португалски

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување
португалски
Map-Lusophone World-Česky.png
Самоиме португалски
Земја Португалија , Бразил , Ангола , Мозамбик и други земји од Комонвелтот од земји од португалско говорно подрачје
Официјален статус Португалија
Бразил
Ангола
Кејп Верде
Источен Тимор
Гвинеја-Бисао
Мозамбик
Сао Томе и Принципе
Екваторијална Гвинеја
Зависни територии:
Макао
Организации:
европска унија
Регулаторна организација Меѓународен институт за португалски јазик
Лисабонска академија на науките
Бразилска академија за литература
Комонвелт на земји од португалско говорно подрачје
Вкупен број на звучници Мајчин: ≈ 220 милиони [1] [2]
Вкупно звучници: ≈240 милиони [2]
Рејтинг осум
Статус Во безбедноста
Класификација

Индоевропско семејство

Романтична група
Иберо-романска подгрупа
Пишување Латинска ( португалска азбука )
Јазични кодови
ГОСТ 7,75-97 пора 545
ISO 639-1 pt
ISO 639-2 пор
ISO 639-3 пор
ВОЛС пор
Етнолог пор
Лингвасфера 51-ААА-а
ABS ASCL 2302
IETF pt
Глотолог порта1283
Википедија на овој јазик

Португалски ( port língua Portuguese ) е јазик на романската група од индоевропското семејство јазици , подгрупата иберо-романски . Развиено од средновековниот галициско-португалски јазик . Писмен јазик - заснован на латинската азбука . Тој е втор најромански јазик по бројот на говорници по тесно поврзаниот шпански и еден од најзборуваните јазици во светот (6-8 место). Португалските говорници се комбинираат во општиот термин Лусофони со името на римската провинција Лузитанија , што приближно одговараше на територијата на модерна Португалија, а целиот агрегат на територии што зборуваат португалски се нарекува Лусофонија .

Ширење

Официјален јазик на Португалија , Бразил , Ангола , Мозамбик ,Зелено'ртски Острови (заедно со кабувердиану или Criulu), Гвинеја-Бисао , Сао Томе и Принципе , Екваторијална Гвинеја (заедно со шпански и француски), Источен Тимор (заедно со австронезиските тетум ) и Макао (заедно со кинески). Околу 80% од сите современи португалски говорници сега живеат во Федеративна Република Бразил .

Распространетост на португалскиот јазик

Јазични опции

Португалскиот е плурицентричен јазик : постојат две главни општо признати варијанти: европски португалски (pt-pt, pt-eu) и бразилски (pt-br), како и голем број креолизирани сорти во африканските и азиските земји , кои се разликуваат во фонетиката и вокабулар , правопис и, во помала мера, граматика . Ангола и Мозамбик го користат европскиот португалски јазик со голем број лексички заемки од африканските јазици. Во другите африкански земји (како и во некои рурални региони на Бразил), португалскиот, барем во секојдневна употреба, е во голема мера креолизиран , иако како што се зголемува нивото на образование и писменост на локалното население, постои постојан процес на негова декрееолизација. .

Намалување на португалски

Примери:

está ([тој / таа / тоа] е ) →
você (ти) →
вамос ембора (ајде да одиме! започна! итн.) → вамборабора
homem (лице) → дом
vou (ќе) →
português (заедничка нотација за португалскиот и јазикот) → portugatuga
пара (за) → прапа
пара + апрапа
пара + опропо
пара + осдобритепоз
пара + како - > прас -> па

Во некои дијалекти, que (тоа, тоа) е скратено на „q“:

que + aq'a
que + oq'o
que + elaq'ela (ова е таа)
que + eleq'ele (ова е тоа)
que + éq'é (тоа е )
que + foiq'foi (тоа беше)

Тесно поврзани јазици и разбирање

Иако по потекло е романски, португалскиот има многу заедничко со другите романски јазици. Португалскиот е најтесно поврзан со современиот галициски јазик , на кој му го должи своето потекло. Современиот шпански е исто така многу блиску до португалскиот, областа на која ја опкружува областа каде што се зборува португалски во главните места на нејзината дистрибуција: и во Европа и во Јужна Америка. За разлика од шпанскиот, португалскиот, од една страна, е поархаичен и поконзервативен, а од друга страна содржи поголем број фонетски иновации од нејасно (најверојатно келтско ) супстратско потекло. Составот на гласовите на самогласките , ширењето на назализацијата , преструктуирањето на отвореноста на самогласките, што не секогаш одговара на етимологијата, го доближува до францускиот и каталонскиот јазик. А сепак лексичкиот состав на португалскиот, како и системот на конјугација, е близок до шпанскиот. Згора на тоа, поради силното позиционално намалување на самогласките на португалски, лусофоните подобро го разбираат разговорниот шпански отколку обратно [3] . На места каде што шпанскиот говор е под силно влијание, како што е јужен Бразил, Лусофоните разбираат шпански со мала или никаква подготовка. На границата со Уругвај , Парагвај и Боливија, развиен е мешан шпанско-португалски јазик, Портуњол . Меѓутоа, мајчин јазик на стандардниот шпански јазик имаат слабо разбирање на усниот португалски (50%), иако напишаното на португалски обично го разбираат 94% [4] .

Историја

Појавување

Малку е познато за народите кои го населувале Пиринејскиот Полуостров во антиката. Веројатно, дел од населението било поврзано со коптските племиња од Северна Африка . Северниот дел на модерна Португалија бил населен со племиња Иберијци , Лузитанци и Лигури . Нивните јазици оставиле траги во современата топонимија. Суфиксите -asco ( Velasco , Nabasco ) се од лигурско потекло; -антиа, -ентија : (Argança (Âgantia), Palença (Палентиа)); -ac (e), -ic (e), -oc (e) (Queiraz, Queiriz, Queiroz, Moniz, Sabariz, Louriz, Candoz). Топонимот Ambrões (област Порто ) доаѓа од Ambrones - така се нарекувале Лигурите . Од Лузитанците останале некои зборови, чие потекло не може секогаш да се објасни, на пример: веига - ливада, баро - кал, баранко - клисура, гордо - дебел, качоро - кутре. Зборовите од ибериско потекло биле позајмени подоцна од шпанскиот јазик: зорра - лисица, безерро - теле, цинцеро - штракаат, гора - капа, ескердо - лево, сапо - жаба, пичарра - чеша.

На почетокот на VIII век п.н.е., поради Пиринеите , Келтите навлегле во Португалија, апсорбирајќи ги локалните племиња, за што сведочат бројните имиња на места со келтскиот формант -брига (што означувал висина, замок): Conímbriga (модерна Коимбра). ( Коимбра )), Нертобрига , Туробрига , Лакобрига , Миробрига , Аркобрига .

Во 218 п.н.е. НС. Римјаните дошле на Пиринејскиот Полуостров , кои со себе го донеле латинскиот јазик од кој настанале романските јазици . Јазикот го рашириле пристигнатите римски војници, доселеници и трговци кои изградиле римски градови во близина на населбите од претходните цивилизации. Римјаните се ожениле со локални жени, а латинскиот постепено станува јазик на секојдневната комуникација. Римското влијание било посилно на југ отколку на север. Северните племиња биле изолирани и на тој начин можеле подолго да ја зачуваат својата култура и обичаи.

Доцна антика

Во првите векови од нашата ера, бројни грцизми поврзани со науката, културата и христијанството влегле во латински.

До 409 година, Западното Римско Царство паднало во распаѓање и нејзиниот западен дел ( Иберија ) престанал да постои политички, иако романизираното население продолжило да живее низ целиот полуостров. Во подоцнежниот период, наречен Голема преселба на народите , Пиринејскиот Полуостров бил заземен од неколку племиња последователно: Аланите , Вандалите , Суеви , а подоцна биле протерани од Визиготите . Долг период, освојувачите и локалното население живееле во изолација - законикот „Lex romana Visigothorum“ ги забранувал мешаните бракови. Визиготите живееле одвоено, што се рефлектира во бројни имиња на места: Годос, Ревилагодос, Годонес, Гудин . За трговија имало посебни места во близина на градските утврдувања. Благодарение на трговијата, контактите меѓу Визиготите и романескните племиња стануваат сè поблиски, што довело до романизација на Визиготите. Тие исто така ги усвоиле верувањата и обичаите на романските племиња. Влијанието на германските јазици врз веќе цврсто воспоставениот локален латински беше слаб. Латинскиот станал јазик на пишаната култура на Визиготите. Сепак, голем број германски зборови се наоѓаат на шпански и португалски ( бранко „бело“, гансо „гуска“ и други), иако нивниот број е незначителен (околу 1-2% од корените).

За време на инвазиите на германските племиња на Пиринејскиот Полуостров започна интензивниот развој на „народниот латински“ и формирањето на нови јазици врз основа на тоа - романса . Воспоставените групи на дијалекти веќе поседуваа одредени карактеристики: дијалектите од северозападната зона ја формираа основата на галициско-португалскиот , дијалектите на Кастилја , Леон и другите јазични зони станаа изолирани.

Арапско влијание

Во 711 година, Арапите и Берберите се појавиле на Пиринејскиот Полуостров ( Иберијците ги нарекувале Маври - mouros ). Ова го означи почетокот на долгиот период на арапско владеење. Дел од романското население им се потчинува на Арапите, менувајќи го официјалниот јазик во арапски ; дел отиде на север, оставајќи го латинскиот јазик и романските дијалекти за културна и секојдневна комуникација. Сепак, областите окупирани од романескното население ( Беја , Елвас , Лисабон , Сантарем , Коимбра итн.), многу села концентрирани околу манастирите продолжија да постојат во рамките на арапските територии. На овие места биле зачувани романескните дијалекти, а населението кое се нашло во арапската средина било наречено Мозараби ( ímoçárabes - „подреден на Арапите“). Мосарабите биле двојазични. Тие не само што донесоа многу арапски заемки во португалскиот јазик, туку и во арапските зборови со португалско потекло.

Арапите во голема мера ги надминаа романтичните народи во културното наследство. Повеќето од арапските зборови што дојдоа на португалскиот јазик беа именки - имиња на реалности, предмети воведени во животот на локалното население од арапската култура . Задолжувањата се карактеризираат со почетокот на ал- , а- . Некои зборови од латинско потекло влегле и во португалскиот јазик преку мозарабските дијалекти, каде што ја добиле соодветната форма ( abóbora - тиква, alpendre - тенда над тремот; ameixa - слива итн.). Особено арапското влијание беше забележливо во војската ( alferes - залог , анадел - стрелец, alcáçer - замок, тврдина) и поморската ( almirante - адмирал, арсенал - бродоградилиште, falua - felucca , xaveco - лесен чамец), домашниот живот ( alcova - спална соба , aldrava - чукало врата), градежништвото (alicerce - фондација, tabique - партицијата), архитектура (açoteia - галерија должината на куќата), администрација (alvazir - везир Alfândega - обичаи, тарифа - тарифа). Вкупно, на португалскиот јазик има од 600 до 1000 заемки, заедно со подоцнежните. Арапскиот јазик немаше речиси никакво влијание врз граматиката. Исклучок е предлогот até <ап. хата ; модален збор oxalá - о, ако само! (од арапски ва са'лах ​​- нека сака Аллах).

Арапскиот јазик немал значително влијание врз романско-галициските дијалекти на северните христијански кралства. Во основа, ова влијание се сведе на лексичко задолжување. Бројот на арапизми на португалски е помалку значаен отколку во соседниот шпански. Ова се објаснува со фактот дека Реконквистата на територијата на Португалија завршила скоро два века порано, и затоа андалузискиот дијалект на арапскиот, како и арапизираниот мозарабски јазик , брзо престанале да постојат. Сепак, мавританската култура остави значаен белег во секојдневната култура на Португалците. Класичниот латински повторно го зазеде своето место во официјалната сфера (до крајот на 12 век ). Во овој период се издвојуваше галициско-португалската лингвистичка област, чиишто граници на исток се протегаа до Кастилја и Леон , а на југ поминуваа по реките Дуро и Минхо до Мозарабите. Од IX век до нас дојдоа текстови на латински со голем број романизми, како и некои мозарабски текстови - првенствено мозарабски текстови, кои биле напишани со арапско писмо. Галициско-португалскиот јазик се шири во секојдневниот живот од север кон југ, окупирајќи ја речиси целата територија на Португалија.

Промени во фонетиката и фонологијата

Имаше два вида стрес - моќен (експираторен) и музички. Во процесот на развој, улогата на стресот на сила растеше, наспроти музичкиот стрес, кој почна да се повлекува во позадина - под влијание на контрастот на стресот и не-стресот, фонетскиот изглед на самогласките се промени, што пак влијаеше на составот на фонемите. Но, овој процес беше релативно бавен и продолжува до ден-денес.

Промените во типот на стрес доведоа до промена во прозодијата на зборот:

 • Акцентската структура на зборот била следна: на вториот слог од крајот се нагласувале двосложни зборови; зборовите од три или повеќе слогови се нагласувале или на вториот слог од крајот, ако бил долг, или на третиот слог од крајот, ако вториот слог бил краток. Имаше намалување на самогласките во ненагласена положба и намалување на бројот на слогови во еден збор, што доведе до промена на структурата на акцентот: немаше зборови со акцент на третиот слог од крајот, со многу зборови. стресот се приближуваше кон крајот, задржувајќи го акцентот на истата самогласка на која тој падна во класичниот латински. Кај одредени типови зборови, акцентот се поместува: i и e кратко (отворено) не можеше да се нагласи, а акцентот се префрли на следната самогласка; стресот се префрли во зборовите што ја содржат групата muta cum liquida - dr, gr, cr, br во последниот слог.
 • Имаше поместување на нагласокот кај некои морфонолошки типови зборови: поместување на стресот од префикс во корен во глаголските форми; движечки стрес во трето лице множина перфект .

Во врска со развојот на експираторен стрес и слабеењето на спротивставувањето на долгите и кратките, затворените долги самогласки и отворените кратки самогласки ги сменија местата, а должината и краткоста ја изгубија функцијата на разлика во значењето. Разликата во една карактеристика беше заменета со разлика во друга.

Произошло слияние некоторых фонем и, как следствие, уменьшилось количество противопоставленных пар гласных. Нейтрализовались противопоставления между i открытым и е закрытым — им соответствует е закрытое; между u открытым и о закрытым — им соответствует о закрытое. Из системы исчезли i и u открытые и соответствующие оппозиции этих звуков по открытости и закрытости.

Произошёл процесс стяжения дифтонгов — три старых латинских дифтонга упростились: æ и œ перешли ё , ãu перешёл õ .

Апокопа затронула португальский язык меньше, чем другие романские языки . В конце слова отпало е конечное после сонорных согласных r , l , иногда после z .

Синкопа в португальском также происходила реже, чем в испанском. В трёхсложных словах с ударением на третьем слоге от конца выпал заударный гласный во втором слоге, благодаря чему менялся просодический облик слова в целом — трёхсложные слова становились двухсложными. Происходила синкопа предударного неначального гласного. Типичными стали слова с ударением на первом и втором слоге от конца.

Основным процессом в поздней латыни была палатализация . Фонема [ j ] имела диапазон от неслогового [ į ] до аффрикаты [ ʒ ]. [ k ] и [ g ] перед [ j ] (твёрдые велярные ), изменили место артикуляции и превратились в палатальные : латинские сочетания ci- [ ki ], се- [ ke ], gi- [ gi ], ge- [ ge ] стали произноситься как [ kji ], [ kje ], [ gji ], [ gje ], что фиксируется в надписях, относящихся к III веку .

Процесс формирования группы [ kji ], [ kje ] → [ tsi ], [ tse ] → [ tsi ], [ tse ] → [ si ], [ se ] civitate → cidade через стадии [ kivitate ] → [ kjivitate ] →[ tsiidade ] → [ tsidade ] → [ sidadə ] ; centum [ kentum ] → cento [ sentu ] ; coelu- [ kølų ]] → céu [ seu ] . В этот период буква с изображала аффрикату [ ts ] .

Группы gi [ gi ], ge [ ge ] развились в простой [ j ] в начале слова и в аффрикату [ ] в середине слова.

Благодаря процессу палатализации в галисийско-португальском возникло пять согласных фонем, которых не было в латыни.

В группах с s :

Произошло отпадение конечных согласных:

 • конечного -m в аккузативе: terram → terra, amicum → amigo ;
 • конечного -t в 3-м лице глагола: cantant → cantam .

Изменился морфонологический облик слов: консонантные окончания уступили место вокалическим .

Произошло выпадение согласных в интервокальной позиции, что привело к образованию зияний : medicina → meezinha, regale → real . В некоторых позициях произошла синкопа целого слога — интервокальный согласный выпадал вместе с последующим гласным: vitáticu → vidago .

Произошло озвончение глухих согласных в интервокальном положении: [ -p- ]>[ -b- ]; [ -k- ]>[ -g- ]; [ -f- ]>[ -v- ]; [ -t- ]>[ -d- ] .

Реконкиста и галисийско-португальский язык

Галисийско-португальский язык складывался в Галисии и на севере Португалии в период Реконкисты . На его основе возникли четыре иберо-романских языка: испанский , португальский, галисийский и каталанский[5] . Именно во времена Реконкисты стали определяться различия между галисийско-португальскими говорами и говорами Леона, Кастилии , а также между говорами самой Галисии и Португалии.

Между арабскими и мосарабскими землями и северными землями Португалии и Галисии , куда ушло романское население, находилась почти безлюдная, из-за постоянных опасности набегов мавританской конницы, зона. Постепенно христианское население начало увереннее продвигаться на юг. На пустых территориях образовывались деревни и укреплённые замки, которые имели самостоятельный административный статус и законы, называемые foros . Тексты этих законов были написаны на галисийско-португальском языке. Единство языка было относительным — отдельные поселения, деревни и замки жили в изоляции друг от друга, поэтому в их речи существовали диалектные различия.

Более 150 лет галисийско-португальский был литературным языком свободной от арабов части Пиренеев, что сравнимо с койне провансальских трубадуров юга нынешней Франции — окситанским языком , — оказавшим значительное влияние на культуру многих стран Европы. После битвы при Оурике в 1139 году Афонсу Энрикеш объявил о создании независимого королевства Португалии, которое в 1179 году было признано папой Александром III . В XIII веке галисийское наречие уже является основой литературного языка и при дворе Альфонса Мудрого (вторая половина века), и при дворе португальского короля Диниша (умер в 1325 году). В 1290 году Диниш I основал первый португальский университет в Лиссабоне ( Estudos Gerais , впоследствии перенесён в Коимбру ) и повелел называть использовавшийся язык (тогда называвшийся просто «вульгарным языком») португальским и использовать его в официальном документообороте.

В период Реконкисты наблюдалась связь местных феодальных сеньоров с Францией . В конце XI в. на Пиренейском полуострове появились французские рыцари в сопровождении своих вассалов для борьбы с маврами . В основном это были младшие дети дворянских родов, искавшие славы и богатства в походах против « неверных ». Ключевым пунктом для португало-французского общения стал монастырь Сантьяго де Компостела в Галисии. Через него в Галисию проходили бесчисленные паломники — монахи, торговцы, крестьяне, некоторые из них оседали в новых местах. Благодаря этому в язык проникло множество французских и провансальских заимствований: preste — пресвитер, monge — монах, íraire — брат (монах), dama — дама, alegre — веселый, manjar — еда, trobar — сочинять стихи.

Документальные и литературные памятники

Наиболее ранние из сохранившихся записей с вкраплениями португальских слов в латинские тексты датируются примерно IX веком[6] . Современные исследователи называют язык этого периода протопортугальским и относят к IXXII векам .

Завещание Афонсу II. 1214 год

В настоящее время наиболее ранним сохранившимся документом на португальском (или галисийско-португальском) языке считается краткая «Расписка заимодавцам» ( Notícia de Fiadores ) 1175 года, обнаруженная в 1999 году [7] . Наиболее древние документы на португальском (или галисийско-португальском) языке были найдены в архивах монастыря Вайран ( порт. Vairão )[8] . Если завещания первых двух португальских королей Афонсу I и Саншу I были записаны на латыни, то Афонсу II Толстый первым из королей Португалии оставил завещание на португальском языке. На сегодняшний день составленное 27 июня 1214 года «Завещание Афонсу II» ( Testamento de Afonso II ) является самым ранним известным официальным документом на португальском языке[9] [10] [11] . Эта дата обозначила одно из знаменательных событий в истории становления португальского языка [12] [13] . «Завещание Афонсу II» было написано в 13 экземплярах: один для королевского архива, а остальные — в ряд других официальных мест[9] . По предположению учёных, король одновременно диктовал текст завещания нескольким нотариусам , поскольку два найденных экземпляра (в Браге и Толедо ) отличаются степенью грамотности , форматом бумаги и почерком . Текст завещания не содержит латинских вкраплений [14] или почти их лишён[9] .

Ещё один древнейший не литературный текст на португальском языке (точнее: галисийско-португальском) был найден в том же в монастыре Вайран и являлся черновой записью юридического документа из 48 строк на одной стороне и 7 на обороте, составленной на куске пергамента неправильной формы [15] . Текст интересен и как лингвистический и палеографический документ и как памятник исторического и социального характера. Подлинность этого документа не вызывает сомнений. Датируется периодом между 1214 и 1216 годами [16] [17] . Название «Записка о несправедливости» ( Notícia de Torto ) дано этому тексту исследователями из-за его содержания. Речь идёт о жалобе некоего Лоренсу Фернандеша на вымогательство (захваты земель и людей) и насилие (драку, грабеж, попытки ослепления и т. п.) со стороны детей Гонсалу Рамиреша. Обе стороны — лица исторические, их существование подтверждается другими свидетельствами. Текст изобилует формами с метатезами , смешением латинских и португальских форм [15] .

Из не литературных ранних памятников на португальском языке до наших дней дошли юридические документы начала XIII века: завещания, торговые сделки, судебные документы[6] . В основном это купчие, дарственные, свидетельства о разделе имущества. При правлении Афонсу II начала работать Королевская канцелярия, нотариусы которой вели записи сводов местных законов ( foros и forais ), удостоверявшие предоставление королём вассалам и церковным иерархам права на владение землями и недвижимостью. Регистрационные книги юридических документов 1217—1223 годов Королевской канцелярии Афонсу II Толстого были записаны на латинском языке и содержали дарственные записи на недвижимость и предоставления привилегий. В этих книгах Афонсу II подтверждал права и привилегии, дарованные всеми предыдущими португальскими королями. Регистрационные книги дарственных записей и пожалования привилегий 1248—1279 годов Королевской канцелярии Афонсу III Булонского частично записаны на латинском и частично на португальском языках [18] . Окончательный переход к делопроизводству на португальском языке произошёл при короле Динише I , когда по завершении Реконкисты за португальским языком в 1297 году был закреплён официальный статус.

В литературе галисийско-португальского периода не существовало прозы в чистом виде, но под влиянием провансальских трубадуров получила своё развитие лирика и поэзия . Временем расцвета галисийско-португальской поэзии были конец XII — середина XIV веков. 150 лет галисийско-португальский язык имел распространение в качестве литературного койне среди королевств Пиренейского полуострова, обозначенное Б. П. Нарумовым как «средневековое поэтическое койне галисийских трубадуров, которым пользовались также португальские и кастильские поэты» [19] . Песни писались при феодальных дворах Португалии, Галисии, Леона и Кастилии, их сочинителями были поэты, в числе которых были и короли (например: король Кастилии и Леона Альфонс X Мудрый ), и знать [20] . Знаменитым трубадуром был и португальский король Диниш I. Тексты песен, кантиг ( порт. cantigas ), записывались в сборники.

Кантиги трубадуров исполнялись жонглёрами ( порт. jograis ) под музыку на праздниках, турнирах, состязаниях исполнителей, но до нас дошли ноты лишь к текстам кантиг Диниша I в рукописи Пергамента Шаррера и Мартина Кодаса на Пергаменте Винделя XIII—XIV веков. Галисийско-португальская лирика пришла в упадок к концу XIV века [20] .

Один из ранних сохранившихся сборников Cantigas de Santa Maria содержит паралитургические песни , сочинённые при дворе короля Кастилии и Леона Альфонса X. Самый ранний из известных сохранившихся сборников светских кантиг — « Песенник Ажуда » ( Cancioneiro da Ajuda ) — был составлен в конце XIII — начале XIV веков и является памятником португальской средневековой культуры. Он несколько раз издавался под редакцией и с комментариями филологов. Самое известное издание было подготовлено в 1904 году [21] .

Два других сборника светских песен дошли до наших дней в итальянских компиляциях. Самым полным сборником является Cancioneiro da Biblioteca Nacional — он был переписан в конце XV — начале XVI веков с оригинала XIV столетия. К этому же времени относится Cancioneiro da Vaticana .

Миниатюра из «Песенника Ажуда», XIII век

Существуют общепринятые сокращения для цитат из этих сборников, которые используются в работах по языку и литературе:

 • CA — Cancioneiro da Ajuda ;
 • CV — Cancioneiro da Vaticana ;
 • СB — Cancioneiro Colocci-Brancuti ;
 • CSM — Cantigas de Santa Maria [22] .

Самой ранней из дошедших до нас кантиг долго считалась «Песнь об алом покрывале» ( порт. Cantiga de garvaia ) галисийского трубадура Пайо Соареса де Тавейроса . Однако в настоящее время исследователи полагают, что автором старейшей сохранившейся кантиги на галисийско-португальском языке Ora faz host'o senhor de Navarra , предположительно датруемой 1196 годом, является португальский трубадур Жуан Соареш де Пайва . Форма кантиг разнообразна: с одной стороны она близка к провансальской куртуазной лирике XI—XII веков, а с другой — к народной галисийско-португальской поэзии. Но в отличие от испанской народной поэтической традиции, где стихи построены на ассонансах , галисийско-португальские кантиги — рифмованные . Кроме того в кантигах ощущается влияние арабской лирической поэзии [22] .

Изменения в фонетике и фонологии

В это время происходит обособление галисийско-португальской зоны и отделение её от кастильской и других.

Происходят изменения в консонантизме:

 • cl [ kl ] → lh [ λ ] . В группе [ -k'l- ] [ k' ] палатальное перешло в [ j ] : [ jl ] , и далее в [ λ ] ;
 • ct [ kt ] → it [ jt ] .

[ b ] в интервокальном положении перешло в [ v ]: caballu → cavalo .

Начальный согласный с палатальным l [ λ ] развился в аффрикату [ ts ] и, таким образом, португальские слова с начальным ch- восходят к латинским на cl-, fl-, pl- . Этих изменений не произошло на территориях, населённых мосарабами — в мосарабской лирике встречаются формы с pl-: plazer, pleito .

В некоторых словах на cl-, fl-, pl- l перешёл в r , особенно в словах народного происхождения: clavu → cravo, blan → branco, flaccu → fraco .

Произошло выпадение -l- между гласными, в результате чего возникло множество слов и форм с зияниями, сочетанием двух гласных: dolorem → door → dor; periculum → perigoo → perigo . Выпадения не произошло в кастильской и леонской зонах, а также в мосарабских диалектах, поэтому присутствие l между гласными указывает на мосарабское происхождение топонимов: Mértola, Molino . Также l сохранилось в ранних арабских заимствованиях: azêmola, javali . Выпадение l зарегистрировано в письменных памятниках конца X в.

Выпадение -n- происходило в XI веке в два этапа: сначала произошла назализация предыдущего гласного, а затем -n- выпало, но гласный остался назализованным: lana → lãa → lã; homines → homêes → homens .

Старопортугальский

Важной исторической датой следующего периода называют 1385 год — дату битвы с испанцами при Алжубарроте , которая определила существование Португалии как независимого государства. Складывается норма португальского литературного языка, появляются первые грамматики и словари, распространяется книгопечатание , возникает разнообразная по жанрам литература. В этот период развития старопортугальского (XIV—XVI века), вместе с португальскими путешественниками- первооткрывателями , португальский язык начинает распространяться во многих областях Азии, Африки и Америки.

Е. М. Вольф писала:

Конец позднего старопортугальского периода часто связывают с датами — 1536 годом , год смерти драматурга Жила Висенте и появления первой португальской грамматики Фернана де Оливейры или с 1540 годом — годом появления «Грамматики» и «Диалога о языке» Жуана де Барруша [23] .

Вольф Е. М. «История португальского языка», 1988 [24]

Современный португальский

История старопортугальского языка закончилась опубликованием Гарсией Резенде сборника «Cancioneiro Geral» ( «Всеобщий песенник» ) в 1516 году . В эпоху появления современного португальского язык обогатился множеством слов из классической латыни и греческого, что было характерно для эпохи Возрождения. В XIX—XX веках португальский язык перенял многие галлицизмы и англицизмы . Наметилось расхождение между литературными нормами Португалии (и её колоний) с одной стороны и Бразилии с другой. В Бразилии сохранился более архаичный вариант португальского, в последнее время подверженный испанскому (грамматически) и англо-американскому (лексически) влиянию. В XXI веке наметилась тенденция к сближению всех вариантов к преобладающей бразильской норме, по крайней мере орфографически.

Современный (или также классический) период португальского языка связан с именем Луиса де Камоэнса , сумевшего синтезировать тенденции по нормализации фонетики, грамматики и лексики в качестве итога творчества предшествующих португальских авторов, обновить язык и стиль португальской литературы с опорой на традиции античной литературы и классиков итальянского Возрождения [25] .

Новая Романия

До начала XV века португальский язык существовал как народно-латинское ответвление в пределах так называемой Старой Романии , то есть территории, где романская речь сохранялась со времён античности. В ходе Реконкисты исконное ядро португальского праязыка — Галисия — оказалась под властью кастильской (испанской) короны. Но португальскому, как и испанскому, удалось вытеснить близкородственный мосарабский язык в ходе Реконкисты с южной половины Пиренейского полуострова, то есть распространиться с севера на юг. В эпоху великих географических открытий XV—XX веков с постепенным распространением на 3 основных континентах (в Америке, Азии и Африке) португальский язык стал одним из самых распространённых в мире. Начало данного процесса было заложено с заселения португальцами архипелага Мадейра после 1419 года . Азорские острова заселялись колонистами после 1439 года . Процесс распространения португальского продолжается и сейчас в странах Африки, во внутренних регионах Бразилии и в республике Восточный Тимор (после 1999 года , и особенно после 2002 года ). Вместе с тем, в ходе колониальных конфликтов, и особенно в ходе процесса деколонизации, португальский был вытеснен из ряда индийских и индонезийских территорий, несколько сдал свои позиции в Макао (хотя и сохраняет там официальный статус). По данным переписи 2007 года , по-португальски дома разговаривало 6,6 % населения Макао. В городе сохраняются двуязычные надписи. Правительство КНР поддерживает португальский язык в этом городе с целью сохранить экономическое сотрудничество с Бразилией и другими португалоязычными странами.

К XVI веку португальский язык становится lingua franca в Азии и Африке, используемым не только колониальной администрацией и в торговом обороте, но и применяемым для общения местных властей с европейцами всех национальностей. Его распространению способствовали смешанные браки португальцев с туземцами и деятельность католических миссионеров, которая даже привела к образованию креольского языка с названием Кристанг (от порт. cristão — христианский). Этот язык использовался в Азии вплоть до XIX века . В некоторых христианских общинах Индии , Шри-Ланки , Малайзии и Индонезии португальский язык сохранялся даже после того, как они были изолированы от Португалии, хотя во второй половине XX века португальский практически исчез из данных регионов (исключение составляет республика Восточный Тимор).

Колонизация Бразилии

Наиважнейшим этапом распространения португальского языка в мире стала португальская колонизация Бразилии — огромной тропической территории в Южной Америке. На момент начала колонизации ( 1530-е годы) население самой Португалии составляло не более 2 миллионов человек. Тем не менее, даже в условиях крайнего дефицита португальских колонистов в Бразилии, португальский язык постепенно занял ведущие позиции в этой стране, вытеснив индейско-креольский пиджин лингва-жерал к началу XVIII века . Успех португальского заключался в быстрой метисации белых, негров и индейцев в единую нацию — бразильцев . Португализация Бразилии завершилась в 1930—1960-х годах, когда основные языки иммигрантов поздней волны — итальянский и немецкий были запрещены из-за их ассоциаций с фашизмом . Ныне португальский является родным для 99,5 % населения республики Бразилия . В настоящее время большинство носителей португальского языка проживает в Южной Америке и Бразилии.

Варианты периодизации

Периодизация Е. М. Вольф в «Учебнике португальского языка» в основном совпадает с вариантом, предложенным в начале XX века португальским филологом Ж. Лейте де Вашконселушем ( Leite de Vasconcellos ) [24] . Точки зрения лингвистов на периодизацию португальского языка были сведены в таблицу Иву Каштру ( Ivo Castro ) [26] :

Период Лейте де Вашкунселуш ( Leite de Vasconcelos ) С. Силва Нету
( S. Silva Neto )
Пилар Вашкеш Куэшта ( Pilar Vázquez Cuesta ) Линдлей Синтра
( Lindley Cintra )
до IX века (882 года) предысторический предысторический долитературный долитературный
до ± 1200 года (1214—1216) протоисторический протоисторический
до 1385/1420 годов архаический трубадурский галисийско-португальский старо-португальский
до 1536/1550 годов общий доклассический переходный
до XVIII века современный современный классический классический
до XIX/XX веков современный современный

Письменность

Стандартный португальский алфавит основан на латинском и включает в себя 23 буквы [27] , но имеются также буквы с диакритикой, которые самостоятельными буквами не считаются. Это буквы: Á, Â, Ã, À, Ç, É, Ê, Í, Ó, Ô, Õ, Ú. Кроме того имеются диграфы nh , lh , ch , ss . В словах иностранного происхождения используются также буквы K, W и Y.

Орфографическая реформа 2008 года

В течение XIXXX веков наметились некоторые расхождения между орфографией португальского языка в Бразилии , которая была ближе к реальному произношению, и традиционной португальской орфографией, которая применялась в самой Португалии и бывших колониях в Африке и Юго-Восточной Азии. В 2008 году португальский парламент проголосовал за внесение изменений в орфографию для приближения к бразильской норме.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные

Отличительной особенностью португальского языка от соседствующих галисийского и испанского является противопоставление пар открытых и закрытых фонем [ɛ] — [e] и [ɔ] — [o], редукция безударных гласных (ослабление артикуляции, сокращение длительности, изменение тембра), наличие вне зависимости от ударения всегда закрытых носовых гласных звуков и носовых дифтонгов и трифтонгов .

Гласные монофтонги в лиссабонском произношении по данным М. Круш-Феррейры [28]
Передний ряд Средний ряд Задний ряд
Напряжённые верхнего подъёма [ i ] [ ĩ ] [ u ] [ ũ ]
Ненапряжённые верхнего подъёма ([ ɪ ] ~ [ ɪ̃ ]) ([ ɯ ɯ̟ ]) ([ ʊ ] ~ [ ʊ̃ ])
Средне-верхний подъём [ e ] [ ] [ o ] [ õ ]
Средний подъём ([ ẽ̞ ]) [ ə ] ~ [ ɐ ]
[ ə̃ ] ~ [ ɐ̃ ]
([ õ̞ ])
Средне-нижний подъём [ ɛ ] [ ɔ ]
Нижний подъём [ ä a ] ([ ɐ̞ ])

Согласно Е. Г. Голубевой , в европейском варианте португальского языка существует 8 неносовых гласных фонем ([ i ], [ e ] закрытое, [ ɛ ] открытое, [ a ], [ ɐ ], [ ɔ ] открытое, [ o ] закрытое, [ u ]) [29] и 5 носовых гласных фонем ([ ɐ̰ ] [30] , [ ], [ ĩ ], [ õ ] и [ ũ ]) [31] . Но в безударной позиции количество гласных звуков увеличивается редуцированными [ ɐ ], [ ə ], [ ə̥ ] с оглушённым оттенком, произносимым в конце слова или между глухими согласными , и неслогообразующими полугласными [ ] и [ ], соответственно обозначаемыми в орфографии графемами i и u [32] [33] .

Согласно Е. Г. Голубевой [34] Передний ряд Средний ряд Задний ряд
Напряжённые верхнего подъёма [ i ] [ ĩ ] [ u ] [ ũ ]
Средне-верхний подъём [ e ] [ ] [ o ] [ õ ]
Средний подъём [ ə ]
Средне-нижний подъём [ ɛ ] [ ɐ ] [ ɐ̰ ] [ ɔ ]
Нижний подъём [ a ] [ ɑ ]

Согласно М. Круш-Феррейре, в лиссабонском произношении европейского варианта португальского языка 14 гласных монофтонгов, в числе которых 5 носовых (представлены на схеме). Плиниу А. Барбоза и Элеонора К. Албану ( Plínio A. Barbosa and Eleonora C. Albano ) насчитывают в бразильском варианте португальского языка 7 ударных гласных: /ie ɛ a ɔ ou/, и 5 указанных носовых гласных [35] .

Качественная редукция гласных в португальском языке

В португальском языке безударные гласные народной латыни получили чёткую систему перехода: [ a ] > [ ɐ ], [ e ] > [ ə ] или [ ɨ ], [ o ] > [ u ]. Имеют место как количественная так и качественная редукция, что ярче выражается в европейском варианте и слабее в бразильском.

Для обозначения редуцированных гласных варианта Бразилии Плиниу А. Барбоза и Элеонора К. Албану используют следующие знаки:

Значительно затрудняется классификация гласных фонем [e] и [ɛ], когда они находятся в безударной позиции. В бразильском варианте португальского языка Плиниу А. Барбоза и Элеонора К. Албану обозначают безударные [e] и [ɛ] через редуцированные звуки [ɪ] или [e̤] [35] . В европейском варианте португальского языка в силу ряда причин (просторечие, быстрая речь и т. д.) невыполнение говорящим полной артикуляторной программы безударных гласных /e/ и /ɛ/ приводит к настолько сильной качественной редукции, что звук утрачивает чёткость и переходит в нейтральный скользящий гласный шва , обозначаемый фонетическими знаками [ ə ] или [ ɨ ]. М. Круш-Феррейра полагает, что этот редуцированный гласный отличается от звука шва, и 1999 году предложила вместо /ǝ/ использовать символ /ɯ/ и фонетический знак [ ɯ ] ( англ. fronted and lowered high back unrounded vowel , что не соответствует определению МФА: англ. close back unrounded vowel ), например: порт. pegar /pɯ'gaɾ/ — англ. to grip — схватывать [28] . Другие примеры М. Круш-Феррейры:

 • lhe /ʎɯ/
 • peixe /pɐiʃɯ/ — фонетически [pɐʃ] [36]
 • chamávamos-te [ʃɐ'mavɐmuʃtɯ]
 • acabava-se-lhe [ɐkɐ'bavɐsɯʎɯ] [37]
 • envolto /ẽ'voltu/ — фонетически [ɯ̥̃'volt] ( sic ) — новый 6-й носовой звук в португальском языке [ ɯ̥̃ ]
 • desistiu /dɯziʃ'tiu/ — фонетически [d̥z̥ʃtiu] [38]

В настоящее время на схемах МФА место, где Круш-Феррейра разместила /ɯ/, занимает символ [ ɯ̽ ] — «ненапряжённый неогублённый гласный заднего ряда верхнего подъёма».

В X-SAMPA шва соответствует знак @, например:

Согласные

Губные Зубные/Альвеолярные Палатальные Заднеязычные
Носовые [ m ] [ n ] [ ɲ ]
Взывные [ p ] [ b ] [ t ] [ d ] [ k ] [ ɡ ]
Фрикативные [ f ] [ v ] [ s ] [ z ] [ ʃ ] [ ʒ ]
Латеральные [ l ] [ ʎ ]
Ротические [ ɾ ] [ ʁ ]

Морфология

Имя существительное

Как и в других западнороманских языках, в португальском существительные не склоняются. Им свойственны категории рода (имеются два рода — мужской и женский), числа (имеются единственное и множественное число). Основным показателем рода является артикль [40] .

Имя прилагательное

Обычно прилагательные следуют за существительными, с которыми они согласуются. Таким образом «белый дом» по-португальски будет casa branca , но обратный порядок branca casa тоже возможен.

Прилагательные изменяются по родам и числам, а также могут иметь степени сравнения. Степени сравнения обычно образуются аналитически, при помощи наречия mais «более» и menos «менее» [41] : mais alto (do) que = «более высокий», o mais alto «самый высокий». Однако у некоторых прилагательных степени сравнения образуется синтетически и при этом супплетивно:

Прилагательное Сравнительная степень Превосходная степень Форма высокой степени качества
bom (хороший) melhor (лучше) o melhor (самый лучший) ótimo (очень хороший)
mau (плохой) pior (хуже) o pior (самый худший) péssimo (очень плохой)
pequeno (маленький) menor (меньше) o menor (самый маленький) mínimo (очень маленький)
grande (большой) maior (больше) o maior (самый большой) máximo (очень большой)

Глагол

Синтаксис

Типология порядка слов: SVO ( субъект-глагол-объект ), также возможна типология SOV (когда дополнение выражено личным местоимением). В целом порядок слов в португальском языке не такой строгий, как, например, в английском или французском, однако позиция личных неударных местоимений-дополнений в литературном языке, как правило, строго определена. В разговорной речи личные местоимения в функции подлежащего могут опускаться, так как форма глагола часто однозначно указывает на лицо и число подлежащего (или же лицо и число подлежащего однозначно определяются исходя из контекста).

Поэтические сравнения и эпитеты

Для описания португальского языка в художественно-публицистической литературе часто используются следующие эпитеты:

Правила практической транскрипции на русский язык

См. также

Примечания

 1. Portuguese Language , Portuguese Language , Microsoft Corporation, 2009 , < http://uk.encarta.msn.com/dictionary_1861758655/Portuguese.html > . Проверено 5 декабря 2010.   Архивная копия от 25 мая 2011 на Wayback Machine
 2. 1 2 Lewis, M. Paul. Portuguese . Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition . SIL International (2009). — «Population total all countries: 177,981,570.». Дата обращения: 5 декабря 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 3. 国产区在线视频就爱_国产黄频免费高清视频_一区二区三区A片视频国产
 4. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 25 марта 2016. Архивировано 9 марта 2016 года.
 5. Вольф, 1988 , § 52. Галисийско-португальский язык. Язык Севера и язык Юга, с. 38.
 6. 1 2 Вольф, 1988 , Введение. § 4. Источники сведений об истории языка, с. 8.
 7. Documentos relativos a Soeiro Pais, Urraca Mendes, sua mulher, ea Paio Soares Romeu, seu segundo filho e Notícia de Fiadores (порт.) (недоступная ссылка) . DGARQ - Direcção-Geral de Arquivos. Дата обращения: 17 сентября 2016. Архивировано 15 ноября 2017 года.
 8. Вольф, 1988 , § 59. Документальная проза, с. 44.
 9. 1 2 3 Вольф, 1988 , § 60. Завещание Афонсу II, с. 44.
 10. Costa, 1992 , VI — Testamento de D. Afonso II, de 1214.
 11. Testamento de D. Afonso II (порт.) (недоступная ссылка) . DGARQ - Direcção-Geral de Arquivos. Дата обращения: 17 сентября 2016. Архивировано 22 февраля 2017 года.
 12. Ribeiro e Castro, José. Língua portuguesa: porquê 27 de Junho? (порт.) . Público (19 июня 2014). Дата обращения: 18 сентября 2016.
 13. Maya, Maria José. A língua portuguesa tem mais de 800 anos! (порт.) . Ciberdúvidas (30 июня 2014). Дата обращения: 18 сентября 2016.
 14. Castro, Ivo; Marquilhas, Rita; Albino, Cristina. O Tempo da Língua — Os mais antigos textos escritos em português (порт.) . Instituto Camões. Дата обращения: 19 сентября 2016.
 15. 1 2 Вольф, 1988 , § 61. «Записка о несправедливости», с. 45.
 16. Costa, 1992 , V — Noticia de torto. Apêndice à «Notícia de torto». Revisão de um problema histórico-linguístico. Data da Notícia.
 17. Costa, Avelino de Jesus da. Os mais antigos textos escritos em português (порт.) . Bibliotheca Augustana. Дата обращения: 19 сентября 2016.
 18. Livro primeiro de doações, mercês e forais (порт.) (недоступная ссылка) . DGARQ - Direcção-Geral de Arquivos. Дата обращения: 17 сентября 2016. Архивировано 19 апреля 2018 года.
 19. Нарумов Б. П. Галисийский язык // Языки мира: Романские языки / Редакторы: Т. Ю. Жданова, О. И. Романова, Н. В. Рогова. — М. : Academia, 2001. — С. 517. — 720 с. — (Языки Евразии). — ISBN 5-87444-016-X .
 20. 1 2 Вольф, 1988 , § 56. Язык галисийско-португальской поэзии как особая форма литературного языка, с. 40.
 21. Vasconcellos, Carolina Micaelis de. = «Cancioneiro da Ajuda». — Halle, 1904.
 22. 1 2 Вольф, 1988 , § 57. Cancioneiro, с. 41.
 23. У Е. М. Вольф вместо имени «Жуан» автора «Грамматики португальского языка» 1540 года ошибочно указано «Фернан»
 24. 1 2 Вольф, 1988 , Введение. § 5. Периодизация, с. 11.
 25. Вольф, 1988 , § 171. Жизнь и творчество Луиша де Камоинша, с. 149—151.
 26. Castro, Ivo. História da Língua Portuguesa. Breve Sumário. Quando? (порт.) . Centro Virtual Camões - Camões IP. Дата обращения: 17 сентября 2016.
 27. Вольф, 2001 , с. 464.
 28. 1 2 Cruz-Ferreira, 1999 , Vowels, p. 127.
 29. Голубева, 1981 , с. 20.
 30. В данном случае Е. Г. Голубева обозначала назализацию подстрочной тильдой . После публикации Handbook of the International Phonetic Association в 1999 году этот носовой звук принято обозначать надстрочной тильдой.
 31. Голубева, 1981 , с. 30.
 32. Голубева, 1981 , Полугласный [i̯], с. 27.
 33. Голубева, 1981 , Полугласный [u̯], с. 29—30.
 34. Голубева, 1981 , с. 38.
 35. 1 2 3 Barbosa & Albano, 2004 , p. 229.
 36. Cruz-Ferreira, 1999 , Conventions, p. 128.
 37. Cruz-Ferreira, 1999 , Prosody. Lexical stress, p. 129.
 38. Cruz-Ferreira, 1999 , Prosody. Rhythm, vowel reduction and devoicing, p. 129.
 39. Portuguese (англ.) . X-SAMPA. Дата обращения: 23 сентября 2016.
 40. Вольф, 2001 , с. 472.
 41. Вольф, 2001 , с. 477.
 42. Лузиады . World Digital Library (1800-1882). Дата обращения: 2 сентября 2013.

Литература

Ссылки