Оваа статија е една од омилените

Theивотот на прекрасни луѓе

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете на навигација Одете на пребарување
Theивотот на прекрасни луѓе
Примерок од дизајн на сериски корици по 1962 година
Примерок од дизајн на сериски корици по 1962 година
жанр Биографија
Оригинален јазик Руски
Издавач Весник и здружение на весници
" Млада гарда "
Датум на објавување од 1933 година

„Lifeивотот на прекрасните луѓе“ ( акронимот на насловот е почетната кратенка „ZhZL“ [1] [2] , заедничкото име „жезеелка“ [3] [4] ) е серија биографски книги дизајнирани за маса публика. Првпат беше објавена во 1890-1924 година од издавачката куќа на Ф.Ф. Павленков под истото име (вкупно, беа објавени двесте биографии, по 1900 година имаше само препечатоци). Оттогаш, беа направени повеќекратни обиди за заживување на публикацијата, но само Максим Горки успеа да го стори тоа: серијата започна повторно, објавена во 1933-1938 година од Здружението на весници и весници, нумерирани од едно. По 1938 година, серијата беше издадена од Младата гарда со континуирано нумерирање на изданијата; од 2001 година, нумерирањето стана двојно (земајќи ги предвид публикациите на Павленков). До 2010 година, вкупниот број изданија надмина илјада и пол илјади, а вкупниот тираж на серијата надмина сто милиони примероци [5] .

Јавно достапната серија на Павленково „ZhZL“ требаше да ги „запознае читателите со извонредни фигури од минатите епохи“. Форматот на жанрот на серијата беше одреден од образовните цели: популарна биографска скица, фокусирана на големите дела на човекот што остави свој белег во историјата на светската цивилизација. Биографиите беа нарачани од познати публицисти и новинари од нивното време ( Е. А. Соловиов , А. Скабичевски ), неколку есеи беа напишани од професионални филозофи и писатели ( В. С. Соловиов , Н. М. Мински ). Максим Горки создаде нов формат за биографии, чии херои беа светски познати личности на науката и уметноста, како и револуционери. Јавна редакција на серијата беше создадена во издавачката куќа „Молодаја Гвардија“, во која академиците В.Л. Комаров , Е.В. Тарле , А.Е. Ферсман , професорите Ју Н. Тињанов и П.Ф. Јудин , писателите А.А. Фадеев и А.Н. Толстој .

Во 1950 -тите, уредниците на серијата формулираа три главни принципи за избор на објавени текстови, на кои се почитуваат: научна сигурност, високо книжевно ниво и забава. Објавувањето во серијата беше за авторот знак за признавање на неговиот висок социјален и професионален статус. Со текот на годините, Младата гарда ги привлече Лев Гумилевски , Сергеј Дурилин , Константин Паустовски , Мариета Шагинјан , Корни Чуковски , Јуриј Лотман , Алексеј Лосев , Натан Ајделман и многу други да пишуваат биографии. Многу автори на биографии, пак, станаа херои на нови книги во серијата ZhZL. Во исто време, тоналноста на текстовите објавени во 1960 -тите и 1970 -тите години беше подредена на барањата на идеологијата, кога концептот на „прекрасно“ беше протолкуван како „беспрекорен“. Повеќето од избраните херои беа идеолошки издржани и морално беспрекорни; многу малку беше кажано за тешкотиите во нивната судбина.

По распадот на СССР, поради конкуренцијата од медиумите, а потоа и интернет -околината, тиражот на серијата драстично се намали, а бројот на објавени книги се намали многу години. Имаше затворање на жанрот на „класична“ биографија во научната рамка, вистинско исчезнување на традицијата на романизирана биографија; меѓу авторите на серијата почнаа да преовладуваат професионални историчари и филолози. Во исто време, од 1990 -тите, тематскиот опсег на серијата енормно се прошири: почнаа да се појавуваат биографии на цареви, православни светци, емигрантски писатели, водачи на движењето Бели , советски и странски филмски актери. Протокот на преведена литература е значително зголемен.

Библиотека со биографии на Флоренти Павленков и обиди да се продолжи

Сериски дизајн на корицата на издавачката куќа Ф. Павленков со стандардни наслови

Во 1890-1900 година, издавачката куќа на Флоренти Павленков објави биографска библиотека наречена ofивот на извонредни луѓе . Името беше документ за следење од францускиот „ Vie des Hommes illustres “, бидејќи преводот на „ Споредбени биографии “ на Плутарх , кого Павленков многу го ценеше во младоста, беше насловен[6] . По смртта на издавачот, серија од 200 биографии беше завршена од неговите извршители , следеа препечатувања до 1924 година. Библиотеката за биографија се покажа како многу популарна, издржа најмалку 40 препечатувања со вкупен тираж од 1,5 милиони примероци (едно издание беше отпечатено со тираж од 8 до 10 илјади примероци). Биографиите на Павленков беа мали во обем, туку претставуваа популарен есеј за наука и чинеа околу 25 копеки (достапни за средношколци и студенти), се одликуваа со високиот квалитет на текстот, понекогаш не лишен од уметност и обемна содржина. Меѓу нивните автори беа Владимир Соловиов и Александар Скабичевски , како и поетот Николај Мински , многу од биографиите се сметаат за примери на жанрот. Библиографот Николај Рубакин , кој беше еден од наследниците на издавачот, го пофали квалитетот и важноста на биографската библиотека на Ф.Ф.Павленков. Според моите сопствени сеќавања, овие книги имаа значително влијание врз Николај Бердјаев , Владимир Вернадски , Иван Бунин , Алексеј Толстој за време на нивните студентски години[7] [8][9] .

Како што беше замислено од Павленков, „ZhZL“ требаше да ги „запознае читателите со извонредни фигури од минатите епохи“. Зборот „прекрасно“ што се користи во насловот на серијата значеше во првобитната смисла „достоен за внимание, внимание, извонреден, извонреден или неверојатен“. Првата биографија, објавена кон крајот на април - почетокот на мај 1890 година, беше посветена на Игнатиј Лојола [10] [11] . Некои од најпопуларните беа скици за Лермонтов и Пушкин од Скабичевски, последното препечатување на неговата биографија за Пушкин беше во 1924 година [12] . При составувањето на серијата, класична теорија за заеднички места беше земена како основа, која поставува идеи за идеалот на креативна личност или политичар, пронаоѓач и други. Ју. Петрова забележа дека повеќето биографии одговараат на нормативните идеали што се развиле во 19 век, што му биле претставени на читателот дури и на ниво на насловот: „ Н (Достоевски, Лаплас, Пирогов, Линколн, итн.): неговиот живот и книжевните / државните / научните итн. активности[13] . Биографиите од нов тип, со индивидуалната позиција на биографот и двосмисленоста на проценките на херојот, беа објавувани поретко; обично, на крајот на векот, градењето слика за личност, а не систем на топоси , се преземаше врз основа на психолошката наука и општ интерес за менталните отстапувања на истакнати луѓе. Особено овој пристап го сакаше Евгениј Соловиов , кој напиша есеи за серијата за Дмитриј Писарев , Иван Тургенев , Александар Херзен , Лав Толстој , Фјодор Достоевски , Николај Карамзин , Хегел , Оливер Кромвел , Осип Сенковски , Ротшилдс и Иван Грозни . Соловиов беше тој што активно ја популаризираше формулата на Николај Михајловски "Достоевски е суров талент", но тој не одби да ја разгледа духовната основа на интересите на писателот. Концептите за „мачеништво“, пророштво, гениј во есејот на Е. Соловиов придонесоа за популаризација на „митот за Достоевски“, кој постави нов систем на нормативна реторичка биографија од советскиот период [14] .

Максим Горки се обиде да ја продолжи серијата Павленково уште во 1916 година, врз основа на сопствената издавачка куќа „Парус“. Тој изготви нов план за серијата библиотека, вклучувајќи скоро 300 наслови; понатаму, проектот беше предложен на Зинови Гржебин , но револуционерната ситуација не дозволи негово спроведување. Во 1921 година, независно од Горки, издавачката куќа на М. и С. Сабашников започна со објавување на серијата „Историски портрети“, во 1922 година кооперативната издавачка куќа „Колос“ ја објави „Биографска библиотека“, во 1923 година издавачката куќа „Брокхаус - Ефрон “ја отвори серијата„ Слики на човештвото “... Во 1925 година, серијата „Биографска библиотека“ беше основана од Државната издавачка куќа , а во 1928 година серијата „ofивотот на извонредните луѓе“ беше објавена од „ Москва Рабочиј “, но во ниту една серија бројот на објавени книги не надминува петнаесет сто [15] .

Серија Горки (1930-1980-ти)

Издава никулци во сериски дизајн усвоени по 1962 година

Во студијата на книжевните критичари на Урал, Татјана Снигирева и Алексеј Подчиненов, се разликуваат три периоди во развојот на серијата ZhZL, назначени со иконското издавачко име: Павленковски (1890-1900), Горковски (1930-1980) и Молодогвардески ( 1990-2000 и понатаму). Основните карактеристики на секој од нив беа разновидни [16] .

Триесет и четириесетти години

Во раните 1930 -ти, Максим Горки беше во можност да ја реализира својата оригинална идеја врз основа на Здружението на весници и весници (hurургаз), на чие чело беше Михаил Колцов . Судејќи според преживеаната преписка, Горки се обиде да ги привлече најдобрите писатели или специјалисти со талент за пишување да учествуваат во универзалната серија биографии: на пример, Ромен Роланд доби нарачка за книга за Сократ и Бетовен , Фридјоф Нансен - за биографија на Колумбо , Иван Бунин - за биографија на Сервантес , Анатолиј Луначарски - за приказната за Френсис Бекон , Климент Тимиријазев - за книгата за Чарлс Дарвин . Во пракса, добиените ракописи не секогаш одговараа на организаторот на серијата, кој беше максималистички расположен и го надгледуваше проектот до неговата смрт во 1936 година. Првото издание на серијата беше објавено во јануари 1933 година, тоа беше биографијата на Хајнрих Хајн од Александар Дојч , проследена со биографиите на Михаил Шепкин , Рудолф Дизел , Дмитриј Менделеев , Хајнрих Песталоци , Иван Сеченов , orорж Санд , браќата Рајт . Последното издание на ZhZL за време на животот на Горки беше биографија на Наполеон од Јуџин Тарл . Писателот ја остави серијата на старателство на Комсомол , контактирајќи со генералниот секретар на Централниот комитет на Комсомол, Александар Косарев . По распуштањето на hurургаз во 1938 година, серијата ја презеде издавачката куќа Молодаја Гвардија . Така, објавувањето биографски книги беше ставено во служба на едукација на новите генерации и повеќе не беше прекинато. И покрај дидактичката природа на серијата, концептот за „прекрасно“ почна да се менува во употребата на живи зборови, приближувајќи се до зборовите „извонредно“, па дури и „одлично“. Затоа, во серијата „ZhZL“ една од првите книги објавена за Наполеон, Талејранд , „ајкулата на капитализмот“ Хенри Форд, па дури и за конквистадорот Пизаро - Горки веруваше дека на читателот му се потребни книги за негативни ликови исто колку и за позитивни. Како и да е, политичките пресврти во ерата постојано оставија отпечаток во објавувањето на серијата: во 1934 година, изданието на биографијата на Гогоol , напишано од прогонетиот критичар Александар Воронски , беше објавено само во 2009 година, по повод 200 -тиот роденден на Гогоol . Оваа книга ја отвори „ Малата серија на ZhZL “. Самиот Горки во 1933 година ја отфрли биографијата на Молиер , напишана од Михаил Булгаков , за „немарксистички пристап“ и „прекумерно нагласување на личниот став кон оваа тема“; книгата е објавена во серијата „ZhZL“ само во 1962 година [15] [17] [18] .

Издавачката куќа создаде јавна редакција на серијата, во која работеа академици Владимир Комаров , Евгениј Тарле , Александар Ферсман , професорите Јуриј Тињанов и Павел Јудин , писателите Александар Фадеев и Алексеј Толстој . Во основа, во тоа време, хероите на книгите беа светски познати личности на науката и уметноста, како и револуционери. До 1941 година, беа објавени 107 книги од серијата со вкупен тираж од околу 5 милиони примероци. Со почетокот на Големата патриотска војна, серијата беше запрена, во 1943 година започна да се објавува биографската серија под наслов „Големи луѓе на рускиот народ“ (вкупно беа објавени 14 броја) [19] - книги со мал формат што може да се носи во џебот на мантил [20] [21] . Од 1944 до 1945 година, серијата беше наречена Големиот руски народ (објавени се 28 книги). Од 1945 година, биографската серија е повторно објавена под старото име „Lifeивотот на извонредните луѓе“ [19] .

Просечниот тираж на книги во серијата ZhZL беше 40-50 илјади примероци, со вообичаен волумен на книга од 200 страници. Почнувајќи од првите изданија, на насловната страница имаше портрет на херојот на книгата, направен според скици на Пјотр Алјакрински , Григориј Бершадски , Николај Илин . Форматот на книгите постепено се менуваше. Насловите на книгите во серијата беа стандардни - обично презимето на ликот или името и презимето, поретко (за руските и советските луѓе) иницијали и презиме. Фиктивните наслови на книги беа многу ретки. Биографиите на руски и странски личности беа објавени приближно подеднакво. Писателите и поетите (21 биографии), научниците (18 биографии), револуционерите и реформаторите (18 биографии), пронаоѓачите (14 биографии), патниците (8 биографии) и други обично се сметале за „прекрасни“ [22] .

Во 1940 -тите, откако серијата продолжи, темпото на објавување на ZhZL опадна: од 3 на 7 нови книги годишно (пред војната, од 8 на 20), до 1949 година, беа објавени само 53 биографии (и 7 препечатоци), но просечниот волумен на текстот се зголеми на 350 страници. Тематската дистрибуција не се разликуваше многу од предвоената: писатели - 14 биографии, научници - 11, пронаоѓачи - 7, воени водачи - 5, патници - 4, и така натаму. Помеѓу 1950 и 1959 година, беа објавени 104 биографии со просечен тираж од 56.000 примероци, но нивната големина варираше во голема мера. По 1956 година, бројот на објавени книги и големината на печатените изданија се вратија на предвоените нивоа. Заметно возросло число переизданий — 27. В 1950-е годы самыми выпускаемыми были биографии писателей и поэтов (27 биографий), учёных (27 биографий), революционеров и реформаторов (17 биографий) [23] .

«Оттепельные» и «застойные» годы

Разворот титульной страницы книги из серии «ЖЗЛ» в серийном оформлении 1960-х годов. Представлена биография Аун Сана , написанная историком-бирманистом и писателем И. В. Можейко

Ещё в 1950-е годы редакция серии сформулировала три главных принципа отбора публикуемых текстов, которые выдерживались с тех пор: научная достоверность, высокий литературный уровень и занимательность [20] . Качество написания книг об основоположниках науки и техники было таково, что, по воспоминаниям, книга Игоря и Льва Крупениковых о Василии Докучаеве использовалась для подготовки к экзамену по почвоведению студентами Кишинёвского сельскохозяйственного института [24] . Постепенно вырабатывался стиль и принцип оформления серийных томов: в начале 1950-х годов формат книг был невелик, на обложке помещался гравированный портрет в виде медальона; в свою очередь, он вписывался в овал, организующий всю обложку. В середине 1950-х годов на обложке иногда автор не указывался вовсе (ранее мог быть назван сначала автор, а затем герой, и наоборот) [25] . В 1962 году по итогам конкурса было принято типовое оформление переплёта (художника Юрия Арндта ). На переплёт отныне выносилась фотография или иной портрет персоны, дополненные изображениями (рисованными или фотографическими), связанными с жизнью и деятельностью героя. На корешке переплёта с 1958 года помещали эмблему серии — золотой факел как символ просвещения, созданный художником Борисом Пророковым . После 1962 года факел стал белым [12] .

В период « оттепели » в серии стали издаваться биографии зарубежных авторов, появились книги Стефана Цвейга о Бальзаке , Ирвинга Стоуна о Джеке Лондоне («Моряк в седле» был первой книгой в серии, вышедшей в новом оформлении) [26] , Карла Сэндберга о Линкольне . Знаковым стал выход биографии Мольера , написанной Михаилом Булгаковым тридцатью годами ранее. Количество ежегодных выпусков серии выросло с 5—6 до 25—30, а их средний тираж увеличился с 50 до 100 тысяч. Рекордным был тираж биографии Василия Кардашова « Рокоссовский » (1972) — 300 000 экземпляров, размер которого был повторён книгой о Юрии Гагарине в 1986 году (автор Виктор Степанов ). Биографический жанр пользовался в стране популярностью, различные издательства выпускали серии « Пламенные революционеры », « Жизнь в искусстве », « Мыслители прошлого ». По мнению М. Измайловой, советская читающая публика, вступившая в пору напряжённых духовных исканий, попыталась как найти в деятелях далёкого и недавнего прошлого образцы для подражания, так и почувствовать контраст между их бурной жизнью и собственной «негероической» действительностью. В этой связи был спрос и на иных героев: мыслителей, патриотов, светочей национальной культуры [27] [28] [26] . В разные годы к написанию биографий «Молодая гвардия» привлекала Анатолия Левандовского , Льва Гумилевского , Сергея Дурылина , Константина Паустовского , Мариэтту Шагинян , Корнея Чуковского , Юрия Лотмана , Алексея Лосева , Натана Эйдельмана и многих других [29] .

После 1960 года в рамках серии регулярно выходили книги, посвящённые героям Латинской Америки : биографии Боливара , Панчо Вилья , Миранды , Б. Хуареса , Че Гевары , Сальватора Альенде . Их автором (под псевдонимом «Лаврецкий») выступил советский разведчик и учёный-латиноамериканист Иосиф Григулевич . Его собственная биография, написанная Николаем Никандровым , вышла в «ЖЗЛ» в 2002 году. В известном смысле тональность текстов, публиковавшихся в 1960—1970-е годы, была подчинена требованиям идеологии, когда понятие «замечательный» трактовалось как «безупречный». Большинство отобранных героев были идейно выдержаны и морально безупречны; о сложностях в их судьбе говорилось крайне мало. В томе «Олимпийцы» очерк об Инге Артамоновой завершался весьма уклончиво: «её жизнь оборвалась слишком рано», не упоминая (как и в официальных некрологах), что чемпионку мира — конькобежку — зарезал ревнивый муж. Стандартными были очерки о полководцах Гражданской войны, завершавшиеся их «трагической гибелью», не сообщая, что она происходила в годы Большого террора [30] . Биография Николая Вавилова (автор Семён Резник ), вышедшая в 1968 году, вообще была лишена упоминаний о его аресте и кончине в тюрьме, но, тем не менее, тираж был задержан, чтобы удалить некоторые пассажи с разоблачениями лысенковцев . Марк Поповский назвал это «канонизацией с отсечением биографии» [31] . Редакция серии иногда подвергалась острой критике со стороны партийных структур. Один из наиболее сложных периодов был вызван конфликтом публициста и писателя Михаила Лобанова с Александром Яковлевым , что вызвало атаку на книгу об А. Н. Островском . Иногда тематические планы серии «ЖЗЛ» вызывали противодействие в секторе печати ЦК КПСС . Проблемы вызывали биографии Андрея Рублёва и даже Янки Купалы , который был обвинён в «буржуазном национализме» [32] . Сложная ситуация возникла в конце 1970-х годов с биографией Н. В. Гоголя, на создание которой И. П. Золотусский потратил десять лет. Редакция не приняла рукописи, и, по его словам, автор даже думал об эмиграции. Ситуация разрешилась вмешательством первого секретаря правления Союза писателей Г. М. Маркова : после издания 1979 года книга И. Золотусского выпускалась в рамках серии как минимум шесть раз [33] .

Постсоветская эпоха

Почтовая марка России с изображением М. Горького и логотипов основанных им книжных серий. 2000

С завершением существования СССР в 1991 году серия «ЖЗЛ» столкнулась не только с экономическими, но и с социокультурными изменениями в российском обществе. Герои советского прошлого в одночасье стали восприниматься или как преступники, или как жертвы, а их место заняли ранее неизвестные или запрещённые фигуры: диссиденты, цари и сановники дореволюционной России, «звёзды» массовой культуры. В силу ликвидации большинства крупнейших предприятий советского книгоиздания («Молодая гвардия» при этом уцелела) сильно упали тиражи (до 10 и 5 тысяч экземпляров), что было связано с падением престижа чтения, дороговизной книг. Самыми «провальными» были 1992 год (вышло две книги серии) и 1994-й (одна книга). Биографический жанр для широкой публики был монополизирован СМИ , которые специализировались на выявлении скандальных подробностей; далее сильным конкурентом стала интернет-среда. Реакцией на это стало замыкание жанра «классической» биографии в научных рамках, фактическое отмирание традиции романизированного жизнеописания; среди авторов серии стали преобладать профессиональные историки и филологи. Это привело к публикации узкоспециализированных текстов, недоступных широкой аудитории. Наряду с сокращением периодичности серии до нескольких книг в год, в 1990-е годы чрезвычайно расширились тематические рамки: начали выходить биографии царей, православных святых, писателей-эмигрантов, деятелей Белого движения. Значительно увеличился поток переводимой литературы, которая закрывала потребности широкой аудитории в актуальных персоналиях. Руководство серии не допустило ни её закрытия, ни падения стандартов [34] [35] .

Новый этап в развитии серии «ЖЗЛ» наметился в 2005 году после выхода в свет биографии Бориса Пастернака , написанной Дмитрием Быковым . Эта книга, сочетая популярность изложения с обилием фактов, выдержала более десятка переизданий, существенно возродив интерес читающей публики к продукции «Молодой гвардии» и биографическому жанру в целом. Редакция вновь стала привлекать к сотрудничеству современных писателей. По оценке М. И. Измайловой, развитие серии происходит на фоне сосуществования в отечественном биографическом нарративе нескольких направлений, как привычных, так и возникших недавно [36] . В 2008 году РИА Новости отмечало, что «современная серия „ЖЗЛ“ уникальна: у неё нет ни временных, ни географических рамок, её героем может стать человек, действовавший в любой сфере, без профессиональных ограничений» [19] .

Ещё в 2001 году вышел тысячный выпуск серии (биография Владимира Вернадского авторства [Геннадия Аксёнова), в связи с чем были проведены две юбилейные выставки «ЖЗЛ» в Государственной думе Российской Федерации и Президентской библиотеке в Кремле. Именно с этого периода в нумерацию серии добавили 200 павленковских выпусков, а на фронтисписе появилась надпись: «Серия биографий. Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким» [26] . Суммарный тираж серии превысил 100 000 000 экз [37] [38] . 1500-м выпуском серии стала вышедшая к 50-летию первого космического полёта биография Юрия Гагарина, написанная Львом Данилкиным [39] .

Книги серии трижды подряд выигрывали в рамках конкурса национальной литературной премии « Большая книга » (2006 год — «Борис Пастернак» Дмитрия Быкова, 2007 год — «Алексей Толстой» Алексея Варламова , 2008 год — «Солженицын» Людмилы Сараскиной ). Патриаршей премии удостоены книги Александра Сегеня «Митрополит Филарет» и «Алексий II». В 2010 году А. М. Туркову за биографию А. Твардовского присвоена Премия Правительства Российской Федерации (2012) [40] . Национальная премия «Лучшие книги и издательства года — 2010» была присуждена книге Валентина Осипова «Шолохов».

Оценки и мнения

Литературные особенности биографий серии «ЖЗЛ»

Алексей Варламов на книжной ярмарке со своими книгами из серии «ЖЗЛ»

Эволюция серии

Флорентий Павленков издавал свою серию, предварительно определив круг персонажей и идеологическую направленность (которая корректировалась «от радикализма к просвещению»). Жанровый формат серии определялся просветительскими задачами: популярный биографический очерк, акцентированный на великих деяниях человека, оставившего свой след в истории мировой цивилизации. Максим Горький учитывал опыт Павленкова, поэтому заложенный им формат носил чётко выраженный культуртрегерский и идеологический характер. При этом не столько воссоздавалась история «замечательных людей», сколько эта последняя переписывалась в рамках советских идеологических задач. Советская культурная революция предполагала лозунг «страна должна знать своих героев» [41] .

Алексей Варламов обозначал жанр биографий ЖЗЛ «горьковского» периода как «книга-памятник». Такие биографии заказывались известным и авторитетным учёным и писателям, которые могли глубоко погрузиться в судьбу и творчество героя, в том числе и его духовную биографию. В качестве эталонного примера приводится книга Юрия Селезнёва о Достоевском (первое издание 1981 года). Её магистральным сюжетом является «крёстный жизненный путь писателя, его „самостояние“ и противостояние внешним обстоятельствам». Деление книги на части строго троичное: «Судьба человека», «Житие великого грешника», «Жизнь и смерть пророка», частей на главы: «Голгофа», «Поприще», «Искушение» (часть первая), глав на подглавки: «Пристань», «Бездны», «Красота спасёт мир» (глава третья части второй) [42] . Вообще открытие новых фактов и обогащение историографии периодически приводило редакцию к заказам новых биографий одних и тех же персон. Примером является сам Фёдор Достоевский (книга Льва Гроссмана была издана ещё в 1962 году). Творческой интерпретации подвергались биографии Есенина и Маяковского и других писателей [43] .

На современном этапе издательской серии «ЖЗЛ», осуществляемой с 1990-х годов, единая стратегия отсутствует. Отчасти она может быть названа «коммерческой», что отражается как на качестве некоторых книг, так и на частных издательских практиках: ориентация на массового читателя и коммерческий успех, а также воздействия технологий современного масскульта . «Магистральные интриги рассказа о замечательном, но совсем не обязательно великом человеке, нередко строятся на сюжетах разоблачения, сбора сплетен, разгадке тайны». Тем не менее, серия продолжает исполнять просветительскую, культуртрегерскую и социально-государственную (мифотворческую) функции. Неопределённость формата обеспечивает бо́льший простор для творческого и научного экспериментирования; широко представлены как литературоведческие работы (книга об Анне Ахматовой Светланы Коваленко , книга о Данииле Хармсе Александра Кобринского , книга об Осипе Мандельштаме Олега Лекманова , книга о Самуиле Маршаке Матвея Гейзера , книга о Валерии Брюсове Николая Ашукина и Руслана Щербакова ), так и «литературоведческий роман» (книги Алексея Варламова об Алексее Толстом, Михаиле Пришвине , Александре Грине , Михаиле Булгакове; Павла Басинского о Горьком; Дмитрия Быкова о Борисе Пастернаке , Булате Окуджаве ) [42] . Традиционно каждую книгу серии завершает раздел «Основные даты жизни и творчества», однако чаще хронология в указанных книгах проявляется на уровне фабулы, тогда как стратегия повествования строится на сюжетной интриге, представленной в прологовой авторской завязке [44] . Выпуск, посвящённый Федерико Феллини , представляет собой сборник интервью с режиссёром, взятых на протяжении сорока лет журналистом Костанцо Костантини [it] ; в предисловии редактора особо оговаривается разрыв с привычной формой изложения [45] .

Подсерии «ЖЗЛ»

В 2005 году главный редактор серии и генеральный директор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин принял решение начать цикл «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается». Первый выпуск был посвящён губернатору Московской области Борису Громову . Это подавалось как возрождение ещё одной павленковской традиции: в серии «ЖЗЛ» XIX века издавались прижизненные биографии Льва Толстого , Отто Бисмарка и Уильяма Гладстона . В «горьковской» серии живые «замечательные люди» могли предстать только в сборниках. Критики связывали выпуск этой биографии с предстоящими президентскими выборами 2008 года , именуя публикацию « фиктивным капиталом » [46] . Серия продолжалась книгами о Минтимере Шаймиеве и Нурсултане Назарбаеве , в которых широко использовались интервью и воспоминания самих персонажей, их соратников, друзей и родных [47] .

В 2009 году была запущена «Малая серия» ЖЗЛ. По словам Павла Басинского , «это ответ на вызовы нового времени, предвосхитивший нынешний экономический кризис и связанный с ним кризис книгоиздания». Расчёт издательства заключался в создании аналогичных по оформлению компактных книг, пригодных для чтения в дороге или в метро. Данный формат намного сложнее для автора, учитывая, что объём книги не должен превышать 8 или 10 печатных листов . Авторы биографий одних и тех же героев не дублируются в малой и основной сериях [48] .

Стилистика книг серии

На протяжении многих лет книги серии «ЖЗЛ» вызывали большой ажиотаж в читательской и академической среде. Как отмечает доктор исторических наук Галина Ульянова : «Серия „ЖЗЛ“ была весьма ярким явлением в общественной жизни 1960—1970-х годов. Огромные тиражи, доходившие до 100 тыс. экз., вклейка с иллюстрациями. Для любого автора написание книги для „ЖЗЛ“ было признанием его высокого профессионального уровня» [49] . Многие из книг этой серии по настоящее время вызывают положительные отзывы у профессиональных критиков [50] .

Российский историк Сергей Фирсов так характеризует стилистику книг, выходящих в данной серии:

…книги этой серии имеют несколько направлений. Одни из них можно назвать литературно-художественными, другие — историко-публицистическими и даже научно-историческими. Неизменно одно: книга, увидевшая свет в серии ЖЗЛ, должна быть написана таким образом, чтобы интересующийся историей читатель смог её прочитать с неменьшим интересом, чем профессиональный исследователь, знакомый с исторической проблематикой. Конечно, многое зависит от мастерства автора: один умеет просто и доходчиво говорить о сложном, другой подобным мастерством владеет не вполне [51] .

В исследовании Ангелины Терпуговой ( Институт языкознания РАН ) все тексты серии «ЖЗЛ» были проанализированы по названиям глав. Выяснилось, что структура биографий подчинена не только фактологической канве (рождение, учёба, работа, смерть), но и отражает устойчивые представления о «замечательном человеке» ( герое ). Структура оглавления всегда содержит элементы, связанные с избранностью «замечательного человека» (призвание, судьбоносная встреча, чудо, борьба, испытание и др.). Такого рода элементы устойчиво повторяются во всех без исключения книгах серии. По предположению Ангелины Терпуговой, это обусловлено стереотипными представлениями о «замечательных людях», носителями которых являются как авторы, так и читатели [52] .

Критика

Литературоведческая критика

Серия «Жизнь замечательных людей» в книжном магазине « Пиотровский ». Ельцин-центр , 26 мая 2019 года

Книги серии «ЖЗЛ», несмотря на их востребованность у публики и специалистов, неоднократно критиковались за необъективность и предвзятость. Специальное исследование этой ситуации провёл Олег Осовский . Он отмечал, что по состоянию на 2018 год интерес к серии несколько снизился, на это указывают скромные тиражи большинства книг, хотя отдельные публикации становились событием и вызывали серьёзную полемику в среде литературных критиков и литературоведов. Связано это и с тем, что широкая читающая публика не интересуется в биографиях учёных их достижениями, а сосредоточена на мелких бытовых деталях и слабостях личности. Например, биография Юрия Лотмана , написанная Борисом Егоровым , названа «достижением субжанра научной биографии», но при этом она так и не вышла в серии «ЖЗЛ». Объясняется это и тем, что существует естественное противоречие между автором литературной биографии и литературоведческого исследования, общий смысл которого можно передать формулой «литературность против документальности» [53] . В своё время Михаил Бахтин отказался в своих исследованиях о Рабле и Достоевском от использования биографического метода, отмечая, что « у нас биография — это какая-то мешанина творчества с жизнью. Достоевский в творчестве, как всякий писатель, — это один человек, а в жизни — другой. И как эти два человека (творец и человек жизни) совмещаются, для нас ещё не ясно » [54] . Данный разрыв («человек жизни» и «человек творчества») преодолевался авторами серии «ЖЗЛ» по-разному. В качестве примера приводились биографии Дмитрия Лихачёва ( Валерий Попов ), Виктора Шкловского ( Владимир Березин ) и Михаила Бахтина ( Алексей Коровашко ), авторами которых явились профессиональный писатель и два литературоведа. В результате, по словам Олега Осовского, в книге о Лихачёве автор пытается определить его вклад в российскую культуру «при помощи набора отнюдь не литературных штампов и клише» (например, проводя аналогии с А. Солженицыным ), тогда как литературоведы Владимир Березин и Алексей Коровашко стремились «„расцветить“ историко-литературный текст вкраплениями изящной словесности» [55] .

Анализируемые авторы пытались активно использовать в биографиях своих героев мемуарную прозу самих Лихачёва, Шкловского и Бахтина. Валерий Попов, используя изложение фактов жизни академика Д. Лихачёва на основе его мемуаров, не пытался воссоздавать внутренний мир своего героя, тем более, что его, как писателя, жанр биографии избавил от задачи художественного нарратива . Напротив, мемуарная проза Виктора Шкловского 1960-х годов тесно соотносилась и полемизировала с его же прозой 1920-х годов, вынуждая исследователя обращаться к набору писательских приёмов, характеризующих и стиль, и мышление героя. « Книга В. С. Березина может показаться чрезмерно усложнённой и стилистически изощрённой для среднего потребителя серии „ЖЗЛ“, но необходимо признать, что в целом автор остался в конвенциональных границах жанра » [56] .

Напротив, в книге А. В. Коровашко его персонаж — Михаил Бахтин — предстал в образе « антигероя ». Для серии «ЖЗЛ» изначально было характерно отчётливое тяготение к «панегирической» биографии, где автор не просто уверен в «замечательности» своего героя, но и полагает его образцом для подражания. В ситуации с Михаилом Бахтиным биографом была поставлена задача борьбы с «бахтинским мифом», что проявилось, в том числе, в виде «агрессивного недоверия» к воспоминаниям и самого Бахтина, и его ближайшего окружения. При этом А. Коровашко, по мнению О. Осовского, допускал грубые ошибки и не слишком корректно обращался с используемыми текстами, поскольку жанр популярной биографии не требует ссылок на цитируемую литературу. По-видимому, автор не понимал научных взглядов Михаила Бахтина. На данном материале О. Осовский пришёл к выводу, что биография является сравнительно консервативным жанром, в котором устоявшиеся схемы и приёмы повествования являются максимально оправданными, тогда как попытки модификации отработанной стратегии биографа приводит к утрате литературности и замене фактологии вымыслом и домыслом [57] .

Издержки популярности серии

Критические замечания высказывались и по отношению к другим книгам серии. Так, внучка Леонида Андреева , Ирина Андреева, крайне негативно отзывалась о биографии своего деда [58] . О биографии Ивана Ефремова высказалась как о «заказе на расчеловечивание » его внучка — скульптор Д. Ефремова; интервью с нею вызвало много резких комментариев [59] . Ранее негативную рецензию на эту же биографию опубликовал писатель и литературовед Валерий Терёхин [60] . Жёстко критически были оценены биографии Александра III [61] и Будды [62] , невысоко были оценены биографии Гомера [63] , Велимира Хлебникова [64] и Патриарха Сергия [51] , неоднозначно были восприняты биографии Андрея Платонова [65] , Юрия Андропова [66] , Самуила Маршака [67] , Корнея Чуковского [68] и Виктора Цоя [69] . Правнучка Владимира Шухова назвала биографию своего прадеда « отвратительной книгой, безграмотной, бессовестной и бесталанной ». На этот выпад официальное опровержение опубликовало само издательство «Молодая гвардия» [70] .

Известный резонанс вызвала биография Иисуса Христа , написанная митрополитом Иларионом (Алфеевым) . Автором она рассматривалась как популярная версия большой шеститомной монографии «Иисус Христос. Жизнь и учение». Издание в серии ЖЗЛ обосновывалось так: «Он был Богом, что не мешало ему быть человеком — интересным и ярким» [71] . Церковные и светские критики вынесли полярно противоположные оценки. В частности, ректор Минской духовной академии Сергий (Акимов) назвал книгу «прекрасным пособием по гомилетике и евангельской истории для духовных школ» [72] , проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Георгий Ореханов назвал книгу «полезной с точки зрения распространения адекватных взглядов о христианстве» для широкой аудитории, а историк Дмитрий Володихин счёл, что выполнена задача «рассказать хорошим русским литературным языком невоцерковлённым людям, кто такой был Иисус» [73] . Высказывались также мнения, что данная книга — свидетельство «профанации сакрального и обмирщения христианства, навязчиваемое подстраивание и приспособление Церкви Христовой к миру ради мнимых „миссионерских“ целей» [74] .

По сообщению критика-фантастоведа Романа Арбитмана , издательство планировало издать в серии биографию братьев Стругацких , написанную писателем-фантастом Антом Скаландисом . Конфликт с редакцией произошёл из-за детального разбора перипетий занявшего восемь лет издания повести « Пикник на обочине » в «Молодой гвардии» 1970-х годов. В результате объёмный том Скаландиса вышел в свет в « АСТ » (и, в свою очередь, удостоился резко критических отзывов, в частности из-за «самовыражения за счёт героев» [75] ). Договор на новую биографию втрое меньшего объёма был заключён с Геннадием Прашкевичем и Дмитрием Володихиным . Роман Арбитман обвинил авторов — профессиональных писателя-фантаста и историка — в последовательном конспирологическом подходе и попытке «маргинализировать своих героев». Отмечалось также низкое качество редакторской работы, из-за которой первое издание пестрело фактическими ошибками, например, были перепутаны XX и XXII съезды КПСС [76] .

Сложная ситуация возникла в 2010 году с публикацией биографии Довлатова , написанной Валерием Поповым . Книга вышла без традиционной фотографии главного героя на обложке, взамен которой надпись: «Здесь должен был быть портрет С. Довлатова». Связано это с тем, что наследники запретили воспроизводить в издании любые фотографии писателя и большинство текстов его писем [77] [78] . Иногда подвергались критике и переводные издания: так, в 2003 году антипремию « Абзац » вручили биографии Пьера Сиприо [en] « Бальзак без маски». Причиной стало несоответствие стандартам, принятым в российском литературоведении: переводчица — Евгения Сергеева — не всегда точно воспроизводила традиционные варианты перевода названий бальзаковских романов [79] . Литературный критик Сергей Беляков прямо заявил [80] :

Издательство «Молодая гвардия» вовсю эксплуатирует золотую жилу ЖЗЛ. Книги этой серии выходят в таком количестве и в таком потрясающем (от Иоганна Вольфганга Гёте до Эдуарда Стрельцова ) диапазоне, что издательство, очевидно, даже не тратит драгоценного времени на самую скромную редактуру. И так берут!

Содержание «ЖЗЛ»

Серия Ф. Ф. Павленкова 1890—1924 годы

Серия ЖЗЛ после 1933 года

Дополнительные серии

Примечания

 1. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ОЛМА-Пресс , 2003. — С. 33. — 560 с. — ISBN 5-224-04560-6 .
 2. Белякова Г. В., Гаврилкина Т. Ю. Об особенностях произношения русских аббревиатур // Альманах современной науки и образования. — 2016. — № 11 (113) . — С. 12—14 .
 3. Баталина Ю. Человеческие истории . Электронное периодическое издание «Новый Компаньон» . РИА ИД «Компаньон» (4 сентября 2007).
 4. Юркин В. Ф. Энергия сопротивления. Издательство «Молодая гвардия»: XXI век. Осмысление прошлого, приближение будущего / сост. С. Г. Коростелев. — М. : Молодая гвардия, 2019. — 489 с. — ISBN 978-5-235-04302-2 .
 5. «Молодая гвардия» . Большая российская энциклопедия . Электронная версия (2017). Дата обращения: 5 ноября 2020. Архивировано 21 октября 2020 года.
 6. Вишнякова1, 2019 , с. 122.
 7. Каталог, 2002 , с. 5.
 8. Альманах библиофила . — Т. 18. — М.: Книга , 1985. — С. 273.
 9. Эрлихман, 2012 , с. 214.
 10. Эрлихман, 2012 , с. 213.
 11. Вишнякова1, 2019 , с. 122—123.
 12. 1 2 Вишнякова1, 2019 , с. 124.
 13. Петрова, 2012 , с. 269.
 14. Петрова, 2012 , с. 269—270.
 15. 1 2 Каталог, 2002 , с. 6.
 16. Снигирева, Подчиненов, 2010 , с. 97.
 17. Эрлихман, 2012 , с. 214—215.
 18. Вишнякова2, 2019 , с. 129.
 19. 1 2 3 Прошлое и настоящее серии «Жизнь замечательных людей». Справка . РИА Новости (20 апреля 2008). Дата обращения: 4 ноября 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.
 20. 1 2 Каталог, 2002 , с. 7.
 21. Эрлихман, 2012 , с. 215.
 22. Вишнякова2, 2019 , с. 130—131.
 23. Вишнякова2, 2019 , с. 131—132.
 24. Великие имена, 2018 , с. 9.
 25. Великие имена, 2018 , с. 8.
 26. 1 2 3 Великие имена, 2018 , с. 10.
 27. Эрлихман, 2012 , с. 217—218.
 28. Измайлова, 2014 , с. 66.
 29. Эрлихман, 2012 , с. 216.
 30. Эрлихман, 2012 , с. 217.
 31. Поповский М. Дело академика Вавилова. — М. : Книга, 1991. — С. 278. — 304 с. — (Время и судьбы).
 32. Эрлихман, 2012 , с. 220.
 33. И. Малышев. Возрождение через Гоголя : К юбилею Игоря Золотусского // Литературная газета . — 2020. — № 47 (6762) (25 ноября). — С. 10.
 34. Измайлова, 2014 , с. 66—67.
 35. Прошлое и настоящее серии «Жизнь замечательных людей». Справка . РИА «Новости» (20 апреля 2008). Дата обращения: 4 ноября 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.
 36. Измайлова, 2014 , с. 67.
 37. Каталог, 2002 , с. 7—8.
 38. Колпаков .
 39. Эрлихман, 2012 , с. 218.
 40. Авдеев вручил премии правительства деятелям культуры . РИА Новости (3 марта 2012). Дата обращения: 8 декабря 2020. Архивировано 19 октября 2019 года.
 41. Снигирева, Подчиненов, 2010 , с. 97—98.
 42. 1 2 Снигирева, Подчиненов, 2010 , с. 99.
 43. Великие имена, 2018 , с. 13.
 44. Снигирева, Подчиненов, 2010 , с. 100.
 45. Николай Кириллов. В одном из неснятых фильмов Федерико Феллини . Частный корреспондент (14 апреля 2010). Дата обращения: 28 ноября 2020. Архивировано 8 декабря 2020 года.
 46. Е. Лесин. Громов и пустота . Независимая газета (27 мая 2005). Дата обращения: 17 ноября 2020. Архивировано 10 ноября 2018 года.
 47. Косыгин Р. До новой встречи, Братислава! . Международная жизнь , 2016, № 12 . МИД РФ, Редакция журнала «Международная жизнь». Дата обращения: 17 ноября 2020.
 48. Басинский П. Святые и грешные . Интернет-портал «ГодЛитературы.РФ» (15 марта 2015). Дата обращения: 17 ноября 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.
 49. Галина Ульянова. Наталия Михайловна Пирумова (1923—1997): судьба историка в зеркале эпохи. К 90-летию со дня рождения (21 января 2015). Дата обращения: 30 марта 2018. Архивировано 30 марта 2018 года.
 50. Афиша Воздух: ЖЗЛ Артюра Рембо, «Русско-еврейский Берлин» и другие книги — Архив . Афиша. Дата обращения: 8 февраля 2019. Архивировано 24 июля 2018 года.
 51. 1 2 Фирсов С. Л. Личность, политика и власть. О книге М. И. Одинцова «Патриарх Сергий» // Церковь и время . — 2013. — № 1 (62). — С. 211—243.
 52. Терпугова, 2011 , с. 73.
 53. Осовский, 2018 , с. 195.
 54. Осовский, 2018 , с. 195—196.
 55. Осовский, 2018 , с. 196.
 56. Осовский, 2018 , с. 195—197.
 57. Осовский, 2018 , с. 197.
 58. «Желтый смех» по Леониду Андрееву . Московский комсомолец . Дата обращения: 8 февраля 2019. Архивировано 14 августа 2018 года.
 59. Коротков Игорь. Соцзаказ на расчеловечивание Что мы не знаем о великом фантасте Иване Ефремове? . Литературная Россия (10 октября 2019). Дата обращения: 6 ноября 2020. Архивировано 14 августа 2020 года.
 60. Терёхин Валерий. Успехи и… неудача. О книге Ольги Ерёминой и Николая Смирнова об Иване Ефремове . День Литературы — газета русских писателей (12 января 2015). Дата обращения: 6 ноября 2020. Архивировано 4 апреля 2015 года.
 61. gorky.media. Антисемитизм, боязнь террора и любовь к сушкам . « Горький » (5 октября 2016). Дата обращения: 8 февраля 2019. Архивировано 24 июля 2018 года.
 62. Нирвана нашла своего героя (англ.) . www.ng.ru. Дата обращения: 8 февраля 2019. Архивировано 6 ноября 2018 года.
 63. Летнее чтение. Грибная философия, ЖЗЛ Гомера и Ленина, история хип-хопа и тайны мёртвых композиторов . Инде. Дата обращения: 8 февраля 2019.
 64. Призрак Председателя .Газета.Ru . Дата обращения: 8 февраля 2019. Архивировано 24 июля 2018 года.
 65. Гришин А. Тайна за семью печатями . Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина . Литературная карта Воронежской области (2011). Дата обращения: 7 декабря 2020. Архивировано 6 августа 2016 года.
 66. Владимир Домбровский. На голубом глазу Андропов . Газета.Ru (2 октября 2006). Дата обращения: 28 ноября 2020. Архивировано 12 марта 2007 года.
 67. Рецензия на книгу Матвея Гейзера «Маршак» (М.: Молодая гвардия, 2006. Сер. «Жизнь замечательных людей») . Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького. Дата обращения: 7 декабря 2020. Архивировано 9 сентября 2016 года.
 68. Иванова Е. «Зимний взят и загажен», или Новый биографизм в стиле ток-шоу (Рец. на кн.: Лукьянова И. Корней Чуковский. М., 2006) . Новое литературное обозрение , 2008, № 2 . Горький Медиа. Сетевое издание «Горький». Дата обращения: 4 ноября 2020. Архивировано 11 ноября 2020 года.
 69. Лев Оборин . Виталий Калгин — «Виктор Цой» (10 апреля 2015). Дата обращения: 16 июня 2017.
 70. Осторожно, клевета! . gvardiya.ru. Дата обращения: 8 февраля 2019. Архивировано 6 февраля 2019 года.
 71. Елена Яковлева. В серии ЖЗЛ вышла книга «Иисус Христос» . Российская газета (13 февраля 2019). Дата обращения: 3 декабря 2020. Архивировано 17 ноября 2019 года.
 72. Возможно ли написать биографию Иисуса Христа? Рецензия на книгу митрополита Илариона «Иисус Христос. Биография» в серии ЖЗЛ . Издательский дом «Познание». Дата обращения: 3 декабря 2020. Архивировано 9 мая 2019 года.
 73. Геннадий Окороков. Книжная биография Иисуса Христа расскажет неизвестные подробности его жизни . Вечерняя Москва . «Центр поддержки отечественной словесности» (13 февраля 2019). Дата обращения: 3 декабря 2020. Архивировано 14 июня 2019 года.
 74. Николай Каверин. О замечательных книгах из серии «Жизнь замечательных людей» одного замечательного митрополита: продолжение следует? . Благодатный огонь . Православный журнал (20 сентября 2020). Дата обращения: 3 декабря 2020. Архивировано 31 октября 2020 года.
 75. В. Шубинский . Ант Скаландис. Братья Стругацкие . Colta.ru . OpenSpace.ru (3 июля 2008). Дата обращения: 18 ноября 2020. Архивировано 4 марта 2016 года.
 76. Арбитман Р. Сторожа братьям нашим . Лехаим , № 4 (240) . ЛЕХАИМ — ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство (апрель 2012). Дата обращения: 18 ноября 2020. Архивировано 4 июня 2017 года.
 77. Биография Довлатова вышла в «ЖЗЛ» к годовщине со дня смерти писателя . РИА Новости (24 августа 2010). Дата обращения: 7 ноября 2020. Архивировано 8 июня 2020 года.
 78. Наринская Анна. Беспортретное сходство. «Довлатов» Валерия Попова в серии ЖЗЛ . Коммерсантъ , 2010, № 52 (20 августа 2010). Дата обращения: 7 ноября 2020. Архивировано 20 декабря 2020 года.
 79. Л. Новикова. В «Книгах России» нашли опечатки . Коммерсантъ (18 марта 2003). Дата обращения: 17 ноября 2020. Архивировано 20 декабря 2020 года.
 80. Сергей Беляков. Смерть героя . Частный корреспондент (5 ноября 2012). Дата обращения: 28 ноября 2020. Архивировано 28 октября 2020 года.

Литература

Ссылки