Википедија: авторитетни извори

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување
↱
 • VP: AI

Статиите на Википедија треба да се засноваат на објавени авторитативни извори . Оваа страница дава упатства за тоа како да се процени кредибилитетот на изворите за да се избегнат грешките што се посочени во правилата за „ Недопуштеност на оригинално истражување “ и „ Проверливост “.

Ако сакате да додадете какви било корисни информации на Википедија, можете да го направите ова, сепак, треба да разберете дека информациите што не се поддржани со врска до авторитетен извор може да се отстранат од статијата во иднина. Одговорноста за наоѓање и додавање врски е на лицето кое го додава материјалот во статијата и секогаш треба да се обезбеди линк до изворот, доколку е можно и соодветно.

Оваа страница претставува идеален модел, а многу статии на Википедија сè уште не соодветствуваат со него, бидејќи некои од уредниците не потрошиле време да ги бараат потребните информации и да ставаат врски во текстот на статијата. Но, ова не ги спречува читателите да извлечат вредни информации од написот, притоа имајќи на ум дека тоа не е нужно доверливо.

↱
 • VP: VPNEAI

Иако статиите на Википедија се засноваат на авторитативни извори, самата Википедија не е авторитативен извор . Бидејќи Википедија (како и изворите кои сами се објавуваат опишани подолу) може да ја уредува секој, Википедија сама по себе не е авторитативна, туку авторитативноста на користените извори на информации. Иако текстовите од Википедија, вклучително и деловите на други јазици, може да се користат при пишување нови статии, за да се потврди информацијата, треба да се повикате не на Википедија, туку директно на овие авторитетни извори, откако ќе проверите што е напишано таму.

Во написот може да се вметнат и неточни или хипотетички информации, но во исто време соработникот треба јасно да забележи дека таквите информации не се факт, туку само нечие мислење. Нивното спомнување треба да започне со карактеристична фраза, на пример: „Порано постоеше широко распространета заблуда дека...“, „Според легендите…“ или „Според мислењето на академик А. А. Иванов,...“. Сепак, таквите гледишта треба да се вклучат само ако се нашироко познати или имаат значителна вредност во опишувањето на темата на статијата (видете го водичот WP: IAWG за детали ).

Некои дефиниции

↱
 • VP: AI-TERMS
 • ВП: МИСЛЕЊЕ
 • ВП: ФАКТ

Во рамките на Википедија, објавен извор е материјалот кој е постојано достапен за јавноста. На пример, самата ТВ емисија не е објавен извор, бидејќи е тешко да се добие пристап до материјалот откако ќе заврши. Сепак, снимката од оваа ТВ емисија, објавена на Интернет или објавена во форма на филм, се смета за објавен извор, бидејќи оние кои сакаат можат да ја потврдат вистинската презентација на одредени факти во неа. Во исто време, барањата за веродостојноста на публикацијата остануваат: на пример, транскриптот од радио емитување направен од поединец и објавен на лична веб-локација не треба да се користи како извор.

 • Факт е она што постои или постоело во реалноста. Во рамките на енциклопедијата се препознава факт како изјава за која постои консензус на научници и експерти од областа.
  Верувајте им на фактите, вклучувајќи ги и фактите за мислењата, но не и на самите мислења. На пример, за нас е факт дека Земјата се врти околу Сонцето. Фактот дека сонцето се врти околу земјата не е факт, но она што така верувал Птоломеј е повторно факт. Не треба нужно да барате врски до општо познати изјави кои не предизвикуваат сериозни сомнежи (на пример, оваа изјава: Марс е планета на Сончевиот систем).

 • Мислењето е гледна точка што ја има некој, чија содржина може или не може да се провери . Сепак, фактот дека едно лице или група на лица го имаат ова мислење е факт што може да се објави на Википедија (под услов овој факт да биде потврден, односно ако е даден сигурен извор од кој произлегува дека некоја личност или група навистина имаат такво мислење, како и неговото доволно значење ). На пример, не фактот дека Бог постои ; сепак, непобитен факт е дека многу верници веруваат дека Бог постои .
↱
 • VP: AI # PI
 • VP: AI # VI
 • ВП: АИ # ТИ

 • Примарен извор е документ или лице кое обезбедува директни докази за фактите - со други зборови, извор кој е исклучително близок до опишаната ситуација, изјава. Најчесто тоа значи текст добиен од учесник во некој настан или негов директен набљудувач. Тоа може да биде официјална изјава, новинарска репортажа од местото на настанот, автобиографско дело. Статистиката составена од реномирана агенција може да послужи и како примарен извор. По правило, статиите на Википедија не треба да се потпираат на примарни извори, туку да користат секундарни, кои правилно го користат примарниот материјал. За правилна употреба на многу примарни извори, особено во областа на историјата, потребна е посебна обука. Можете да користите примарни извори во написите само ако се објавени на сигурно место. На пример, транскрипт од радио емитување објавен на веб-страницата на радио станицата или историски документи собрани во доверлива збирка (на пример, В. И. Ленин и Чека. М.: Издавачка куќа на политичката литература, 1975 г. , видете го и примарниот текст ).

 • Секундарниот извор опишува еден или повеќе примарни извори . Секундарните извори во форма на научни написи и книги објавени во научни издавачки куќи (особено оние објавени во научни списанија) се внимателно проверени и, по правило, содржат веродостојни информации, што им овозможува да се користат како авторитативни извори.

 • Терциерниот извор , пак, ги сумира секундарните, како и веројатно другите терциерни извори.


Википедија во огромното мнозинство на случаи треба да се заснова на секундарни и терцијарни извори.

Кога пишувате статии, обидете се да се повикате на извори [1] . Најдобро е да го направите ова со користење на белешки во текстот на статијата, затворени во ознаки: <ref>Ссылка на источник</ref> . На крајот од статијата, треба да креирате дел == Примечания == и да го вметнете шаблонот {{ белешки }} во него , по што вашата листа на врски ќе се појави таму. За повеќе информации за правилното цитирање, видете ја статијата на Википедија: Референци до извори .

Материјал без извори

↱
 • ВП: МБИ

Учесниците на Википедија често вметнуваат изјави во текстот како факти што ги слушнале или прочитале некаде, но не можат точно да се сетат каде. На пример, изјавите Ние користиме само 10% од моќта на мозокот или 25-тата рамка е моќно средство за влијание во рекламирањето“ , и покрај нивната широка дистрибуција, не се факти. Изјавата за распространетоста на таквото мислење, исто така, не може да се смета за факт без повикување на авторитетен извор кој ја потврдува распространетоста на таквото мислење. За такви изјави, многу е важно да се најде доверлив извор на информации, инаку другите учесници (и читатели) може да се сомневаат во нивната веродостојност и да преземат некоја акција. Ако сте внеле информации во написот, тогаш одговорноста за потврдување на нејзините извори лежи кај вас. Никој не треба да ви докажува дека внесените информации се неточни. Тоа треба да го потврдите со нејзините извори на информации.

Што да се прави?

↱
 • ВП: БХ
 • В.П.: СОМЕНУВАЊЕ

Ако се сомневате во вистинитоста на која било информација, но немате целосна доверба во грешката заснована на извори, не треба веднаш да го избришете сомнителниот фрагмент, бидејќи некои учесници може да ве обвинат дека не им давате шанса да ја подобрат статијата (во целина остава впечаток дека е агресивен). Затоа, подобро е да го ставите шаблонот {{subst: AI }} по сомнителни изјави. Дозволено е да се бришат сомнителни информации (без сигурни извори) само ако сте сигурни дека не се точни или ако немало одговор на шаблонот {{subst: AI }} најмалку две недели. Исто така, можно е да се отстранат сомнителните информации ако авторите на статијата донесат таква одлука во дискусијата.

Ако главната содржина на статијата е неавтентична и не гледате простор за подобрување, статијата треба да се предложи за бришење на страницата Википедија : За бришење .

Во биографиите на живите луѓе

Не вклучувајте, без придружна врска до изворот, информации што би можеле да го нарушат угледот на живите луѓе, оперативните организации. Контроверзниот материјал за луѓе кои живееле или починале пред не повеќе од една година без извори или со слаби извори треба да се отстранат веднаш и без дискусија. Ова се однесува на кој било материјал објавен на Википедија, особено: страници за дискусија, коментари за уредувања, страници на членови, слики и категории.

Како што изјави Џими Велс [2] :

Се чини дека кај некои уредници постои морничава склоност да мислат дека секоја псевдоинформација од серијата „Ова некаде го слушнав“ треба да биде означена како „нема извор“. Погрешно. Мора да се отстрани - нагласено - ако не може да се потврди од изворот. Ова важи за секоја информација, но особено за негативни информации за живите луѓе.

Кога не се потребни извори

↱
 • ВП: КННИ

Во некои случаи, обезбедувањето извори не е потребно, па дури и непожелно. Конкретно, не треба да се бара потврда на добро познати факти. Во написите посветени на уметнички дела (филмови, книги, итн.) или компјутерски игри, нема потреба да се потврдуваат информациите содржани во темата на самата статија со дополнителни извори. Меѓутоа, ако зборуваме за какви било факти што не може да се дознаат од овој филм или игра, мора да се наведе изворот. Исто така, не е неопходно да се потврдуваат со врски податоци што секој може лесно да ги провери: бројот на катови во моментално постоечки архитектонски споменик, содржината на цртежите на банкнотите во оптек итн.

Пазете се од лажни авторитети

↱
 • ВП: ОЛА
 • ВП: ТЕЛИ

Не верувајте слепо на тврдењата за авторитет од кој било извор. Академските дипломи значат само авторитет во областа во која се стекнале (а дури и тоа не е секогаш случај). Веб-страниците со многу врски може да бидат целосно погрешни. Впечатлив пример за ова е описот на теоријата за човековите потреби од Вилијам Тали, објавен на веб-страницата на Вит Ценев: и самиот Тали и неговата теорија беа измислени од авторот за студентски есеј. Првото прашање што треба да си го поставите е кој е одговорен за страницата на која сакате да се поврзете? Кои се нивните квалификации и политики за уредување сајтови? Секој може да објави што било на Интернет.

Обидете се да ги користите публикациите на луѓе со докторат или познати експерти во оваа област како извори. Треба да им се даде поголема доверба на авторите кои работат во државните универзитети и институти на Руската академија на науките , Руската академија за образование и Руската академија на медицински науки . Треба да се сомневате во веродостојноста на публикациите чии автори се членови на „ јавни академии “ како што се Руската академија за природни науки , Меѓународната академија за информатика и Академијата за тринитаризам (иако членството во одредени академии не значи автоматска доверба или недоверба) итн.

Треба да се избегнуваат извори кои позајмуваат информации од Википедија. Прифатливи се само оние во кои информациите од Википедија се предмет на истражување или се придружени со проценка од експерт од соодветната област.

Дали авторот е почитуван експерт во областа?

↱
 • ВП: ЕКСПЕРТ
 • VP: NEEKSPERT
 • ВП: ПРЕПОЗНАЈ

За да го одредите ова, треба да одговорите на неколку прашања:

 • Дали трудот на авторот на оваа тема е објавен во реномирани научни списанија?
 • Дали се добиени негативни критики од реномирани експерти во областа за претходните или тековните публикации на авторот?
 • Дали делото на авторот се наведува како доверлив извор од други автори кои работат на терен во нивните написи (исто така објавени во научни списанија)?
 • Дали авторот има диплома во оваа област на експертиза?

Невообичаените тврдења бараат силни докази

↱
 • ВП: НЕВЕРОЈАТНО

Некои ситуации бараат да бидете особено внимателни и скептични за изворите на информации врз основа на кои се дадени изјавите:

 • изненадувачки или важен, но малку познат;
 • изненадувачки или важни, поврзани со актуелни настани кои не се покриени од медиумите;
 • за изјавите на кое било лице што изгледаат некарактеристично, необично или спротивно на претходно искажаното;
 • контрадикторни или неконзистентни со теориите општо прифатени во научната заедница (особено ако поддржувачите веруваат дека тие намерно се премолчуваат );
 • барање научни откритија или пронајдоци;
 • способен да оцрни нечија чест и достоинство.

Проценка на изворите

↱
 • VP: OAI
 • Авторитетот е релативен, специфичен и контекстуално зависен. Релативитетот значи дека нема извори за Википедија кои се авторитативни за кое било прашање или не се меродавни за кое било прашање. Конкретноста и контекстуалната зависност значат дека прашањето за авторитетот најчесто се разгледува во однос на одредена изјава.
 • Најавторитативен извор е рецензентска статија во угледно научно списание. За разлика од книгата, која секој може да ја објави на свој трошок или на сметка на пријател издавач, статиите во таквите списанија се рецензирани . Публикациите во рецензирани списанија може да се најдат со помош на специјализираниот пребарувач Google Scholar ( scholar.google.com ). Иако само релативно мал број написи со целосен текст ќе бидат достапни бесплатно (ако тоа го правите дома наместо на компјутерот во библиотеката), барем ќе можете да се запознаете со нивните прибелешки ( инж. Апстракт е) иако треба да се има предвид дека не сите списанија индексирани од Google Scholar се квалитетни и рецензирани [3] . Также можно пользоваться системой РИНЦ ( elibrary.ru ) (её достоинством является то, что в результатах поиска вы сможете увидеть ближайшую к вам организацию, имеющую подписку на эту базу данных; однако и здесь следует иметь в виду, что не все журналы [4] , индексируемые РИНЦ, являются качественными и рецензируемыми), а также базой данных JSTOR ( jstor.org/ ). Кроме того, при оценке качества научного журнала стоит обратить внимание как на его импакт-фактор , так и входит ли он в какую-либо крупную международную наукометрическую базу данных (англ.) ( PubMed , Scopus , Web of Science и т.д.); хотя и здесь следует проявлять внимательность [5] .

Также спросите себя:

 • А нет ли у публикатора каких-либо интересов в данной области, которые могут исказить представленную информацию? Помните, что приверженность к какой-либо стороне в конфликте [7] не всегда видна сразу, а подмена информации не всегда самоочевидна. Сама по себе приверженность радикальной точке зрения не является основанием для полного игнорирования источника, однако участникам следует избегать использования информации экстремистских организаций (таких как Аль-Каида или Кавказ-центр ). Такие источники можно использовать только для информирования о них самих или об их точке зрения. Также следует избегать использования в качестве авторитетных источников информации по подобным ситуациям и заявлений органов власти или чиновников, которые могут содержать элементы пропаганды или дезинформации. Так, не следует писать в статье, что «война в Чечне была завершена в 2001 году» или что «западная и российская пропаганда делают всё возможное, чтобы убедить своих обывателей, что ислам — это терроризм», но вполне корректно написать, что «В декабре 2004 года президент Владимир Путин заявил, что война в Чечне закончилась ещё 3 года назад» или что «по словам одного из лидеров чеченских сепаратистов Шамиля Басаева, „западная и российская пропаганда делают всё возможное, чтобы убедить своих обывателей, что ислам — это терроризм“» (сославшись на соответствующие источники) [8] .
 • А они там были? Следует различать слова очевидцев и комментаторов. Слова очевидцев — первичный источник информации, комментаторов — вторичный. И то, и другое может быть достоверным источником, но их следует различать.
 • А что другие люди говорят об этом источнике? Может быть, многие считают его недостоверным? Или о нём вообще никто не упоминает?

 • А как данный источник описывает другие факты? Описываются ли другие ситуации достоверно, с отражением различных аспектов ситуации? Сверьте это с тем, что вы уже знаете.

 • А являются ли наши источники доступными для других? Любой участник должен иметь возможность проверить информацию, изложенную вами. Источники должны быть доступны независимому читателю (хотя и не обязательно быть доступны в Интернете). Если речь идёт о книге, проверьте, есть ли она в каталогах Российской государственной библиотеки , Российской национальной библиотеки или Библиотеки Конгресса США .
 • А использовалось ли несколько первичных источников? Может быть, материал, который вы хотите использовать, основан на показаниях только одного очевидца?

Используйте несколько источников

↱
 • ВП:НЕСКОЛЬКО

Поскольку осознанное и неосознанное искажение информации [9] не всегда самоочевидно, не следует удовлетворяться одним источником. Найдите другие и сверьте. Если несколько источников совпадают и ни у одного из них нет причин для искажения информации (или причины могут быть, но источники заинтересованы по-разному искажать информацию), информация может считаться достоверной. Помните, однако, что мы только пересказываем опубликованное в достоверных источниках, но не добавляем своего мнения.

Независимые вторичные источники

↱
 • ВП:НВИ

Независимые вторичные источники должны отвечать следующим требованиям:

 • существует независимый от авторов редакторский контроль и проверка фактов;
 • авторы не сотрудничают с какой-либо из заинтересованных сторон;
 • авторы могут давать свою трактовку информации.

Даже имея одни и те же первичные источники, разные аналитики могут приходить к разным выводам по поводу полученной информации. Авторы могут искать и находить такие первичные источники, которые согласуются с их точкой зрения. Осознаваемые и неосознаваемые искажения, ошибки и опечатки не всегда очевидны, лучший способ избавиться от них — сверять информацию с другими вторичными источниками.

Надёжность источников определённых типов

Новостные организации

↱
 • ВП:МЕДИА

Дальнейшая информация: Википедия:Проверяемость и Википедия:Биографии живущих людей

Приветствуются публикации из основных новостных организаций, особенно высококачественных, таких как информационные агентства Ассошиэйтед Пресс , Вашингтон пост , Интерфакс , Рейтер , ТАСС , лондонская газета « Таймс ». Ссылки на статьи-мнения из газет и журналов должны сопровождаться именем автора в самом тексте, если материал оспаривается. Для добавления спорного биографического материала о живущих людях нужно использовать лишь материал высококачественных новостных организаций .

Самостоятельно изданные источники

↱
 • ВП:САМИЗДАТ

Поскольку каждый может создать веб-сайт или опубликовать книгу за свой счёт и на этом основании претендовать на статус эксперта в какой-либо области, самостоятельно изданные источники по большей части неприемлемы. К таким источникам относятся самостоятельно изданные книги, информационные листки, личные веб-сайты, открытые вики , блоги , сообщения на форумах и тому подобное.

Самостоятельно изданный материал может быть приемлем, если его автор — признанный эксперт в соотносящейся области, которого ранее публиковали надёжные сторонние источники. В любом случае нужно быть осторожным в использовании таких источников: если рассматриваемая информация действительно стоит передачи, кто-нибудь наверняка уже сделал это.

Самостоятельно изданные источники никогда не должны использоваться в качестве сторонних источников о живущих людях, даже если автор — хорошо известный профессиональный исследователь или писатель; см. Википедия:Биографии живущих людей#Надёжные источники .

Самостоятельно изданные и спорные источники в статьях о самих себе

Материалы из самостоятельно изданных и спорных источников могут быть использованы в статьях о них самих, а также людях и организациях, от которых они исходят, если выполнены следующие условия:

 1. используемый материал соотносится с известностью данного лица;
 2. материал не оспариваемый;
 3. материал не служит чрезмерно собственным нуждам;
 4. материал не привносит заявлений о сторонних лицах;
 5. материал не привносит заявлений о событиях, не относящихся непосредственно к предмету;
 6. нет разумных сомнений в авторстве материала;
 7. статья не основывается в целом на таких источниках.

Публикации религиозных, политических и экстремистских организаций

↱
 • ВП:ПРПЭО

К веб-сайтам и публикациям политических партий и религиозных групп следует относиться с осторожностью, несмотря на то, что ни политическая принадлежность, ни религиозные убеждения не являются сами по себе причинами, чтобы не использовать источник.

Широко известные экстремистские или даже террористические группы политического, религиозного, расистского или иного толка не следует использовать в качестве источников для Википедии, кроме как в качестве первичных источников, то есть они могут использоваться в статьях, касающихся воззрений таких организаций. Но даже в этих случаях они должны использоваться с большой осторожностью и быть подкреплены другими источниками.

Публикации компаний и организаций

↱
 • ВП:ПКО

При использовании в качестве источников веб-сайтов и иных публикаций компаний или организаций следует проявлять осторожность. Несмотря на то что компания или организация сама по себе является хорошим источником информации, она объективно является предвзятой. Например, Национальная стрелковая ассоциация США заинтересована в продвижении и отстаивании права граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия , так что для сохранения нейтральной точки зрения не полагайтесь исключительно на неё, особенно если доступны другие надёжные источники. Проявляйте особую осторожность при использовании веб-сайта или публикации в качестве источника, если компания или организация является сомнительной.

Онлайновые или офлайновые источники?

↱
 • ВП:ОНЛАЙН

Полнотекстовые онлайновые источники так же приемлемы, как и офлайновые, если они такого же качества и надёжности. Читатели могут предпочитать онлайновые источники, поскольку они легко доступны.

Если вы нашли печатный источник, на который не распространяются авторские права или доступный на совместимых лицензионных условиях, добавьте его в Викитеку и дайте на него ссылку (в дополнение к обычному указанию источника). Многие важные не охраняющиеся авторским правом книги уже были выложены в сетевой доступ другими проектами.

Точность ссылок на офлайновые источники и облегчение их поиска

↱
 • ВП:ОФЛАЙН

Большинство из наиболее надёжных и достоверных источников в настоящее время доступны только в печатном виде. Если вы не нашли авторитетных онлайн-источников, попробуйте поискать информацию в книжном магазине или библиотеке . Ссылку на использованный печатный источник следует по возможности давать по следующему образцу:

 • Наименование книги, имя, отчество, фамилия автора, место издания (город), наименование издательства, год издания, номер страницы (страниц) издания, на которой приведены использованные в статье данные.

Например:

 • Биофизика фотосинтеза / Под ред. проф. А. Б. Рубина. — М. : Изд-во МГУ, 1975. — С. 221—223.

По возможности в ссылку на использованный печатный источник следует включать номер ISBN для облегчения читателям поиска использованной литературы с помощью поисковых систем Google, Яндекс и т. д.

Для помещения информации об использованной литературе рекомендуется применять шаблон {{ Публикация }} .

Источники не на русском языке

↱
 • ВП:ИНЯЗ

Для удобства читателей русской Википедии следует по возможности приводить русскоязычные источники. Русскоязычные источники всегда следует предпочитать источникам на других языках (при равном качестве и надёжности). Например, не следует использовать в качестве источника газету на другом языке, если имеется эквивалентная статья на русском. Тем не менее, источники на других языках приемлемы с условием проверяемости, подобно тому же критерию для русскоязычных источников.

Помните, что в переводах, выполненных как редактором Википедии, так и сторонними переводчиками, могут встречаться ошибки. Желательно, чтобы читатели имели возможность самостоятельно проверить, что же действительно сказано в оригинальном материале, в самом ли деле он был опубликован заслуживающим доверия источником и корректно переведён.

Таким образом, когда оригинальный материал написан на языке, отличном от русского:

 • Если даётся прямая ссылка на источник, опубликованные переводы обычно предпочитаются переводам, выполненным редакторами Википедии.
 • Если редакторы используют в статье в качестве цитаты свой собственный перевод иноязычного источника, желательноприводить полную цитату иноязычного оригинала , чтобы читатели могли проверить оригинальную информацию и корректность перевода.

Источники и ссылки

При написании статьи следует использовать авторитетные источники, однако для ссылок, которые ставятся как в тексте статьи, так и в разделе «Ссылки», допустимо использование материалов, которые не удовлетворяют критериям для авторитетных источников. При создании ссылок следует руководствоваться правилами и руководствами Википедия:Внешние ссылки и Википедия:Ссылки на источники . В первую очередь нужно отдавать предпочтение внутренним ссылкам Википедии. В случае, если есть несколько вариантов внешних ссылок, следует отдавать предпочтение ссылкам, которые удовлетворяют критериям для авторитетных источников.

Примеры заслуживающих доверия источников

К числу авторитетных, проверяемых и доступных источников во многих случаях можно отнести Большую российскую энциклопедию (в 35 томах), Большую советскую энциклопедию (в 30 томах), Большую медицинскую энциклопедию (в 30 томах) и ряд других источников (см. неполный перечень ).

Использование термина «источник» в статьях

Обратите внимание, что термины «источник», «авторитетный источник» являются профессиональным жаргоном редакторов Википедии. Не употребляйте эти термины в таком значении в статьях, так как читатели могут не понять, что речь идёт об источниках информации для редакторов Википедии. Они скорее воспримут это слово в значении источников знаний для исследователей (таких как исторические источники ). Поэтому, если при обсуждении статьи мы можем сказать: «в различных источниках это может называться так-то и сяк-то », в самой статье лучше написать: «различные авторы называют это так-то и сяк-то ».

См. также

Ссылки

 1. Джимми Уэйлс : «[…] I do agree […] that more sources is good, and […] one of our goals will be to provide more articles with more extensive information about „where to learn more“, ie cite original research, etc., as much as we can» (« Wikipedia Founder Jimmy Wales Responds », интервью Slashdot , июль 2004).
 2. Джимми Уэйлс. «Отсутствие информации предпочтительнее вводящей в заблуждение или ложной информации» . архив рассылки электронной почты WikiEN-l (16 мая 2006). Дата обращения: 11 ноября 2019. Архивировано 6 апреля 2011 года.
 3. См., например список Джеффри Билла , а также получившие широкую известность мистификацию физика Алана Сокала и мистификацию группы учёных-гуманитариев под руководством философа Питера Богоссяна (англ.)
 4. Учитывая случаи мошенничества в науке с публикациями в таких авторитетных научных журналах, как The Lancet , Nature и Science .
 5. В качестве примера крайне некачественного издательства см. LAP LAMBERT Academic Publishing и другие издательства входящие в группу VDM Publishing .
 6. См. подробнее Конфликт интересов и Википедия: Конфликт интересов .
 7. Следует также помнить, что законы некоторых стран ограничивают освещение материалов организаций, признанных экстремистскими. В частности, Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» запрещает публикацию или трансляцию подобных материалов.
 8. См. например Мошенничество в науке , Фальсификация истории и Фальшивые новости .