в России были созданы при Петре Первом в 1701 году. В свой состав они включали 4 пушкарские роты, понтонную и инженерную роту, 4 бомбардирские команды, мастеров и полковых чинов. Личный состав — 674 человека. С началом Северной войны в 1712 году штат артиллерийского полка был изменён на следующий состав: бомбардирская и 6 канонирских рот, минёрная рота, понтонная и инженерная команда, полковые чины и мастера. Личный состав увеличился до 1403 человек. Во время боевых действий из артиллерийского полка выделялись артиллерийские роты для усиления полевых войск.

Как в иностранных так и в русской армии в последующем была введена бригадная организация артиллерийских войск. В Первую мировую войну артиллерия царской армии состояла из бригад, дивизионов и батарей. В Великую Отечественную войну артиллерийские полки в состав стрелковых дивизий, корпусов (корпусные артиллерийские полки), армий (армейские артиллерийские полки) а также Резерва Верховного Главнокомандования.

На период Великой Отечественной войны артиллерийские полки (ап) в РККА различались по вооружению:

 • лёгкие артиллерийские полки — пушки калибра 76-мм, гаубицы 122-мм;
 • тяжёлые гаубичные артиллерийские полки — 152-мм гаубицы и гаубицы-пушки;
 • тяжёлые пушечные артиллерийские полки — 122-мм пушки и 152-мм гаубицы-пушки;
 • гаубичные артиллерийские полки большой мощности — 203-мм гаубицы;
 • пушечные артиллерийские полки особой мощности — 152-мм и 210-мм пушки.
 • истребительно-противотанковые артиллерийские полки;
 • зенитные артиллерийские полки;
 • самоходные артиллерийские полки.

Типовая структура артиллерийского полка представляла собой штаб полка и 3 дивизиона по 3 батареи в каждом. В каждой батарее числилось 4 иногда 6 орудий. Некоторые артиллерийские полки состояли от 4 до 6 батарей (без разделения на дивизионы). В боевых действиях артиллерийский полк РККА входил в артиллерийскую группу стрелкового полка, дивизии, корпуса или в состав артиллерийского противотанкового резерва. В стрелковых дивизиях артиллерийский полк в ходе наступления выделял дивизионы для усиления стрелковых батальонов.

В период после Второй мировой войны штат артиллерийского полка для многих государств стал примерно одинаковым: он содержит несколько дивизионов или батарей, подразделения боевого и тылового обеспечения . В зависимости от вооружения дивизионы могут быть:

Также в государствах НАТО встречаются дивизионы имеющие смешанное вооружение (например ракетно-гаубичный). Артиллерийские полк в боевых действиях выполняет задачи с распределением целей (объектов) между дивизионами и батареями, действует в группе (резерве) либо придаётся для усиления дивизионами другим частям соединения или объединения.

Полковая организация встречается в дивизионной артиллерии Великобритании, Германии, Турции, Японии и других стран.

В сухопутных войсках Великобритании дивизионная артиллерия бронетанковых и мотопехотных дивизии в 1990-х годах представлялась 2 артиллерийскими полками 155-мм самоходных гаубиц AS-90 , в составе каждого из которых были включены батарея управления, 3 огневые батареи по 8 орудий в каждом и подразделения боевого и тылового обеспечения. Личный состав и вооружение полка — свыше 700 человек и 24 орудия.

Артиллерийский полк в мотопехотных, танковых и горнопехотных дивизиях Германии в 90-х годах имел в составе артиллерийский и реактивный дивизионы. На вооружении полка: 24 155-мм самоходных гаубиц M109G3 или PzH 2000 , 8 РСЗО «Ларс-2» , 20 РСЗО MLRS и 2 пусковые установки БПЛА.

В пехотных и механизированных дивизиях Турции на 90-е годы артиллерийский полк включал в себя дивизион обшей поддержки и 3 дивизиона непосредственной поддержки, батарею штабную и обслуживания и зенитно-артиллерийскую батарею.

В сухопутных войсках Франции один артиллерийский полк в 90-е годы входил в состав бронетанковых и механизированных бригад. В состав зенитно-ракетных бригад и артиллерийских бригад оперативного командования входили по 2 артиллерийских полка РСЗО. Артиллерийский полк бронетанковой и механизированной бригады состоял из батареи управления и обслуживания, 4 огневых батарей по 8 155-мм самоходных гаубиц AMX-30 AuF.1 , 1 зенитно-ракетной батареи (6 ПЗРК «Мистраль» и 8 20-мм зенитных пушек). На случай участия в ограниченных вооружённых конфликтах одна из огневых батарей располагала 8 120-мм миномётами. В артиллерийском полку бронекавалерийской, горнопехотной и воздушно-десантной бригад в огневых батареях на вооружении имеется 6 155-мм буксируемых пушек TRF1 . Всего 24 пушки. Дополнительно в артиллерийском полку воздушно-десантной бригады в огневых батареях имелось по 8 миномётов [1] .

Самоходный артиллерийский полк

Самоходный артиллерийский полк (сап) — артиллерийская часть имеющая на вооружении самоходные артиллерийские установки (САУ).

Первые самоходные артиллерийские полки появились во время Второй мировой войны. Необходимостью создания таких полков стало требование к мобильности при сопровождении танков и пехоты в бою, участию в борьбе с танками и штурмовыми орудиями противника а также для артиллерийской поддержки подвижных соединений и частей. Буксируемые артиллерийские орудия не обладали должной оперативной мобильностью. В РККА первые сап'ы появились в декабре 1942 года с массовым освоением оборонной промышленностью производства самоходных артиллерийских орудий на гусеничном ходу на базе шасси танков. В состав сап входили 4 батареи СУ-76 и 2 батареи СУ-122. Всего в полку было 17 СУ-76 и 8 СУ-122. В апреле 1943 года было начато создание однотипных сап в составе 4—6 батарей:

 • лёгкий самоходный артиллерийский полк — 21 единица СУ-76 ;
 • средний сап — 16—20 единиц СУ-85 или СУ-100 ;
 • тяжёлый сап — 12 единиц ИСУ-122 или ИСУ-152 .

С октября 1943 года по март 1944 года все самоходно-артиллерийские полки были приведены к единому показателю по численности вооружения: в каждом полку было 21 самоходное орудие. В организационном порядке сап входили в состав: танковых армий; танковых, кавалерийских и механизированных корпусов; некоторых истребительно-противотанковых бригад; в резерв ВГК. Средние и тяжёлые сап предназначались для непосредственной поддержки танков, легкие сап — пехоты и кавалерии. К окончанию боевых действий в РККА было 241 сап (119 лёгких, 69 средних, 53 тяжёлых). Почти половина всех сап находилась составе танковых армий, танковых, кавалерийских и механизированных корпусов. Имеющиеся в резерве ВГК сап выделялись для усиления общевойсковым армиям.

В послевоенный период в Советской армии сап сохранялись до середины 50-х годов, после чего были расформированы. На современном этапе в большинстве армий различных государств формирования типа сап отсутствуют. В некоторых случаях название применяют к артиллерийским полкам имеющим на вооружении самоходные артиллерийские орудия. Однако по предназначению такие полки относились чаще к дивизионной артиллерии , что в корне отличается от предназначения сап в период Второй мировой войны [1] .

Противотанковый артиллерийский полк

В годы Великой Отечественной войны в РККА был создан новый тип формирования — противотанковый артиллерийский полк (птап). Необходимость таких формирований была связана с преобладанием у противника танков и другой бронированной техники. При необходимости птап могли выполнять и иные огневые задачи. Первые птап были созданы весной 1941 года. Первоначально такие полки входили в состав артиллерийских бригад Резерва Верховного Главнокомандования. Каждый птап включал в себя 6 дивизионов по 3 батареи в каждом, имевшим на вооружении 37-мм, 76-мм, 85-мм и 107-мм противотанковые пушки. С началом боевых действий были созданы более манёвренные отдельные птап меньшего состава по 4-6 батарей или по 3 дивизиона в каждом, имевших от 16 до 36 орудий. 1 июля 1942 года официально противотанковая артиллерия была переименована в истребительно-противотанковую артиллерию, в связи с чем все противотанковые полки были переименованы истребительно-противотанковые (иптап). С июля 1943 года большинство иптап были сведены в истребительно-противотанковые артиллерийские бригады РГК. Малая часть иптап получила статус отдельных полков. Вооружение иптап в течение войны в основном состояло из 57-мм и 76-мм пушек. С 1944 года полки получили 100-мм противотанковые пушки.

В боевых действиях иптап придавались как правило армиям и корпусам, в редких случаях дивизиям. В обороне иптап использовались как противотанковый резерв. При танковой атаке противника иптап разворачивался в боевой порядок по фронту на 2—3 км по фронту и 1—2 км в глубину. В наступлении иптап использовался для артиллерийской подготовки атаки. В послевоенный период в Советской армии все иптап были расформированы. Штатным противотанковым артиллерийским формированием были оставлены отдельные противотанковые артиллерийские дивизионы (оптадн) в составе мотострелковых дивизий.

В армиях других государств кроме СССР полки противотанковой артиллерии не создавались. Основной организационной и боевой единицей противотанковой артиллерии в других государствах являлся дивизион (батальон) противотанковой артиллерии [1] .

Миномётный полк

Миномётный полк — тактическая часть артиллерии, имеющая на вооружении миномёты .

Первое появление миномётных полков отмечено в сухопутных войсках Франции в конце Первой мировой войны. Так в 1918 году были созданы 4 полка так называемой «траншейной артиллерии» (( фр. artillerie de tranchée ). Данные полки входили в состав 4-й дивизии главного артиллерийского резерва французского командования. Каждый миномётный полк состоял из 10 дивизионов по 4 батареи в каждом. На вооружении полка было 480 орудий 58-мм или 155-мм калибра и 240 миномётов 240-мм калибра.

Во время Великой Отечественной войны в РККА с декабря 1941 года было начато создание миномётных полков , которые в разные периоды войны входили в состав кавалерийских, танковых и механизированных корпусов, общевойсковых и танковых армий, отдельных миномётных бригад артиллерийских дивизий и артиллерийских дивизий прорыва, некоторых артиллерийских бригад стрелковых дивизий. Штат советских миномётных полков включал в себя 2—3 дивизиона по 3 батареи в каждом с общим вооружением в 18 160-мм или 36 120-мм миномётов. Для ведения боевых действий в горной местности создавались миномётные полки с вооружением из 107-мм миномётов. В бою миномётный полк выделял подразделения в состав полковых и дивизионных артиллерийских групп.

Также в РККА термином «гвардейский миномётный полк» официально назывались полки реактивной артиллерии имевшие на вооружение РСЗО . В послевоенный период подобные полки сменили название на реактивный артиллерийский полк [8] .

Во время Второй мировой войны в ряде армий других государств кроме СССР, было также отмечено создание миномётных полков (Великобритания, Франция, Германия и другие) [1] .

Полк в военно-морском флоте

Морская пехота

Полк морской пехоты (пмп) — является основной тактической частью морской пехоты. Входит в состав дивизии морской пехоты или является отдельным. Назначение пмп в выполнении боевых задач при высадке морских десантов, обороне пункта базирования кораблей, портов и иных важных объектов на побережье. Полки морской пехоты существующие в различных странах обычно включают в себя 3—4 батальона морской пехоты, подразделений огневой поддержки, тылового и боевого обеспечения.

К моменту распада СССР в ВМФ СССР полки морской пехоты были только в составе 55-й дивизии морской пехоты [8] . В состав каждого полка входили: штаб, 3 батальона морской пехоты, танковый батальон, противотанковая батарея, батарея РСЗО, зенитная ракетно-артиллерийская батарея и подразделения тылового и боевого обеспечения. Личный состав полка по полному штату — свыше 2 тыс. человек. На вооружении полка имелось: 44 танка ( Т-55 и ПТ-76 ), 111 БТР ( БТР-60 и БТР-80 ), 6 РСЗО БМ-21 , 4 единицы ЗСУ-23-4 , 4 ЗРК «Стрела-1» и другая техника [7] .

В Корпусе морской пехоты ВМС США в пмп в 1990-е годы входили: штаб, штабная рота, 3—4 батальона морской пехоты. Каждый батальон состоял и роты штабной и обслуживания, 3 рот морской пехоты и роты оружия. Личный состав полка — около 3 тысяч человек [1] .

Другие рода военно-морского флота

Кроме частей морской пехоты в ВМФ РФ [10] полковая организация также встречается в Морской авиации и в Войсках береговой обороны [1] .

Полк в ВВС

Боевое знамя 149-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка

В военно-воздушных силах ряда государств полки встречались и встречаются в различных родах авиации и входят в состав авиационных соединений либо являются отдельными в составе высшего авиационного объединения или находятся в непосредственном подчинении командования ВВС. По принадлежности к роду авиации и вооружению встречаются следующие виды авиационных полков [11] :

Полки авиации сухопутных войск (армейской авиации) представляют собой вертолётные полки, которые выполняют следующие функции:

 • непосредственную авиационную поддержку (огневую поддержку) наземных войск;
 • транспортные функции (снабжение, переброска войск, военной техники и грузов)
 • обеспечение боевых действий ( РЭБ , связь, разведка и т. д.)

Вертолётные полки входят в состав авиации военных округов (фронтов), общевойсковых объединений (армейских корпусов, общевойсковых и танковых армий). В составе вертолётного полка включается несколько вертолётных эскадрилий (отрядов), оснащённых вертолётами различного назначения.

Вертолётный полк в составе бронетанковой дивизии Великобритании в 90-е годы включал в себя штаб, 2 вертолётные эскадрильи многоцелевого назначения и подразделения инженерно-технического обеспечения. Личный состав полка — 340 человек. На вооружении имеется 24 противотанковых вертолёта « Линкс », 12 разведывательных вертолётов «Газель» и свыше 60 автомобилей.

Противотанковый вертолётный полк в составе армейского корпуса Бундесвера в 1990-е годы включал в себя 2 батальона противотанковых вертолётов и батальон технического обеспечения. Личный состав полка — 1877 человек. На вооружении имелось 60 вертолётов « Тигр ».

В бригаде армейской авиации Франции в 1990-е годы включал в свой состав 3 вертолётных полка и вертолётный полк боевого обеспечения. В составе каждого вертолётного полка были: эскадрилья управления и обслуживания, эскадрилья боевого обеспечения, 3 эскадрильи противотанковых вертолётов, 2 эскадрильи многоцелевых ударных вертолётов, эскадрилья разведывательных вертолётов. Личный состав полка — около 800 человек. На вооружении около 60 вертолётов типа « Пума », « Кугар », SA-342M «Газель» , SA-341M «Газель». Вертолётный полк боевого обеспечения выполнял транспортные функции и включал в себя 4 эскадрильи транспортных вертолётов Личный состав полка — около 800 человек. На вооружении 36 вертолётов типа «Пума» и «Кугар» [1] .

Полк в ПВО

Боевое знамя
374-го гвардейского зенитного ракетного полка

В войсках ПВО различных государств встречаются три типа полков [1] :

 • зенитный артиллерийский полк;
 • зенитный ракетный полк;
 • радиотехнический полк.

Зенитный артиллерийский полк

Зенитный артиллерийский полк (зенап) — основная тактическая часть зенитной артиллерии. Наибольшее распространение получил в период Второй мировой войны и в послевоенный период до оснащения зенитным ракетным оружием. Назначением зенап является прикрытие группировок войск, административно-политических центров, переправ, железнодорожных станций и других объектов от воздушных ударов противником.

В РККА первые зенап были созданы в 1924—1925 годах для противовоздушной обороны для ПВО важных объектов страны. Изначально зенап включал в свой состав 5 дивизионов по 4 батареи из 3 единиц 76-мм зенитных пушек. Всего в полку было 60 орудий. С 1936 года зенап с таким штатом были включены в состав зенитной артиллерийской дивизии. В 1937 зенап были включены в состав в дивизии ПВО, а также в отдельные бригады и корпуса ПВО. Перед началом Великой Отечественной войны на вооружении зенап для прикрытия важных государственных объектов находились 37-мм автоматические, 76-мм и 85-мм полуавтоматические зенитные пушки, а также зенитные пулемёты. В сухопутных войсках РККА зенап начали формировать для усиления ПВО общевойсковых соединений, и для прикрытия объектов тыла, армий и фронтов. Также в данных целях предусматривалось использование отдельных зенап резерва ВГК. С началом боевых действий показал громоздкость, малую манёвренность и малоэффективность зенап в плане прикрытия войск и особенно при применении противником пикирующих бомбардировщиков и других типов самолётов, действующих на малых высотах. По этой причине с июня 1942 года в составе общевойсковых и танковых армий начали формировать так называемые «армейские полки ПВО» со смешанным вооружением. В составе каждого такого полка имелось 3 зенитные артиллерийские батареи (всего 12 единиц 37-мм или 25-мм орудий) и 2 зенитные пулемётные роты (12 единиц крупнокалиберных пулемётов и 8 счетверённых пулемётных установок). Личный состав полка — 312 человек. С ноября 1942 года зенап со смешанным вооружением стали включаться в состав вновь созданных зенитных артиллерийских дивизий РГК. В апреле 1943 года в зенап рота счетверённых зенитных пулемётов была заменена на дополнительную батарею 37-мм зенитных пушек. С этого момента зенап подобного штата вошли в состав танковых, механизированных и кавалерийских корпусов. С февраля 1943 года в зенитную артиллерийскую дивизию включили два типа полков: зенап со среднекалиберным вооружением — 4 батареи по 4 единицы 85-мм орудия (всего 16 орудий) и зенап с малокалиберным вооружением — 6 батарей по 4 единицы 37-мм зенитных пушек (всего 24 орудия).

Вне СССР, в период Второй мировой войны, в других армиях также имелись зенап с вооружением различного калибра. К примеру в Третьем рейхе зенап располагали зенитными пушками калибра 20-мм, 37-мм, 88-мм и 105-мм.

В послевоенный период во всём мире происходило дальнейшее развитие зенитной артиллерии. Уже в послевоенные годы зенап в Советской армии перешли на 57-мм и 100 мм зенитные орудия. В Войсках ПВО СССР создавались зенап имевшие на вооружении 130-мм зенитные орудия.

Подобные изменения происходили и в других армиях мира. С появлением зенитного ракетного оружия зенап в ВС СССР и в других армиях были переформированы в зенитные ракетные полки и бригады. Как правило, зенап на последнем периоде своего существования включали в свой состав 4-6 батарей с орудиями одного калибра, подразделений разведки воздушного противника, обеспечения и обслуживания [1] .

Зенитный ракетный полк

Зенитный ракетный полк (зрп) — тактическая часть зенитных ракетных войск. В состав зрп входят: зенитные ракетные подразделения (стартовые батареи и дивизионы), технические подразделения (технические батареи или технические дивизионы), а также подразделения управления, охраны и тылового обеспечения. На вооружении зрп находятся транспортируемые и подвижные зенитно-ракетные комплексы различной дальности действия, автоматизированные системы управления и радиолокационные станции (РЛС) различного назначения.

Место зрп в структуре вооружённых сил различается от государственной принадлежности. В штате некоторых мотострелковых и танковых дивизий ВС СССР позднего периода был 1 зрп состоявший из 5 ракетных батарей, 1 батареи радиотехнической разведки и 1 технической батареи. На вооружении полка были 20 единиц ЗРК «Оса» . В войсках ПВО СССР зрп были в составе зенитно-ракетных дивизий [8] .

В 1990-е годы в авиационных дивизиях ПВО Германии, которые входят тактическое авиационное командование ВВС, были зрп включающие 2—3 дивизиона по 4 стартовые батареи в каждом. Всего до 72 пусковых установок ЗРК «Nike-Hercules» и ЗРК «Hawk» [1] .

Радиотехнический полк

Радиотехнический полк ( ртп ) — тактическая единица радиотехнических войск. Предназначением ртп является ведение радиолокационной разведки воздушного противника и радиолокационного обеспечения зенитно-ракетных войск, истребительной авиации и зенитной артиллерии.

В состав ртп входят штаб, несколько радиотехнических подразделений, подразделений управления и обеспечения. На вооружении ртп имеются (РЛС) различного назначения, средства обработки радиолокационной информации, средства связи и автоматизированного управления. В ВС СССР ртп входили в состав дивизий и корпусов войск ПВО [8] [1] .

Полк в специальных войсках

На современном этапе в специальных войсках и в составе тыла вооружённых сил многих государств в основном используется бригадная организация. При этом наряду с бригадами встречаются полки различного назначения.

Полк связи

К полкам в войсках связи относятся к примеру отдельные полки связи служащие для развёртывания и работы узлов связи и пунктов управления объединений для прямой связи последних с нижестоящими воинскими формированиями а также для связи с высшими органами военного управления.

В РККА первый полк связи был создан в июне 1919 года в Москве. До начала Великой Отечественной войны были созданы несколько отдельных полков связи ( опс ). В годы Великой Отечественной войны опс включали в свой состав штаб, 2 батальона связи, ремонтные мастерские и другие подразделения. На вооружении полка имелись радиостанции, радиорелейные станции, тропосферные станции, радиоприёмные машины, аппаратные полевых узлов связи и другие средства [1] .

Инженерный полк

В XVIII веке в армиях некоторых европейских государствах были сформированы первые полки в инженерных войсках . В Российской империи первый инженерный полк появился в 1712 году под названием «полк военных инженеров». По штатам 1757 года инженерный полк состоял из 6 рот (2 роты минёров, 2 роты пионеров и 2 роты мастеровых).

В РККА в начале 1941 года были сформированы 18 инженерных и 14 понтонно-мостовых Полков. Личный состав инженерного полка — около 1000 человек. Инженерные полки состояли из 2 инженерных и 1 технического батальона и рот. Полки имели на вооружении электростанции, компрессоры, копры, грейдеры, бульдозеры, окопокопатели, лесопильными рамы и станки, специальные грузовые машины и трактора. С началом боевых действий все инженерные и понтонно-мостовые полки были переформированы в инженерные бригады и отдельные инженерные батальоны. В 1942 было принято решение о повторном формировании понтонно-мостовых полков, число которых к концу войны достигло одиннадцати. Также в 1942 году были созданы инженерно-танковые полки для производства проходов в минных полях. В 1944 году были созданы огнемётно-танковые полки, которые вместе с инженерно-танковыми полками по одному вошли в состав 5 инженерно-сапёрных бригад.

Основной единицей инженерных войск ВС СССР в послевоенный период стал инженерный полк, который действует в состав объединений. Инженерные полки включены в состав армий Великобритании, Франции и других государств.

К примеру в бронетанковой дивизии Франции в 1990-е годы инженерный полк включал в себя: роту управления и обслуживания, роту поддержки, инженерно-механизированную роту и 2 бронеинженерных роты. Личный состав полка — около 850 человек. На вооружении полка имелись 16 бронированных инженерных машин, 4 самоходных мостовых комплексов, 4 танковых бульдозера, 24 БТР и другая техника [1] .

Автомобильный полк

В автомобильных войсках РККА в период Великой Отечественной войны существовали автомобильные полки . Причиной для создания автомобильных полков послужила необходимость в крупных оперативных перевозках войск и грузов.

Первые автомобильные полки появились в некоторых военных округах в 1937 году. К началу боевых действий в РККА было 19 автомобильных полков состоявших из 4—6 автотранспортных батальонов по 169 автомобилей в каждом. Полк из 6 батальонов располагал 1062 машинами и в состоянии был за один рейс перебросить стрелковую дивизию [1] .

См. также


Примечания

 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 коллектив авторов. статья «Полк» // Военная энциклопедия / под ред. Иванова С. Б. . — М. : Воениздат , 2002. — Т. 6. — С. 483—490. — 639 с. — 10 000 экз.ISBN 5-203-01873-1 .
 2. Этимологический словарь русского языка Шанского
 3. Этимологический словарь Цыганенко
 4. 1 2 Коллектив авторов. Глава III. Обязанности командиров (начальников) и основных должностных лиц полка (корабля) Статьи №93-129 // «Устав Внутренней службы Вооружённых сил России». — М. : Воениздат, 2007.
 5. Коллектив авторов. Том 7, статья «Служба» // Военная энциклопедия / Под ред. Иванова С. Б. . — М. : Воениздат , 2003. — С. 512. — 735 с. — 10 000 экз.ISBN 5-203-01874-X .
 6. Коломиец Максим, Макаров Михаил. Серия «Фронтовая иллюстрация» № 4 2002 // Самоходная артиллерия Красной Армии 1941-1945. — М. : Стратегия КМ, 2002. — С. 33. — 85 с.
 7. 1 2 3 4 Коллектив авторов. Раздел 4. «Organization» // Field Manual No. 100-2-3 «The Soviet Army:Troops, Organization, and Equipment» / Под ред. Carl E. Vuono [en] . — Вашингтон : US Government Printing Office, 1991. — С. 32 (4-9) — 188 (4-158). — 456 с.
 8. 1 2 3 4 5 6 Феськов В. И., Голиков В. И., Калашников К. А., Слугин С. А. Приложение 4.7 «Штат мотострелковой дивизии в 80-е»; Глава 6.1 «Воздушно-десантные войска Советской армии» // «Вооруженные Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска».. — Томск: Издательство Томского университета, 2013. — С. 181 и 242. — 640 с. — ISBN 978-5-89503-530-6 .
 9. Володин А. Статья «Отдельный бронекавалерийский полк Сухопутных войск США». Журнал Зарубежное военное обозрение . Август 1989 год. Страницы 17-23
 10. На современном этапе в ВМФ России нет полков морской пехоты
 11. А — Бюро военных комиссаров / [под общ. ред. А. А. Гречко ]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР , 1976. — С. 43. — ( Советская военная энциклопедия : [в 8 т.] ; 1976—1980, т. 1).

Литература

 • С. М. Соловьёв — «Исторія Россіи», т. XIV. М, 1862 год;
 • Полк // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 • Полк // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [ и др. ]. — СПб. ; [ М. ] : Тип. т-ва И. Д. Сытина , 1911—1915.
 • Толковый словарь Даля
 • С. Н. Долгоруков, «Хроника Российской императорской армии», 1798 год;
 • Под редакцией В. К. Шенка «Справочные книжки императорской главной квартиры»:
  • «Императорская гвардия (по 1 апреля 1910 г.)», изд. 2. СПб, 1912 год;
  • «Гренадерские и пехотные полки (по 1 апреля 1909 г.)», изд. 2. СПб, 1909 год;
  • «Дополнения к справочное книжке императорской главной квартиры, гренадерские и пехотные полки (по 1 июля 1912 г.)». СПб, 1912 год;
  • «Кавалерия, кроме гвардейских и казачьих полков (по 1 мая 1914 г.)», изд. 3. СПб, 1914 год;
 • А. В. Чернов, «Вооруженные силы Русского Государства в XV—XVII веков» — М. : Воениздат , 1954 год ;
 • Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 19691978 годах в 30 томах;
 • Полк // Вавилон — «Гражданская война в Северной Америке» / [под общ. ред. Н. В. Огаркова ]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР , 1979. — ( Советская военная энциклопедия : [в 8 т.] ; 1976—1980, т. 2). ;
 • М. Д. Рабинович, «Полки петровской армии 1698—1725», Под редакцией доктора исторических наук Л. Г. Бескровного, Издательство «Советская Россия», Москва — 1977 год;
 • «Советским Вооружённым Силам — 60 лет» (Сопроводительный текст, часть вторая), Н. И. Кобрин, Б. П. Фролов, М. , Издательство « Знание », 1978 г., 32 стр.;
 • Военный энциклопедический словарь (ВЭС), М. , ВИ, 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.).
 • Генерального штаба генерал-майор Е. И. Мартынов, Из печального опыта Русско-японской войны.
 • Р. и Т. Дюпюи «Всемирная история войн», «Полигон» 1998 год.

Ссылки