Википедија: Патролирање

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете на навигација Одете на пребарување
↱
 • VP: ПАТ
Патролирање

Правило · Белешка · ЧПП · Нарачка · Форум · Проект

Патролирани верзии - Верзиите на страниците на Википедија означени како поминати во почетната проверка на квалитетот, се со прифатлив изглед и не содржат сериозни прекршувања на правилата на Википедија . Секој добронамерен соработник со потребното искуство за уредување на Википедија може да има право да направи такви оценки.

Внимание: фактот на патролирање на која било верзија на статијата не значи автоматски нејзин консензус , исто како што фактот дека нема патролирање не значи автоматски и несогласување.

Постапка на патрола

Следниве страници се предмет на патролирање:

Ако, за време на патролирање, се открие дека страницата не ги исполнува минималните критериуми за квалитет (види подолу ), идентификуваните недостатоци треба да се отстранат - или, барем, соодветните шаблони треба да се стават на страницата.

Барања за статии

↱
 • VP: ПАТС

Патролирањето на написите на Википедија како прв чекор во нивното проверување е насочено кон идентификување и елиминирање на најсериозните прекршувања на правилата и можните основи за правни побарувања.

Може да се патролираат само оние верзии на написи кои нужно ги исполнуваат следниве критериуми за минимален квалитет:

 1. Тие не содржат очигледен вандализам и резултат на тест -уредување.
 2. Тие не содржат очигледни прекршувања на барањата за написи за биографии на современици .
 3. Напишани се целосно на руски јазик или се читливи (има минимален дизајн и нема масивни, привлечни грешки), или содржат образец што покажува дека дизајнот е нецелосен .
 4. Тие не содржат очигледни неверодостојни изјави (без соодветна ознака) - односно, изјави кои предизвикуваат силни сомневања за нивната сигурност кај непристрасна личност (дури и не специјалист во предметната област) при површно читање, без повикување на дополнителни извори.
 5. Тие не содржат очигледно кршење на авторските права (односно, ако написот содржи текст што има забележителни надворешни разлики од повеќето написи на Википедија (како што се видливи нестандардни презентации, стил и дизајн), треба да го побарате на Интернет) [1 ] .
 6. Не содржи експлицитна спам .
 7. Не се очигледна гранка на мислења (во спротивно, статијата треба да се достави за бришење по оваа основа).
 8. Тие не содржат очигледно застарени информации (во спротивно, шаблонот {{ rq | ажурирање }} или неговите аналози треба да се инсталираат).
 9. Вклучени се во најмалку една постоечка тематска категорија или го содржат образецот {{ rq | тема }} (видете ги барањата за патролирање акции подолу).

Усогласеноста со следните критериуми е пожелна, но не е потребна :

 1. Отсуство на правописни , интерпункциски и стилски грешки во статијата, присуство на викификација .
 2. Форматирање на статијата во согласност со основните правила за форматирање .
 3. Правилно поврзување на статија со ставка на Википодатоци .
 4. Усогласеност со критериумите за значење , инаку пожелно е да се изложуваат шаблони ( {{ значење }} , {{ rq | забележителност }} , {{ дб-нн }} ).

Барања за категорија

↱
 • VP: ПАТК

Барањата за патролирани верзии на категории се исти како и за патролираните верзии на написи , додека патролирањето се однесува само на името и описот на категоријата, како и назначувањето на нејзините матични категории.

Неопходно

 • Присуство на родителски категории.

Пожелно

Шаблонски барања

↱
 • VP: PATSH

Страницата со шаблони мора да ги исполнува релевантните барања за верзии на статии што патролираат . Покрај тоа, мора да се почитува почитување на следниве критериуми:

Задолжителни барања

Пожелни барања

 • Категориите на шаблони мора да бидат затворени во ознаките <noinclude> </noinclude>.
 • Ако шаблонот содржи документација подолга од 1-2 реченици, треба да се форматира користејќи го шаблонот {{ doc }} , инаку можете едноставно да ги опишете функциите на шаблонот во неговиот код.

Барања за модули

↱
 • VP: ПАТМ

Задолжителни барања

Барања за датотеки

↱
 • VP: PATF

Датотеката и нејзиниот опис мора да ги исполнуваат релевантните барања за патролирани верзии на статии . Покрај тоа, мора да се почитува почитување на следниве критериуми:

 1. Датотеката мора да биде лиценцирана - бесплатна или да ги исполнува критериумите за правична употреба .
 2. Во случај на неслободна датотека, описот мора да содржи оправдување за фер употреба (на пример, со користење на соодветни шаблони {{ Слика }} и {{ Оправдување за фер употреба }} ).

Ако датотеката има бесплатна лиценца, пожелно е (но не е потребно) да се укаже на можноста за пренесување на Викимедија Комонс (за ова, користете го шаблонот {{ На Wikimedia Commons }} или {{ Префрлете се на Wikimedia Commons }}, ако е можно со параметарот „категорија“).

Барања за портал

↱
 • VP: PATP

Барањата за патролирани верзии на портали се исти како и барањата за написите со следниве промени:

Задолжителни барања

 • Главната страница на порталот за неговата патрола мора да биде вклучена барем во категоријата „ Портали по азбучен ред “.
 • Очигледно, бесплатните датотеки (чијашто непроменетост е очигледна или многу веројатно без да се погледне описот на датотеката) не треба да се користат на патролираната страница.

Препорачани барања

Барања за дејствија на патролирање

↱
 • VP: TRACKDEPA
 • VP: TDP
 • Не е дозволено, без претходен консензус во дискусијата за страница, да се означи „патролирано“ на верзија на страницата што е иста или блиска до онаа со која оваа ознака ја отстранил друг патролер, освен ако не му е одземено статус на патролирање (под услов уредникот што го означува, знае или треба да знае за претходното повлекување).
 • Во случај на сериозни сомневања, препорачливо е да ја доставите статијата за дискусија на посебен дел од форумот за патролирање .
 • Доволно е да ја видите не целата страница, туку само разликата помеѓу најновата верзија и претходната патролирана (уредникот можеби не е одговорен за содржината на претходната верзија на страницата што ја патролира друг член). Се охрабрува повторно гледање на целата страница. Кога проверувате дел од страницата (во споредба со претходната патролирана верзија), треба да ја земете предвид можноста за сериозна застареност на информациите.
 • Ако страницата не била претходно патролирана, тогаш треба да ја видите целата историја на нејзините уредувања за да пронајдете (и отстраните) промени што може да претставуваат вандализам или повреда на авторските права (пребарувањето може да се спроведе врз основа на коментари за уредувања и имињата на авторите на овие уредувања; погледнете ги сите средни ревизии кои не се потребни). Ако разликата од претходната патролирана верзија е доволно голема, се препорачува да се прегледа историјата на ревизија по претходната патролирана верзија на ист начин.
 • Ако е невозможно брзо да се поправи неконзистентноста на страницата со комплетната листа на минимални барања и под услов постојните недостатоци да не бидат фатални (да не доведат до потреба за брзо бришење на страницата ), треба да се инсталираат обрасци за наведените недостатоци на неа (на пример, {{ rq }} , итн.), а потоа означете ја добиената верзија како патролирана.
 • Ако страницата не може да се избрише, но има потреба од сериозно подобрување, на неа треба да се инсталира шаблон {{ rq }} со параметар на topic покажува општата област на знаење на која и припаѓа страницата (на пример, {{rq | wikify | style | topic=биология}} , погледнете ја образецот за документација за комплетна листа на области на експертиза).

Стандардна верзија

↱
 • VP: Стабилизација

Во принцип, на читателите секогаш им се прикажува најновата верзија на страницата.

Под одредени услови, администраторите имаат право да овозможат режим за стабилизација на страницата. Во исто време, за нерегистрирани и нови учесници, се прикажува последната патролирана верзија (ова е она што се нарекува стабилна страница во интерфејсот за патролирање), а за автоматски потврдените, најновата. Ова може да се направи ако страницата е систематски вандализирана или постои голема веројатност дека тоа може да се случи (поради значителен интерес на јавноста за предметот на страницата, сериозноста на опишаниот проблем и така натаму). Стана практика превентивно да се воспостави режим на стабилизација за написите што добиле статус на добри или избрани во рамките на проектот Квалитет .

Таквата мерка има за цел само да го заштити читателот (и авторитетот на Википедија) од последиците од вандализмот , а во исто време да им овозможи на соработниците да продолжат да работат на страницата. Употребата на режимот за стабилизација за да се обезбеди предност на една од страните во случај на војна со уредувања е строго забранета (ако патролите учествуваат во војната за уредување, менувајќи ја содржината на страницата, заобиколувајќи го правилото за неутрална точка од гледна точка и консензус , тие се предмет на лишување од статус, што е подетално опишано подолу ) ...

Погледнете ја и листата на стабилизирани страници и Википедија: Стабилизација / Резиме .

Знаме за патролирање

Член со знаме „верзија за патролирање“ ( editor ) може да го постави и отштиклира полето за избор „патролирана верзија“ и има пристап до потребните сервисни страници. Ажурирана листа на патроли .

Добивање знаме за патролирање

↱
 • VP: PAT-FLAG +

Знамето за патролирање може да се додели на сите активни регистрирани членови кои ги знаат и ги разбираат барањата за патролирани написи и се запознаени со правилата на Википедија од кои следат овие барања.

Кандидатот мора да ги исполни следниве формални услови:

 • Најмалку 1 месец искуство и најмалку 100 уредувања во просторот за написи (не треба да има очигледни „измами“).
 • Учесникот не смее да прави измени што јасно би ги прекршиле барањата за патролирани верзии (барем претходните 1-2 месеци), како и да изврши флагрантни прекршувања на другите правила на Википедија.
 • Соработникот, исто така, мора да има значителен придонес што го демонстрира неговото разбирање за барањата за патролираните верзии и способноста за критичко оценување на уредувањата на другите соработници; ако се сомневате, тој треба да го покаже ова за време на дискусијата.

Доделувањето на знамето се врши со поднесување апликација, дискусија за неа и донесување одлука. Исто така, можно е да се додели знаме во посебни случаи и по редоследот наведен подолу. Акциите поврзани со поднесување, дискутирање и донесување одлука за апликацијата се вршат на страницата VP: Апликации за статус на патрола .

Поднесување апликација

Квалификуван член на Википедија поднесува апликација следејќи ги инструкциите на горната страница . Апликацијата може да ја поднесе трета страна, во тој случај е потребна потврда за согласност на кандидатот.

Дискусија

За време на дискусијата за апликацијата, учесниците на Википедија можат да искажат образложени мислења за можноста за доделување знаме, како и да поставуваат прашања до кандидатот.

Донесување одлуки и следни чекори

Знамето на учесникот во патролирање ќе го додели секој администратор ако поминале три дена од поднесувањето на апликацијата и ниту самиот администратор ниту учесниците во дискусијата не утврдиле дека кандидатурата не е во согласност со барањата наведени погоре во овој став. Доколку статусот не е доделен, се препорачува повторно да аплицирате не порано од еден месец по завршувањето на дискусијата.

Посебни случаи

Администраторите имаат право да го добијат знамето за патролирање без дополнителна дискусија (вклучително и да го доделат сами на себе), освен ако претходно не биле лишени од тоа во врска со прекршување на овие правила.

Исто така, можно е автоматски да се додели статусот на патролирање на активни учесници кои ги исполнуваат горенаведените формални услови со петкратна маргина, без барања од нив, но со нивна експлицитна согласност да го добијат знамето и да ги следат овие правила, и во отсуство на експлицитни приговори од заедницата.

Отстранување на знамето за патролирање

↱
 • VP: PAT-FLAG-

Отстранувањето на знамето на патролата од учесникот [2] го прави администраторот на оправдано барање на кој било учесник на страницата Википедија: Апликации за отстранување знамиња при постојано повторување на следните дејства:

 1. проставлении отметки «патрулированная версия» на страницы, явно [3] не соответствующие требованиям к патрулированным страницам;
 2. внесении на страницу правок, не соответствующих требованиям к патрулированным страницам;
 3. снятии отметки «патрулированная версия» со статей, явно соответствующих требованиям к патрулированным страницам, либо при участии в «войне патрулирующих» [4] ;
 4. использовании флага патрулирующего с целью получения преимуществ в споре (примером такого преимущества может быть, например, патрулирование стабилизированной страницы в условиях войн правок или установка флага на свою версию стабилизированной страницы, когда очевидна высокая вероятность возникновения возражений против этого) [5] ;
 5. а также при вопиющих и систематических нарушениях любых других правил [6] .

Флаг может быть без обсуждения снят с участника, более трёх месяцев бессрочно заблокированного за нарушения правил [7] . В случае разблокировки флаг должен быть возвращён без повторной заявки на статус, если к участнику перед блокировкой не предъявлялось претензий по поводу патрулирования.

Если выявленные нарушения в статьях достаточны для снятия флага, однако есть основания полагать, что подобные нарушения больше не повторятся, администратор имеет право оставить флаг условно с указанием срока (не более одного месяца). В этом случае флаг может быть снят по упрощённой процедуре — путём запроса на ВП:ЗКА :

 • В течение указанного срока плюс месяц — в случае нового грубого нарушения с флагом.
 • В течение месяца после окончания срока — в случае, если будут обнаружены в текущих версиях статей грубые нарушения (такие как нарушение авторских прав, машинный перевод, грубые нарушения ВП:СОВР ), внесённые участником до подведения итога по заявке о снятии флага. В этом случае перед подачей запроса на ЗКА необходимо, проинформировав участника о проблеме на его странице обсуждения, дождаться ответа, а в случае его отсутствия — подождать минимум три дня.

Повторная заявка на получение флага патрулирующего допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Допустимо снятие (в том числе с использованием ботов) отметок «патрулированная версия», поставленных участником, лишённым флага патрулирующего, без учёта пункта о войнах флагов и без проверки патрулированных таким участником версий статей на соответствие настоящим правилам.

Сопутствующие флаги

Вместе с флагом патрулирующего новым патрулирующим следует выдать флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений, если только в заявке не сложился консенсус за нежелательность присвоения какого-либо из них по причине некорректных правок участника или если сам участник от них не отказался.

Флаг откатывающего

Флаг откатывающего даёт техническую возможность совершать «быстрый откат» — откатить все последние правки одного участника на странице без загрузки страницы редактирования и возможности описать причину. Использование такого отката строго регламентируется. Разрешено откатывать очевидный вандализм , явный спам или повторное внесение текста, нарушающего авторские права (первое внесение должно быть отменено с комментарием и ссылкой на источник копивио), собственные правки (самооткат), а также откат допустим в иных ситуациях, описанных в разделе ВП:Откат#Использование отката .

Участник может быть лишён флага откатывающего при его использовании за пределами допустимых случаев; флаг патрулирующего при этом может быть оставлен.

Флаг переименовывающего без перенаправлений

↱
 • ВП:ПБП

Флаг переименовывающего без перенаправлений ( suppressredirect ) даёт техническую возможность не создавать перенаправление со старого названия при переименовании страницы. Использовать эту возможность рекомендуется в случаях, когда старое название явно ошибочно (в той степени, что получившееся перенаправление подпадало бы под один из критериев быстрого удаления ); при этом необходимо исправить все значимые ссылки ( см. подробнее ). Флаг может быть снят (администратором единолично, другими участниками через ЗСФ) при системном использовании этой возможности вне рамок, описанных выше. Флаг может быть выдан администратором любому участнику со статусом патрулирующего или автопатрулируемого (в исключительных случаях — и без этих флагов) по запросу на ЗКА или по личному обращению; такой участник должен быть ознакомлен с ВП:Переименование страниц .

Флаг автопатрулируемого

↱
 • ВП:АПАТ

Участнику может быть присвоен флаг автопатрулируемого ( autoreview ).

 • Все созданные этим участником страницы в первой версии являются патрулированными [8] .
 • Если такой участник вносит правку в отпатрулированную версию страницы, его версия также является отпатрулированной.
 • Если же такой участник вносит правку в непатрулированную версию, его версия патрулированной не помечается.

Боты и администраторы по умолчанию обладают техническим правом автопатрулирования.

Получение флага автопатрулируемого

Для получения флага автопатрулируемого необходимо подать заявку на страницу Википедия:Заявки на статус автопатрулируемого , где проводится обсуждение кандидатуры. Заявка может быть подана самим кандидатом или третьим лицом; в последнем случае требуется подтверждение согласия кандидата.

Требования к кандидатам:

 • не менее 100 правок, причём большинство из них сделаны в статьях, шаблонах, категориях, файлах;
 • в последнее время кандидат был активен в русском разделе Википедии;
 • кандидат знако́м с правилами оформления статей и соблюдает их при редактировании;
 • у кандидата нет недавних блокировок за внесение в статьи содержимого, нарушающего правила Википедии;
 • во вкладе кандидата за последнее время нет нарушения авторских прав и оригинальных исследований , а также любого, даже «шуточного» вандализма;
 • в загруженных кандидатом файлах правильно оформлена лицензия.

Администратор может присваивать этот флаг участникам без обсуждения в случае явного согласия участника, если он уверен, что они не будут нарушать правила Википедии и критерии патрулированных статей . В исключительных случаях одновременно с флагом автопатрулируемого администратор может присвоить также флаг откатывающего, когда во вкладе участника имеется множество примеров борьбы с вандализмом.

Снятие флага автопатрулируемого

Администратор может снять флаг автопатрулируемого с участника, если он не соблюдает требования, предъявляемые к патрулированным версиям . Повторная заявка на получение флага допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Техническая реализация

FlaggedRevs sighted mark screencut.png

Патрулирующие могут явным образом устанавливать или снимать отметки «отпатрулировано» для любой версии страницы. Кроме того, если участник с флагом патрулирующего или автопатрулируемого правит отпатрулированную версию страницы, его версия остаётся патрулированной (автопатрулирование).

Патрулированная версия отображается в следующем виде:

 • ( текущ. | пред. ) 00:00, 6 августа 2008 Участник ( обсуждение | вклад ) . . (кол-во байт) (комментарий) ( отменить ) [ отпатрулирована участником Кто-то ]

Обозначения действий патрулирования в API

 • approve — ручное патрулирование страницы, уже имеющей ранние отпатрулированные версии
 • approve-i (от initial ) — ручное патрулирование страницы впервые
 • approve-a (от automatic ) — автоматическое патрулирование путём совершения автопатрулируемым/патрулирующим участником правки в полностью отпатрулированной странице [9]
 • approve-ia — автоматическое патрулирование первой правки путём создания страницы [9]
 • unapprove — ручное снятие отметки

Инструменты, подсчитывающие количество патрулирований ( рейтинги патрулирующих и бот, выдающий ордена лучшим патрулирующим), считают все неавтоматические действия, то есть approve , approve-i и unapprove .

Технические проблемы

↱
 • ВП:ПАТ-БАГ
 • Баг патрулирования файлов. Если неавтопатрулируемый участник загружает новую версию файла, но не правит его описание, такой файл становится невозможно отпатрулировать: система показывает, что на странице есть непроверенные правки, дифф между последней патрулированной и последней версиями страницы пуст, а нажатие кнопки «отпатрулировать» (хоть просто на странице, хоть в диффе) выглядит как результативное, но после обновления страницы файл остаётся недопатрулированным. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 73910 .
 • Баг при восстановлении удалённой отпатрулированной страницы. Такая страница содержит в заголовке стандартную надпись «Текущая версия (не проверялась)» и становится видна в логе Служебная:Непроверенные страницы . При этом в логе патрулирования она отмечена как отпатрулированная и кнопка «Подтвердить версию» неактивна. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 162778 .

Служебные страницы

Для удобства работы патрулирующих существуют следующие служебные страницы:

 • Log/review — журнал патрулирования.
 • AdvancedReviewLog — журнал патрулирования за последние 30 дней с дополнительными параметрами поиска.
 • UnreviewedPages — список непатрулированных страниц.
 • PendingChanges — список страниц, которые были изменены и требуют повторного патрулирования.
 • ValidationStatistics — статистика патрулирования.

Wikimedia Labs

Также существуют инструменты на лабсе:

Гаджеты

Скрипты

Скрипты, выделяющие непатрулированные правки особым цветом фона в списке наблюдения:

Скрипт для вставки шаблона {{ rq }} с параметрами:

Скрипт для подсветки ссылок на непатрулированные страницы:

Скрипт для выделения правок ПАТ, АПАТ и ботов в историях непроверенных статей:

Скрипт, добавляющий кнопку «открыть всё во вкладках» на страницах Служебная:Непроверенные страницы и Служебная:Ожидающие проверки изменения :

Для установки скрипта добавьте одну или несколько из вышеперечисленных строк в свой .js-файл .

Утилиты

 • Huggle — инструмент для удобного мониторинга свежих правок и быстрого отката вандализма среди них.
 • SWViewer — инструмент для удобного мониторинга в браузере свежих правок во всех проектах, где у пользователя есть флаг откатывающего, для отката вандализма.
 • Sweep-Net — специально разработанная программа для помощи патрулирующему. Она берёт на себя рутинные операции, оставляя человеку только интеллектуальную работу.

См. также

Примечания

 1. См. также решение АК по заявке о нарушении авторского права .
 2. Везде в рамках настоящих правил под участником понимаются все его учётные записи, и использование кукол для маскировки нарушения настоящих правил является серьёзным нарушением. При этом внесение участником правок, не соответствующих требованиям к патрулированным версиям, с учётных записей, не имеющих флага патрулирующего (или иного аналогичного флага, сохраняющего патрулированный статус страницы или устанавливающий его) не является нарушением.
 3. (Не)соответствие считается явным, если в ходе обсуждения действия редактора в обществе сложился консенсус в отношении (не)соответствия.
 4. «Война патрулирующих» — проставление отметки без предварительного консенсуса (в обсуждении либо в ситуациях, явно подразумевающих консенсус) на версию, с которой флаг был снят другим редактором, либо близкую к ней (при условии, что проставивший эту отметку знал или должен был знать о том, что ранее она была снята).
 5. Если редактор оказывается вовлечённым в спор по содержанию страницы с участником, не имеющим флага патрулирующего, ему настоятельно рекомендуется пользоваться для патрулирования своих правок исключительно функцией автопатрулирования (см. #Техническая реализация ). В этом случае редактору следует сначала поставить отметку «патрулировано» на предыдущую версию страницы — и только после этого делать свою правку. Если при этом редактор считает, что предыдущая версия страницы не соответствует требованиям к патрулированной версии, ему не следует ставить отметку ни на версии оппонента, ни на своей версии. В таких случаях ставить эту отметку должен третий участник.
 6. Данный критерий снятия флага нацелен на отсечение случаев, когда формальных нарушений требований к патрулированию нет, но поведение участника чётко показывает его явную недобросовестность. В качестве необходимых, но не достаточных признаков вопиющего характера нарушений можно ориентироваться на недавние блокировки учётной записи участника по основаниям, дающим серьёзные основания ожидать нарушения участником требований к патрулированию. На случаи, когда в целом добросовестный участник совершает ошибки, данный пункт не распространяется — следует прибегать к предупреждениям, блокировкам, тематическим ограничениям и иным механизмам, но не пытаться «наказывать» участника снятием флага патрулирующего.
 7. При снятии флага патрулирующего снимаются и сопутствующие флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений.
 8. Перенос страницы из Инкубатора или личного пространства (напр, черновика) в основное пространство путем переименования приравнивается к созданию новой страницы и потому патрулируется автоматически.
 9. 1 2 C 15 июля 2021 автоматическое патрулирование более не отображается в журналах