Ментална ретардација

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување
Ментална ретардација
Марија Петрова, пациент на С.
Марија Петрова, пациент на С. С. Корсаков , кој страда од микроцефалија, на психопатологијата на која е опишана во детали во својата монографија "На Психологија на Microcephalic".
МКБ-11 6А00 6А00
МКБ-10 F 70 70. - F 79 79.
МКБ-10-КМ F70.F79
МКБ-9 317 317 - 319 319
МКБ-9-КМ 319[1]
Болести ДБ 4509
MedlinePlus 001523
еМедицина med / 3095 невро / 605 невро / 605
MeSH D008607
Лого на Wikimedia Commons Медиумски датотеки на Wikimedia Commons

Ментална ретардација претходно - maloumie, ментална ретардација ( . старогрчки ὀλίγος «мал» + φρήν «ум») - вродена или стекната за време на периодот на доцнење или нецелосен развој на умот , што се манифестира со нарушување на интелигенцијата предизвикана однарушувања на мозокот и доведува до социјална исклученост[2] . Се манифестира првенствено во однос на умот (оттука и името), исто така и во однос на емоциите , волјата , говорот и моторичките вештини .

Терминот „олигофренија“ го предложил Емил Крапелин[3] . На многу начини, тоа е синоним за современиот концепт на ментална ретардација. Во исто време, вториот концепт е нешто поширок, бидејќи вклучува не само ментална ретардација предизвикана од органска патологија, туку, на пример, социјална и педагошка занемарување и се дијагностицира првенствено врз основа на одредување на степенот на интелектуална неразвиеност и социјална неприлагоденост. без да се прецизираетиолошкиот ипатогенетскиот механизам.кои се исклучително разновидни. [4]

Во американската класификација на DSM-5 и меѓународната класификација на единаесеттата ревизија на болести ( ICD-11 ), терминот „ментална ретардација“ ( Engl. Mental retardation) се заменува со термините „интелектуална попреченост“ ( Engl. Intellectual disability ) [5] и „интелектуални попречености“ ( Engl. нарушувања на интелектуалниот развој) [6] , соодветно. Новите термини во овие класификации се синоними, иако дијагностичките критериуми се малку различни.

Ментална ретардација се разликува од стекната интелектуална дефект, како последица на деменција ( лат. Де- "пад, пад, движење надолу" + МЕНС "ум, умот"). Стекнат интелектуален дефект е намалување на интелигенцијата од нормалното (соодветно на возраста) ниво по завршувањето на неговиот развој, а со ментална ретардација, интелигенцијата на возрасен во неговиот развој никогаш не го достигнува нормалното ниво. Степенот на ментална попреченост се проценува квантитативно со интелектуалниот коефициент според стандардизирани психометриски тестови. [4]

Некои научници ги дефинираат ментално ретардираните како „... поединец неспособен за независна социјална адаптација“. [7]

Класификација на ментална ретардација

Историски, предложени се неколку класификации на ментална ретардација (претходно олигофренија). Во моментов, најраспространета, која се користи во пракса и има правно значење е класификацијата на менталната ретардација според степенот на сериозност. Токму оваа класификација беше вклучена во DSM-IV и ICD-10 , а сега се користи во DSM-5 и ICD-11 . Класификациите засновани на други принципи можат да се користат како додаток на главниот, но нивното значење во моментов е многу ниско поради слабата база на докази. Како такви класификации во Русија се споменуваат квалитативната класификација на М. С. Певзнер , клиничката и физиолошката класификација на С. С. Мнухин и Д. Н. Исаев и етиопатогенетската класификација на Г.

Сериозност

Тежината на прекршувањата предизвикани од истата причина може да биде различна. Во моментов, ICD-10 , DSM-5 и ICD-11 разликуваат 4 степени на ментална ретардација.

Претходно, постоеја 3 степени на олигофренија: изнемоштеност, безобразие и идиотизам [4] . Меѓутоа, на крајот на 20 век, термините „недоволност“, „имбецилност“ и „идиотизам“ беа целосно повлечени од употреба и исклучени од МКБ и ДСМ , бидејќи стана очигледно дека таквите различни зборови не се соодветни за истиот концепт. . Дополнително, овие зборови ја надминаа чисто медицинската рамка во говорниот јазик, каде што добија светла негативна конотација; наместо тоа, беше предложено да се користат неутрални термини кои недвосмислено укажуваат на сериозноста на менталната ретардација [8] .

Наслов
(ICD-10)
Степен на ментална
заостанатост (ICD-10)
Традиционален термин (ICD-9) Коефициент
интелигенција
Ментална возраст
F 70 70. Лесно Моронизам 50-69 9-12 години
F 71 71. Умерено Блага имбецилност 35-49 6-9 години
F 72 72. Тешки Тешка имбецилност 20-34 3-6 години
F 73 73. Длабоко Идиотизам до 20 до 3 години

Кога проценката на степенот на ментална ретардација е тешка или невозможна (на пример, поради глувост, слепило), се користи категоријата F 78 78. „Друга ментална ретардација“.

Во претходните верзии на Меѓународната класификација на болести (ICD-8), постоеше и гранична ментална ретардација [en] (IQ 68-85) [9] . Сепак, оваа дијагноза е присутна во современата американска класификација DSM-5 (шифри V62.89, R41.83) наречена „гранично интелектуално функционирање“ [5] [10] .

Епидемиологија

Точната проценка на распространетоста на менталната ретардација е тешка поради разликите во дијагностички пристапи, во степенот на толеранција на општеството за ментални абнормалности, во степенот на пристап до медицинска нега. Во повеќето индустриски развиени земји, неговата фреквенција достигнува околу 1% од населението (0,39-2,7%), додека кај ментално ретардираните, бројот на луѓе со благ степен на ментална ретардација се движи од 68,9% до 88,9% [11] . . Умерена, тешка и длабока е забележана кај 11,1-31,1% (1960-1970-тите на СССР) [12] , 0,13% (1990-тите на Руската Федерација) [13] , 0,39-0,28 % според истражувањето на Ратер и Густавсон [ 14] [15] . Соодносот маж и жена се движи од 1,5: 1 до 2: 1.

Едно од епидемиолошките студии на СССР го откри процентот на олигофреници од 2,38 до 4,89 на 1000 население (0,2-0,5%) [16] [11] .

А.А. Чуркин (1997) наведе бројки за распространетоста на менталната ретардација во Русија - 608,1 на 100.000 жители (0,6%) [11] .

Етиологија

Споредба на МНР на здрава личност (лево) и микроцефалична мутација на генот ASPM (инж.)

Можни причини:

 • Генетски;
 • Интраутерино оштетување на фетусот од невротоксични фактори од физичка ( јонизирачко зрачење ), хемиска или инфективна ( цитомегаловирус , сифилис , итн.);
 • Значајна недоносливост ;
 • Нарушувања при породување ( асфиксија , траума при раѓање );
 • Траума на главата, хипоксија на мозокот, инфекции со оштетување на централниот нервен систем;
 • Педагошко запоставување во првите години од животот кај децата од загрозени семејства.
 • Ментална ретардација со нејасна етиологија.

Генетски причини за ментална ретардација

Локации на генот FMR1 чија мутација води до синдром на кревка Х

Менталната ретардација е една од главните причини за барање генетско советување. Генетските причини се одговорни за до половина од случаите на тежок ментален недостаток. Главните типови на генетски нарушувања што доведуваат до интелектуална попреченост вклучуваат:

 • Хромозомски абнормалности кои го нарушуваат дозниот баланс на гените, како што се анеуплоидија , бришења , дупликации . Примерите вклучуваат трисомија 21 ( Даунов синдром ), делумно бришење на краткиот крак на хромозомот 4, микробришење на регион на хромозомот 7q11.23 ( Вилијамс синдром ) итн.
 • Дерегулација на втиснување поради бришења, хомогена дисомија на хромозомите или областите на хромозоми. Овој механизам е одговорен за болести како што се синдромот Ангелман и синдромот Прадер-Вили .
 • Дисфункција на поединечни гени. Бројот на гени, мутации во кои предизвикуваат одреден степен на ментална ретардација, повеќе од 1000. Тие го вклучуваат, на пример, генот NLGN4, кој се наоѓа на хромозомот X, мутации во кои се наоѓаат кај некои пациенти со аутизам ; генот FMR1 поврзан со Х-хромозомот, чија дерегулација на експресијата предизвикува синдром на кревка Х ; ген MECP2, исто така лоциран на хромозомот X, мутации во кои предизвикуваат Рет синдром кај девојчињата [17] .

Клиничка слика

Неразвиеноста на когнитивната и емоционално-волевата сфера кај ментално ретардираните се манифестира не само во заостанување зад нормата, туку и во длабока уникатност. Тие се способни за развој, иако тоа се изведува бавно, атипично, понекогаш со остри отстапувања. Во овој случај, се случуваат и квантитативни и квалитативни промени во целата ментална активност на детето.

Децата со органски лезии на церебралниот кортекс обично растат ослабени, раздразливи. Многу од нив страдаат од енуреза . Тие се карактеризираат со патолошка инерција на главните нервни процеси, недостаток на интерес за околината и затоа емотивен контакт со возрасните, потребата да се комуницира со нив кај дете на предучилишна возраст често не се јавува. Децата не знаат како да комуницираат со своите врсници. Нивната спонтаност во асимилирањето на општественото искуство е нагло намалена. Децата не знаат да постапат правилно ниту според усни упатства, ниту пак според имитација и модел. Кај ментално ретардираните деца од предучилишна возраст, ситуациското разбирање на говорот може да опстои до влегувањето во училиште.

За да ги совлада методите на ориентација во надворешниот свет, да ги дарува и поправи јасно означените својства и наједноставните односи меѓу предметите, да ја разбере важноста на одредена акција, на ментално ретардираното дете од предучилишна возраст му требаат многу повеќе променливи повторувања отколку за дете кое нормално се развива.

Кај ментално ретардираните деца од предучилишна возраст, лишени од специјално поправно насочено образование, постои значителна неразвиеност на видовите активности специфични за оваа возраст - играње, цртање, дизајнирање, елементарен труд во домаќинството.

Ментално ретардираното дете покажува исклучително слаб интерес за околината, долго не посегнува по играчките, не ги доближува до себе и не се обидува да манипулира со нив. На возраст од 3-4 години, кога децата во нормален развој активно и намерно ги имитираат постапките на возрасните, ментално ретардираните деца од предучилишна возраст штотуку почнуваат да се запознаваат со играчките. Првите дејства на играта базирани на предмети се појавуваат во нив (без специјална обука) само до средината на предучилишната возраст.

За поголемиот дел од ментално ретардираните деца кои не посетуваат посебна градинка, немаат контакти со дефектолози дома или грижливи и разумни родители, графичката активност до крајот на предучилишната возраст е на ниво на бесцелно, краткотрајно, хаотично чкртање. . Доброволното внимание е сериозно погодено кај ментално ретардираните деца. Излегува дека е невозможно да го сконцентрираат вниманието во секое време и истовремено да вршат различни видови активности.

Сензорниот развој во предучилишна и училишна возраст кај овие деца значително заостанува во однос на формирањето. Тие дејствуваат или хаотично, не земајќи ги предвид својствата на предметите, или на претходно научен начин кој не е соодветен во нова ситуација. Перцепцијата на олигофреничарите се карактеризира со недиференцијација, стеснетост. Сите ментално ретардирани деца имаат отстапувања во говорната активност, што може да се коригира до еден или друг степен.

Развојот на говорниот слух се јавува кај ментално ретардираните деца со големо задоцнување и отстапувања. Како резултат на тоа, тие имаат недостаток или доцна појава на џагор . За олигофреничарите е карактеристично доцнењето во формирањето на говорот, кое се среќава во подоцнежното (од нормалното) разбирање на говорот упатен до нив и во дефектите во самостојната употреба на истиот. Некои ментално ретардирани деца имаат недостаток на говор дури и до 4-5 години.

Големи потешкотии се јавуваат кај ментално ретардираното дете при решавање на проблеми кои бараат визуелно-фигуративно размислување, односно да дејствува во умот, во смисла на слики на идеи. Ментално ретардираните деца од предучилишна возраст често ги доживуваат сликите на сликата како реална ситуација во која се обидуваат да дејствуваат. Нивната меморија се карактеризира со мал волумен, мала точност и издржливост на меморираниот вербален и визуелен материјал. Ментално ретардираните деца обично користат неволно меморирање, односно го паметат светлото, необичното, она што ги привлекува. Во нив многу подоцна се формира доброволно меморирање - на крајот од предучилишната установа, на почетокот на училишниот период од животот.

Забележана е слабоста на развојот на волевите процеси. Овие деца често се без иницијатива, зависни, импулсивни, тешко им е да се спротивстават на волјата на друга личност. Се карактеризираат со емоционална незрелост, недостаток на диференцијација и нестабилност на чувствата, ограничен опсег на искуства, екстремни манифестации на радост, тага, забава.

Дијагностика

Дијагностички критериуми на МКБ-10

Општи дијагностички упатства F7x.x во ICD-10 :

 • А. Менталната ретардација е состојба на задоцнет или нецелосен развој на психата, која првенствено се карактеризира со нарушени способности кои се манифестираат во текот на созревањето и обезбедуваат општо ниво на интелигенција, односно когнитивни, говорни, моторни и посебни способности.
 • Б. Ретардацијата може да се развие со или без некое друго ментално или физичко нарушување.
 • В. Адаптивното однесување е секогаш нарушено, но во заштитените социјални средини каде што се обезбедува поддршка, овие оштетувања кај пациенти со лесна ментална ретардација можеби воопшто не се очигледни.
 • D. Измерение коэффициентов умственного развития должно проводиться с учётом кросс-культуральных особенностей.
 • E. Четвёртый знак используется для определения выраженности поведенческих нарушений, если они не обусловлены сопутствующим (психическим) расстройством.

Указания на нарушения поведения

 • F7x.0 — отсутствие или слабая выраженность нарушений поведения
 • F7x.1 — со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения
 • F7x.8 — с другими нарушениями поведения
 • F7x.9 — без указания на нарушения поведения.

Указания на причину

Пятым знаком обозначается причина (если она известна), приводящая к умственной отсталости:

Дифференциальный диагноз

Трудности в диагностике умственной отсталости могут возникнуть при необходимости отграничения от рано начавшейся шизофрении . В отличие от олигофренов, у больных шизофренией задержка развития носит частичный, диссоциированный характер; наряду с этим в клинической картине обнаруживается ряд свойственных эндогенному процессу проявлений — аутизм , патологическое фантазирование, кататонические симптомы .

Умственную отсталость отличают также от деменции — приобретённого слабоумия, при котором, как правило, выявляются элементы имевшихся знаний, большее разнообразие эмоциональных проявлений, относительно богатая лексика, сохранившаяся склонность к абстрактным построениям.

Тестирование

Для оценки уровня интеллекта детей с задержкой умственного развития обычно используются адаптированные тесты: шкала интеллекта Станфорд-Бине [en] и тест Векслера ( WISC — для детей от 6 до 16 лет,WPPSI — для детей от 2½ до 7 лет 7 месяцев) [18] . Данные тесты критикуются за ненадёжность результатов при IQ ниже 50, а также недостаточную чувствительность к индивидуальным творческим ответам и обнаружению парциальных сильных сторон интеллекта , тем не менее при сочетании с тестами для определения социальной компетенции они могут дать довольно достоверную глобальную картину умственного развития [18] .

Органические поражения мозга выявляются гештальт-тестом Бендер [en] ( англ. Bender-Gestalt Test ) и тестом на зрительную ретенцию Бентона [en] ( англ. Benton Visual Retention Test; BVRT ) [18] . Гештальт-тест Бендер заключается в копировании 9 геометрических фигур с карт или диапозитивов, при этом гештальтпсихология используется для интерпретации результатов [19] . Тест на зрительную ретенцию Бентона заключается в репродукции предъявляемых пациенту геометрических фигур [20] . При органическом поражении мозга наблюдаются типичные ошибки.

Для оценки уровня социального приспособления используется Шкала Адаптивного Поведения Вайнленда ( англ. Vineland Adaptive Behavior Scale ) [18] [21] или Шкала Социальной Зрелости Вайнленда [en] ( англ. Vineland Social Maturity Scale ). Шкала Социальной Зрелости Вайнленда рекомендуется в МКБ-10 для северо-американской и европейской социо-культурной среды [22] . Шкала Адаптивного Поведения использует данные интервью с родителями или опекунами, и показывает картину адаптации в следующих сферах: социализация , общение , моторика, дезадаптивное поведение и навыки повседневной жизни [18] .

Лечение

Специфическая терапия проводится при некоторых видах умственной отсталости с установленной причиной (врождённый сифилис , токсоплазмоз и др.); при умственной отсталости, связанной с нарушениями метаболизма ( фенилкетонурия и др.), назначают диетотерапию; при умственной отсталости токсоплазмозного происхождения применяют сульфаниламиды с хлоридином (дарапримом); при эндокринопатиях ( микседема , кретинизм ) — гормональное лечение. Лекарственные средства назначают также для коррекции эмоциональной лабильности и подавления извращённых влечений ( неулептил , феназепам , сонапакс ). Большое значение для компенсации олигофренического дефекта имеют лечебно-воспитательные мероприятия, трудовое обучение и профессиональное приспособление. В реабилитации и социальной адаптации умственно отсталых пациентов наряду с органами здравоохранения играют роль вспомогательные школы, школы-интернаты, специализированные ПТУ, мастерские для умственно отсталых и др.

Социальная адаптация

В обществе существует система отделения «особых детей» от «нормальных». Дети с относительно лёгкими нарушениями довольно быстро могут превратиться в инвалидов, неспособных к самостоятельной жизни. Дети с диагнозом «олигофрения» при таком подходе вынуждены жить в замкнутом мире, они не видят своих здоровых сверстников, не общаются с ними, им чужды интересы, увлечения обычных детей. В свою очередь, здоровые дети тоже не видят тех, кто не соответствует «стандарту», и, встретив на улице человека с ограниченными возможностями, не знают, как к нему относиться, как реагировать на его появление в «здоровом» мире.

Традиция разделять детей по степени умственной отсталости и «отбраковывать» тех, кто не вписывается в определённые рамки (ставить клеймо «необучаемый», помещать в интернат, специальную школу), устарела и не приводит к положительному результату. Если ребёнок с подобной патологией живёт дома, то сама ситуация стимулирует его осваивать разные навыки, он стремится общаться со сверстниками, играть, учиться. Однако на практике происходит так, что ребёнка с диагнозом «олигофрения» отказываются принимать в детский сад или школу и предлагают обучение в специализированном учреждении или лечение.

С 1970—1980-х годов наметилась тенденция воспитывать детей с разными нарушениями развития дома, в семье. До этого мать обычно ещё в роддоме уговаривали оставить «неполноценного» ребёнка, сдать его в специальное учреждение, то с этого времени все больше детей-олигофренов оказывается под опекой родителей, готовых бороться за их развитие и адаптацию в обществе. С помощью близких людей такой ребёнок имеет возможность претендовать на образование, лечение, общение со сверстниками.

Практика показывает, что даже самые «тяжёлые» дети при условии правильного обращения с ними стремятся к общению и активности. Дети, не умеющие говорить, плохо понимающие речь окружающих, с интересом смотрят на детей и взрослых вокруг, начинают интересоваться игрушками, в которые играют их сверстники. Через простые, доступные им игры начинается взаимодействие с педагогом, а потом — обучение ребёнка тем навыкам, которые впоследствии окажутся для него необходимыми (есть ложкой, пить из чашки, одеваться).

В различных странах разработаны различные пути решения проблемы социализации умственно отсталых детей. Так, в странах Западной Европы получил распространение интегрированные детские сады, которые наряду со здоровыми детьми посещают и дети-инвалиды, в том числе с умственной отсталостью. Однако интегрированное обучение таких детей в школах не имеет широкого распространения. Если в обычных школах и обучаются дети с умственной отсталостью, то лишь с незначительной её степенью и в специальных классах.

В Бельгии социализацией людей с умственной отсталостью занимаются крупные реабилитационные центры, в которых такие дети, подростки, а затем и взрослые проходят все этапы адаптации. В структуру таких центров входят детский сад, школы, трудовые мастерские, интернат и полуинтернат (для пятидневного пребывания) для взрослых. Взрослые с умственной отсталостью работают в мастерских, изготовляемые ими изделия реализуются на благотворительных базарах. Людей с умственной отсталостью стараются трудоустроить в сфере услуг.

Большое распространение в Германии , Бельгии, Швеции получили общежития для совместного проживания умственно отсталых детей и взрослых. В них обычно живут от 6 до 15 человек, иногда разного возраста. Им помогают воспитатели и социальные работники. Взрослые могут проживать в таких домах постоянно, либо уезжать на выходные домой.

Ещё одной формой организации жизни умственно отсталых людей являются специальные общины (деревни), которые располагаются, как правило, в сельской местности. В них не существует различий между обслуживающим персоналом и «пациентами». Все они вместе живут и работают в сельском хозяйстве, мастерских, пекарнях. В Бельгии в таких общинах живут как дети, так и взрослые. Дети посещают специальные школы, а взрослые работают в сельском хозяйстве и в мастерских. В Германии, имеются религиозные общины такого рода. Проживание умственно отсталых лиц вместе со здоровыми людьми практикуется в Кемпхилльских общинах (англ.) , называемых так по первой из них, основанной Карлом Кенигом в 1939 году в имении Кемпхилл в Шотландии [23] [24] [25] . Ещё раньше, в 1930 году, была основана подобная деревня Солхеймар в Исландии , существующая до настоящего времени. В России существуют Кемпхилльская деревня «Светлана» в Волховском районе Ленинградской области [26] [27] , община для детей с умственной отсталостью в деревне Федково в Псковской области , созданная благотворительной организацией «Росток» [28] , община для детей и взрослых с умственной отсталостью на месте бывшей воинской части неподалеку от деревни Турская в Иркутской области [29] [30] .

Особенности межличностных взаимоотношений

Ребёнок с проблемами в интеллектуальном развитии находится в специфической зависимости от коммуникативной помощи и поддержки. Он испытывает трудности в понимании того, что его окружает, и часто люди затрудняются в понимании его. Поскольку он более слабый партнёр по коммуникации , опасность заключается в том, что он либо отдаляется от любого контакта, впадает в коммуникативный негативизм, крайнее проявление, которое можно видеть в аутоагрессии , либо из-за своих проблем с поведением сковывается страхом , беспокойством, агрессией. Незнание этих процессов позволяет с излишней лёгкостью рассуждать о том, что дети с интеллектуальным недоразвитием не способны к общению.

Изучение социального развития, социального поведения и связанных с этим специфических проблем детей с недоразвитием интеллекта только начинается. Непосредственно педагогический интерес представляют исследования развития и условий межличностных (двусторонних) отношений.

Для развития детей, имеющих отставание в умственном развитии, качество межличностных отношений приобретает основополагающее значение. Небезразлично: разговаривают с ним или нет; что о нём говорят; обращаются ли к нему и как; стараются ли его понять и как это делают; полагают ли, что с ним нужно обходиться исключительно как с неподдающимся и неспособным к обучению объектом и им следует манипулировать, или же, несмотря на все коммуникативные трудности, воспринимают всерьёз и уважают как партнёра по коммуникации; в каком эмоциональном климате происходит это взаимное сближение, доверительное общение и взаимная оценка.

Для олигофренопедагогики центральным объектом обсуждения и исследований должны быть социальные взаимодействия, проблемы развития детей с интеллектуальной недостаточностью в аспекте «социального обучения». В нерешённом состоянии эти проблемы приводят к утрате взаимодействия и общения и тем самым к социальной изоляции.

Вероятность такой изоляции долгое время только усиливалась, вследствие ошибочного, исходящего от подчёркнуто дистанционного общественного мнения, что «слабоумный нуждается только в уходе». Принимая во внимание этот роковой исторический опыт, в качестве постулата следует признать, что ни один человек не нуждается только в уходе. Каждый осознанно или нет «тайно и робко ищет одобрения его бытия, которое может быть высказано только от лица к лицу».

Первый и элементарный интерактивный опыт ребёнок приобретает в общении с матерью и отцом как наиболее близкими людьми. Их действия и обращение с ребёнком драматическим образом обусловлены чувствами и установками, которые у них возникают при выявлении у ребёнка умственной отсталости. В эмоциональной сфере у них блокируется или затрудняется спонтанное внимание и тем самым уменьшается общение, поскольку раннее общение, в сущности, строится на чувствуемом и переживаемом. Дальнейшие коммуникативные проблемы возникают из-за того, что ребёнок не реагирует с ожидаемой живостью, которая обычно усиливает внимание к нему матери. И, в свою очередь, из-за меньшего внимания у ребёнка не возникает достаточная мотивация к общению, следовательно, затрудняется овладение речью.

Отсутствие ожидаемой детской активности, отставание в развитии, возможная общая слабость ребёнка могут также привести к тому, что о нём начнут проявлять чрезмерную заботу, мешая его самостоятельному становлению. В любом случае ребёнок с нарушением интеллекта нуждается, как минимум, в такой же мере социального внимания, теплоты и стимуляции к обучению, как и нормальный ребёнок, чтобы смогли развиваться его заблокированные коммуникативные способности.

Кроме семейной группы важное социальное значение имеет вхождение в группу сверстников: небольшую игровую группу, детсадовскую группу, школьный класс. При этом речь идёт не только о расширении радиуса социальной активности и области ориентации, но также о возможности в общении с другими и через их реакцию познавать самого себя и тем самым формировать собственную личность. Ребёнок с проблемами в интеллектуальном развитии, которому грозит опасность непринятия, остро нуждается в защите группы, где его социальные потребности не наталкиваются каждодневно на непонимание и неприязнь, а встретят поддержку. Индивидуальные специфические трудности коммуникативного понимания делают для него необходимой социальную и воспитательную помощь.

В соответствии с индивидуальным генезисом, в поведении наблюдаются большие или меньшие различия. Есть дети с недоразвитием интеллекта с неутомимой и неразборчивой тягой к обществу; есть такие, которые кажутся «погруженными в изолированное бытие».

По результатам исследования Уильямса и других учёных установлено, что социальный коэффициент у детей с интеллектуальной недостаточностью несколько выше, чем коэффициент интеллекта [ источник не указан 1885 дней ] . Эти результаты в частности, свидетельствуют о том, что овладение социальными навыками в значительной мере зависит от окружающего мира, особенно от воспитания. Различия в овладении социальными навыками простираются от полной беспомощности до далеко идущей независимости и свободы в общении, от агрессии до проявления любви и доверия.

О. Шпек указывает, что некоторые дети пользуются особой любовью; других детей вообще отвергают, очевидно, из-за их малой общительности; способность к контактам очень сильно зависит от физического состояния; попытки установить контакт могут восприниматься как очень навязчивые и надоедливые — детям недостаёт умения представить себя на месте другого и понять его реакцию; возможна затяжная взаимная неприязнь и агрессивность, которые очень трудно преодолеть; робкие и неуверенные дети стремятся к более тесному контакту с воспитателем.

С возрастом социальные отношения в группе стабилизируются и у подростков они уже отличаются значительным постоянством. Симпатии и неприязнь, в сущности, определяются эмоционально-личностными мотивами и в гораздо меньшей степени уровнем способностей ребёнка.

Таким образом, взаимодействие с окружающим миром не является процессом, эффект которого предопределён заранее, и что индивидуальная реакция не всегда становится прямым результатом социальных воздействий. А дети с проблемами в интеллектуальном развитии успешнее овладевают навыками социального поведения под руководством и при обучении.

Умственная отсталость и шизофрения

Пфропфшизофрения

Шизофрения , возникающая на фоне умственной отсталости, называется пфропфшизофренией или олигошизофренией.

А. Глаусс выделял 2 вида пфропфшизофрении/пфропфгебефрении [31] :

 1. комбинация олигофрении с шизофренией, для которой характерно катастрофическое течение и скудная продуктивная симптоматика (например, бред , галлюцинации )
 2. начало шизофрении в детском возрасте, при котором помимо олигофренических, наблюдаются гебефренические черты . Затем, в возрасте 14—17 [32] и 20—30 лет, у значительной части больных возникает настоящий гебефренический шуб .

Стоит отметить, что раннее начало шизофрении само по себе приводит к задержке умственного развития и формированию интеллектуального дефекта [31] .

Отграничение умственной отсталости от шизофрении

Умственная отсталость — дефект психики, появившийся из-за помех, помешавших нормальному созреванию интеллекта, а шизофрения — текущий или отзвучавший болезненный процесс [33] . При умственной отсталости процессуальные явления отсутствуют.

При детской шизофрении психотическая симптоматика стёрта, рудиментарна, лишена яркости, при медленном развитии болезни может быть вовсе не выражена, поэтому разграничение её с умственной отсталостью порою представляет трудности.

Труднее всего ограничивается атоническая форма умственной отсталости от шизофрении. При данной форме олигофрении в клинической картине преобладает аффективная незрелость и неустойчивость, недифференцированность эмоций, недостаточность интереса к окружению, слабость инстинктов, нарушения целенаправленной деятельности, стереотипии , что часто напоминает аутизм или шизофрению [34] . Тем не менее у таких детей с рождения заметно замедление темпа психомоторного развития и слабая память . Скудная общительность таких детей объясняется отсутствием умения вступить в контакт, а не отгораживанием от окружающего мира. Их аффективные проявления бедны, но не наблюдается их извращения или отсутствия, как при шизофрении. Они интересуются играми, привязаны к родителям, не чуждаются детей, что также отличает их от шизофреников. У больных атонической формой отсутствует продуктивная симптоматика и нет прогрессирующей деградации, как это имеет место при шизофрении.

См. также

Примечания

 1. Monarch Disease Ontology release 2018-06-29sonu — 2018-06-29 — 2018.
 2. А. С. Тиганов, 1999 , с. 612.
 3. А. С. Тиганов, 1999 , с. 613.
 4. 1 2 3 Умственная отсталость (олигофрения) . Психиатрия . Auno.kz. Дата обращения: 14 февраля 2014.
 5. 1 2 American Psychiatric Association . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) . — Arlington, VA : «American Psychiatric Publishing», 2013. — P. 33—41, 727. — 992 p. — ISBN 978-0-89042-554-1 . — ISBN 978-0-89042-555-8 . — ISBN 0-89042-554-X .
 6. World Health Organization . ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics: 6A00 Disorders of intellectual development (англ.) (2018). Дата обращения: 3 февраля 2018.
 7. Фогель Ф., Мотульский А. Генетика человека. Т. 3. — М., 1989—1990. — С. 63.
 8. Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика: Практическое руководство для врачей и студентов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ТОО «Техлит»; «Медицина», 1997. — 496 с. — ISBN 5-900990-03-6 .
 9. Manual of the international statistical classification of diseases, injuries, and causes of death . 1967. p. 154
 10. Wieland J., Zitman FG It is time to bring borderline intellectual functioning back into the main fold of classification systems. (англ.) // BJPsych Bull : journal. — 2016. — Vol. 40 , no. 4 . — P. 204—206 . — doi : 10.1192/pb.bp.115.051490 . — PMID 27512590 .
 11. 1 2 3 Исаев, 2003 , с. 27.
 12. Гольдовская Т. И., 1970
 13. Чуркин А. А., 1997
 14. Rutter M., 1970
 15. Gustavson K., 1977
 16. (Гольдовская Т. И., Тимофеева А. И., 1970
 17. Chelly J, Khelfaoui M, Francis M, Che´rif B and Bienvenu T. Genetics and pathophysiology of mental retardation. European Journal of Human Genetics (2006) 14, 701—713
 18. 1 2 3 4 5 Ю. В. Попов, В. Д. Вид. Современная клиническая психиатрия. — М. : Экспертное бюро-М, 1997. — С. 358—359. — 496 с. — ISBN 5-86065-32-9 (ошибоч.) .
 19. В. М. Блейхер, И. В. Крук. Бендер гештальт-тест // Толковый словарь психиатрических терминов. — МОДЭК, 1995. — ISBN 5-87224-067-8 .
 20. В. М. Блейхер, И. В. Крук. Бентона тест зрительной ретенции // Толковый словарь психиатрических терминов. — МОДЭК, 1995. — ISBN 5-87224-067-8 .
 21. SS Sparrow, DA Balla, DV Cicchetti (1984) Vineland Adaptive Behavior Scales. Circle Pines, MN: American Guidance Service
 22. Всемирная организация здравоохранения . The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Diagnostic criteria for research . — Женева . — С. 172—173.
 23. Зарубежный опыт социальной работы: Учебное пособие
 24. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
 25. На севере Англии есть деревня, где рядом живут умственно отсталые люди и те, кто за ними ухаживает
 26. Деревня Светлана
 27. деревня «Светлана»
 28. Полевое созревание
 29. Родители детей-инвалидов построили деревню на территории бывшей военной части
 30. О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ДЕРЕВЕНЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ ИСТОК» И «СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА»
 31. 1 2 В. М. Блейхер, И. В. Крук. Пфропфгебефрения // Толковый словарь психиатрических терминов. — МОДЭК, 1995. — ISBN 5-87224-067-8 .
 32. Жмуров В. А. Пфропфгебефрения // Большая энциклопедия по психиатрии. — 2 изд. — 2012.
 33. Исаев, 2003 , с. 317.
 34. Исаев, 2003 , с. 318.

Литература

 • Бухановский А. О., Кутявин Ю. А., Литвак М. Е. Общая психопатология. Пособие для врачей. 2-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
 • Жариков Н. М., Тюльпин Ю. Г. Психиатрия. — М.: Медицина, 2000. — ISBN 5-225-04189-2 .
 • Жариков Н. М., Урсова Л. Г., Хритинин Д. В. Психиатрия. — М.: Медицина, 1989.
 • Коркина М. В., Лакосина Н. Д., Личко А. Е., Сергеев И. И. Психиатрия. 2-е изд. — М.: МЕДпресс-информ, 2002.
 • Руководство по психиатрии. Под ред. Г. В. Морозова. В 2-х тт. — М.: Медицина, 1988.
 • Бойков, Д. И. Общение детей с проблемами в развитии: Коммуникативная дифференциация личности. — СПб., 2005. — 150 с.
 • Вечканова И. Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: Учебно-методическое пособие. — СПб.: КАРО, 2006. — 144 с.
 • Изучение, обучение и воспитание детей с глубокими нарушениями интеллекта: Сборник научных трудов. Под ред. А. Р. Маллера, Г. В. Цикото. Вып. III. — М., 1978. — 100 с.
 • Тиганов, А. С., Снежневский А. В. , Орловская Д. Д. и другие. Руководство по психиатрии / Под ред. А. С. Тиганова . — М. : Медицина , 1999 . — Т. 2. — 783 с. — 10 000 экз.ISBN 5-225-02676-1 .
 • Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство. — СПб. : Речь, 2003. — 397 с. — ISBN 5-9268-0212-1 .

Ссылки